Brukerveiledning Avbryt

Eksportere filer til disk eller CD

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Følg disse trinnene for å eksportere bilder til harddisk, CD eller DVD. Innstillingene som er oppført i trinn 3 er omtalt på denne siden.

 1. Velg bildene og/eller videoene du vil eksportere og velg Fil > Eksporter.

  Som standard eksporterer Lightroom Classic bilder til harddisken, som angitt i hurtigmenyen Eksporter til øverst i dialogboksen.

 2. Hvis du vil eksportere bilder eller videoer til en CD/DVD, velger du Eksporter til > CD/DVD.

 3. Angi alternativer i Innstillinger-panelene i dialogboksen Eksporter: Eksporter plassering, Filnavn, Video, Filinnstillinger, Bildestørrelse, Skarphet av utdata, Metadata, Vannmerking og Etterbehandling.

Eksportplassering

 1. Velg en destinasjon fra hurtigmenyen Eksporter til.

 2. (Valgfritt) Velg Legg i undermappe hvis du vil at bildene skal eksporteres til en undermappe i destinasjonsmappen. Skriv inn et navn på undermappen.

 3. (Valgfritt) Kryss av Legg til i denne katalogen for automatisk å legge til de eksporterte bildene i gjeldende Lightroom Classic-katalog. Hvis du eksporterer til samme mappe som originalen, merker du av for Legg til stabel for å stable bildet som er importert på nytt, sammen med originalen. Hvis du eksporterer mens du ser på en samling, blir stabelen opprettet i den inneholdende mappen og bare synlig når den mappen eller alle fotografier er valgt som kilde.

 4. Angi hva som skal gjøres hvis det finnes en fil med samme navn på målet:

  Spør hva du skal gjøre

  Viser et varsel som lar deg løse navnekonflikten ved å velge et nytt navn, overskrive den eksisterende filen eller ikke eksportere filen.

  Velg et nytt navn for den eksporterte filen

  Tilordner et annet navn på den eksporterte filen ved å legge til en bindestrek og et numerisk suffiks.

  Skriv over UTEN ADVARSEL

  Erstatter den eksisterende filen med filen du eksporterer og advarer deg ikke mot konflikten.

  Utelat

  Eksporterer ikke bildet.

Filnavngivning

 1. Velg et alternativ fra hurtigmenyen Gi nytt navn til.

 2. Hvis du valgte et alternativ som bruker egendefinert tekst, skriver du inn det egendefinerte navnet i boksen Egendefinert tekst.

 3. Hvis du bruker en numerisk sekvens og du ikke vil at den skal starte med «1», angir du en annen verdi i tekstboksen Startnummer.

 4. Hvis du vil ha flere alternativer, velger du Gi nytt navn til > Rediger.

  Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte navn, kan du se Alternativer for navn.

Video

 1. Velg Inkluder videofiler.

 2. Velg innstillinger for Videoformat og Kvalitet:

  H.264

  H.264 er et svært komprimert videoformat som vanligvis brukes til avspilling på mobile enheter. Velg Kvalitet > Lav for videoer som skal spilles på mobile enheter; velg Kvalitet > Middels for avspilling i en nettleser.

  DPX

  Digital Picture Exchange (DPX) er en standard som er avledet fra Kodak Cineon-format og er vanlig for arbeid med visuelle effekter. DPX-filer eksporteres ved 1920-x-1080, men du kan angi en kvalitetsinnstilling på 24p, 25p eller 30p.

  Originale

  Eksporterer videoen i samme format og med samme hastighet som originalklippet.

  Merk:

  Kildeinformasjonen viser oppløsningen og bildehastigheten til videofilen i Lightroom Classic. Bruk målinformasjonen til å se oppløsning, bildefrekvens og estimert filstørrelse for den eksporterte videoen i det valgte videoformatet og kvaliteten. Hvis du har mer enn én video valgt, vises kildeinformasjonen for den mest valgte filen.

Filinnstillinger

Klikk på hurtigmenyen Bildeformat, og velg JPEG, JPEG XL, AVIFPSD, TIFF, PNG, DNG eller Original. Kryss av for HDR-utdata for å eksportere bildet i HDR-kvalitet. Deretter angir du de riktige alternativene for det formatet. HDR-utdata er aktivert for alle ikke-raw-formater unntatt JPEG. Når du eksporterer JPEG med HDR-utdata aktivert, skriver Lightroom Classic en forsterkningstilordning når du lagrer bildet, slik at filen kan tilpasses til skjermen som brukes, og levere en konsekvent visningsopplevelse på forskjellige skjermer. Alternativet HDR-utdata gjelder bare for bilder som har HDR-redigeringsmodus aktivert.

