Příručka uživatele Zrušit

Kombinování objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Metody kombinování objektů

V aplikaci Illustrator můžete mnoha způsoby kombinovat vektorové objekty, a tím vytvořit různé tvary. Výsledné cesty nebo tvary se liší podle způsobu, který jste použili pro zkombinování objektů.

Efekty cestáře

Efekty Cestáře umožňují zkombinovat více objektů pomocí režimů interakce. Používáte-li efekty Cestáře, nelze upravovat interakce mezi objekty. Viz článek Kombinování objektů pomocí efektů Cestáře.

Složené tvary

Složené tvary umožňují zkombinovat více objektů a určit, jak mají jednotlivé objekty na sebe vzájemně působit. Složené tvary jsou univerzálnější než složené cesty, protože umožňují čtyři typy vzájemného působení: sečtení, odečtení, průsečík a vyloučení. Navíc se základní objekty nezmění, takže můžete vybrat každý objekt ve složeném tvaru a upravit ho nebo změnit jeho režim interakce. Viz článek Kombinování objektů pomocí složených tvarů.

Složené cesty

Složené cesty umožňují použít objekt k vyříznutí otvoru do jiného objektu. Můžete například vytvořit tvar pneumatiky ze dvou do sebe vnořených kružnic. Když vytvoříte složenou cestu, cesty se chovají jako seskupené objekty. Můžete vybrat jednotlivé objekty nástroji přímý výběr nebo výběr skupiny a pracovat s nimi samostatně; nebo můžete vybrat a upravit zkombinovanou cestu. Viz článek Kombinování objektů pomocí složených cest.

Poznámka:

Objekt je rovněž možné přidat pomocí nástroje Kuličkové pero. Při použití tohoto štětce budou kreslené cesty přidány k sousedním cestám, které používají stejné atributy výplně. Viz články Kreslení a slučování cest pomocí nástroje kulatý štětecTvoření nových tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru .

Kombinování objektů pomocí efektů cestáře

Navigace panelem Cestář

Panel Cestář (Okna > Cestář) se používá ke kombinování objektů do nových tvarů.

Panel Cestář přehled
Panel Cestář

Pomocí horní řady tlačítek na panelu lze vytvářet (složené) cesty. K vytváření složených tvarů použijte tlačítka v těchto řadách a současně stiskněte klávesu Alt nebo Option. 

Vyberte z následujících režimů tvarů:

Přidat k oblasti tvaru

Přidá plochu součásti ke spodní geometrii.

Odečíst od oblasti tvaru

Vyřízne oblast součásti ze spodní geometrie.

Průsečík oblastí tvarů

Použije plochu součásti k oříznutí spodní geometrie, jako by to byla maska.

Vyloučit překrývající se oblasti tvarů

Použije plochu součásti pro invertování spodní geometrie tak, že se změní vyplněné oblasti na otvory a naopak.

Pomocí dolní řady tlačítek na panelu, tzv. efektů Cestáře lze vytvářet konečné kombinace tvarů jedním kliknutím. (Viz Aplikování efektů Cestáře.)

Efekty Cestáře
Režimy tvarů

A. Všechny součásti v režimu Přidat B. Režim Odečíst aplikovaný na čtverce C. Režim Průsečík aplikovaný na čtverce D. Režim Vyloučit aplikovaný na čtverce 

Zadejte volby Cestáře

Volby Cestáře nastavte z nabídky panelu Cestář nebo poklepáním na efekt Cestáře v panelu Vzhled.

Přesnost

Nastavuje, jak přesně efekty Cestáře počítají cestu objektu. Čím přesnější je výpočet, tím přesnější je výsledná kresba a tím více času je třeba pro vytvoření výsledné cesty.

Odstranit přebytečné body

Odstraní nepotřebné body po klepnutí na tlačítko Cestáře.

Rozdělení a Obrys odstraní nevyplněnou kresbu

Odstraní všechny nevyplněné objekty ve vybrané kresbě, když klepnete na tlačítka Rozdělit nebo Obrys.

Aplikování efektů Cestáře

Efekty Cestáře umožňují vytvářet nové tvary z překrývajících se objektů. Efekty Cestáře aplikujte pomocí nabídky Efekty nebo panelu Cestář.

 • Efekty Cestáře v nabídce Efekty lze aplikovat pouze na skupiny, vrstvy a textové objekty. Po aplikování efektu můžete i nadále vybírat a upravovat původní objekty. K úpravám efektu nebo k jeho odstranění můžete také použít panel Vzhled. Viz článek Používání efektu cestáře pomocí nabídky Efekty.

