Brukerveiledning Avbryt

Retusjer fotografier

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Justere beskjæring og rotasjon

Fremkallingsmodulen inneholder verktøy og kontroller for beskjæring og utretting av bilder. Kontroller for å beskjære og rette opp i Lightroom Classic fungerer ved først å sette en beskjæringsgrense, og deretter flytte og rotere bildet i forhold til beskjæringsgrensen. Du kan også bruke mer tradisjonelle beskjærings- og rettverktøy og dra direkte i bildet.

Når du justerer beskjæringsoverlegget eller flytter bildet, viser Lightroom Classic et rutenett med tredjedeler innenfor omrisset for å hjelpe deg med å komponere det endelige bildet. Når du roterer et bilde, vises et finere rutenett som hjelper deg med å justere til de rette linjene i bildet.

Beskjære et bilde

 1. Velg verktøyet for beskjæring av overlegg  i verktøylisten, eller trykk R.

  Det vises et omriss med justeringshåndtak rundt bildet.

 2. Dra i bildet med pekeren for Beskjæringsramme eller dra et beskjæringshåndtak for å sette grensen. Hjørnehåndtak justerer både bildebredde og -høyde.
  Merk:

  Etter at du har dratt et beskjæringshåndtak, velger du Beskjæringsramme-verktøyet for å bruke det.

 3. Flytt bildet ved å dra bildet innenfor beskjæringsrammen ved hjelp av håndverktøyet.
 4. (Valgfritt) Velg Begrens til fordrei for å beholde beskjæringens avgrensningsboks innenfor bildeområdet når objektivkorrigering er brukt. Begrens til fordrei forhindrer at bildet blir forvrengt.
 5. Klikk på verktøyet Beskjær overlegg, eller trykk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) når du er ferdig med beskjæring og retting.
Merk:

Trykk O for å bla gjennom rutenettoverlegg i beskjæringsområdet. Hvis du bare vil vise rutenettet når du beskjærer, velger du Verktøy > Verktøyoverlegg > Automatisk visning. Du kan slå av rutenettet ved å velge Verktøy > Verktøyoverlegg > Aldri vis.

Beskjær til et angitt størrelsesforhold

 1. Velg verktøyet for beskjæring av overlegg  i verktøylisten.

  Hengelåsikonet i verktøyskuffen indikerer og kontrollerer om beskjæringskontrollene er begrenset.

 2. Velg et sideforhold fra hurtigmenyen Aspekt ved siden av til hengelåsen. Velg Original for å angi bildets opprinnelige størrelsesforhold. Velg Angi egendefinert for å angi et størrelsesforhold som ikke er oppført.
  Merk:

  Trykk Shift+A for å velge Beskjæringsoverlegg-verktøyet med det sist brukte størrelsesforholdet.

  Lightroom Classic lagrer opptil fem tilpassede beskjæringsforhold. Hvis du oppretter mer enn det, faller de eldre av listen.

 3. Dra et beskjæringshåndtak for å angi beskjæringsomrisset eller dra med Beskjær ramme-verktøyet .
  Merk:

  Trykk Shift mens du drar et beskjæringshåndtak for å midlertidig begrense til gjeldende størrelsesforhold.

Bytt beskjæringsretning

 1. Velg verktøyet for beskjæring av overlegg  i verktøylisten.
 2. Dra i bildet for å angi grensen for beskjæring.
 3. Trykk X for å endre orienteringen fra liggende til portrett eller til landskap.

Rette opp et bilde

 1. Velg verktøyet Beskjær overlegg  i verktøylisten, og gjør ett av følgende:
  • Roter bildet ved hjelp av glidebryteren for vinkel.

  • Roter bildet ved å flytte pekeren utenfor et hjørnebeskjæringshåndtak for å vise Roter-ikonet , og dra deretter for å rotere bildet. Rotasjonsaksen er midten av beskjæringsrektangelet.

  • Velg vinkelverktøyet , deretter drar du inn bildet langs en linje som du vil skal være horisontal eller vertikal.

Merk:

Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) der det valgte Rett opp bilde-verktøyet viser et rutenett som hjelper deg med å rette opp bildet.

Tøm eller angre en beskjæring eller rett opp justeringen

 1. Klikk på Tilbakestill i verktøyskuffen Beskjær overlegg

Roter eller snu et bilde i Redigere-modulen

 • Hvis du vil rotere et bilde i 90-graders intervaller, velg Bilde > Roter til venstre eller Roter til høyre. For å rotere et bilde til mindre enn 90 grader, se Rett opp et bilde. Bildet roterer i en medsols eller motsols retning rundt sitt midtpunkt.
 • For å snu et bilde horisontalt fra forside til bakside slik at du ser på et speilbilde, velger du Bilde > Vend horisontalt. Objekter som vises på venstre side, vises på høyre side, og omvendt. Teksten på bildet vil vises i omvendt speilbilde.
 • For å snu et bilde vertikalt fra forside til bakside slik at du ser på et speilbilde opp ned, velger du Bilde > Vend vertikalt.

