Příručka uživatele Zrušit

Vrstvy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O vrstvách

Při vytváření složité kresby může být obtížné udržet si přehled o všech položkách v okně dokumentu. Malé objekty se skryjí pod většími a vybírání částí kresby bude obtížné. Vrstvy poskytují způsob, jak snadno sledovat všechny prvky, které tvoří kresbu. Představte si vrstvy jako průhledné desky, které obsahují kresbu. Pokud tyto desky přeskupíte, změníte pořadí překrývání položek v kresbě. Položky můžete mezi deskami přemísťovat a v deskách můžete vytvářet dílčí desky.

Struktura vrstev v dokumentu může být tak jednoduchá nebo složitá, jak potřebujete. Standardně jsou všechny položky uspořádány v jedné, základní vrstvě. Můžete ale kdykoliv vytvořit nové vrstvy a položky do nich přesunout, nebo přesunout položky z jedné vrstvy do jiné.

Panel Vrstvy poskytuje snadný způsob, jak vybírat, skrývat, zamykat a měnit atributy vzhledu kresby. Můžete dokonce vytvořit vrstvy předlohy, které můžete použít pro obkreslování kresby, a můžete přenášet vrstvy z/do aplikace Photoshop.

Podívejte se na video o pružnosti kreseb a jejich organizaci pomocí vrstev v dokumentu Organizace kresby pomocí vrstev.

Panel Vrstvy – přehled

 • Panel Vrstvy (Okna > Vrstvy) se používá k zobrazení, uspořádání a úpravám objektů v dokumentu. Každý nový dokument obsahuje standardně jednu vrstvu, a každý objekt, který vytvoříte, se objeví v této vrstvě. Můžete ale vytvářet nové vrstvy a položky v nich uspořádat podle svých potřeb.
 • Standardně Illustrator přiřadí jedinečnou barvu (maximálně devět barev) každé vrstvě v panelu Vrstvy. Barva se zobrazí vedle názvu vrstvy v panelu. Stejná barva se zobrazí v okně ilustrace pro ohraničovací rámeček, cestu, kotevní body a středový bod vybraného objektu. Tuto barvu můžete použít, abyste rychle našli odpovídající vrstvu objektu v panelu Vrstvy, a barvu vrstvy můžete změnit podle potřeby.
 • Když položka v panelu Vrstvy obsahuje další položky, objeví se vlevo od názvu této položky trojúhelník. Kliknutím na trojúhelník zobrazíte nebo skryjete obsah položky. Pokud se nezobrazuje žádný trojúhelník, položka neobsahuje žádné další položky.
Panel Vrstvy
Panel Vrstvy

A. Sloupec viditelnosti B. Sloupec úprav C. Sloupec cíle D. Sloupec výběru 

Panel Vrstvy obsahuje sloupce vpravo a vlevo od seznamu. Kliknutím do sloupce můžete nastavit následující vlastnosti:

Sloupec viditelnosti

Označuje, zda položky ve vrstvě jsou viditelné  nebo skryté (prázdné místo), nebo zda to jsou vrstvy předlohy  nebo vrstvy obrysů .

Sloupec úprav

Označuje, zda jsou položky zamknuté nebo odemknuté. Ikona zámku  označuje, že položka je zamknutá a nelze ji upravovat; prázdné místo označuje, že položka je odemknutá a můžete ji upravovat.

Sloupec cíle

Označuje, zda jsou položky nastavené jako cíl pro aplikování efektů a úpravy atributů v panelu Vzhled. Když se tlačítko cíle zobrazuje jako ikona dvojitého kruhu (buď  nebo ), tato položka je nastavená jako cílová; ikona s jedním kruhem označuje, že položka není cílová.

Sloupec výběru

Označuje, zda jsou položky vybrané. Když je položka vybraná, objeví se barevný čtvereček. Pokud položka, například vrstva nebo skupina, obsahuje vybrané i nevybrané objekty, zobrazí se vedle rodičovské položky menší pole s barvou výběru. Pokud jsou v rodičovské položce vybrané všechny objekty, pole s barvou výběru mají stejnou velikost, jako značky, které se zobrazují u vybraných objektů.

