Brukerveiledning Avbryt

Importer bilder fra en mappe på en harddisk

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Når du importerer bilder til Lightroom Classic, oppretter du en kobling mellom selve bildet og posten for bildet i katalogen.

Når du importerer, arbeider du fra venstre til høyre i importvinduet. Først, til venstre, identifiserer du hvilke filer du vil importere (kildefilene). Deretter, midt i vinduet, velger du hvordan du vil importere dem til katalogen (legge til, flytte eller kopiere dem). Til slutt, til høyre, angir du hvor du vil lagre filene (målmappen) og andre alternativer for de importerte filene.

Merk:

Viktig: Når du importerer for første gang, tenk gjennom hvordan du vil organisere bildene dine og hvor du planlegger å lagre dem før du begynner å importere. Planlegging i forkant kan bidra til å minimere behovet for å flytte bilder senere og muligens forhindre at du mister oversikten over dem i katalogen.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne importvinduet:

  • Klikk på Importer-knappen nederst til venstre i biblioteksmodulen.

  • Velg Fil > Importer bilder og video i hovedmenyen.

  • Dra en mappe eller enkeltfiler fra Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) til rutenettet, og hopp over trinn 2.

  Importvinduet i Lightroom Classic.
  Importvinduet i Lightroom Classic

  A. Forhåndsvisningsområde B. Kildepanel C. Veksle Minimal henting D. Paneler for Alternativer og Mål 

 2. I øvre venstre hjørne av importvinduet klikker du på Velg en kilde eller Fra, eller du kan bruke Kilde-panelet på venstre side av importvinduet til å navigere til filene du vil importere.

  Merk:

  Tilkoblede nettverk vises i Kilde-panelet. Hvis du vil legge til en nettverksplassering, klikker du Fra eller Velg en kilde, velger Annen kilde og navigerer til den nettverksbaserte mappen. I Windows klikker du på Pluss-knappen til høyre for Kilde-panelnavnet og velger Legg til nettverksvolum.

 3. Øverst i midten av importvinduet, spesifiser hvordan du vil legge bildene til katalogen:

  Kopier som DNG

  Kopierer bilder til mappen du velger og konverterer enhver Camera Raw-fil til DNG-formatet (Digital Negative).

  Kopier

  Kopierer bildefilene til mappen du velger, inkludert enhver sidevognfil.

  Flytt

  Flytter fotofilene til mappen du velger, inkludert alle tilkoblede filer. Filer fjernes fra deres nåværende plassering.

  Legg til

  Holder fotofilene i deres nåværende plassering.

 4. Velg bildene du vil importere fra forhåndsvisningsområdet i midten av importvinduet. Et avmerkingskryss øverst til venstre hjørnet av miniatyrbildet indikerer at bildet er valgt for import.

  • For å filtrere bilder i forhåndsvisningen, velg ett av følgende:

  Alle bilder

  Fjerner alle filtre.

  Nye bilder

  Utelukker mistenkte duplikater og tidligere importerte bilder.

  Målmapper

  (Tilgjengelig bare når du kopierer eller flytter bilder til en katalog) Grupperer bilder etter målmappe.

  Filtrer bilder i forhåndsvisningsområdet etter målmapper i Lightroom Classic CC
  Velg Målmapper (over forhåndsvisningsområdet) for å se bilder organisert via mappene der de vil bli lagret. Målpanelet (til høyre) viser mappene som vil bli lagt til i kursiv og antall bilder som vil bli lagret på det stedet.

  • Klikk på lupevisningsknappen  i verktøyraden for å zoome inn på et enkelt bilde.
  • Klikk på Merk alle eller Fjern merket for alle i verktøyraden for å velge eller fjerne merket for alle bilder i mappen.
  • Klikk på hurtigmenyen Sorter i verktøyraden for å sortere bilder etter fotograferingstidspunkt, kontrollert tilstand, filnavn eller medietype (bilde- eller videofil).
  • Dra glidebryteren for miniatyrbilder for å justere størrelsen på miniatyrbildene i rutenettet.
  • Klikk på boksen i øvre venstre hjørne av en forhåndsvisning for å velge eller fravelge bestemte bilder. Eller du kan Alt+klikke (Windows) eller Tilvalg+klikke (Mac OS) hvor som helst på miniatyrbildet for å velge og fravelge bilder.
 5. Hvis du importerer bilder ved å flytte eller kopiere dem, angir du hvor du vil plassere dem: Øverst til høyre i vinduet klikker du Til og velger en plassering for bildene. Ellers klikker du på en plassering i målpanelet og angir andre alternativer:

  Inn i undermappe

  Kopierer eller flytter de importerte bildene til en ny mappe. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekstfeltet.

  Organisere

  Organiser bildene i den nye undermappen på en av tre måter: bevar det opprinnelige mappehierarkiet i kildemappen; opprett undermapper etter dato, eller legg alle bildene i én mappe.

  Datoformat

  Velg et format for datoene.

  Importeringsmålpanelet i Lightroom Classic CC
  Målpanelet

  Merk:

  Mappenavn som er kursivert i målpanelet indikerer nye mapper som vil bli opprettet når du importerer. Gjennomgå målpanelet nøye for å sikre at du importerer bildene riktig til den tiltenkte plasseringen.

 6. Angi andre alternativer for de importerte filene ved hjelp av panelene til høyre i vinduet. Se Angi importalternativer.

 7. Klikk på Importer. Hvis du ikke vil importere akkurat nå, men vil lagre endringene du har gjort i importinnstillingene, klikker du Ferdig.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?