Brukerveiledning Avbryt

Eksportere bilder fra Lightroom Classic

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

I Lightroom Classic lagrer du ikke bilder i tradisjonell forstand. I stedet eksporterer du bilder. Du kan eksportere bilder i forskjellige filformater som passer for forskjellige bruksområder.

Du kan for eksempel

 • Eksportere bilder som JPEG-er for å dele på nettet eller som TIFF-er for trykket media. 
 • Eksporter til en mappe på en datamaskin eller til en tilknyttet eller nettverksbasert stasjon, for eksempel en Flash-stasjon.
 • Brenn bildene til en plate etter eksport, slik at du kan dele dem på en CD eller DVD. Eksporter til en mappe på en datamaskin eller til en tilknyttet eller nettverksbasert stasjon, for eksempel en Flash-stasjon.

Når du eksporterer bilder, oppretter du nye filer som inkluderer Redigere-moduljusteringer og andre endringer du har gjort i bildenes XMP-metadata. Når du eksporterer, kan du velge et bildes filnavn, fargeområde, pikseldimensjoner og oppløsning. Du kan lagre eksportinnstillinger som forhåndsinnstillinger for gjenbruk.

I tillegg kan du bruke Publiser tjenester-panelet til å eksportere og laste opp JPEG-bilder direkte fra Lightroom Classic til bildedelingsnettsteder. Du kan også laste opp oppsett fra Bok-modulen til Blurb.com. Se Legge ut bilder på nett ved hjelp av publiseringstjenester.

Eksportere bilder

Hvis du vil eksportere bilder fra Lightroom Classic til en datamaskin, harddisk eller Flash-stasjon, følger du disse trinnene:

 1. Velg bilder fra rutenettvisningen som skal eksporteres. Se Velge bilder i rutenettvisningen og filmstripenn.

 2. Velg Fil > Eksporter eller klikk på Eksporter-knappen i biblioteksmodulen. Deretter velger du Eksporter til > Harddisk i hurtigmenyen øverst i dialogboksen Eksporter.

  Dialogboksen Lightroom Classic CC eksport
  Øverst i dialogboksen Eksporter angir hvor mange bilder som skal eksporteres. Utvidbare paneler gir alternativer for å endre navn på filer, velge et filformat og mer.

  Hvis du vil eksportere til en Flash-stasjon, velger du Eksporter til > Harddisk, og i Eksporter plassering-panelet velger du Eksporter til > Spesifikk mappe. Deretter klikker du på Velg og navigerer til Flash-stasjonen.

 3. (Valgfritt) Velg en forhåndsinnstilling for eksport. Lightroom Classic har flere forhåndsinnstillinger for å gjøre det enklere å eksportere bilder til disk i bestemte filformater. For eksempel genererer For e-post-forhåndsinnstillingen et 72-dpi JPEG-bilde og sender automatisk e-posten fra Lightroom Classic. Om ønskelig, velg en forhåndsinnstilling fra venstre side av dialogboksen Eksporter og hopp til trinn 6. Se Eksportere bilder ved hjelp av forhåndsinnstillinger.

 4. Angi en målmappe, navnekonvensjoner og andre alternativer i de forskjellige dialogboksene for eksport.

  Bruk for eksempel panelet Filinnstillinger til å velge et format for de eksporterte bildene — JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG eller det opprinnelige formatet — og velg et fargeområde. Se Filinnstillinger.

  Angi størrelsen på bildet — dimensjoner og oppløsning i panelet Bildestørrelse. Se Bildestørrelse.

  For informasjon om innstillinger i de andre panelene, se Eksportere filer til disk eller CD.

  Filinnstillinger og bildestørrelse i Lightroom Classic CC-eksportdialogboksen
  Panelene Filinnstillinger og Bildestørrelse i eksportdialogboksen

 5. (Valgfritt) Lagre eksportinnstillingene. Hvis du vil lagre eksportinnstillingene for gjenbruk, klikker du på Legg til nederst i forhåndsinnstillingspanelet på venstre side av dialogboksen Eksporter. Se Lagre eksportinnstillinger som forhåndsinnstillinger.

