V aplikaci Adobe Illustrator nemusíte kresbu vytvářet od nuly – můžete importovat vektorové kresby i bitmapové obrazy ze souborů vytvořených v jiných aplikacích. Illustrator rozpozná všechny běžné grafické formáty souborů. Těsná integrace mezi produkty Adobe a podpora pro širokou řadu formátů souborů usnadňuje přenášení kreseb a obrazů z jedné aplikace do jiné pomocí importu, exportu nebo kopírování a vložení.

O připojených a vložených kresbách

Když umístíte grafiku, v rozvržení se zobrazí verze souboru v rozlišení obrazovky, abyste si ji mohli prohlédnout a nastavit do požadované polohy, ale vlastní soubor grafiky může být buď připojený nebo vložený.

 • Připojená kresba je spojená s dokumentem, ale zůstává na něm nezávislá, takže dokument má menší velikost. Připojené kresby můžete upravit pomocí transformačních nástrojů a efektů; nemůžete ale vybrat a upravit jednotlivé komponenty v kresbě. Připojenou grafiku můžete použít mnohokrát, aniž by se výrazně zvětšila velikost dokumentu; můžete také aktualizovat všechny vazby najednou. Při exportu nebo tisku se načte původní grafika a finální výstup se vytvoří z originálů s plným rozlišením.

 • Vložená kresba se zkopíruje do dokumentu v plném rozlišení, takže dokument má větší velikost. Dokument můžete kdykoli aktualizovat; pokud je kresba vložená, je dokument zcela nezávislý.

Pokud chcete zjistit, zda je kresba připojená, nebo vložená, nebo když chcete připojenou kresbu změnit na vloženou nebo naopak, použijte panel Vazby.

Pokud vložená kresba obsahuje více komponent, můžete je upravovat samostatně. Pokud například kresba obsahuje vektorová data, Illustrator ji převede na cesty, které pak můžete upravit pomocí nástrojů a příkazů aplikace Illustrator. Illustrator také zachová hierarchii objektů (jako jsou skupiny a vrstvy) v kresbách vložených z určitých formátů souborů

Umístění (import) souborů kresby

Primární metodou importu je příkaz Umístit, protože nabízí nejvyšší úroveň podpory pro formáty souborů, volby umístění a barvy. Poté, co soubor umístíte, můžete ho identifikovat, vybrat, sledovat a aktualizovat pomocí panelu Vazby.

 1. Otevřete dokument aplikace Illustrator, do kterého chcete kresbu umístit.

 2. Zvolte možnost Soubor > Umístit a vyberte textový soubor, který chcete umístit.

 3. Vyberte Vazba, chcete-li vytvořit odkaz na soubor, nebo volbu Vazba odznačte, chcete-li kresbu vložit do dokumentu aplikace Illustrator.

 4. Klepněte na položku Umístit.

 5. Podle potřeby proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud umístíte soubor PDF s více stránkami, můžete zvolit, kterou stránku chcete umístit, a jak chcete kresbu oříznout.

  • Pokud vložíte soubor aplikace Adobe® Photoshop®, můžete zvolit způsob převedení vrstev. Pokud soubor obsahuje kompozice vrstev, můžete také zvolit, kterou verzi obrazu chcete importovat.

Import textu do cesty nebo tvaru

Nově v aplikaci Illustrator CC, vydání 2017

Vložte text z podporovaného souboru přímo do objektu, například do tvaru. Text můžete umístit ze souborů ve formátu .txt nebo .rtf nebo ze souborů textových editorů. Můžete například umístit text ze souboru .rtf do mnohoúhelníkového tvaru.

 1. Pomocí libovolného nástroje pro kreslení, například nástroje Obdélník, nástroje Shaper nebo nástroje Pero vytvořte cestu nebo tvar. Do tohoto tvaru umístěte textový soubor.

 2. Zvolte možnost Soubor > Umístit a vyberte soubor, který chcete umístit.

 3. Klikněte na položku Umístit.

 4. Po načtení textového souboru do umísťovacího kurzoru klikněte na cestu tvaru.

  Text se umístí dovnitř tvaru. Na text nyní můžete použít požadované styly a efekty.

