Brukerveiledning Avbryt

Adobe Sign for HR (ServiceNow): Installasjonsveiledning

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt


Forutsetninger

Nedenfor er avhengigheter for å installere Adobe Sign for HR:

 • Påkrevde plugin-moduler

  • Human Resources Scoped-app: Core

  • Human Resources Scoped-app: Service Portal

 • Adobe Sign Enterprise-lisens: En Enterprise-lisens for Adobe Sign kreves for å bruke programmet. 
 • Popupvinduer i nettleser aktivert: Kontroller at popupvinduer ikke blokkeres i nettleseren. OAuth-tilgang krever tilgang til popuphandlinger.


Installasjonsprosess

I likhet med andre ServiceNow-omfangsapper må Adobe Sign for HR registreres/kjøpes via ServiceNow-butikken før installering.

Merk:

Det er noen forskjellige brukerroller involvert i prosessene beskrevet i dette dokumentet. Modulene HR og Managed Documents har begge flere og spesifikke roller.

Med mindre du allerede har etablert formelle prosesser for HR og Managed Documents, anbefales det at en bruker med HR-administrator- eller systemadministratorroller utfører trinnene nedenfor, siden de har tilgang til alle involverte handlinger.

Mer informasjon finner du her:

Forsiktig!

Det anbefales at programmet installeres i et test-/utviklingsmiljø før det installeres i produksjon.


Installere Adobe Sign for HR-programmet

Når du har registrert deg for/kjøpt Adobe Sign for HR-programmet, vises det på menyen System Applications -> Applications i ServiceNow-forekomsten.

ServiceNow Store - Applications

 

Meny:

Når installeringen er ferdig, blir en ny programmeny tilgjengelig i venstre navigasjonspanel: Adobe Sign for HR

Alernativene på undermenyen er:

 • Adobe Sign Form Data: Tabell med de returnerte skjemadataene når en avtale er signert. Denne kan brukes til rapportering i forbindelse med dokumenter og tilhørende feltdata. Du finner mer informasjon om denne funksjonen i Rapporter-avsnittet
 • Adobe Sign HR Services: HR-tjenester med Adobe Sign. Filtrert etter en tjeneste som bruker en av de tilpassede HR Case-alternativene
 • Agreements: Detaljer om signaturprosessen. Inkluderer JSON- samt Adobe Sign-hendelser som mottas og behandles
 • Connect to Adobe Sign: Tilkoblingsskjermbilde der en gyldig Adobe Sign-konto er koblet til ServiceNow
 • Events: Detaljer om hva som sendes og mottas ved hver Adobe Sign-hendelse
 • Help: Koblinger til hjelp for Adobe Sign
 • Participants: Underskrivere og detaljer om deres signaturprosess


Installere oppdateringssettet Adobe Sign – HR Core Updates

Når Adobe Sign for HR-programmet er installert, må Adobe Sign - HR Core Updates tas i bruk.

Merk:

Disse konfigureringene etter installering av HR Core-programmet må utføres for at programmet skal fungere.

Fremgangsmåten er forklart i de fire utvidbare puktene nedenfor.

 • Manuell konfigurering anbefales for å sikre at du er oppmerksom på endringene som gjøres, og for ikke å sette gjeldende funksjonalitet i fare.
 • Hvis du ønsker det, kan du installere det vedlagte oppdateringssettet hvis du er helt sikker på at det ikke vil komme i konflikt med andre endringer du har gjort.

 

Test og kontroller at alt fungerer som forventet i test-/utviklingsmiljøet før du installerer programmet i produksjon.

Insert Signature-knapp

Ved oppretting av en HTML-dokumentmal, fyller Insert Signature-knappen ut ServiceNow-signaturkoden.

 • Denne koden er ikke nødvendig når Adobe Sign brukes
 • Knappen deaktiveres når det merkes av for Authored for Adobe Sign

 

Mark Signatures-knapp

Mark Signatures-knappen i skjemaet for PDF-mal brukes heller ikke med Adobe Sign-programmet, så den kan også deaktiveres. 

 • Den deaktiveres også når det merkes av for Authored for Adobe Sign

 

Denne fremgangsmåten kan utføres manuelt ved å gå til UI Actions direkte og manuelt legge til betingelsene.