Skarpgjøring og støyreduksjon

Gjør et bilde skarpere

Du gjør bilder skarpere i to stadier i Lightroom Classic-arbeidsflyten: når du ser og redigerer bilder, og når du skriver ut eller eksporterer dem. Å gjøre skarpere er en standard kamerafunksjon som Lightroom Classic automatisk bruker på bildene dine.

Når Lightroom Classic eksporterer, skriver ut eller rastrerer et bilde for redigering i et eksternt redigeringsprogram, brukes innstillingen for å gjøre bildet skarpere på den gjengitte filen.

 1. I Redigere-modulen zoomer du inn på bildet til minst 100 %.
 2. Dra i navigatørpanelet for å se et område av bildet som fremhever effekten av justeringen mot å gjøre bildet skarpere.
 3. Juster noen av følgende innstillinger for å gjøre bildet skarpere i detaljpanelet:

  Mengde

  Justerer kantdefinisjonen. Øk mengdeverdien for å øke skarphetsgraden. En verdi på null (0) deaktiverer skarpheten. Generelt bør mengden settes til en lav verdi for at bildene skal bli renere. Justeringen finner bildepunkter som er forskjellige fra omkringliggende bildepunkter basert på terskelen du angir og øker bildepunktenes kontrast med mengden du angir.

  Radius

  Justerer størrelsen på detaljene der skarpheten endres. Bilder med veldig fine detaljer kan trenge en lavere radiusinnstilling. For bilder med større detaljer kan du kanskje bruke en større radius. En for stor radius gir vanligvis et unaturlig utseende.

  Detaljer

  Justerer mengden høyfrekvensinformasjon som gjøres skarpere i bildet, og i hvilken grad dette fremhever kantene. Lave innstillinger brukes vanligvis til å fjerne uskarphet ved å gjøre kantene skarpere. Høye verdier kan brukes for å gjøre teksturene i bildet tydeligere.

  Maskering

  Brukes til å kontrollere kantmasker. Med en innstilling på null (0) får alt i bildet samme skarphetsgrad. Med en innstilling på 100 begrenses skarpheten i hovedsak til områdene nær de skarpeste kantene.

Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar en glidebryter, for å se områdene som blir påvirket (hvite), og områdene som maskeres ut (svarte).

Merk:

Hvis du vil slå av skarphet, setter du glidebryteren for Mengde til null (0) eller klikker på ikonet På/Av i Detaljer-panelet .

Opplæringsvideo: Gjøre et bilde skarpere

Reduser bildestøy

Merk:

Fra og med april 2023-versjonen av Lightroom Classic (versjon 12.3) kan du redusere støyen i et bilde uten å miste detaljene ved å forbedre bildet med Fjern støy-funksjonen.

Bildestøy er uvedkommende synlige artefakter som forringer bildekvaliteten. Bildestøy kan være lystetthetsstøy (gråtonestøy), som får et bilde til å se kornete ut, eller fargemetningsstøy (fargestøy), som vanligvis vises som fargede artefakter i bildet. Bilder som er tatt med høye ISO-hastigheter eller med mindre avanserte digitale kameraer, kan inneholde synlig støy.

Reduser bildestøy i Lightroom Classic CC
Hvis du flytter fargeglidebryteren til høyre, reduseres kromastøyen (nederst til høyre). Legg merke til at det blir færre fargepiksler sammenlignet med originalen (øverst til høyre).

 1. (Valgfritt) Zoom inn på bildet til minst 1:1 for å bedre se bildestøy og effektene av glidebryterne.
 2. Dra bildeforhåndsvisningen 1:1 i Detalj-panelet på Redigere-modulen for å se området på bildet som ser kornete ut eller viser fargede artefakter.
 3. I området for støyreduksjon på detaljpanelet, juster hvilken som helst av glidebryterne. De tre første glidebryterne påvirker lystetthetsstøyen. De to siste glidebryterne påvirker fargestøyen.

  Lystetthet

  Reduserer lystetthetsstøy.

  Detaljer

  Kontrollerer terskelen for lystetthetsstøy. Nyttig for bilder med svært mye støy. Høyere verdier tar vare på flere detaljer, men kan resultere i mer støy. Lavere verdier gir klarere resultater, men kan også fjerne noen detaljer.