 • Efekty Cestáře v panelu Cestář můžete aplikovat na jakoukoli kombinaci objektů, skupin a vrstev. Výsledná kombinace tvaru se vytvoří, když kliknete na tlačítko Cestáře; poté již nelze původní objekty upravovat. Pokud je výsledkem efektu více objektů, automaticky se seskupí dohromady. Viz článek Aplikování efektu Cestáře pomocí panelu Cestář.

Aplikování efektu Cestáře pomocí nabídky Efekty

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Seskupte objekty, které chcete použít, a vyberte tuto skupinu.

   -nebo-

  • Přesuňte objekty, které chcete použít, do samostatné vrstvy a nastavte tuto vrstvu jako cíl.

 2. Zvolte Efekt > Cestář a zvolte efekt Cestáře.
  Poznámka:

  Chcete-li rychle znovu aplikovat stejný efekt Cestáře, zvolte Efekt > Aplikovat [efekt].

Aplikování efektu Cestáře pomocí panelu Cestář

 1. Vyberte objekty, na které chcete aplikovat efekt.

  Chcete-li aplikovat efekt Cestáře na skupinu nebo vrstvu, nastavte tuto skupinu nebo vrstvu jako cíl.

 2. V panelu Cestář klepněte na tlačítko cestáře (v dolní řadě), nebo s klávesou Alt (Windows) či Option (Mac OS) klepněte na tlačítko Režim tvaru (v horní řadě).

Přehled efektů Cestáře

Přidat

Obkreslí obrysy všech objektů, jako by to byl jeden sloučený objekt. Výsledný tvar převezme atributy vybarvení horního objektu.

Průsečík

Obkreslí obrys oblasti, kterou překrývají všechny objekty.

Vyloučit

Obkreslí všechny nepřekrývající se plochy objektů a změní překrývající se plochy na průhledné. Kde se překrývá sudý počet objektů, bude překrytí průhledné. Kde se překrývá lichý počet objektů, bude překrytí vyplněné.

Odečíst

Odečte přední objekty od objektu nejvíce vzadu. Tento příkaz můžete použít pro vymazání určitých oblastí ilustrace nastavením pořadí překrývání.

Odečíst zadní

Odečte zadní objekty od objektu nejvíce vpředu. Tento příkaz můžete použít pro vymazání určitých oblastí ilustrace nastavením pořadí překrývání.

Rozdělit

Rozdělí kresbu na vybarvené plošky jejích součástí (ploška je oblast nerozdělená segmentem čáry).

Poznámka: Pokud v panelu Cestář použijete tlačítko Rozdělit, můžete použít nástroj Přímý výběr nebo nástroj Výběr skupiny a zacházet s výslednými ploškami nezávisle na sobě. Můžete si také vybrat, zda chcete při používání příkazu Rozdělit odstranit nebo zachovat nevybarvené objekty.

Řezání

Odstraní část vyplněného objektu, která je skrytá. Odstraní všechny tahy a nesloučí objekty, které mají stejnou barvu.

Sloučit

Odstraní část vyplněného objektu, která je skrytá. Odstraní všechny tahy a sloučí všechny sousedící nebo překrývající se objekty, vyplněné stejnou barvou.

Oříznutí

Rozdělí kresbu na vyplněné plošky součástí, a pak odstraní všechny části obrazu, které jsou mimo hranice nejvrchnějšího objektu. Odstraní také všechny tahy.

Obrys

Rozdělí objekt na segmenty jeho čar, neboli hrany. Tento příkaz je užitečný při přípravě kresby, pro kterou je potřeba vytvořit přesahy (trapping) pro přetisk objektů. Viz Vytvoření přesahu.

Poznámka: Pokud v panelu Cestář použijete tlačítko Obrys, můžete použít nástroj Přímý výběr nebo nástroj Výběr skupiny a zacházet s jednotlivými hranami nezávisle na sobě. Můžete si také vybrat, zda chcete po použití příkazu Obrys odstranit nebo zachovat nevybarvené objekty.

Tvrdé míchání

Zkombinuje barvy tak, že zvolí nejvyšší hodnotu pro každou z barevných složek. Pokud má například Barva 1 20 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 0 % černé; a Barva 2 má 40 % azurové, 20 % purpurové, 30 % žluté a 10 % černé, výsledná tvrdá barva bude mít 40 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 10 % černé.

