Příručka uživatele Zrušit

Úvod ke kreslicím plátnům

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   21. Formátování asijských znaků
   22. Sazby pro asijská písma
   23. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   24. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se tvořit a pracovat s kreslicími plátny.

Kreslicí plátna umožňují zefektivnit proces návrhu a pracovat na návrzích na nekonečném plátně. V aplikaci Illustrator funguje kreslicí plátno jako list bílého papíru, který je základem vašeho výtvoru. Podle potřeby můžete využít poskytovaná přednastavení pro nejběžnější zařízení nebo vytvořit kreslicí plátno na míru a navrhnout na něm vlastní kresbu. Stejně tak je můžete exportovat nebo vytisknout.

Při vytváření dokumentu nebo otevření nového souboru v aplikaci Illustrator můžete zvolit vhodná přednastavení a rozměry kreslicího plátna. Pokud používáte více než jeden návrh, není problém přidat nebo vytvořit více kreslicích pláten. Podle potřeby lze u kreslicího plátna také změnit velikost, přejmenovat jej, replikovat nebo odstranit. 

Přednastavení nebo vlastní nastavení

Výběr kreslicího plátna

Změna velikosti kreslicího plátna

Než začnete pracovat s kreslicím plátnem, připravte si panel Kreslicí plátna, Vlastnosti nebo Ovládání. Výběrem následujících možností můžete panely po vytvoření nebo otevření dokumentu aktivovat:

Windows > Kreslicí plátna

Panel Kreslicí plátna
Panel Kreslicí plátna

Windows > Vlastnosti

Panel Vlastnosti
Panel Vlastnosti

Windows > Ovládací panel

Ovládací panel
Ovládací panel

Vytvoření kreslicího plátna

Řekněme, že chcete svůj návrh vytvořit, exportovat nebo vytisknout na více stránek. Namísto vytvoření několika dokumentů můžete vytvořit několik kreslicích pláten ve stejném dokumentu.
Kreslicí plátno lze vytvořit pomocí nástroje Kreslicí plátno, nebo přidejte nové kreslicí plátno a začněte s návrhem díla. 

Použití nástroje Kreslicí plátno

Vytvoření kreslicího plátna:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   na panelu nástrojů nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + O.

 2. Pokud chcete použít přednastavené nebo vlastní rozměry, použijte možnosti kreslicího plátna nebo stisknutím klávesy Esc ukončete režim úprav kreslicího plátna.

Přednastavení nebo vlastní nastavení
Nástroj Kreslicí plátno

Použití možností kreslicího plátna

Použití možností kreslicího plátna:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   a dvakrát klikněte na kreslicí plátno.

 2. V dialogovém okně Možnosti kreslicího plátna zadejte Název kreslicího plátna a proveďte kterýkoli z následujících kroků:

  • V rozbalovacím seznamu Přednastavení vyberte vhodnou možnost.
  • Zadejte hodnoty do pole ŠV a upravte šířku a výšku kreslicího plátna.
 3. Výběrem možnosti Na šířku nebo Na výšku nastavte orientaci kreslicího plátna.

  Pokud chcete upravit nastavení zobrazení kreslicího plátna, prohlédněte si další možnosti kreslicího plátna.

Přednastavení nebo vlastní nastavení
Možnosti kreslicího plátna

Přidání nových kreslicích pláten

Při vkládání nových kreslicích pláten do dokumentu postupujte následovně:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   a proveďte jeden z následujících kroků:

 2. Stisknutím klávesy Esc režim úprav kreslicího plátna ukončíte.

přidání kreslicího plátna
Panel Kreslicí plátna

A. Nové kreslicí plátno B. Další možnosti 

Výběr kreslicího plátna

Výběrem několika kreslicích pláten ušetříte čas při jejich duplikování, kopírování, přesouvání nebo odstraňování.