 • Skriv “UI Actions” i den venstre navigasjonsruten
 • Velg UI Actions-menyalternativet under System Definition

 

 • Velg Name i søkefeltet
 • Skriv inn Insert Signature
 • Åpne Insert Signature-posten

 

 • Legg til “&& current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false” i betingelsen.
  • Dette skjuler knappen hvis avmerkingsboksen Authored for Adobe Sign er merket

Samme prosess kan følges for å skjule “Mark Signature”-knappen. Søk etter UI Action “Mark Signature” i stedet for “Insert Signature”.

 

Avmerkingsboksen Authored for Adobe Sign

Tilleggsbetingelsen && current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false (avmerkingsboksen merkes ikke) ble lagt til i brukergrensesnitthandlingene for å skjule dem.

Standardknappen Sign Document vises i HR Agent når et dokument er forhåndsvist og generert.

Når Adobe Sign brukes, erstattes denne knappen med knappen Sign With Adobe Sign, som sender til Adobe Sign for signering.

 • Den opprinnelige Sign Document-knappen har blitt deaktivert ved å legge til && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil() (avtalefeltet er tomt) i handlingsbetingelsen i brukergrensesnittet

 

 • Skriv UI Actions i den venstre navigasjonsruten.
 • Under System Definition velger du UI Actions-menyalternativet.

 • Velg Name i søkefeltet
 • Skriv inn Sign Document
  • Du skulle se tre poster med denne navnverdien.
 • Velg den som er mot “sn_hr_core_case”-tabellen.

 

 • Legg til && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil() i betingelsen.
  • Dette skjuler knappen når avtalefeltet er tomt

Merk:

Pass på at tilleggsbetingelsen legges til før semikolonet.

Den nye oppgavetypen Sign Document With Adobe Sign må legges til i HR-oppgavetypene.

Denne må velges i en HR Task Template som skal brukes i en Adobe Sign-prosess.

 

Slik oppretter du denne oppgavetypen:

 • Gå til Choice Lists
 • Søk etter:
  • Tabell - sn_hr_core_task
  • Element - hr_task_type

I denne listen må du opprette en ny Task Type.

Velg New og opprette posten som nedenfor.

 • Etiketten kan være hva som helst, men “Value” må være adobe_sign_document

Det er to tilleggsfelter i tabellen sn_hr_core_document_template:

 • Avmerkingsboksen Authored for Adobe Sign
 • Form Data Table-felt

Som beskrevet i avsnittet Knappene Insert Signature og Mark Signatures deaktivert på dokumentmal, brukes avmerkingsboksen Authored for Adobe Sign til å skjule/vise knappene som ikke er nødvendig.

Den brukes også til å skjule/vise Form Data Table-feltet, som brukes når dokumentmalen er gjort rapporterbar, som beskrevet i Rapporter-avsnittet.

 • Hvis du ikke har opprettet en tabell som skjemadata skal overføres til, kan tabellnavnet være "none".

 

Disse trinnene kan utføres manuelt ved å gå til hvilken som helst Document Template-post og konfigurere skjemaoppsettet.

 

Legg til feltene Authored for Adobe Sign og Form Data Table i Selected.

 

Feltene vil nå være på skjemaet.

Last ned


Legge til signeringskontrollprogrammet på sidene for HR Portal Task og Ticket

To kontrollprogrammer for tjenesteportal er opprettet slik at underskriveren kan signere avtalen:

 • Kontrollprogrammet Adobe Sign HR Ticket Page er beregnet på bruk på HR Ticket Page (hrj_ticket_page)
 • Adobe Sign HR Task Details kan brukes på HR Task Details Page (hri_task_details)

 

MERK: Dette må gjøres fra omfanget HR Service Portal.

Naviger til Service Portal > Pages

 

Finn hrj_ticket_page og åpne posten

 

Velg Open in Designer

 

Velg kontrollprogrammet Adobe Sign HR Ticket Page og dra og slipp kontrollprogrammet på siden der du vil at underskriveren skal de det.

Avhengig av oppsettet du bruker, kan det hende du må legge til en ny rad for å få plass til det nye kontrollprogrammet.

 

Nøyaktig samme prosess kan følges for å legge til kontrollprogrammet Adobe Sign HR Task Details med siden hri_task_details (se under Document-kontrollprogrammet på skjermbildet ovenfor).