Digital Negative (DNG)-formatet lagrer kameraets RAW-filer i en arkivert form.

Forsiktig!

AVIF og JPEG XL er nye formater, og derfor er støtte på tvers av apper og plattformer begrenset.

Merk:

Hvis du velger Original, eksporterer Lightroom Classic bildedataene i samme format som originalen ble fanget opp i, og ingen alternativer for filinnstillinger er tilgjengelige. Når du eksporterer opprinnelige RAW-filer, eksporteres metadataendringer i en medfølgende tilkoblet fil.

Kvalitet

(JPEG, JPEG XL, AVIF) Angir komprimeringsmengden. JPEG bruker komprimering med tap og forkaster data for å gjøre en fil mindre. Dra skyvekontrollen for kvalitet, eller angi en verdi mellom 0 og 100 i boksen Kvalitet.

Kvalitet uten tap

(JPEG XL) Tillater eksport uten tap av kvalitet.

Fargeområde

(JPEG, PSD, TIFF, PNG, AVIF, JPEG XL) Konverterer bildene til HDR-, AdobeRGB- eller ProPhoto RGB-fargeområde og merker bildene med fargeprofilen. Velg Annen for å velge en egendefinert fargeprofil.

Begrense filstørrelse til

(JPEG) Angir en maksimal filstørrelse for den eksporterte filen.

Bitdybde

(PSD, TIFF, PNG, AVIF, JPEG XL) Lagrer bildet med en bitdybde på 8 eller 16 biter per kanal. 32 biter er tillatt for HDR TIFF og PSD, mens AVIF bare lagres på 10 biter

Komprimering

(TIFF) Angir ZIP-komprimering, LZW-komprimering eller ingen komprimering. ZIP og LZW er tapsfrie komprimeringsmetoder som reduserer filstørrelsen uten å fjerne bildedata.

merk: LZW-komprimering er ikke tilgjengelig hvis bitdybde er satt til 16 bits/komponent.

Kompatibilitet

(DNG) Angir versjonene av Camera Raw og Lightroom Classic som kan lese filen.

JPEG-forhåndsvisning

(DNG) Bestemmer om den eksporterte JPEG-forhåndsvisningen er full størrelse, middels stor, eller ikke opprettet.

Innebygd data som laster inn raskere

(DNG) Lar bilder lastes raskere i Redigere-modulen, men øker filstørrelsen noe.

Bruk komprimering.

(DNG) Reduserer filstørrelsen betydelig, men kan forårsake en reduksjon i bildekvalitet.

Bygg inn opprinnelig RAW-fil

(DNG) Lagrer de opprinnelige kamerarådataene i DNG-filen.

Bildestørrelse

Hvis du velger JPEG, PSD, PNG, AVIF, JPEG XL eller TIFF som eksportfilformat, må du angi bildestørrelsen.

Tilpass størrelse

Angir en maksimal størrelse for bredden eller høyden på bildene, som avgjør hvor mange bildepunkter bildene har og angir hvor detaljerte de eksporterte bildene er. Velg et alternativ og angi mål i tommer, centimeter eller piksler. Hvis du merker av for Ikke forstørr, ser Lightroom Classic bort fra bredde- eller høydeinnstillinger som ville ha forstørret bildet.

Bredde og høyde

Endrer størrelsen på bildet slik at det passer innenfor den angitte bredden og høyden, og beholder det opprinnelige størrelsesforholdet. Ved for eksempel å angi 400 x 600 produseres et portrettbilde på 400 x 600 eller et liggende bilde på 400 x 267.

Dimensjoner

Bruker den høyere verdien på den lengre kanten av bildet og den lavere verdien på den kortere kanten uavhengig av bildets opprinnelige størrelsesforhold. Ved å spesifisere 400 x 600 produseres for eksempel et stående bilde på 400 x 600 eller et liggende bilde på 600 x 400.

Lang kant og kort kant

Bruker verdien på den lange eller korte kanten av bildet og bruker det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet for å beregne den andre kanten.

Merk: Den lange kanten på et eksportert bilde kan ikke overstige 65 000 piksler.

Megapiksler

Angir antall megapiksler og oppløsning (i punkter per tomme) for det eksporterte bildet.

Løsning

Angi en oppløsning (i bildepunkter per tomme eller bildepunkter per centimeter) for filer beregnet for utskrift. For blekkskriving er 180 ppi til 480 ppi velegnet. For offset- eller labutskrifter, sjekk med din tjenesteleverandør.

Skarpere resultater

Du kan bruke en adaptiv algoritme for skarpere utdata på JPEG-, PSD-, PNG-, AVIF-, JPEG XL- eller TIFF-bilder når du eksporterer. Mengden skarphet som Lightroom Classic bruker, er basert på utdatamediet og oppløsningen du angir. Skjerping av utdata utføres i tillegg til eventuell skjerping du bruker i Redigere-modulen.

 1. Velg boksen Gjør skarpere i området Skarpere utdata i dialogboksen Eksporter.

 2. Angi om du eksporterer for utdata fra Skjerm, Matt papir eller Blankt papir.

 3. Endre menyen for Mengde-hurtigmeny til Lav eller Høy for å redusere eller øke mengden skarphet som brukes. I de fleste tilfeller kan du beholde standardinnstillingen, Standard, for Mengde.

Metadata

Fortell Lightroom Classic hvordan du håndterer metadata og søkeord knyttet til eksporterte bilder.

Kun opphavsrett

Inkluderer bare IPTC-metadata for opphavsrett i det eksporterte bildet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for DNG-filer.

Kun opphavsrett og kontaktinformasjon

Inkluderer bare IPTC-kontakt- og opphavsrettsmetadata i det eksporterte bildet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for DNG-filer.

Alle unntatt Camera Raw og Camera Info

Inkluderer alle metadata i det eksporterte bildet unntatt EXIF-kamera metadata som Eksponering, Brennvidde og Dato og Klokkeslett. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for DNG-filer.

Alle

Inkluderer alle metadata i det eksporterte bildet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for DNG-filer.

Fjern stedsinformasjon

Fjerner GPS-metadata fra bilder, selv om alle unntatt Camera Raw og Kamerainfo eller Alle velges fra hurtigmenyen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for DNG-filer.

Skriv søkeord som Lightroom Classic-hierarki

Bruker loddrett strek ( | ) til å angi relasjoner mellom foreldre og barn (for eksempel «Navn|Maria») i metadatafeltene.

Vannmerking

For JPEG-, PSD-, PNG-, JPEG XL-, AVIF- eller TIFF-filer velger du Vannmerke-boksen for å inkludere et opphavsrettslig vannmerke på eksporterte bilder.

Enkelt opphavsrettslig vannmerke  Inkluderer innholdet i metadatafeltet Opphavsrett som et vannmerke på det eksporterte bildet. Hvis feltet Opphavsrett er tomt, brukes ingen vannmerker.

Egendefinert  Velg et egendefinert vannmerke hvis navn vises i hurtigmenyen for vannmerker. Hvis du vil opprette et egendefinert vannmerke, klikker du Rediger vannmerke. Se Bruke vannmerkeredigering.

Merk: Hvis du opplever problemer med vannmerker som ikke brukes på eksporterte bilder, må du sørge for at du bruker den siste oppdateringen. I Lightroom Classic velger du Hjelp > Se etter oppdateringer. For ytterligere feilsøking, besøk Lightroom Classic-brukerforumet.

 

Etterbehandling

Velg ett av følgende fra Etter eksport-menyen.

Gjør ingenting  Eksporterer bildene uten ytterligere handling etterpå.

Vis i Utforsker/Finder  Viser de(n) eksporterte filen(e) i et Utforsker- (Windows) eller Finder (Mac OS)-vindu.

Åpne i Photoshop/Photoshop Elements  Åpner de eksporterte bildene i Photoshop eller Photoshop Elements. Photoshop eller Photoshop Elements må være installert på datamaskinen for at dette skal fungere.

Åpne i [Ytterligere eksternt redigeringsprogram]  Åpner eksportert(e) bilde(r) i programmet som er spesifisert som et ytterligere eksternt redigeringsprogram i Lightroom Classic-preferansene.

Åpne i annet program  Åpner de eksporterte bildene i programmet du angir i hurtigmenyen for programmet.

Gå til mappen Eksporter handlinger nå  Åpner mappen Eksporter handlinger, der du kan plassere en hvilken som helst kjørbar fil (program) eller en snarvei eller alias for en kjørbar fil (program). Se Opprett eksporthandlinger.

 

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?