Brukerveiledning Avbryt

Vise bilder

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Filmstripe

Filmstripen viser bildene du arbeider på når du flytter deg mellom moduler. Det inneholder bilder fra den nåværende markerte biblioteksmappen, samlingen eller nøkkelordsettet. Beveg deg mellom bilder i filmstripen ved å bruke piltastene til venstre og høyre, eller ved å velge en annen kilde fra hurtigmenyen for filmstripekildeindikatoren til høyre for navigasjonsknappene.

Filmstripeskjerm i Lightroom Classic CC

Skjul eller vis filmstripen

 • Klikk på ikonet for Vis/skjul filmstripe   nederst på filmstripen.
 • Velg Vindu > Paneler > Vis/skjul filmstripe.

Endre bildene som vises i filmstripen

 • Velg et element i et panel på venstre side av biblioteksmodulen, eller velg et kriterium fra biblioteksfilterfeltet, nøkkelordlistepanelet eller metadatapanelet for å velge bilder.
 • Klikk på kildeindikatoren i filmstripen, og velg en ny kilde fra hurtigmenyen. Du kan velge Alle bilder, Hurtigsamling, Tidligere henting eller en kilde du har sett på tidligere. Filmstripekilder du har sett på tidligere er opplistet, med mindre du velger Tøm nylige kilder.

Etter at du velger en eller flere kilder, viser rutenettvisningen også bildene som vises i filmstripen. Hvis du velger flere mapper eller samlinger, vil Flere kilder vises i Kildeindikatoren.

Merk:

Hvis rutenettvisningen ikke viser alle bilder når flere kilder er valgt, velger du Filtre av fra biblioteksfilterfeltet.

Endre størrelsen på filmstripeminiatyrbilder

 • Plasser pekeren over toppkanten til filmstripen. Når pekeren endres til en dobbelpil , drar du filmstripekanten opp eller ned.
 • Dobbeltklikk på toppkanten til filmstripen for å bytte mellom de to siste størrelsene på miniatyrbildene.

Bla gjennom bilder i filmstripen

 • Dra rullefeltet ved bunnen av filmstripen, klikk på pilene på sidene, eller dra toppkanten til en miniatyrbilderamme.
 • Trykk på piltastene til venstre og høyre for å navigere gjennom miniatyrbilder i filmstripen.

Vis vurderinger og valg i filmstripeminiatyrbilder

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (Mac OS), og klikk på Grensesnitt-fanen. I filmstripeområdet velger du Vis vurderinger og valg.

Omorganisere miniatyrbilder i visningen for filmstripen og rutenettet

 1. Velg en samling eller en mappe som ikke inneholder noen undermapper, og deretter drar du et miniatyrbilde til en ny plassering.

Lupevisning

Zoome et bilde

Du kan bruke Navigatør-panelet i biblioteksmodulen eller Redigere-modulen for å angi forstørrelsesnivået til et bilde i lupevisning. Lightroom Classic lagrer det siste nivået du brukte og lar deg bytte mellom det nivået og det gjeldende nivået når du klikker på bilder med pekeren. Du kan også veksle mellom fire nivåer ved å bruke Zoom inn- og Zoom ut-kommandoene.

Innstillingene forblir i effekt til du velger et annet zoomnivå i Navigatør-panelet eller velger en ny kommando fra visningsmenyen.

Merk:

Når to bilder er i Sammenlign-visning i biblioteksmodulen, vil det å angi et zoomnivå i Navigatør-panelet eller å velge en zoomkommando automatisk vise det valgte bildet i lupevisning.

Angi zoomnivåer for pekeren

 1. I Navigatør-panelet velger du enten Passende eller Fyll for det første zoomnivået.
 2. For det andre zoomnivået velger du enten 1:1 (en 100 %-visning av faktiske bildepunkter) eller så velger du et alternativ fra hurtigmenyen.
Merk:

Zoomnivåer for pekeren er også tilgjengelig i det sekundære vinduet.

Bytte mellom zoomnivåer

 • For å bytte mellom de to zoomnivåene som er angitt i Navigatør-panelet, klikker du på bildet med pekeren eller trykker på mellomrom. Pekeren endres til Zoomverktøyet når det er mulig å zoome inn. Du kan også klikke på bildet for å bytte mellom zoomnivåer i det sekundære vinduet.
 • For å bytte mellom fire zoomnivåer trykker du på Ctrl-+ eller Ctrl-- (Windows) eller Kommando-+ eller Kommando-- (Mac OS). Hvis du velger en Zoom-kommando fra visningsmenyen, bytter nivået mellom de fire innstillingene i Navigatør-panelet (Passende, Fyll, 1:1 og alternativet som er valgt fra menyen).
Merk:

For å zoome bildet til midten av skjermen velger du Zoom klikkpunkt for å midtstille i innstillingene til Grensesnitt.

Panorer bildet

Når bildet er zoomet inn og delene ikke er synlige, kan du bruke Håndverktøyet på bildet eller pekeren på Navigatør-panelet for å flytte skjulte områder inn i visning. Navigatør-panelet viser alltid hele bildet med et rammeoverlegg for å representere kantene til hovedvisningen.

Merk:

Panorering er synkronisert i Før- og Etter-visninger i Redigere-modulen.

 • Dra Håndverktøyet i lupevisningen for å flytte bildet. Du kan også panorere med Håndverktøyet i lupevisningen i det sekundære vinduet.
 • Dra pekeren i Navigatør-panelet for å flytte bildet i lupevisning.
 • Klikk på pekeren i Navigatør-panelet for å flytte bildet til den plasseringen i lupevisningen.

Du kan midlertidig zoome inn for å panorere bildet

 • Trykk og hold nede mellomrom for midlertidig å zoome inn.
 • Trykk og hold nede museknappen for å zoome inn, og deretter drar du enten inn bilder eller Navigatøren for å panorere bildet.