Pomocí panelu Vrstvy můžete zobrazit některé položky jako obrysy a jiné tak, jak se objeví ve výsledné kresbě. Můžete také ztlumit připojené obrazy a bitmapové objekty, a tím usnadnit úpravy kresby nad obrazy. To je zvláště užitečné při obkreslování bitmapového obrazu.

Volby zobrazení pro kresbu s vrstvami
Volby zobrazení pro kresbu s vrstvami

A. Objekt zobrazený v režimu Obrysy B. Bitmapový obraz ztlumený na 50 % C. Vybraný objekt zobrazený v režimu Náhled 

Změna zobrazení panelu Vrstvy

 1. Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vrstvy.

 2. Zvolte položku Zobrazit pouze vrstvy, chcete-li v panelu Vrstvy skrýt cesty, skupiny a souhrnné prvky.

 3. Pro Velikost řádku vyberte volbu, která určí výšku řádků. (Chcete-li určit vlastní velikost, zadejte hodnotu mezi 12 a 100.)

 4. Ve volbě Miniatury vyberte kombinaci vrstev, skupin a objektů, pro které chcete zobrazovat miniaturní náhledy.

  Poznámka:

  Zobrazování miniatur v panelu Vrstvy může mít za následek zpomalení programu, když pracujete se složitými soubory. Chcete-li zvýšit rychlost, vypněte miniatury vrstev.

Nastavení voleb vrstev a podvrstev

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Poklikejte na název položky v panelu Vrstvy.

  • Klikněte na název položky a z nabídky panelu Vrstvy zvolte Volby pro <název položky>.

  • Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Nová vrstva nebo Nová podvrstva.

 2. Určete libovolné z následujících voleb:

  Název

  Určuje název položky, jak se zobrazuje v panelu Vrstvy.

  Barvy

  Určuje nastavení barvy vrstvy. Můžete buď zvolit barvu z nabídky, nebo poklikat na vzorek barvy a vybrat jinou barvu.

  Předloha

  Změní vrstvu na vrstvu předlohy.

  Zamknout

  Zabrání změnám položky.

  Zobrazit

  Zobrazí celou kresbu obsaženou ve vrstvě nebo na kreslicím plátně.

  Tisknout

  Nastaví kresbu obsaženou ve vrstvě jako tisknutelnou.

  Náhled

  Zobrazí kresbu obsaženou ve vrstvě v barvách místo obrysů.

  Ztlumit obrazy

  Zmenší intenzitu připojených obrazů a bitmapových obrazů obsažených ve vrstvě na zadanou hodnotu v procentech.

Vytvoření vrstvy

 1. V panelu Vrstvy klikněte na název vrstvy, nad kterou (nebo do které) chcete přidat novou vrstvu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat novou vrstvu nad vybranou vrstvu, klepněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu  v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li vytvořit novou dílčí vrstvu uvnitř vybrané vrstvy, klepněte na tlačítko Vytvořit novou podvrstvu  v panelu Vrstvy.

   Tip: Chcete-li při vytváření nové vrstvy nastavit volby, zvolte možnost Nová vrstva nebo Nová podvrstva z nabídky panelu Vrstvy.

  Pro výběr různých režimů kreslení nabízí Illustrator několik voleb, například:

  • Režim Kreslení za vytvoří automaticky za aktivní vrstvou novou aktivní vrstvu.

  • Pokud není vybraná žádná určitá kresba, vytváří se kresba v režimu Kreslení za pod veškerou kresbou ve vybrané vrstvě.

Přemístění objektu do jiné vrstvy

 1. Vyberte objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Vrstvy klikněte na název požadované vrstvy. Pak zvolte Objekt > Uspořádat > Přemístit do platné vrstvy.

  • Přetáhněte indikátor vybrané kresby  umístěný vpravo od vrstvy v panelu Vrstvy do požadované vrstvy.

