Brukerveiledning Avbryt

Legg til overlegg i lysbilder

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Legg til identitetsskiltet ditt til en lysbildefremvisning

 1. I Overlegg-panelet i Lysbildefremvisningsmodulen, velger du Identitetsskilt.
 2. Om nødvendig, gjør ett av følgende:
  • For å bruke et annet identitetsskilt klikker du på Identitetsskilt-forhåndsvisningen og velger fra hurtigmenyen.

  • For å justere ugjennomsiktigheten eller skalere identitetsskiltet flytter du glidebryterne eller angir en prosentverdi.

   Merk: Du kan også skalere identitetsskiltet ved å klikke på identitetsskiltteksten i visningen for Lysbilde-redigeringsprogrammet, og dra i et markeringsrammehåndtak.

  • For å endre den opprinnelige fargen til tekstidentitetsskiltet ditt velger du Overstyr farge, og deretter velger du en ny farge ved å klikke på fargekartet til høyre.

  • For å flytte identitetsskiltet klikker du på identitetsskiltteksten i visningen til Lysbilde-redigeringsprogrammet, og drar innsiden av markeringsrammen.

  • For å flytte identitetsskiltet bak bildene velger du Gjengi bak bilde.

   Merk: Sørg for at maloppsettet lar nok av identitetsskiltet vises fra bak bildene.

  Vise identitetsskiltet bak bilder i Lightroom Classic CC
  Vise identitetsskiltet bak bilder

 1. I Overlegg-panelet i Lysbildefremvisningsmodulen, velger du Vannmerking.
 2. Velg et vannmerke fra hurtigmenyen.

Vis graderinger i en lysbildefremvisning

Stjernegraderingene som du gir til bilder i biblioteksmodulen kan vises i en lysbildefremvisning.

 1. I Overlegg-panelet i Lysbildefremvisningsmodulen, velger du Stjernegraderinger.
 2. Klikk på fargeboksen til høyre og velg fargen du ønsker for stjernene fra hurtigmenyen.
 3. Endre størrelsen på stjernene ved å gjøre ett av følgende:
  • Juster Skaler-glidebryteren eller angi en prosentverdi for Skaler.

  • Klikk på stjernegraderingene i visningen Lysbilde-redigeringsprogram og dra et av håndtakene i markeringsrammen.

 4. Klikk på stjernegraderingene i visningen Lysbilde-redigeringsprogram, og deretter gjør du ett av følgende for å posisjonere dem i lysbildeoppsettet:
  • Dra innenfra markeringsrammen.

  • Klikk på Roter til venstre eller Roter til høyre på verktøyraden.

  Når du flytter stjernegraderingene, direktekobler markeringsrammen seg selv til punkter på bildekanten. Denne atferden lar stjernene flyte ved siden av eller i et bilde i en konsekvent distanse fra bildekanten, uten hensyn til størrelsen eller retningen til bildet.

Legg til tekst og metadata i lysbilder

Du kan legge til tekst som vises på hvert eneste lysbilde, eller en unikbildetekst på hvert eneste lysbilde. Du kan, for eksempel, vise stjernegraderingene som du brukte på et bilde, eller bildeteksten som er registrert i metadataene til et bilde.

 1. Klikk på ABC på verktøyraden på Lysbildefremvisningsmodulen.

  Hurtigmenyen Egendefinert tekst og tekstboksen vises i verktøyraden.

 2. Gjør ett av følgende på verktøyraden:
  • For å opprette tekst som vises på alle lysbildene, skriver du inn teksten i Egendefinert tekstboks og trykker på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • For å vise en bildetekst som er annerledes for hvert lysbilde, klikker du på hurtigmenyen Egendefinert tekst og velger et alternativ for metadata.

  • For å bruke Tekstmal-redigeringsprogrammet for å spesifisere teksten som vises under hvert lysbilde, klikker du på hurtigmenyen Egendefinert tekst og velger Rediger. Deretter velger du spesialtegn for å opprette en egendefinert tekststreng. Se Redigeringsprogram for Filnavnmal og for Tekstmal.

  Tekstoverlegg blir automatisk valgt i Overlegg-panelet, og teksten og markeringsrammen vises i visningen Lysbilde-redigeringsprogram.

 3. Formater teksten ved å gjøre ett av følgende i Tekstoverlegg-delen i Overlegg-panelet:
  • For å velge en tekstfarge klikker du på fargeboksen til høyre for Tekstoverlegg og velger en farge fra hurtigmenyvinduet.

  • For å justere ugjennomsiktigheten til teksten drar du Ugjennomsiktighet-glidebryteren eller angir en prosentverdi.

  • For å velge en skrift klikker du på triangelet ved siden av skriftnavnet og velger fra hurtigmenyen.