Rettighetsbrukere (roller)

Det er to roller inkludert med HR-programmet:

 • Admin (x_adosy_sign_hr.admin)
  • ServiceNow-brukere med rollen x_adosy_sign_hr__admin har full tilgang til all funksjonalitet samt til begge brukermenyene (som vist i avsnittet om installering).
 • Bruker (x_adosy_sign_hr.sender)
  • ServiceNow-brukere med x_adosy_sign_hr.sender har tilgang til å bruke programmet. 
  • Sender-rollen må legges til i HR-gruppe(r) som må kunne bruke Adobe Sign-programmet til å sende et dokument til signering


Opprette OAuth-tilkobling mellom Adobe Sign og ServiceNow

En gruppe- eller kontoadminbruker for Adobe Sign kreves for å koble Adobe Sign-programmet til ServiceNow. 

En kobling mellom ServiceNow og Adobe Sign kan opprettes ved å klikke på Connect To Adobe-koblingen på Adobe Sign for HR-menyen.

Adobe Sign for HR - Ikke tilkoblet

 

Det åpnes en statusside som viser at programmene ikke er tilkoblet:

Klikk på Connect for å åpne Adobe Sign-påloggingssiden.

 

Godkjenn til Adobe Sign med kontoadministratorlegitimasjon

Adobe Sign-godkjenningsskjerm

Når du er logget på, vises de nødvendige programtillatelsene i et godkjenningsvindu.

Klikk på Allow Access for å to gi disse tillatelsene og opprette en kobling mellom ServiceNow og Adobe Sign.

MERK: Godkjenningen skjer i et popup-vindu. Hvis popup-vinduer er blokkert av nettleseren, må du oppheve blokkeringen.

Adobe Sign – tillat tilgang

Adobe Sign for HR - Tilkoblet

 

Meldingen Adobe Sign for HR – Connected skal nå vises, sammen med melding om godkjenning av Adobe Sign- og ServiceNow-kontoene. 

Hvis du må koble til tjenestene med en annen bruker, klikker du på knappen Re-Connect for å bli godkjent som den nye brukeren.

 

MERK: Det er en kjent feil at vinduet ikke oppdateres i Safari-nettleseren.

I dette tilfellet må popup-vinduet lukkes og vinduet oppdateres manuelt.


Teste konfigurasjonen

Testing kan utføres ved å bruke en av eksempeltjenestene.

Hvis tilkoblet og den påloggede brukeren har riktige roller, skal eksemplet bli riktig utført. Adobe Sign-programmet trenger en gyldig tilkobling til Adobe Sign for å fungere.

Du finner hjelp i avsnittet Støtte og feilsøking.


Installerte saks-/oppgavekomponenter

Noen tilpassede komponenter er laget spesfikt for Adobe Sign for HR-programmet:

 • Den relaterte listen Adobe Signers: Viser alle underskrivere på gjeldende HR Case
  • Nye underskrivere kan legges til
  • Signeringsrekkefølgen kan endres

MERK: Denne relaterte listen må legges til i HR Case-visningen, som er forklart i avsnittet Manuelle alternativer.

 

 • Brukergrensesnitthandlingen Send to Adobe Sign: Knapp som sender vedlagt PDF til Adobe Sign for signering.

 

MERK: Saksalternativet Adobe Sign: Enable for Case aktiverer/deaktiverer denne knappen.

Hvis saksalternativet ikke finnes i HR-tjenesten, finnes ikke denne knappen. Dette er forklart mer detaljert i avsnittet Tjenester.

 

 • Review Adobe Sign details: Med denne knappen kan personalrepresentanten legge til eller omsortere underskrivere av avtalen.

MERK: Denne knappen aktiveres ved å legge til saksalternativet Adobe Sign: Send with Preview i posten HR Service Configuration.

 

Ved å klikke på knappen videresendes representanten til Send-siden i Adobe Sign der det kan gjøres endringer.


Konfigurere valgfrie innstillinger


Legge til feltet Signature State i HR Case-listevisningen

Som standard forblir HR-saken i statusen Work In Progress, også etter at signaturen er mottatt.

For å gjøre det enklere for en personalrepresentant å vite om saken er klar til å gjennomgås/lukkes, kan avtalesignaturstatusen legges til i HR Case-standardlistevisningen.

Dette feltet reagerer på statusen til Adobe Sign-avtalen, og viser Adobe Sign-signaturstatusen.

 

Gå til HR Case-listevisningen som admin for å legge det til i standardvisningen

 

Høyreklikk på toppteksten og velg Configure > List Layout

 

Legg til feltet Agreement.Signature state i den Selected listevisningen

 

Brukere må klikke på tannhjulikonet og velge Reset columns to default for å oppdatere visningen og se det nye feltet.


Tilpasset HR Case-visning/-regel

Trinnene ovenfor angir at default view skal vise Signature State-feltet, men du kan også opprette en tilpasset visning og en visningsregel som oppretter en visning som bare kan ses av brukere med ServiceNow-rollene.

