Brukerveiledning Avbryt

Angi lysbildeoppsettet

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Velg en lysbildefremvisningsmal

Slideshowmaler gir en rask måte å definere utseendet og oppførselen til presentasjonen. De angir om lysbildene har kantlinjer, skygger, tekst eller logo, og farge eller bilde bak hvert bilde.

Lightroom Classic blir levert med flere maler du kan velge fra malleseren. Hvis du flytter pekeren over et malnavn i malleseren til lysbildefremvisningsmodulen, vises en malforhåndsvisning øverst i venstre panel.

Du kan tilpasse innstillingene i en lysbilderedigeringsmal ved hjelp av kontrollene i panelene til høyre i lysbilderedigeringsmodulen eller ved å flytte elementer i lysbilderedigeringsvisningen. Du kan lagre endringene som en egendefinert mal, som vises i listen over mallesere.

Forhåndslagede lysbildefremvisningsmaler

Bildetekst og rangering

Sentrerer bildet på grå bakgrunn med synlige stjerner og metadata for bildetekst.

Beskjære for å fylle

Viser bildene i fullskjerm. Deler av bildene (spesielt vertikale bilder) kan beskjæres for å fylle skjermens størrelsesforhold.

Standard

Sentrerer bildet på grå bakgrunn med stjerner, filnavn, og identitetsskiltet ditt synlig.

EXIF-metadata

Sentrerer bilder på svart bakgrunn med stjerner, EXIF-informasjon og identitetsskiltet ditt synlig.

Widescreen

Viser hele rammen for hvert bilde, og legger til svarte linjer for å fylle størrelsesforholdet på skjermen.

Forhåndsvis og velg en lysbildefremvisningsmal

 • Hvis du vil forhåndsvise en mal, plasserer du pekeren over malnavnet i malleserpanelet. Forhåndsvisning av malen viser det valgte lysbildet med malalternativene som blir brukt.

 • Hvis du vil velge en mal, klikker du på malnavnet i panelet Malleser.

Angi hvordan bilder skal fylle bildecellen i et bilde

Lysbildefremvisningsmaler (unntatt Beskjære for å fylle) skalerer som standard bilder slik at hele bildet passer inn i lysbildets bildecelle. Lysbildebakgrunnen viser i mellomrommene hvor størrelsesforholdet for bildene og bildecellene ikke samsvarer. Du kan angi et alternativ slik at alle bilder fyller plassen i bildecellene fullstendig. Når dette alternativet er valgt, kan deler av bildene (spesielt vertikale bilder) beskjæres for å fylle bildecellens størrelsesforhold.

 1. I Alternativer-panelet til lysbildefremvisningsmodulen, velg Zoom for å fylle rammen.

Legg til en kantlinje eller kast skygge til et lysbildefremvisningsbilde

For å få bilder i en lysbildefremvisning til å skille seg ut fra bakgrunnen, legger du til en kantlinje eller en skygge på hvert bilde. Dine justeringer vises i lysbilderedigeringsvisningen.

 1. I malleseren til lysbildefremvisningsmodulen, velg hvilken som helst mal unntatt Beskjære for å fylle.

 2. Gjør et av følgende i Alternativer-panelet:
  • Hvis du vil legge til en kantlinje, velger du Strøkgrense. Klikk på fargeboksen til høyre for å åpne fargevinduet og angi en kantlinjefarge.

  • Hvis du vil justere kantbredden, drar du enten glidebryteren for bredde eller angir en pikselverdi i boksen til høyre for glidebryteren.

  • For å legge til en kastet skygge, velg Kast skygge og bruk kontrollene til å justere den:

  Ugjennomsiktighet

  Angir skyggenes lys eller mørke.

  Forskyvning

  Angir skyggeavstanden fra bildet.

  Radius

  Angir hardheten eller mykheten til skyggekanten.

  Vinkel

  Angir retningen for skyggen. Drei bryteren eller flytt glidebryteren for å justere skyggevinkelen.