Měkké míchání

Změní horní barvu z překrývajících se barev na poloprůhlednou a pak rozdělí obraz na dílčí plošky. Můžete určit míru průsvitnosti, kterou chcete nastavit pro překrývající se barvy.

Přesah

Provádí kompenzaci možných mezer mezi barvami v kresbě tím, že vytváří malou oblast překrytí (nazývanou přesah) mezi dvěma sousedícími barvami.

Kombinování objektů pomocí složených tvarů

Složený tvar je upravitelná kresba skládající se ze dvou nebo více objektů, které mají přiřazený režim tvaru. Složené tvary usnadňují vytváření složitých tvarů, protože můžete přesně pracovat s režimem tvarů, pořadím překrývání, tvarem, polohou a vzhledem každé použité cesty.

Složené tvary se chovají jako seskupené objekty a zobrazují se v panelu Vrstvy jako položky <Složený tvar>. K zobrazení, vybírání a manipulaci s obsahem složeného tvaru – například ke změně pořadí překrývání jeho součástí – můžete použít panel Vrstvy. Složky složeného tvaru můžete také vybrat nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem pro výběr skupiny.

Když vytvoříte složený tvar, tento tvar převezme atributy výplně a průhlednosti z nejvrchnější komponenty v režimu Přidat, Průsečík nebo Vyloučit. Pak můžete změnit atributy výplně, stylu nebo průhlednosti složeného tvaru. Illustrator usnadňuje tento proces tím, že automaticky nastaví jako cíl celý složený tvar, když vyberete nějakou jeho část, pokud v panelu Vrstvy explicitně nenastavíte jako cíl určitou jeho součást.

Složené tvary
Práce se složenými tvary

A. Původní objekty B. Vytvořený složený tvar C. Individuální režimy tvarů aplikované na jednotlivé komponenty D. Styl aplikovaný na celý složený tvar 

Vytvoření složeného tvaru

 1. Vyberte všechny objekty, které chcete zahrnout do složeného tvaru.

  Do složeného tvaru můžete zahrnout cesty, složené cesty, skupiny, jiné složené tvary, prolnutí, text, obálky a pokřivení. Všechny otevřené cesty, které vyberete, se automaticky zavřou.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Cestář klepněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac OS) na tlačítko Režimy tvarů. Všem součástem složeného tvaru se přiřadí režim tvaru, který vyberete.

   -nebo-

  • Vyberte Vytvořit složený tvar z nabídky panelu Cestář. Všem součástem složeného tvaru se jako výchozí přiřadí režim Přidat.

 3. Změňte režim tvaru libovolné součásti tak, že ji vyberete nástrojem pro přímý výběr nebo v panelu Vrstvy a klepnete na tlačítko Režim tvaru.

  Poznámka: Pamatujte, že nikdy nemusíte měnit režim součásti zcela vzadu, protože její režim není pro složený tvar podstatný.

  Poznámka:

  Abyste zachovali maximální výkon, vytvářejte složité složené tvary vnořením dalších složených tvarů (které obsahují méně než asi 10 součástí) místo toho, abyste použili velké množství samostatných součástí.

Změna složeného tvaru

 1. Nástrojem pro přímý výběr nebo v panelu Vrstvy vyberte jednotlivou součást složeného tvaru.
 2. Zvýrazněné tlačítko režimu tvaru v panelu Cestář označuje, který režim je právě aplikovaný na vybranou součást.
  Poznámka:

  Pokud jste vybrali dvě nebo více součástí, které používají různé režimy, objeví se na tlačítkách režimů tvarů otazník.

 3. V panelu Cestář klepněte na jiné tlačítko režimu tvaru.

Uvolnění a rozdělení složeného tvaru

Uvolnění rozdělí složený tvar zpátky na samostatné objekty. Rozdělení složeného tvaru zachová tvar složeného objektu, ale nebude již možné vybrat jeho jednotlivé součásti.

 1. Vyberte složený tvar nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na Rozdělit v panelu Cestář.

   -nebo-

  • Zvolte Rozdělit složený tvar z nabídky panelu Cestář.

   Složený tvar se převede na položku <Cesta> nebo <Složená cesta> v panelu Vrstvy, podle použitého režimu tvaru.

   -nebo-

  • Zvolte Uvolnit složený tvar z nabídky panelu Cestář.