Vise Info-overlegget på et bilde

Du kan vise informasjon om et bilde i lupevisning i bibliotek; i lupevisning eller Før- og Etter-visninger i Redigere-modulen, og i lupevisning i det sekundære vinduet. Du kan vise to sett med metadata og tilpasse hvilken informasjon som vises i hvert sett.

 1. Velg Visning > Lupeinformasjon > Vis Info-overlegg, eller velg det spesifikke informasjonssettet som skal vises. Eller trykk på I-tasten for å vise, skjule og bla gjennom informasjonssettene.

Endre informasjonen som vises i Info-overlegget

 1. I biblioteks- eller Redigere-modulen velger du Vis > Vis alternativer.
 2. Hvis du jobber i biblioteket, må du sørge for at lupevisningen er markert.
 3. I lupeinformasjonsfeltene velger du alternativene du ønsker å vise for hvert sett fra menyene.

Rutenettvisning

Vis bilder i rutenettvisningen og filmstripen

Lightroom Classic gir mange måter du kan vise spesifikke bilder i rutenettvisningen og filmstripen. Metoden du bruker avhenger av hvilke bilder du ønsker å se. Med katalogpanelet kan du vise alle bilder med det samme i katalogen eller i hurtigsamlingen, i tillegg til bildene som nylig har blitt hentet.

Merk:

Du kan også vise bilder i rutenettvisningen og filmstripen ved å velge mapper, samlinger, nøkkelord eller ved å søke etter bilder. Du kan finjustere en markering ved å bruke alternativene i bibliotekfilterfeltet.

 1. Velg hvilket som helst av følgende i Katalog-panelet:

  Alle bilder

  Viser alle bildene i katalogen.

  Alle synkroniserte bilder

  Viser alle bildene som er synkronisert med andre Adobe Photoshop Lightroom-mobilenheter. For mer informasjon se Fungerer med alle synkroniserte bilder-samling.

  Hurtigsamling

  Viser bilder i hurtigsamlingen. For å lære om gruppering av bilder i hurtigsamling, se Arbeid med hurtigsamlingen.

  Tidligere import

  Viser bilder som nylig er blitt hentet.

Andre kategorier, som Tidligere eksport som katalog, kan også vises i Katalog-panelet.

I biblioteksmodulen navigerer du mellom bilder ved å markere det forrige eller neste bildet.

 1. I en av visningene i biblioteksmodulen gjør du ett av følgende:
  • For å velge det tidligere bildet trykker du på venstre piltast, klikker på ikonet Velg forrige bilde  i verktøyraden, eller velg Bibliotek > Forrige valgte bilde.

  • For å velge neste bilde trykker du på høyre piltast, klikker på ikonet Velg neste bilde  i verktøyraden, eller velg Bibliotek > Neste valgte bilde.

   Merknad:: Sørg for at Navigere blir valgt fra verktøyradmenyen for at Velg tidligere bilde- og Velg neste bilde-ikonene skal vises.

Omorganisere bilder i rutenettvisningen

 1. I rutenettvisningen gjør ett av følgende for å omorganisere bilder i rutenettet:
  • Klikk på Sorter retning-ikonet  i verktøyraden.

  • Velg et sorteralternativ fra Sorter-hurtigmenyen i verktøyraden.

  • Hvis du har valgt en vanlig samling eller den nederste mappen i et mappehierarki, dra fra midten til et miniatyrbilde for å sortere i hvilken som helst rekkefølge.

  Merk:

  Hvis du har valgt en smart samling eller en mappe som inneholder andre mapper, er Bruker-rekkefølge ikke tilgjengelig i Sorter-hurtigmenyen, og du kan ikke dra for å sortere bilder i hvilken som helst rekkefølge.

Vis råbilder og JPEG-bilder

Enkelte kameraer tar råformats- og JPEG-versjoner av bilder. For å kunne vise og jobbe med JPEG-versjonen av et bilde må du instruere Lightroom Classic om å hente og gjenkjenne JPEG-versjonen som en frittstående fil. Se Angi henteinnstillinger.

Endre størrelsen på miniatyrbildet i rutenettvisningen

 1. Velg størrelsen på miniatyrbildet i rutenettvisningen fra verktøyraden.

  Kontrollen til miniatyrbilder er ikke tilgjengelig med mindre dette alternativet er markert.

 2. Dra glidebryteren for miniatyrbilder.

Å bytte mellom rutenett-, lupe-, sammenlignings- og undersøkelsesvisning

I biblioteksmodulen kan du vise miniatyrbilder i rutenettvisningen, et enkelt bilde i lupevisning, to bilder i sammenligningsvisning, eller to eller flere bilder i undersøkelsesvisning.

 1. Gjør ett av følgende i biblioteksmodulen:
  • Klikk på rutenettvisningen , Lupevisning  , Sammenlign-visning  , eller ikonet for Undersøkelse-visning  på verktøyraden.

  • Velg Visning > Rutenett, Lupe, Sammenlign eller Undersøkelse.

  • Velg Visning og velg deretter enten Veksle lupevisning eller Veksle Zoom-visning for å veksle mellom den valgte visningen og den tidligere visningen.

  • Med et eller flere bilder markert i rutenettvisningen, så velger du Bilde > Åpne i lupe for å bytte til lupevisningen. Hvis mer enn et bilde er markert, åpnes det aktive bildet i lupevisningen. Bruk piltastene høyre og venstre for å gå gjennom markerte bilder i lupevisningen.

For mer informasjon om sammenligning av bilder i Lightroom 3 og Lightroom 4, se Sammenligning av lignende bilder, fra Veiledninger for digital bildebehandling i Adobe.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet