Seskupení objektů a rozdělení skupiny

Několik objektů můžete seskupit do skupiny, takže s nimi budete moci zacházet jako s jedním celkem. Můžete pak přesunout nebo transformovat více objektů najednou bez ovlivnění jejich atributů nebo vzájemné polohy. Můžete například seskupit objekty v návrhu loga, a pak změnit velikost loga jako jednoho celku.

Seskupené objekty se navrství na sobe do stejné vrstvy kresby a za vrchní objektem ve skupině; seskupení objektů proto může změnit příslušnost objektů k jednotlivým vrstvám a jejich pořadí překrývání ve vrstvě. Když vyberete objekty v různých vrstvách a pak je seskupíte, skupina se vytvoří ve vrstvě, ve které je nejvyšší vybraný objekt.

Skupiny mohou být také vnořené – to znamená, že mohou být seskupené s jinými objekty nebo skupinami, a tím vytvořit větší skupiny. Skupiny se zobrazují v panelu Vrstvy jako položky označené slovem <Skupina>. Panel Vrstvy můžete použít k přemístění položek do skupin a ven ze skupin.

 1. Vyberte objekty, které chcete seskupit, nebo skupinu, kterou chcete rozdělit.

 2. Zvolte buď Objekt > Seskupit nebo Objekt > Rozdělit skupinu.

Rozdělení objektů

Rozdělení objektů umožňuje rozdělit jeden objekt na více objektů, které vytvářejí jeho vzhled. Pokud například rozdělíte jednoduchý objekt, jako je kruh s výplní a tahem v plné barvě, stanou se z výplně a tahu samostatné objekty. Pokud rozdělíte složitější kresbu, jako je například objekt s výplní vzorkem, rozdělí se vzorek na všechny samostatné cesty, ze kterých je vytvořený.

Objekt budete typicky rozdělovat, když chcete upravit atributy vzhledu a další vlastnosti specifických prvků, ze kterých je vytvořen. Navíc může být rozdělení objektů užitečné, když chcete použít objekt, který je nativní pro Illustrator (například mřížkový objekt) v jiné aplikaci, která tento objekt nerozpozná.

Před (vlevo) a po (vpravo) rozdělení objektu, který má výplň a tah
Před (vlevo) a po (vpravo) rozdělení objektu, který má výplň a tah

Poznámka:

Rozdělení je zvláště užitečné, když máte potíže při tisku efektů průhlednosti, 3D objektů, vzorků, přechodů, tahů, prolnutí, odlesků, obálek nebo symbolů.

 1. Vyberte objekt.

 2. Zvolte Objekt > Rozdělit.

  Pokud jsou na objekt aplikovány atributy vzhledu, je příkaz Objekt > Rozdělit ztlumený. V takovém případě zvolte Objekt > Rozdělit vzhled, a pak zvolte Objekt > Rozdělit.

 3. Nastavte volby a pak klikněte na OK:

  Objekt

  Rozdělí složité objekty, včetně živých prolnutí, obálek, sad symbolů a odlesků.

  Výplň

  Rozdělí výplně.

  Tah

  Rozdělí tahy.

  Mřížka přechodů

  Rozdělí přechody na jeden mřížkový objekt.

  Určit

  Nastaví toleranci pro hodnoty barev mezi barevnými zarážkami. Vyšší počet pomůže zachovat hladký přechod barev; nízký počet může vytvořit pruhovaný vzhled.

  Poznámka:

  Chcete-li rozdělit přechod s nastavením, které jste naposledy zadali v dialogovém okně Rozdělit, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a zvolte položky Objekt > Rozdělit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online