Angi lysbildemargene

Kontrollene i oppsettpanelet til lysbildefremvisningsmodulen angir margene som definerer bildecellen i en lysbildemal.

 1. I malleseren, velg hvilken som helst mal unntatt beskjæring som skal fylles og gjør et av følgende i oppsettpanelet:

  • Hvis du vil justere alle marger samtidig og beholde deres relative proporsjoner, må du kontrollere at boksen Koble til alle er valgt.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en marg uavhengig av de andre margene, fjerner du merket for koblingsboksen ved siden av den spesifikke margen.

  Lightroom Classic CC angir lysbildemargene
  Fjern merket for den lille boksen ved siden av en lysbildemarg og ekskluder den fra en gruppejustering.

 2. Flytt en eller flere glidebrytere i oppsettpanelet eller dra hjelpelinjene i lysbilderedigeringsvisningen.
  Lightroom Classic CC angir lysbildemargene i lysbilderedigeringsprogrammet
  Dra en hjelpelinje i lysbilderedigeringsvisningen for å justere layoutmargene

Angi lysbildebakgrunn

Du kan angi lysbildebakgrunnsfarger eller bruke et bakgrunnsbilde i hele lysbildefremvisningen. Hvis alle bakgrunnsalternativene er fravalgt, er lysbildebakgrunnen svart.

Legge til en bakgrunn

 1. I malleseren, velg hvilken som helst mal unntatt Beskjære for å fylle.

 2. Velg en kombinasjon av følgende alternativer i bakgrunnspanelet:

  Fargevask

  Bruker en farge for fargeovergang over bakgrunnsfargen og bakgrunnsbildet. Overgangen fra bakgrunnsfargen til fargen du angir i fargeboksen til høyre. Se Legg til en fargevask i en lysbildebakgrunn.

  Bakgrunnsbilde

  Bruker et bilde som du drar fra filmstripen i bakgrunnen av lysbildet. Bruk glidebryteren Ugjennomsiktighet for å justere bildets gjennomsiktighet og vise bakgrunnsfargen delvis.

  Bakgrunnsfarge

  Bruker bakgrunnsfargen du angir. Klikk på fargeboksen til høyre for å velge en farge fra fargevinduet.

Legg til en fargevask i en lysbildebakgrunn

 1. I bakgrunnsvinduet til lysbildefremvisningsmodulen, velg Fargevask.
 2. Klikk på fargeboksen til høyre og velg en farge fra fargevinduet.
 3. Angi utseendet på fargen:

  Ugjennomsiktighet

  Angir ugjennomsiktigheten eller gjennomsiktigheten til fargevask-overlegget.

  Vinkel

  Angir retningen for fargeovergangen for bakgrunnsfarge eller bakgrunnsbilde til fargevasken. Vri vinkelknappen, flytt skyvekontrollen, eller angi en verdi i grader.

Rotere lysbilder

Individuelle lysbilder kan roteres med klokken eller mot klokken.

 1. I lysbildefremvisningsmodulen navigerer du til lysbildet du vil rotere.
 2. Fra hovedmenyen i Lightroom Classic, velg Lysbildefremvisning > Roter til venstre eller Roter til høyre.

Ordne lysbilderekkefølgen på nytt

 1. I biblioteksmodulen, velg en vanlig samling eller en mappe som ikke inneholder undermapper som kilde for lysbildefremvisningen. Velg i Mapper-panelet eller Samlinger-panelet.

  Merk:

  For en nøyaktig oversikt over hva som er i en valgt mappe i biblioteksmodulen, og for å være sikker på at du er i den laveste mappen i hierarkiet, velg en mappe i Mapper-panelet, klikk på biblioteksmenyen, og sørg for at Vis mapper i undermapper er avmerket.

 2. I lysbildefremvisningsmodulen drar du bilder i filmstripen for å omorganisere dem. Dra fra midten av miniatyrbildet, ikke kanten.
Merk:

Du kan ikke dra for å omorganisere bilder i lysbildefremvisningsmodulen hvis du har valgt en smart samling eller hvis du har valgt Alle fotografier eller Forrige import i Katalogpanelet i biblioteksmodulen.