  Umístěte text z textového souboru do mnohoúhelníkové cesty nebo kontejneru.

Panel vazby se používá k zobrazení a správě všech připojených nebo vložených kreseb. V panelu se zobrazují malé miniatury kreseb a k označení stavu kresby se používají ikony.

Panel Vazby
Panel Vazby

A. Ovlivnění průhledností B. Chybějící kresba C. Vložená kresba D. Upravená kresba E. Připojená kresba 

Připojený soubor se může zobrazit v panelu Vazby jedním z následujících způsobů:

Aktuální

Pro aktuální soubor se zobrazuje pouze název souboru a (v aplikaci Adobe® InDesign®) jeho stránka v dokumentu.

Změněný

Změněný soubor je takový, jehož verze na disku je novější než verze v dokumentu. K tomu může dojít například tehdy, když někdo změní grafiku aplikace Photoshop, kterou už máte vloženou v aplikaci Illustrator.

Chybějící

Chybějící soubor je takový, jehož grafika již není v místě, ze kterého byla importována, přestože může stále existovat někde jinde. K tomu může dojít, když někdo přesune původní soubor do jiné složky nebo na jiný server poté, co byl importován do dokumentu. Nemůžete zjistit, zda je chybějící soubor aktuální, dokud nenajdete jeho originál. Když tisknete nebo exportujete dokument a je zobrazena tato ikona, soubor se nemusí vytisknout nebo exportovat v plném rozlišení.

Vložený

Vložení obsahu připojeného souboru pozastaví operace správy této vazby.

 • Chcete-li panel zobrazit, zvolte Okna > Vazby. Každý připojený nebo vložený soubor je označen svým názvem.

 • Chcete-li vybrat a zobrazit připojenou grafiku, vyberte příslušnou vazbu a pak klikněte na tlačítko Najít vazbu nebo z nabídky panelu Vazby zvolte Najít vazbu. Zobrazení se vystředí kolem vybrané grafiky.

 • Chcete-li změnit velikost miniatur, klepněte na panel Volby z nabídky panelu Vazby a vyberte možnost zobrazení miniatur.

 • Chcete-li vazby uspořádat v jiném pořadí, zvolte požadovaný příkaz uspořádání z nabídky panelu.

 • Chcete-li miniatury skrýt, z nabídky panelu Vazby vyberte Volby panelu a zvolte Žádné.

 • Chcete-li zobrazit informace o průhlednosti DCS, zvolte Volby panelu v nabídce panelu Vazby a vyberte možnost Zobrazit interakce průhlednosti DCS.

Pokud připojený nebo vložený soubor obsahuje metadata, můžete tato metadata prohlížet pomocí panelu Vazby. Metadata patřící k připojenému souboru nemůžete upravit ani změnit, můžete ale uložit kopii metadat do předlohy a aplikovat je na další soubory.

 1. Vyberte soubor v panelu Vazby a z nabídky panelu zvolte Informace o připojeném souboru.

 2. Chcete-li uložit metadata jako předlohu, z rozbalovací nabídky nahoře v dialogovém okně zobrazujícím metadata zvolte Uložit předlohu metadat.

Zobrazení informací o připojených a vložených kresbách

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Poklepejte na vazbu v panelu Vazby. Nebo vazbu vyberte a z nabídky panelu zvolte příkaz Informace o vazbě.

   poznámka: Nepleťte si příkaz „Informace o vazbě“ s příkazem „Informace o připojeném souboru“ v nabídce panelu Vazby; příkaz „Informace o souboru“ se týká metadat.

  • Vyberte připojenou kresbu v okně ilustrace. V ovládacím panelu klepněte na název souboru a zvolte příkaz Informace o vazbě.

Poznámka:

Chcete-li najít připojenou nebo vloženou kresbu v okně dokumentu, vyberte vazbu a klepněte na tlačítko Najít vazbu. Nebo vyberte příkaz Najít vazbu z nabídky panelu.

 • Chcete-li aktualizovat určité vazby, vyberte v panelu Vazby jednu nebo více změněných vazeb a klepněte na tlačítko Aktualizovat vazbu nebo z nabídky panelu Vazby zvolte příkaz Aktualizovat vazbu.

 • Chcete-li aktualizovat určité vazby, vyberte připojenou kresbu v okně ilustrace. V ovládacím panelu klepněte na název souboru a pak zvolte příkaz Aktualizovat vazbu.

Poznámka:

Standardně se aplikace Illustrator zeptá, zda chcete vazbu aktualizovat, pokud se zdrojový soubor změní. Chcete-li určit, že chcete vazby aktualizovat automaticky nebo ručně, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Mac OS) a nastavte volbu Aktualizovat vazby.

Chybějící vazbu, u které se v panelu Vazby zobrazuje ikona chybějící vazby , můžete obnovit nebo nahradit. Můžete také libovolný připojený soubor nahradit jiným zdrojovým souborem.

 1. Vyberte připojenou kresbu na stránce nebo vyberte název vazby na panelu Vazby.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Vazby klikněte na tlačítko Změnit vazbu nebo z nabídky panelu zvolte příkaz Změnit vazbu.

  • V ovládacím panelu klepněte na název připojeného souboru a pak zvolte příkaz Změnit vazbu. (Před použitím této možnosti musíte vybrat obraz v kresbě.)

 3. V dialogovém okně, které se objeví, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Najděte a vyberte náhradní soubor.

  • Zadejte první písmeno nebo několik prvních písmen názvu požadovaného náhradního souboru, abyste tento soubor našli.

 4. Klepněte na položku Umístit.

Poznámka:

Pokud jsou všechny chybějící vazby dokumentu umístěny ve stejné složce, můžete je obnovit všechny najednou. V panelu Vazby vyberte všechny chybějící vazby a pak obnovte jednu z nich; dialogové okno Umístit zůstane otevřené, abyste je mohli všechny postupně vybrat.

Nastavení voleb umístění pro připojenou kresbu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte připojenou kresbu v okně ilustrace. V ovládacím panelu klepněte na název souboru a zvolte příkaz Volby umístění.

  • V panelu Vrstvy vyberte vazbu a z nabídky panelu zvolte Volby umístění.

 2. Vyberte volbu pro Zachovat.

  Pokud vyberete jinou volbu než Transformace nebo Hranice, můžete vybrat bod v ikoně Zarovnání, od kterého chcete kresbu zarovnat vzhledem k ohraničovacímu rámečku. Pokud chcete zabránit tomu, aby kresba přesahovala přes ohraničovací rámeček, vyberte Oříznout podle ohraničovacího rámečku.

Vložení připojeného souboru

Místo připojení souboru, který jste umístili do dokumentu, můžete soubor vložit (neboli uložit) do dokumentu. Když soubor vložíte, přerušíte vazbu s originálem. Bez vazby nezobrazí panel Vazby upozornění při změně originálu a soubor nemůžete automaticky aktualizovat.

Uvědomte si, že vložení souboru místo jeho připojení k originálu zvyšuje velikost souboru dokumentu.

 1. Vyberte soubor v panelu Vazby a z nabídky panelu zvolte příkaz Vložit obraz.

 2. Vyberte připojenou kresbu v okně ilustrace. V ovládacím panelu klepněte na tlačítko Vložit.

Soubor zůstane v panelu Vazby označený ikonou vložené vazby .

 1. V panelu Vazby vyberte jeden nebo více vložených souborů.

 2. Klepněte na tlačítko Změnit vazbu nebo v nabídce panelu Vazby vyberte Změnit vazbu, najděte a vyberte původní soubor a klepněte na Umístit.

Úpravy původní kresby

Pomocí příkazu Upravit originál můžete otevřít většinu grafik v aplikaci, ve které jste je vytvořili, takže je pak můžete podle potřeby upravit. Jakmile uložíte původní soubor, dokument, ve kterém je tento soubor připojený, se aktualizuje s použitím nové verze.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • V panelu Vazby vyberte vazbu a klepněte na tlačítko Upravit originál . Nebo z nabídky panelu zvolte Upravit originál.

  • Vyberte připojenou kresbu na stránce a zvolte Úpravy > Upravit originál.

  • Vyberte připojenou kresbu na stránce a klepněte na tlačítko Upravit originál v ovládacím panelu.

 2. Po provedení změn v původní aplikaci soubor uložte.