Příručka uživatele Zrušit

Vylepšení fotografií

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Rozostření nebo změkčení obrysů

Nástroj rozostření změkčuje ostré okraje nebo oblasti v obrazu tím, že snižuje úroveň detailů. Pokud rozostříte rušivé pozadí, můžete tím přenést těžiště na cílové obrazy. Za tímto účelem můžete také použít filtry Rozostření.

Originální fotografie (vlevo) a fotografie po rozostření pozadí (vpravo).

 1. Vyberte nástroj rozostření.

 2. Nastavte volby v pruhu voleb:

  Štětec

  Nastaví špičku štětce z rozbalovací nabídky štětce. Chcete-li získat více tvarů štětců, klepněte na rozevírací nabídku Štětec uvnitř rozbalovací nabídky a pak vyberte miniaturu štětce.

  Velikost

  Nastaví velikost stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Režim

  Určuje způsob, kterým se rozostřované obrazové body vmíchají do ostatních obrazových bodů obrazu.

  Síla

  Určuje, jak velkou míru rozostření každý tah způsobí.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Rozostří všechny viditelné vrstvy. Pokud není tato volba vybraná, nástroj rozostří pouze aktivní vrstvu.

 3. Táhněte nástrojem přes tu část obrazu, kterou chcete rozostřit.

Nahrazení barev obrazu

Nástroj nahrazení barvy zjednodušuje nahrazování určitých barev v obraze. Můžete přes určenou barvu (například žlutou květinu na obraze) malovat jinou, například červenou barvou. Můžete také pro korekci barev použít nástroj nahrazení barev.

Nahrazování barev

 1. Vyberte Nástroj nahrazení barvy. (Je součástí pruhu Možnosti nástroje Štětec).

 2. Zvolte v pruhu voleb z nabídky Stopa velikost špičky štětce. Obecně platí, že pro volbu Režim budete chtít nechat režim mísení nastavený na Barva.
 3. Pro volbu Omezení vyberte jednu z následujících možností:

  Nesousedící

  Nahradí navzorkovanou barvu, kdykoliv se objeví pod ukazatelem.

  Sousedící

  Nahradí barvy sousedící s barvou, která je přímo pod ukazatelem.

 4. Pokud zadáte nízké procento pro volbu Tolerance, nahradí se jen barvy, které jsou velmi podobné barvě obrazového bodu, na který klepnete. Při zvýšení hodnoty tolerance se nahradí širší rozsah barev.
 5. Pokud chcete, aby opravované oblasti měly hladké okraje, vyberte Vyhlazení.

 6. Vyberte požadovanou metodu vzorkování. Dostupné volby:

  Průběžné

  Průběžně vzorkuje barvu v průběhu přetahování nástroje pro nahrazení barvy.

  Jednou

  Provede pouze jedno vzorkování barvy, a to když začnete přetahovat nástroj pro nahrazení barvy.

  Vzorek pozadí

  Nahradí oblast obsahující barvu pozadí, kdykoli přes ní přetáhnete nástroj pro nahrazení barvy.

 7. Vyberte barvu popředí, která se použije k nahrazení nežádoucí barvy.
 8. Klepněte na barvu, kterou chcete v obrazu nahradit.
 9. Tažením uvnitř obrazu nahraďte určenou barvu.

Klonování obrazů nebo oblastí obrazu

Nástroj klonovací razítko maluje se vzorkem obrazu. To můžete použít k duplikování objektů, odstraňování nedokonalostí obrazů nebo k malování přes objekty na své fotografii.

Původní fotografie (nahoře), po přidání dvou mořských hvězdic s použitím nástroje klonovací razítko (uprostřed) a po odstranění osoby s použitím nástroje klonovací razítko (dole).

 1. Vyberte nástroj klonovací razítko.

 2. (Volitelně) Nastavte volby v pruhu voleb:

  Štětec

  Nastaví špičku stopy štětce. Klepněte na šipku vedle vzorku stopy, v rozbalovací nabídce Stopy zvolte kategorii stopy a potom vyberte miniaturu stopy.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Chcete-li vzorkovat (kopírovat) data ze všech viditelných vrstev, vyberte možnost Vzorkovat všechny vrstvy. Chcete-li vzorkovat data pouze z aktivní vrstvy, odznačte tuto volbu.

  Krytí

  Slouží k nastavení krytí barvy, kterou aplikujete. Nízké nastavení krytí umožňuje to, aby obrazové body pod tahem barvy prosvítaly. Přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu krytí.