Opprette egendefinerte lysbildefremvisningsmaler

Endringer du gjør i fargene, oppsettet, teksten og utdatainnstillingene, kan lagres som en egendefinert mal. Når du har lagret den, vises den egendefinerte malen i Malleseren for gjenbruk. Du kan opprette nye mapper i Malleseren for å organisere malene.

Lagre egendefinerte lysbildefremvisningsmaler

 1. I Malleseren til Lysbildefremvisningsmodulen, velg en mal som den egendefinerte malen skal baseres på, og endre oppsettet.

 2. Angi innstillingene du vil ha i Alternativene, Oppsettet, Overlegg, Bakgrunnsbilde og Avspillingspaneler.
 3. Klikk på Pluss-tegnet (+) i panelet Malleser.
 4. Skriv over «Mal uten navn» for å gi et navn til den egendefinerte malen din og spesifiser en mappe (for eksempel «Brukermaler») for malen.

Opprette og organisere malmapper

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på området der du vil at mappen skal vises og velg Ny mappe.
 2. Skriv inn et navn på mappen og klikk på OK.
 3. Dra en mal til et mappenavn for å flytte malen til den mappen.

  Hvis du drar en Lightroom Classic forhåndsinnstillingsmal til en annen mappe, kopieres malen til den mappen.

Oppdater egendefinerte maler

 1. Endre farger, layout, tekst og utdatainnstillinger etter behov.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal i malvelgeren og velg Oppdater med gjeldende innstillinger.

Slett egendefinerte maler

 1. Gjør ett av følgende:
  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal i malvelgeren og velg Slett fra hurtigmenyen.

  • Velg en mal i malvelgeren og klikk på Fjern-knappen.

  Merk:

  Du kan ikke slette Lightroom Classic forhåndsinnstillingsmaler.

Importer og eksporter maler

Du kan eksportere maler du har opprettet for å dele dem med kolleger eller bruke dem på en annen datamaskin. Maler lagres med filetternavnet LRTEMPLATE.

 • For å eksportere en mal, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mal og velg Eksporter. Angi navnet på malen og klikk på Lagre.
 • For å importere en mal, høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på området der du vil at malen skal vises, og velg Importer. Dobbeltklikk på malfilen.

Lagre lysbildefremvisningsinnstillinger som en lysbildefremvisningssamling

Når du lagrer innstillinger for lysbildefremvisning som en lysbildefremvisningssamling, kan du legge til nye bilder i samlingen, og de inkluderer automatisk innstillingene for lysbildefremvisning. Dette er forskjellig fra en egendefinert mal, som inkluderer lysbildevisningsalternativene, men ingen bilder. En lysbildefremvisningssamling bruker utdatainnstillingene på bildene i samlingen.

 1. I biblioteksmodulen, velg bildene for lysbildefremvisningen.

 2. I lysbildefremvisningsmodulen, velg en mal og angi innstillingene du vil ha i Alternativene, Oppsettet, Overlegg, Bakgrunnsbilde, og Avspillingspaneler.
 3. I filmstripen velger du bildene for å inkludere dem i lysbildefremvisningssamlingen.

 4. Klikk på Pluss-ikonet (+) i panelet Samlinger og velg Opprett lysbildefremvisning.
 5. Skriv inn et navn på lysbildefremvisningssamlingen i dialogboksen Opprett lysbildefremvisning. Velg et samlingssett fra hurtigmenyen for sett for å legge samlingen til et eksisterende sett, eller velg Ingen.

 6. Under Alternativer for lysbildefremvisning velger du Inkluder valgte bilder. Hvis du vil at samlingen skal inkludere virtuelle kopier i stedet for originalbildene, velger du Lag nye virtuelle kopier.
 7. Klikk Opprett.

Lightroom Classic legger til lysbildefremvisningssamlingen i panelet Samlinger og gir den et lysbildeikon .

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?