Přenášení složených tvarů mezi aplikacemi Illustrator a Photoshop

Vrstvy tvarů a ořezové cesty vrstev (vektorové masky) v aplikaci Adobe Photoshop jsou typy složených tvarů. Vrstvy tvarů a ořezové cesty vrstvy můžete importovat do aplikace Illustrator jako složené tvary a dále s nimi pracovat. Můžete také exportovat složené tvary do aplikace Photoshop. Pamatujte si následující pravidla, když používáte složené tvary s aplikací Photoshop:

 • Jako vrstvy tvarů se do aplikace Photoshop exportují pouze složené tvary, které jsou na nejvyšší úrovni v hierarchii vrstev.

 • Složený tvar vytažený tahem s jinými než oblými spoji nebo s neceločíselnou tloušťkou tahu v bodech se bude při exportu do formátu souboru PSD rastrovat.

Kombinování objektů pomocí složených cest

Složená cesta se skládá ze dvou nebo více cest, které jsou vybarvené tak, že tam, kde se překrývají, se objeví díry. Když definujete objekty jako složenou cestu, všechny objekty ve složené cestě převezmou atributy vybarvení a stylu od objektu, který je zcela vzadu v pořadí překrývání.

Složené cesty se chovají jako seskupené objekty a zobrazují se v panelu Vrstvy jako položky <Složená cesta>. Chcete-li vybrat část složené cesty, použijte nástroj pro přímý výběr nebo nástroj pro výběr skupiny. Můžete upravovat tvar jednotlivých součástí složené cesty, ale nemůžete změnit atributy vzhledu, grafické styly nebo efekty pro jednotlivé součásti a v panelu Vrstvy nemůžete pracovat s jednotlivými součástmi samostatně.

Poznámka:

Pokud potřebujete při vytváření složených cest více pružnosti, můžete vytvořit složený tvar, a pak ho rozdělit.

Vyseknutí díry do objektu s použitím složené cesty

 1. Vyberte objekt, který chcete použít jako otvor, a umístěte ho tak, aby překrýval objekt, který chcete vyseknout. To opakujte pro všechny další objekty, které chcete použít jako otvory.
 2. Vyberte všechny objekty, které chcete zahrnout do složené cesty.
 3. Zvolte Objekt > Složená cesta > Vytvořit.

Aplikování pravidel vyplnění na složené cesty

Můžete určit, zda složená cesta je cesta s nenulovým obtočením nebo cesta s pravidlem sudá-lichá.

Pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením

Používá matematické rovnice k určení, zda je bod vně nebo uvnitř tvaru. Illustrator používá jako výchozí pravidlo s nenulovým obtočením.

Pravidlo vyplňování sudá-lichá

Používá matematické rovnice k určení, zda je bod vně nebo uvnitř tvaru. Toto pravidlo je lépe předvídatelné, protože každá druhá oblast ve složené cestě s pravidlem sudá-lichá je díra, nezávisle na směru cesty. Některé aplikace, například Adobe Photoshop, používají standardně pravidlo sudá-lichá, takže složené cesty importované z těchto aplikací budou používat pravidlo sudá-lichá.

Sebeprotínající cesty jsou cesty, které protínají samy sebe. Pro tyto cesty můžete zvolit buď pravidlo s nenulovým obtočením nebo pravidlo sudá-lichá, v závislosti na požadovaném vzhledu.

Složené cesty
Sebeprotínající cesta s pravidlem vyplňování s nenulovým obtočením (vlevo) a s pravidlem vyplňování sudá-lichá (vpravo)

Když vytvoříte složenou cestu s nenulovým obtočením, můžete určit, zda se budou překrývající se cesty zobrazovat s dírami nebo budou vyplněné, když kliknete na tlačítko Obrátit směr cesty v panelu Atributy.

Čtyři kruhové cesty
Pravidla vyplňování

A. Čtyři kruhové cesty B. Kruhové cesty vybrané a převedené na složenou cestu C. Po aplikování příkazu Obrátit směr cesty na vnitřní cestu 

Změna pravidla vyplňování pro složenou cestu

 1. Vyberte složenou cestu nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. V panelu Atributy klikněte na tlačítko Používat pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením  nebo na tlačítko Používat pravidlo vyplňování sudá-lichá  .

Změna díry ve složené cestě na vyplněnou plochu

 1. Zajistěte, aby složená cesta používala pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením.
 2. Nástrojem pro přímý výběr vyberte část složené cesty, kterou chcete obrátit. Nevybírejte celou složenou cestu.

 3. V panelu Atributy klikněte na tlačítko Neobrátit směr cesty  nebo na tlačítko Obrátit směr cesty  .

Obnovení složené cesty na její původní součásti

 1. Vyberte složenou cestu nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. Zvolte Objekt > Složená cesta > Uvolnit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.