  • For å velge et skriftansikt klikker du på triangelet ved siden av ansiktsnavnet og velger fra hurtigmenyen.

 4. Gjør ett av følgende for å posisjonere eller skalere teksten eller objektet i visningen for Lysbilde-redigeringsprogrammet:
  • For å justere størrelsen på teksten, dra ett av håndtakene til markeringsrammen.

  • For å flytte teksten fra en spesifikk plassering, dra fra innsiden av boksen.

  Når du flytter teksten, direktekobler markeringsrammen seg selv til punkter på bildekanten. Denne atferden lar teksten flyte ved siden av et bilde eller innenfor et bilde i en konsekvent distanse fra kanten, uten hensyn til størrelsen eller retningen til bildene.

 5. (Valgfritt) Hvis du ønsker å legge til en ekstra tekstboks, klikker du på ABC på verktøyraden, og spesifiserer tekstalternativene.

  Legg til så mange tekstbokser som du trenger.

Legg til en skygge i teksten i en lysbildefremvisning (Mac OS)

 1. I lysbildefremvisningsmodulen klikker du på teksten i visningen for lysbilderedigeringsprogrammet.

  Teksten er markert og en markeringsramme vises.

 2. Velg Skygge i Overlegg-panelet.

  En forhåndsvisning av skyggen med standardverdier vises i visningen for Lysbilde-redigeringsprogrammet.

 3. Juster alternativene for Skygge:

  Ugjennomsiktighet

  Angir skyggens lyshet eller mørkhet.

  Forskyvning

  Angir skyggens distanse fra bildet.

  Radius

  Angir hardheten eller mykheten til skyggens kant.

  Vinkel

  Angir retningen til skyggen som kastes. Vri knotten eller flytt glidebryteren for å justere skyggens vinkel.

Flytt og roter teksten og andre objekter i et lysbilde

Alle tekstelementer, stjernegraderinger og et identitetsskilt kan flyttes hvor som helst i maloppsettet til en lysbildefremvisning. En markeringsramme vises i visningen for Lysbilde-redigeringsprogrammet når du markerer dem. Markeringsrammene er ankret til punkter på bildets kant, noe som lar teksten eller objektet flyte ved siden av et bilde eller innenfor et bilde i en konsekvent distanse fra bildets kant, uten hensyn til størrelsen eller retningen til bildene.

 1. I Lysbildefremvisningsmodulen klikker du på teksten, stjernegraderingene, eller identitetsskiltet i Lysbilde-redigeringsprogramvisningen for å vise dets markeringsramme.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra markeringsrammen til plasseringen du ønsker. Klikk på ankerpunktet for å angi det til en fast plassering. Ankerpunktet blir gult når det er fast.

  • Klikk på Roter til venstre eller Roter til høyre på verktøyraden.

  Tekstbokser som er ankret til en cellelinje i Lightroom Classic CC
  Tekstbokser som er ankret til en cellelinje

Skaler teksten og andre objekter i et lysbilde

 1. Klikk på teksten, stjernegraderingene eller identitetsskiltet i visningen for Lysbilde-redigeringsprogrammet.
 2. Dra et markeringsrammehåndtak for å justere størrelsen på teksten eller objektet.
  Skaler tekst og andre objekter i et lysbilde i Lightroom Classic CC
  Dra i et markeringsrammehåndtak for å justere størrelsen på teksten eller objektet.

Fjern tekst og andre objekter fra et lysbilde

Du kan fjerne tekst fra et lysbildeoppsett. Du kan også slå av tekstoverlegget midlertidig, slik at det ikke lenger er synlig i lysbildefremvisningen. Når du midlertidig slår av teksten, får du et alternativ for å gjenopprette den når som helst ved å slå tekstoverlegget på igjen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For å fjerne tekst fra et lysbildeoppsett permanent klikker du på teksten eller objektet i Lysbilde-redigeringsprogramvisningen for å velge det, og deretter trykker du på Slett-tasten.

  • For å slå av tekstsynlighet opphever du valget av Tekstoverlegg i Overlegg-panelet.

   Merk: Å oppheve valget av Tekstoverlegg slår ikke av synligheten til identitetsskiltet eller stjernegraderingene.

  • For å slå av synligheten til identitetsskiltet ditt eller stjernegraderingene dine kan du enten oppheve valget av Identitetsskilt eller Stjernegraderinger i Overlegg-panelet, eller velge objektet i Lysbilde-redigeringsprogram-visningen og trykke på Slett-tasten. Du kan alltid gjenopprette identitetsskiltet ditt eller stjernegraderingene dine til et lysbildeoppsett ved å velge deres alternativer i Overlegg-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din