Brukerveiledning Avbryt

Jobbe med nettgallerioppsett

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis Biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for Biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smart Previews
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stakker
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Webgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtast-
  1. Hurtigtast-

Oppdatert i Lightroom CC 2015 / Lightroom 6

Merk:

Støtte for Flash-gallerier er opphevet fra og med Lightroom CC 2015 / Lightroom 6.

Lightroom Classic har forhåndsdefinerte HTML5 nettgallerimaler som du kan velge i malvelgeren. Du kan tilpasse forhåndsdefinerte maler og lage nye egendefinerte maler ved å spesifisere visse elementer – for eksempel farger, gallerilayout, tekst og en identitetsplate – for galleriet ditt. Egendefinerte maler er oppført i nettmodulens malvelger. Se Maler og innstillinger for nettgalleri.

 1. I nettmodulen klikker du på en mal i malvelgeren.

  De forhåndsdefinerte malene vises under mappen Lightroom Classic-maler, men du kan legge til nye mapper og egendefinerte maler. Klikk på pilen ved siden av en mappe for å utvide eller skjule den.

  Merk:

  For å laste ned tredjeparts nettgallerimaler går du til www.adobe.com/go/exchange.

Hvis kilden til nettgalleriet ditt er en samling eller en mappe som ikke inneholder undermapper, kan du omorganisere bildene i galleriet manuelt.

 1. I nettmodulen kan du dra bilder i filmstripen for å omorganisere dem.
 1. I fargepalettpanelet klikker du på fargeboksen ved siden av et element.
 2. Velg fra forgrunnsvinduet for farger.

Spesifiser utseendet til Lightroom Classic HTML-gallerier

 1. Velg et HTML-galleri i malvelgeren.
 2. Gjør et av følgende i Utseende-panelet:
  • For å legge til skygger til alle bilder velger du Legg til skygger til bilder.

  • For å legge til en horisontal linje under sidetittelen velger du Markeringsrammer. Klikk på fargevelgeren for å velge en farge for linjen.

  • For å spesifisere rutenettoppsettet på siden for miniatyrbildeindeks klikker du i rutenettet for å angi antall rader og kolonner.

  • For å vise et indeksnummer i øvre venstre hjørne av hvert miniatyrbilde velger du Vis cellenumre.

  • For å legge til rammer til miniatyrbilder velger du Bilderammer på området for rutenett på panelet, og velg deretter en kantfarge fra fargevelgeren.

  • For å spesifisere størrelsen på store bildesider drar du Størrelse-glidebryteren eller angi en pikselverdi.

  • For å vise en ramme rundt bilder på sider med store bilder velger du Bilderammer under Bildesider på panelet. Dra glidebryteren Bredde eller oppgi en pikselverdi for å angi rammens størrelse.

 • I panelet Utdatainnstillinger, velg Vannmerke og velg et alternativ fra forgrunnsmenyen:
  • Velg et tekstvannmerke eller et grafisk vannmerke som du har opprettet i redigeringsprogrammet for vannmerker.

  • Velg Enkelt opphavsrett-vannmerke for å bruke IPTC copyright-metadata som vannmerke.

  • Velg Rediger vannmerker for å åpne redigeringsprogrammet for vannmerke.

  Lightroom Classic viser vannmerket på både miniatyrbilder og store bilder i galleriet. Vannmerket er imidlertid ikke alltid synlig på små miniatyrbilder.

  Tips: For å vise metadata for opphavsrett under store bilder i galleriet velger du Bildetekst > Rediger, i panelet Bildeinfo. Sett deretter inn sjetongen for IPTC opphavsrett-metadata.

Legg til titler, beskrivelse og kontaktinformasjon til nettfotogallerier

Nettsidetitler, titler og beskrivelser for bildesamlinger, kontaktopplysninger og en nettlenke eller e-post-lenke vises på alle sider i nettfotogalleriet.

 1. Gjør ett av følgende i panelet Områdeinfo:
  • Overskriv teksten i de aktuelle boksene med område- og samlingstitler, en samlingsbeskrivelse, kontaktinformasjon og en nettlenke eller e-post-lenke. I arbeidsområdet dobbeltklikker du på teksten for å aktivere boksen du vil skrive i. Informasjonen du skriver vises på alle nettsidene.

  • Slett teksten i de aktuelle boksene slik at nettsider ikke inneholder noen titler, beskrivelser, kontaktinformasjon eller en nettlenke eller e-postlenke.

  Merk:

  Hver gang du skriver inn en sidetittel, samlingstittel, samlingsbeskrivelse eller kontaktinformasjon, lagrer Lightroom Classic informasjonen som en forhåndsinnstilling. Når du oppretter andre nettfotogallerier, klikker du på trekantene til høyre for Områdetittel, Samlingstittel, Samlingsbeskrivelse, Kontaktinformasjon eller nett- eller e-postkobling for å velge en forhåndsinnstilling fra hurtigmenyen.

Legge til identitetsskiltet ditt i nettfotogallerier

Du kan bruke identitetsskiltet som din nettside- eller galleritittel.

 1. Velg identitetsskilt på panelet Områdeinfo.

 2. (Valgfritt) For å bruke et annet identitetsskilt klikker du på trekanten i nedre høyre hjørne av forhåndsvisningsområdet for identitetsskilt og velger fra menyen.
  Merk:

  Hvis du velger Rediger, åpnes redigeringsprogrammet for identitetsskilt.

Vise bildetitler og bildetekster i nettfotogallerier

Du kan legge til titler og bildetekster under de store versjonene av bildene i nettfotogalleriet ditt. Du kan enten skrive inn tittelen og bildeteksten du vil skal vises under hvert bilde, eller angi at metadata skal vises med hvert bilde. Hvis du for eksempel skriver inn bildetekstmetadata for bildene dine i biblioteksmodulen, kan du vise bildetekstmetadataene som er spesifikke for bildene i nettgalleriet ditt.

 1. Gjør et av følgende i panelet Bildeinfo:
  • For å vise samme tittel og bildetekst under alle bildene velger du Egendefinert tekst fra hurtigmenyene ved siden av Tittel og bildetekst, og skriv deretter inn tittelen og bildeteksten i boksene under disse alternativene.

  • For å vise forskjellig bildetekst eller tittel for hvert enkelt bilde klikker du på menyen Egendefinerte innstillinger til høyre for Tittel eller bildetekst, og velg Rediger. I redigeringsprogrammet for tekstmal som vises, legg inn metadata for IPTC-tittel eller bildetekst og klikk på Ferdig.

  • For å vise informasjon fra metadata for et bilde klikker du på menyen Egendefinerte innstillinger til høyre for Tittel eller Bildetekst, og velg metadataene du ønsker fra forgrunnsmenyen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din