Naviger til skjemaet Customize List Layout som ovenfor, men denne gangen velger du New i rullegardinfeltet View Name

Gi den nye visningen et navn og lagre. Du skal nå være i den nye visningen.

Som standard er feltene som brukes i standardvisningen, allerede valgt.

Endre feltene etter behov, og lagre visningen.

 

Du skal nå se den nye visningen som et valg i visningsrullegardinlisten i toppteksten.

 

En visningsregel kan opprettes for å skjule den nye visningen for alle unntatt Adobe Sign-brukere

Naviger til System UI > View Rules

 

Opprett en ny regel mot tabellen HR Core Case (påse at du er i Human Resources: Core-omfanget), og begrens visningen etter rolle.

MERK: Begrensning etter rolle gjøres via skript med alternativet "advanced". Prosesskissen samt et eksempelkodeutsnitt finnes her

Sluttresultatet/skriptet skal se ut omtrent som på skjermbildet nedenfor.

Høyreklikk på toppteksten og velg Konfigurer > Relaterte lister

 

Flytt den relaterte listen Adobe Signers fra Available-kolonnen til Selected-kolonnen.

Du må også legge til Sender-rollen i grupper som må se den relaterte listen.

 

Når den er lagt til i HR-saken, kan nye underskrivere legges til og signeringsrekkefølgen kan endres.


Tjenester

Adobe Sign HR Services er laget for å demonstrere hvordan funksjonaliteten virker og hvordan den kan brukes til å opprette nye tjenester eller legge til eksisterende. Disse gir komplette eksempler på hvordan HR-tjenester må settes opp for å kunne benytte Adobe Sign for HR-programmet.


Eksempeltjenester

Det finnes tre HR-eksempeltjenester som viser Adobe Sign-funksjonalitet. De er oppført på menyen Adobe Sign HR Services. Alle tjenestene har sin egen saksmal og -dokument, som forklart nedenfor.

 • Adobe Sign - Equity Choice Service: Dette er en eksempeltjeneste med et PDF-dokument for Adobe e-signatur og skjemadata som kan fylles ut.
 • Adobe Sign - Parking Permit Service: Dette er en eksempeldokumentmal som inneholder forhåndsutfylte ServiceNow-ansattdata sammen med Adobe Sign-datafelter som kan fylles ut, og signaturer. Den opprettes i HTML og konverteres så til PDF av ServiceNow under genereringen i forhåndsvisning.
 • Adobe Sign - Pet Policy with 2 Signers Example: Eksempel på PDF-skjema for kjæledyrpolicy for to underskrivere. Inkluderer tilordning av ServiceNow-ansattdata sammen med signeringsdataregistrering i et skjema som kan fylles ut.

Koblinger til ServiceNow-dokumentasjon rundt hver komponent er inkludert nedenfor.

 • HR Services: Hva brukeren kan se og interagere med. Dokumentasjon
 • Managed Documents: Hvor PDF-en lastes opp og behandles. Dokumentasjon
 • HR Document Templates: Definisjon av dokumentet som brukes og som må signeres. Dokumentasjon
 • HR Case & Task Templates: Definer parameterne for HR-saken og oppgaver som genereres. Dokumentasjon
 • Service Activities: Definer hvilke aktiviteter som genereres og behandles av tjenesten. Dokumentasjon


Legge til Adobe Sign-funksjonalitet i en HR-tjeneste

Det er lagt til HR Service-saksalternativer som utløser visning av Adobe Sign-relaterte komponenter under prosessen.

 • Adobe Sign: Aktiver for sak: Dette alternativet er grunnalternativet som må legges til i HR-tjenesten for å bruke Adobe Sign-funksjoner. Knappen Signer med Adobe Sign legges til i HR Case-flyten, og Adobe Sign-kontrollprogrammene blir tilgjengelig for underskriveren via HR Service Portal (etter å ha blitt lagt til manuelt på sidene).
 • Adobe Sign: Send med forhåndsvisning: Med dette alternativet kan Adobe Sign-dokumentet forhåndsvises og underskrivere kan legges til / omsorteres av personalrepresentanten som jobber med saken.


Legge til nye dokumenter/maler

Nye dokumenter kan legges til via Managed Documents-modulen (PDF-er) og via HR Document Templates-modulen (HTML-basert). Med begge metodene kan dokumentet brukes med Adobe Sign til å innhente signaturer.


