Oppdateringsfeilen «assertion failed» | Windows

Problem

Når du har oppdatert Lightroom-programmet i Windows, vises feilen «assertion failed» når du starter Lightroom.

Berørte produktversjoner

Lightroom 5, Lightroom CC 2015 / Lightroom 6, Lightroom Classic

Operativsystem

bare Windows

Løsning

Sørg for at den virtuelle mappen Mine bilder peker til Bilder-mappen på brukerkontoen din ved å gjøre følgende:

 1. Åpne Windows Utforsker.
 2. Gå til C:\Brukere\[brukernavn]\.
 3. Se etter mappen Bilder.
 4. Hvis du ikke finner den, oppretter du mappen Bilder under C:\Brukere\[brukernavn]\.
 5. Start Lightroom på nytt. Hvis feilen stadig oppstår, starter du maskinen på nytt før du prøver igjen. Hvis feilen stadig oppstår, går du videre til neste trinn.
 6. Klikk Start-knappen i Windows.
 7. Skriv regedit i søkeboksen og trykk Enter.
 8. Ta en sikkerhetskopi av registeret ved å velge Fil > Eksport. Gi sikkerhetskopien et navn og plasser den et sted hvor du lett finner den igjen.
 9. Gå til registernøkkelen: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer \User Shell Folders]
 10. Se etter verdien for Mine bilder-oppføringen. Standard for Windows er: %USERPROFILE%\Bilder, noe som betyr Bilder-mappen under C:\Brukere\[brukernavn]. Hvis en annen mappe er oppført, ser du etter denne mappen i Windows Utforsker. Hvis den ikke finnes, har du to alternativer. 
  1. Opprett mappen med navnet og plasseringen som er oppført i registeret. Opprett mappen med navnet og plasseringen som er oppført i registeret.
  2. Hvis Bilder-mappen finnes i brukermappen din, dobbeltklikker du Mine bilder-oppføringen og tilbakestiller verdien til %USERPROFILE%\Bilder
 11. Avslutt Registerredigering.
 12. Logg deg av kontoen din og logg deg inn på nytt, eller start datamaskinen på nytt. Deretter kan du starte Lightroom.

Ta kontakt med Adobe kundestøtte dersom denne løsningen ikke løser problemet ditt.

Tilleggsinformasjon

I Windows representerer en virtuell mappe, kalt Mine bilder, den fysiske mappen Bilder, som finnes i brukerkontomappen din. Hvis du for eksempel klikker Mine bilder i sidestolpen, kommer du til Bilder-mappen for brukerkontoen din, under: C:\Brukere\[brukernavn]\.

Denne feilen kan oppstå hvis den virtuelle Mine bilder-mappen peker til en fysisk Bilder-mappe som ikke lenger finnes. Denne feilen oppstår når Bilder-mappen ikke lenger finnes i mappen for brukerkontoen. Den kan også oppstå hvis Windows-registeret ikke lenger peker til riktig Bilder-mappe. 

Trinnene i denne TechNote-artikkelen vil løse problemet i begge tilfeller.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din