  Kontrast

  Styrer lystetthetskontrasten. Nyttig for bilder med svært mye støy. Høyere verdier tar vare på kontrasten, men kan resultere i flekker eller marmorering. Lavere verdier gir jevnere resultater, men kan også redusere kontrasten.

  Farge

  Reduserer fargestøy.

  Detaljer

  Kontrollerer terskelen for fargestøy. Høyere verdier beskytter tynne, detaljerte fargekanter, men kan føre til fargeflekker. Lavere verdier fjerner fargeflekker, men kan resultere i fargetap.

Fra og med april 2023-versjonen av Lightroom Classic (versjon 12.3) kan du redusere støyen i et bilde uten å miste detaljene ved å forbedre bildet med Fjern støy-funksjonen.

Merk:

For å slå av støyreduksjon, angi Skarphet-glidebryteren til null eller klikk på På/Av-ikonet i Detalj-panelet .

Videoopplæring: Fjern bildestøy i Lightroom Classic

Korrigere objektivfortegning og justere perspektiv

Objektivfortegning

Kameralinser kan ha forskjellige typer feil ved bestemte brennvidder, blenderåpninger og fokusavstander. Du kan korrigere for disse synlige objektivfortegningene ved hjelp av objektivkorrigeringspanelet i Redigere-modulen.

Vignettering fører til at kantene på et bilde, spesielt hjørnene, er mørkere enn midten. Det er spesielt merkbart når bildet inneholder et subjekt som skal være en jevn skygge eller tone, for eksempel himmelen i et landskapsbilde.

Barrel (tønne)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd utover.

Pincushion (pute)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd innover.

Kromatisk avvik Kromatisk avvik opptrer som en fargeytterkant langs kantene av objekter. Det skyldes at linsen ikke fokuserer på forskjellige farger til samme sted, avvik i sensormikrolinser og slør. Lightroom Classic har en avmerkingsboks for å automatisk korrigere blå-gule og rød-grønne ytterkanter, også kjent som laterale kromatiske avvik.

Lightroom 4.1 og nyere har glidebrytere for å korrigere lilla/magenta og grønne avvik (aksiale kromatiske avvik). Aksialt kromatisk avvik forekommer ofte i bilder som er tatt med stor blenderåpning.

Korrigering av kromatisk avvik i Lightroom Classic CC
Opprinnelig bilde med blå/gule ytterkanter (venstre), og etter korrigering av kromatisk avvik (nederst til høyre).

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil automatisk

Opplæringsvideo: Objektivkorrigering i Lightroom Classic

Profilalternativene i objektivkorrigeringspanelet i Redigere-modulen korrigerer forvrengninger i vanlige kameralinser. Profilene er basert på Exif-metadata som identifiserer kameraet og objektivet bildet ble tatt med, og profilene kompenserer i henhold til dette.

Linseprofiler blir lagret på følgende plasseringer:

Mac OS

/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0/

Windows Vista eller Windows 7

C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0\

Merk:

Objektivprofilene som er tilgjengelige i panelet Objektivkorrigering, avhenger av om du justerer en RAW-fil eller en ikke-RAW-fil. Hvis du ønsker mer informasjon og en liste over støttede objektiver, kan du se Adobe Support-artikkelen Støttede objektiver.

 1. I objektivkorrigeringspanelet i Redigere-modulen klikker du på Profil og velger Aktiver profilkorreksjoner.
 2. Hvis du vil endre profilen, velger du et annet Merke, Modell eller Profil.
  Merk:

  Enkelte kameraer har bare ett objektiv, og enkelte objektiver har bare én profil.

 3. Tilpass korreksjonen ved å justere glidebryterne for Mengde:

  Forvrengning

  Standardverdien 100 bruker 100 % av korrigeringen av forvrengning i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av forvrengningen. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av forvrengningen.

  Vignettering

  Standardverdien 100 bruker 100 % av vignetteringskorrigeringen i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av vignettering. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av vignettering.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke endringene i standardprofilen, velger du Oppsett og deretter Lagre nye standarder for objektivprofil.

Korrigere kromatisk avvik

I objektivkorrigeringspanelet i Redigere-modulen, klikker du på Farge for å vise kromatisk avvik og rens kant-kontroller.

Merk:

For å få en bedre oversikt over resultatet zoomer du inn på bildeområdet som viser avviket.

Hvis du vil ha mer informasjon om fargeavvik og hvordan du fjerner dem, kan du se Nye kontroller for korrigering av fargeytterkanter i Lightroom Classic Journal.