Při výběru několika kreslicích pláten postupujte následovně:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   a proveďte kterýkoli z následujících kroků:

  • Kliknutím na kreslicí plátno jej vyberte.
  • Při výběru několika kreslicích pláten na požadovaná plátna klikněte společně s přidržením klávesy Shift.
  • Všechna kreslicí plátna můžete vybrat stisknutím kombinace kláves Ctrl + A (Windows) nebo Cmd + A (macOS).
Výběr kreslicího plátna
Výběr několika kreslicích pláten

Změna názvu, velikosti a duplikování kreslicího plátna

Při práci s návrhy na několika kreslicích plátnech je vhodné změnit velikost, přejmenovat, duplikovat, odstranit nebo spravovat kreslicí plátna a zajistit optimální rozvržení uměleckého díla. Název kreslicího plátna je uveden v jeho levém horním rohu. 
Když se rozhodnete změnit velikost, přejmenovat nebo duplikovat kreslicí plátno, vyberte nástroj Kreslicí plátno  .

Změna velikosti kreslicího plátna

Změna velikosti kreslicího plátna
Změna velikosti kreslicího plátna

 1. Vyberte kreslicí plátno a přetažením ohraničovacího rámečku změňte jeho velikost nebo proveďte následující krok:
  1. Na panelu Kreslicí plátna klikněte na tlačítko Další možnosti > Možnosti kreslicího plátna.
  2. Definujte referenční body nebo zadejte požadovanou šířku a výšku kreslicího plátna v polích Š a V.

Přejmenování kreslicího plátna

Přednastavení nebo vlastní nastavení
Přejmenování kreslicího plátna

 1. Proveďte kterýkoli z následujících kroků:
  • Na panelu Kreslicí plátna dvakrát klikněte na název kreslicího plátna a zadejte jeho nový název. 
  • Na panelu Vlastnosti nebo Ovládacím panelu zadejte nový název do pole Název.

Duplikování kreslicího plátna

Duplikování kreslicího plátna
Duplikování kreslicího plátna

 1. Vyberte jedno nebo více kreslicích pláten.
 2. Na panelu Kreslicí plátna klikněte na tlačítko Další možnosti > Duplikovat kreslicí plátno.
 3. Stisknutím klávesy Esc režim úprav kreslicího plátna ukončíte.

 Prohlédněte si tipy a triky a objevte další způsoby změny velikosti a přejmenování kreslicích pláten.

Jak určit referenční body při změně velikosti kreslicích pláten?

Referenční bod umožňuje otočení rohu nebo středu kreslicího plátna při změně jeho velikosti.
Při nastavení referenčního bodu postupujte následovně:

 1. V nabídce Možnosti kreslicích pláten klikněte na jeden z devíti referenčních bodů v síti.

 2. Zadejte šířku a výšku.

Referenční bod
Síť referenčních bodů

Odstranění kreslicího plátna

Kreslicí plátna jsou základem návrhů. Podle potřeby můžete odebrat nedůležitá kreslicí plátna nebo taková, která výsledné tvorbě ničím nepřispívají. Váš dokument nicméně vyžaduje alespoň jedno kreslicí plátno. Pokud se pokusíte odstranit všechna kreslicí plátna, kreslicí plátno s číslem 1 zůstane na původním místě.

Odstranění kreslicích pláten:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno  .

 2. Vyberte alespoň jedno kreslicí plátno, které chcete odstranit, a klikněte na ikonu   na panelu Kreslicí plátna, Vlastnosti nebo na Ovládacím panelu.

 3. Odstranění všech prázdných kreslicích pláten najednou:

  1. Na panelu Kreslicí plátna klikněte na tlačítko Další možnosti.
  2. Vyberte možnost Odstranit prázdná kreslicí plátna.
Panel Kreslicí plátna
Panel Kreslicí plátna

A. Odstranění kreslicího plátna B. Další možnosti 

Tipy a triky

Další informace

Podívejte se na následující 4minutová videa s informacemi o tom, jak vytvořit nebo upravit kreslicí plátno v aplikaci Illustrator. Další informace najdete v tématu Práce s kreslicími plátny.

Vytvoření kreslicího plátna

Úprava kreslicího plátna


Další postup

Řekli jsme si, jak vytvářet a používat kreslicí plátno pro práci na návrzích. Přečtěte si také, jak vyjmout, kopírovat, přeskupit, měnit pořadí a spravovat zobrazení kreslicího plátna při práci na návrzích.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.