 6. Klikk på Eksporter.

Eksport av flere grupper

Fra og med Lightroom Classic versjon 9.0 kan du utføre flere eksportjobber for det samme bildesettet på en gang. Når du velger flere forhåndsinnstillinger og eksporterer et bilde, eksporterer Lightroom Classic ett bilde for hver forhåndsinnstilling som er valgt. 

Hvis du vil eksportere bildene dine i en bestemt forhåndsinnstilling, kan du velge forhåndsinnstillingen og eksportere dem. For flere detaljer, se Eksportere bilder.

Følg trinnene nedenfor for å eksportere bildene dine ved hjelp av eksport for flere grupper:

 1. Velg bilder fra rutenettvisningen som skal eksporteres. Se Velge bilder i rutenettvisningen og filmstripenn.

 2. Velg Fil > Eksporter eller klikk på Eksporter-knappen i biblioteksmodulen. Deretter velger du Eksporter til > Harddisk i hurtigmenyen øverst i dialogboksen Eksporter.

 3. Velg forhåndsinnstillingene du vil eksportere bildene i ved å merke av i avmerkingsboksen foran navn på forhåndsinnstillinger. Når du har merket av en avmerkingsboks for en forhåndsinnstilling, deaktiveres alle innstillingene i dialogboksene for eksport.

  Hvis du vil se eller oppdatere eksportinnstillingene for en forhåndsinnstilling, fjerner du alle avmerkingsboksene og klikker på forhåndsinnstillingen du vil oppdatere innstillingene for. 

  Klikk på Gruppeeksport.

  Eksport av flere grupper
  Eksport av flere grupper ved å merke av i avmerkingsboksen foran navnet på forhåndsinnstillingen.

  Merk:

  Du kan ikke velge forhåndsinnstillinger for eksport av e-post og CD/DVD, og avmerkingsboksene for disse forhåndsinnstillingene er deaktivert.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Gruppeeksport:

  • Velg destinasjoner for hver forhåndsinnstilling individuelt hvis du ikke har definert dem tidligere.
  • Velg Velg overordnet mappe for å angi en hovedmappe for alle forhåndsinnstillingene. Valg av overordnet mappe overstyrer alle destinasjoner som er lagret i en forhåndsinnstilling og endrer Destinasjon-alternativet for hver forhåndsinnstilling til Settes i undermappe.

  Du kan også endre alternativene Egendefinert tekst og Startnummer for de valgte forhåndsinnstillingene fra denne dialogboksen hvis du har angitt disse alternativene mens du opprettet forhåndsinnstillingen.

  Dialogboks for gruppeeksport
  Velg Velg overordnet mappe for å angi en hovedmappe for alle

  Gruppeeksport
  Velg individuelle destinasjoner for hver forhåndsinnstilling hvis ikke definert tidligere

 5. Klikk på Eksporter.

  Merk:

  Hvis det er noen konflikt i filnavnet mens du utfører eksport av flere grupper, legges navnet på forhåndsinnstillingen til navnet på den eksporterte filen.

Vanlige spørsmål

Når du velger én eller flere eksportforhåndsinnstillinger i Eksport-dialogboksen, skjules etterbehandlingsdelen og andre deler opprettet av tredjeparts programtillegg i Eksportinnstillingene. Eksportinnstillingene som er definert for etterbehandling og andre seksjoner fra tredjeparts programtillegg i eksportforhåndsinnstillingen, respekteres imidlertid, og bilder eksporteres i henhold til dette.

Hvis du klikker på navnet på forhåndsinnstillingen, merkes det ikke av i avmerkingsboksen, det oppdaterer eksportinnstillingene i Eksport-dialogboksen basert på innstillingene som er definert i den valgte forhåndsinnstillingen.

Hvis du velger avmerkingsboksen for en eller flere forhåndsinnstillinger, fjernes utvalget fra det forhåndsinnstilte navnet for å unngå forveksling med eksisterende oppførsel for forhåndsinnstilt utvalg.

Hvis du merker av i avmerkingsboksen for en forhåndsinnstilling, oppdateres ikke eksportinnstillingene i Eksport-dialogboksen. Du må klikke på navnet på forhåndsinnstillingen for å se eksportinnstillingene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din