Fjerne røde/grønne og blå/gule fargeendringer

 1. Merk av for Fjern kromatisk avvik.

Fjerne globale fiolette og grønne ytterkanter med pipetteverktøyet

 1. Klikk pipetteverktøyet i Farge-panelet til Fargekorrigeringer.
 2. Trykk mellomromstasten for å panorere og zoome inn på ytterkantområdet. (Hvis du setter standard zoom til 2:1 eller 4:1, kan du se på fargeytterkantene.)
 3. Klikk fiolette og grønne kantfarger.

  Glidebryterne justeres automatisk for denne fargen. Hvis du klikker på en farge utenfor de lilla eller grønne fargetoneområdene, vil du se en feilmelding.

  Merk:

  Slutten på pipetteverktøyet vil skifte til lilla eller grønn hvis fargen under pipetteverktøyet er innenfor de lilla eller grønne fargetoneområdene.

Fjerne globale lilla/magenta og grønne ytterkanter

 1. Juster glidebryteren for lilla og grønn mengde. Jo høyere mengde du angir, desto mer ytterkantfarge fjerner du.

Pass på at du ikke bruker en justering som påvirker lilla eller grønne objekter i bildet.

Du kan justere det lilla eller grønne kulørområdet som er påvirket av Mengde-glidebryteren ved hjelp av glidebryterne for lilla og grønn kulør. Dra en av endepunktkontrollene for å utvide eller redusere området av berørte farger. Dra mellom endepunktkontrollene for å flytte kulørområdet. Den minste avstanden mellom endepunkter er ti enheter. Standardavstanden for glidebryterne for grønt er smalt, dette for å beskytte grønne/gule bildefarger, for eksempel bladverk.

Merk:

Du kan beskytte kanter i lilla og grønne objekter ved hjelp av penselen for lokal justering. Se Fjerne lokale fargeytterkanter.

Trykk Alt/Tilvalg mens du drar en glidebryter. Da ser du justeringen. Ytterkantfargen blir nøytral når du drar for å fjerne fargen.

Fjerne lokale fargeytterkanter

Lokale pensel- og graderingsjusteringer fjerner alle fargeytterkanter.

Merk:

Resultatet blir best hvis du utfører Transformer-objektivkorrigering før du bruker lokale justeringer av fargeytterkanter.

 1. Velg et pensel- eller graderingsverktøy, og dra i bildet. Se Bruke lokale justeringer.
 2. Juster glidebryteren for kantrensing. En plussverdi fjerner fargeytterkanten. Minusverdier beskytter bildeområder mot kantrensing du bruker globalt. Minus 100 beskytter området mot all kantrensing. Hvis du for eksempel bruker en kraftig lilla kantrensing globalt, kan metningen reduseres eller kantene endres for lilla objekter i bildet. Hvis du maler over disse områdene med Rens kant -100, vil de områdene beskytte dem slik at de beholder den opprinnelige fargen.
Merk:

Lokal kantrensing er bare tilgjengelig for Process 2012.

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil manuelt

Transformerings- og vignetteringskorrigeringer kan brukes på opprinnelige og beskårede bildekanter. Objektivvignetteringer justerer eksponeringsverdier for å gjøre hjørnene lysere.

 1. I panelet Objektivkorrigering klikker du på Manuell.
 2. Under Transformer kan du justere følgende:

  Forvrengning

  Dra mot høyre for å korrigere tønneforvrengning og rette opp linjer som bøyer bort fra midten. Dra mot venstre for korrigere puteforvrengning og rette opp linjer som bøyer mot midten.

  Vertikal

  korrigerer perspektiv forårsaket av at kameraet er vippet opp eller ned. Får loddrette linjer til å vises parallelt.

  Vannrett

  Korrigerer perspektiv som forårsakes av at kameraet vinkles mot venstre eller høyre. Får vannrette linjer til å vises parallelt.

  Roter

  Korrigerer kameravinkling. Bruker midten av originalen, ubeskåret foto som rotasjonsakse.

  Skala

  Justerer bildeskaleringen opp eller ned. Hjelper med å fjerne tomme områder som forårsakes av perspektivkorrigeringer og -forvrengninger. Viser områder av bildet som går utover beskjæringsgrensen.

  Behold beskjæring

  Begrenser beskjæringen til bildeområdet slik at grå kantlinjepiksler ikke blir inkludert i det endelige bildet.

 3. Under Linsevignettering, juster ett av eller begge følgende:

  Mengde

  Flytt Mengde-skyvekontrollen mot høyre (positive verdier) for å gjøre hjørnene i bildet lysere. Flytt Mengde-skyvekontrollen mot venstre (negative verdier) for å gjøre hjørnene i bildet mørkere.

