Zamknutí nebo odemknutí objektů nebo vrstev

Zamknutím objektů zabráníte jejich vybírání a úpravám. Zamknutím rodičovské vrstvy můžete rychle zamknout více cest, skupin a podvrstev.

 • Chcete-li zamknout objekty, klikněte v panelu Vrstvy na tlačítko ve sloupci úprav (vpravo od ikony oka) pro objekt nebo vrstvu, kterou chcete zamknout. Chcete-li zamknout více položek, přetahujte kurzor myši přes více tlačítek ve sloupci úprav. Nebo vyberte objekty, které chcete zamknout, a pak zvolte Objekt > Zamknout > Výběr.

 • Chcete-li objekty odemknout, klikněte v panelu Vrstvy na ikonu pro objekt nebo vrstvu, kterou chcete odemknout.

K zamknutí a odemknutí objektů můžete také použít následující příkazy:

 • Chcete-li zamknout všechny objekty, které překrývají oblast vybraného objektu a jsou ve stejné vrstvě, vyberte objekt a pak zvolte položky Objekt > Zamknout > Všechny kresby nad.

 • Chcete-li zamknout všechny vrstvy kromě té, která obsahuje vybranou položku nebo skupinu, zvolte Objekt > Zamknout > Ostatní vrstvy nebo zvolte Zamknout ostatní z nabídky panelu Vrstvy.

 • Chcete-li zamknout všechny vrstvy, vyberte je v panelu Vrstvy, a pak zvolte Zamknout všechny vrstvy z nabídky panelu.

 • Chcete-li odemknout všechny objekty v dokumentu, zvolte možnost Objekt > Odemknout vše.

 • Chcete-li odemknout všechny objekty ve skupině, vyberte odemknutý a viditelný objekt ve skupině. Podržte Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS) a zvolte Objekt > Odemknout vše.

 • Pokud jste zamknuli všechny vrstvy a chcete je odemknout, zvolte Odemknout všechny vrstvy z nabídky panelu Vrstvy.

Poznámka:

Když jste v izolovaném režimu, příkazy nabídky Zamknout nejsou dostupné.

Skrytí nebo zobrazení objektů nebo vrstev

Zvolte jednu z následujících metod:

 • V panelu Vrstvy klikněte na ikonu oka vedle položky, kterou chcete skrýt. Dalším kliknutím položku znovu zobrazíte. Když skryjete vrstvu nebo skupinu, skryjí se všechny položky v této vrstvě nebo skupině.

 • Chcete-li skrýt více položek, přetahujte myší přes více ikon oka.

 • Vyberte objekt, který chcete skrýt, a zvolte Objekt > Skrýt > Výběr.

 • Chcete-li skrýt všechny objekty ve vrstvě nad objektem, vyberte objekt a zvolte položky Objekt > Skrýt > Všechny kresby nad.

 • Chcete-li skrýt všechny nevybrané vrstvy, zvolte možnost Skrýt ostatní z nabídky panelu Vrstvy nebo klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na ikonu oka u vrstvy, kterou chcete nechat zobrazenou. Nebo zvolte Objekt > Skrýt > Ostatní vrstvy, abyste skryli všechny vrstvy kromě té vrstvy, která obsahuje vybraný objekt nebo skupinu.

 • Chcete-li zobrazit všechny objekty, zvolte Objekt > Zobrazit vše. Všechny dříve skryté objekty se zobrazí. Všechny dříve vybrané objekty budou vybrané.

 • Chcete-li zobrazit všechny vrstvy a dílčí vrstvy, vyberte možnost Zobrazit všechny vrstvy z nabídky panelu Vrstvy. Tento příkaz zobrazí pouze skryté vrstvy, skryté objekty se nezobrazí.

 • Chcete-li zobrazit všechny objekty ve skupině, vyberte odemknutý a viditelný objekt ve skupině. Podržte Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS) a zvolte Objekt > Zobrazit vše.

Poznámka:

Když jste v izolovaném režimu, příkazy Zobrazit vše a Skrýt nejsou dostupné.

Odstranění objektů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte objekty a pak stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete.

  • Vyberte objekty a pak zvolte Úpravy > Odstranit nebo Úpravy > Vyjmout.

  • V panelu Vrstvy vyberte položky, které chcete odstranit, a pak klikněte na ikonu Odstranit . Nebo v panelu Vrstvy přetáhněte název položky na ikonu Odstranit v panelu nebo zvolte Odstranit „název vrstvy“ z nabídky panelu Vrstvy.

  Když odstraníte vrstvu, odstraní se také všechny kresby, které jsou v této vrstvě. Pokud například odstraníte vrstvu, která obsahuje podvrstvy, skupiny, cesty a ořezové sady, odstraní se spolu s vrstvou všechny tyto prvky.

  Poznámka:

  Dokument musí obsahovat alespoň jednu vrstvu. Pokud má dokument pouze jednu vrstvu, ikona Odstranit a příkaz Odstranit nejsou dostupné.