   Tip: Objekty nebo vrstvy můžete přemístit do nové vrstvy tak, že je vyberete a zvolíte Shromáždit do nové vrstvy z nabídky panelu Vrstvy. Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), chcete-li vybrat nesousedící položky; chcete-li vybrat sousedící položky, podržte stisknutou klávesu Shift.

Rozdělení položek do samostatných vrstev

Příkaz Rozdělit do vrstev rozmístí všechny položky ve vrstvě do samostatných vrstev a může v každé vrstvě vytvořit nové objekty na základě pořadí překrývání objektů. Tuto funkci můžete použít při přípravě souborů pro práci s webovou animací.

 1. V panelu Vrstvy klikněte na název vrstvy nebo skupiny.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li umístit každou položku do nové vrstvy, zvolte možnost Rozdělit do vrstev (samostatně) z nabídky panelu Vrstvy.

  • Chcete-li rozdělit položky do vrstev a duplikovat objekty tak, aby se vytvořila kumulativní posloupnost, zvolte možnost Rozdělit do vrstev (přidávat) z nabídky panelu Vrstvy. Objekt, který je zcela dole, se objeví ve všech nových vrstvách, a objekt zcela nahoře se objeví pouze v horní vrstvě. Předpokládejme například, že Vrstva 1 obsahuje kroužek (spodní objekt), čtverec a trojúhelník (vrchní objekt). Tento příkaz vytvoří tři vrstvy – jednu s kroužkem, čtvercem a trojúhelníkem; jednu s kroužkem a čtvercem; a jednu pouze s kroužkem. To je užitečné při vytváření kumulativních animačních sekvencí.

  Příkaz Rozdělit do vrstev (přidávat) vytvoří nové vrstvy
  Příkaz Rozdělit do vrstev (přidávat) vytvoří nové vrstvy

Sloučení vrstev a skupin

Funkce sloučení vrstev a sloučení do jedné vrstvy jsou podobné v tom, že obě umožňují sloučit objekty, skupiny a podvrstvy do jedné vrstvy nebo skupiny. Při sloučení můžete vybrat, které položky chcete sloučit; při sloučení do jedné vrstvy se sloučí všechny viditelné položky v kresbě do jedné vrstvy. Obě funkce zachovají pořadí překrývání v kresbě, ale ostatní atributy vrstev, jako jsou ořezové masky, se nezachovají.

 • Chcete-li sloučit položky do jedné vrstvy nebo skupiny, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na názvy vrstev nebo skupin, které chcete sloučit. Případně podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte všechny položky seznamu mezi názvy vrstev nebo skupin, na které kliknete. Poté vyberte z nabídky panelu Vrstvy příkaz Sloučit vybrané. Položky se sloučí do vrstvy nebo skupiny, kterou jste vybrali naposledy.

  Vrstvy můžete sloučit pouze s vrstvami, které jsou na stejné úrovni hierarchie v panelu Vrstvy. Podobně podvrstvy můžete sloučit pouze s ostatními podvrstvami, které jsou ve stejné vrstvě a na stejné úrovni hierarchie. Objekty nelze sloučit s jinými objekty.

 • Chcete-li vrstvy sloučit do jedné, klikněte na název vrstvy, do které chcete kresbu sloučit. Pak vyberte Do jedné vrstvy z nabídky panelu Vrstvy.

Nalezení položky v panelu Vrstvy

Když vyberete položku v okně dokumentu, můžete pomocí příkazu Najít objekt rychle vyhledat odpovídající položku v panelu Vrstvy. Tento příkaz je zvláště užitečný pro vyhledání položek ve sbalených vrstvách.

 1. Vyberte objekt v okně dokumentu. Pokud vyberete více než jeden objekt, vyhledá se objekt nejvíce vpředu v pořadí překrývání.

 2. Zvolte Najít objekt z nabídky panelu Vrstvy. Pokud je vybraná volba panelu Zobrazovat pouze vrstvy, změní se tento příkaz na Najít vrstvu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.