  Midtpunkt

  Dra Midtpunkt-skyvekontrollen mot venstre (lavere verdi) for å bruke mengdejusteringen på et større område lenger unna hjørnene. Dra skyvekontrollen mot høyre (høyere verdi) for å begrense justeringen til et område nærmere hjørnene.

Vignett, Korn og Fjern uklarhet-effekter

Bruke vignettering etter beskjæring

Bruk alternativene etter vignettering i Effekter-panelet for å bruke en mørk eller lys vignett for kunstnerisk effekt på et bilde. En etter beskjæring-vignett kan brukes på et beskåret eller ubeskåret bilde.

Vignettstiler etter beskjæring i Lightroom Classic justerer eksponeringen av det beskårne bildet, bevarer den opprinnelige bildekontrasten og skaper en mer visuelt tiltalende effekt.

 1. I området Vignettering etter beskjæring av effektene i Redigere-modulen velger du et alternativ fra Stil-menyen:

  Høylysprioritet

  Aktiverer gjenoppretting av fremheving, men kan føre til fargeforskyvninger i mørke områder på et bilde. Egnet for bilder med lyse bildeområder som maskerte spektakulære høylys.

  Fargeprioritet

  Minimerer fargeforskyvninger i mørke områder på et bilde, men kan ikke utføre høylysgjenoppretting.

  Maleoverlapping

  Blander de beskårne bildeverdiene med svarte eller hvite bildepunkter. Kan føre til et flatt utseende.

 2. Justere skyvekontrollene:

  Mengde

  Negative verdier gjør hjørnene av bildet mørkere. Positive verdier lyser hjørnene.

  Midtpunkt

  Lavere verdier bruker mengdejusteringen på en større området vekk fra hjørnene. Høyere verdier begrenser justeringen til et område nærmere hjørnene.

  Rundhet

  Lavere verdier gjør vignetteffekten mer oval. Høyere verdier gjør vignetteffekten mer sirkulær.

  Uttoning

  Lavere verdier reduserer oppmykning mellom vignetten og at vignetten omgir pikslene. Høyere verdier øker oppmykningen.

  Høylys

  (Bare kontroller for fremhevet prioritet og fargeprioritet) Graden av høylyskontrast som bevares når Mengde er negativt. Egnet for bilder med små høylys, for eksempel stearinlys og lamper.

Simulere filmkorn

Korndelen av Effekter-panelet har kontroller for å skape en stilistisk effekt som minner om bestemte råfilmer. Du kan også bruke korn-effekten til å maskere omsamplingsartefakter.

Størrelsen og grovheten bestemmer sammen formen på kornet. Kontroller korn på forskjellige zoomnivåer for å sikre at tegnet vises som ønsket.

Simulere filmkorn i Lightroom Classic CC
Ingen korn brukt (øverst); korneffekt brukt (nederst).

Mengde

Styrer mengden korn som brukes på bildet. Dra til høyre for å øke mengden. Angi null for å deaktivere korn.

Størrelse

Bestemmer partikkelstørrelsen på korn. Ved størrelser på 25 eller mer, legges blå til for å få effekten til å se bedre ut med støyreduksjon.

Grovhet

Bestemmer regelmessigheten på kornet. Dra til venstre for å gjøre kornet mer jevnt, dra til høyre for å gjøre kornet mer ujevnt.

Fjern uklarhet

Merk:

Fra og med Lightroom Classic CC 7.3 (utgivelse april 2018) har Fjern uklarhet-skyvekontrollen blitt flyttet fra Effekter-panelet til Grunnleggende-panelet i Redigere-modulen. Se Angi generell fargemetning.

Lightroom Classic lar deg nå redusere eller øke mengden av uklarhet eller tåke i et bilde på en enkel måte. Når du har gjort grunnleggende justeringer for bildet, kan du bytte til Grunnleggende-panelet i Redigere-modulen og justere glidebryteren Fjern uklarhet.

Mengde

Kontrollerer mengden av uklarhet i et bilde. Dra til høyre for å fjerne uskarphet. Dra til venstre for å legge til uklarhet.

Merk: Fjern uklarhet er også tilgjengelig som en lokal justering. Når du jobber med Sirkulært filter, Gradert filter eller Justeringspensel, justerer du Fjern uklarhet-glidebryteren. For mer informasjon, se Bruke lokale justeringer og Bruke verktøyet Sirkulært filter.

Fjern uklarhet som en lokal justering i Lightroom Classic CC
Fjern uklarhet som en lokal justering

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?