  Velikost

  Slouží k nastavení velikosti stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Režim

  Určuje způsob, jakým se zdroj nebo vzorek prolne se stávajícími obrazovými body. Režim Normální pokládá nové obrazové body na originální obrazové body.

  Pevně

  Jak začínáte malovat, přesunuje vzorkovanou oblast společně s kurzorem, bez ohledu na to, kolikrát se zastavíte a pokračujete v malování. Výběr této volby je užitečný tehdy, když chcete eliminovat nevyžádané oblasti, jako jsou telefonní dráty přes oblohu nebo trhlina na naskenované fotografii. Pokud odznačíte volbu Pevně, použije nástroj klonovací razítko navzorkovanou oblast z počátečního bodu vzorkování pokaždé, když malování přerušíte a obnovíte. Tuto volbu je dobré odznačit tehdy, pokud chcete použít více kopií jedné části obrazu na různé oblasti toho samého obrazu nebo do jiného obrazu.

 3. Klikněte na Klonovat překrytí a nastavte následující možnosti:

  Zobrazit překrytí

  Vyberete-li možnost Zobrazit překrytí, bude překrytí viditelné uvnitř velikosti stopy.

  Krytí

  Chcete-li nastavit neprůhlednost překrytí, zadejte hodnotu v procentech do textového pole Krytí.

  Oříznuté

  Chcete-li oříznout překrytí na velikost štětce, povolte možnost Oříznuté.

  Automaticky skrýt

  Chcete-li překrytí skrýt, když právě aplikujete tahy malby, vyberte Automaticky skrýt.

  Invertovat překrytí

  Chcete-li invertovat barvy v překrytí, vyberte volbu Invertovat.

 4. Umístěte ukazatel na část libovolného otevřeného obrazu, který chcete vzorkovat, stiskněte klávesu Alt a klepněte. Nástroj duplikuje obrazové body v tomto vzorkovacím bodě vašeho obrazu v průběhu malování.
 5. Malujte nástrojem tažením nebo klepnutím.

Přizpůsobení stylu sloučení fotografií

Není k dispozici v aplikaci Photoshop Elements 13 a novějších

Pokud se vám líbí styl některého obrazu, můžete aplikovat vlastnosti stylu tohoto obrazu na jiný obraz. Můžete pracovat se sadou obrázků, použít styly a zvolit možnost aktualizace obrazu stylem, kterým dosáhnete nejlepších výsledků.

Poznámka:

Když styly aplikujete několikrát, nebude se jejich efekt sčítat. Uloží se jen poslední aplikovaný styl.

Obraz po aplikaci stylu z obrazu stylu

 1. Otevřete obraz a vyberte položky > Sloučení fotografií > Shoda stylu sloučení fotografií

 2. Do zásobníku stylů přidejte obrazy, ze kterých chcete převést styl. Vybírejte obrazy s výraznými stylovými vlastnostmi a detaily.

  Poznámka:

  Můžete rovněž vybrat obraz z výchozích obrazů stylů zobrazených v zásobníku stylů.

 3. Chcete-li použít styl obrazu, dvakrát klikněte na obraz stylu v zásobníku stylů nebo přetáhněte obraz ze zásobníku stylů do vyhrazeného místa pro obraz stylu.

 4. Pokud chcete obraz vylepšit, použijte možnosti na panelu Úpravy.

  Intenzita

  Řídí množství neboli intenzitu stylu, který se má převést. Maximální hodnota značí, že chcete z obrazu stylu převést 100% styl.

  Zřetelnost

  Zlepšuje lokální kontrast stylizovaného obrazu. Kontrast oblastí s pomalu se měnící intenzitou se zvýší, čímž se zvýrazní ostré detaily ve ztmavených oblastech.

  Podrobnosti

  Zvýší celkový neboli globální kontrast obrazu.

  Odstranit styl

  Odstraní aplikovaný styl z konkrétních oblastí obrazu.

  Vykreslit styl

  Přidá styl zpět do oblastí, ze kterých byl aplikovaný styl odstraněn.

  Změkčit okraje tahů

  Změkčí ostré okraje způsobené odstraněním a vykreslením stylu.

  Převod tónů

  Převede tóny z obrazu stylu. Je-li například obraz stylu černobílý nebo sépiový, a obraz, na který se má aplikovat Převod stylu sloučení fotografií, je barevný, po zvolení nástroje Převod tónů bude na barevný obraz převeden tón stylu (černobílý nebo sépiový).

  Původní kolorovaný obraz změněný na černobílý pomocí volby Převod tónů

 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo aktualizujete obraz vybraným stylem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.