PDF-er – Managed Documents-modul

Managed Documents-modulen muliggjør opplasting av et nytt PDF-dokument som kan brukes som grunnlag for en ny HR-tjeneste.

Den grunnleggende fremgangsmåten er skissert nedenfor, og mer informasjon om Managed Documents finnes her

 

Naviger til Managed Document Module og velg Create New

Fyll ut detaljene om dokumentet og send posten.

MERK: For at dokumentet skal være synlig for HR og kunne brukes med Adobe Sign, må Department-feltet være fylt ut med HR.

Vær også oppmerksom på at dette feltet må fylles ut før innsending. Når en post er sendt, blir avdelingsfeltet skrivebeskyttet.

 

Etter innsending kan PDF-filen lastes opp med brukergrensesnitthandlingen Upload/Check In Revision nederst i posten.

 

Last opp ønsket PDF og lagre via popup-vinduet.

MERK: Navnet på det opplastede dokumentet endres til navnet angitt i trinnet Upload/Check nedenfor.

 

En Document Revision-post opprettes, som inkluderer vedlegget i Draft-modus.

 

Fordi dokumentet fremdeles er i Draft-modus, er det ikke klart til bruk ennå. Det må sendes til gjennomgang og så publiseres.

Åpne revisjonsposten og klikk på knappen Submit Revision

 

Dette flytter dokumentet videre til fasen Ready for Publishing.

 

Åpne revisjonsposten én gang til, og klikk på knappen Publish Revision

 

Det åpnes et popup-vindu der revisjonsnavnet eller -nummeret kan endres ved behov.

Klikk på Publis 

 

Naviger til HR Administration > Document Template

Det administrerte dokumentet skal være tilgjengelig for oppretting av en dokumentmal for bruk under en HR-tjeneste.

 

Klikk på New-knappen. 

 

Velg PDF Document Template

 

Feltet Document revision kan fylles ut med det nyopprettede dokumentet


HTML-baserte HR-dokumentmale

En HR-dokumentmal kan også være HTML-basert og brukes til Adobe Sign-signaturer på samme måte som et administrert dokument.

Det følger noen standardeksempler med HR-modulen for referanse, som malen Sample Education Agreement, som viser den grunnleggende ideen med et HTML-dokument.

Naviger til HR Administration > Document Templates

 

Velg et HTML-basert dokument.

MERK: Påse at den valgte malen er en HR Document Template for å se HTML.

En type HR PDF Template genereres fra en PDF som beskrevet i forrige avsnitt, og har ikke tilknyttet HTML.

 

Et hvliket som helst felt knyttet til valgt tabell, kan legges til i dokumentet som en variabel.

I det enkle eksemplet nedenfor er subject_person lagt til som en variabel fra HR Case-tabellen.

Når denne malen brukes, fylles variabelen ut med navnet i feltet subject_person i saken.

Annen brukerinformasjon kan hentes fra HR User-profilen.

 

Legge til Adobe Sign-signaturfunksjonalitet i en HR-dokumentmal i HTML-format

Når en Adobe Sign-signatur skal legges til i en HTML-basert dokumentmal, må Adobe Sign-koder legges til.

Prosessen er skissert nedenfor ved bruk av samme eksempeldokument som ovenfor.

 

Merk den uthevede linjen i skjermbildet ovenfor.

Når sendt til Adobe Sign, blir dette et signaturfelt som plasseres i dokumentet på nøyaktig det stedet.

Det finnes forskjellige typer koder som oppretter forskjellige slags felter med en rekke konfigurasjonsalternativer.

Finn ut mer om koder her


Rapporter

Når en avtale er signert, lastes den ned som PDF og legges ved den overordnede HR Case-posten.

I tillegg til PDF-en er skjemadataene for transaksjonen inkludert i Agreement-posten samt i tabellen Adobe Sign Form Data.

Tabellen kan benyttes av en administrator til å opprette detaljerte rapporter rundt dataene i de signerte postene.

 

For mer detaljert rapportering kan det bygges og rapporteres rundt tabeller utover basistabellen (for eksempel mot en spesifikk dokumentmal).

Naviger til System Definition > Tables & Column 

Klikk på Create Table

 

Opprett en ny tabell som utvider tabellen Adobe Sign Form Data, og fjern haken ved Create Module

MERK: Dette er valgfritt. Hvis du vil at administratorer skal kunne navigere til denne tabellen via navigeringsmenyen til venstre, oppretter du en modul og plasserer den i menyen Adobe Sign for HR.

 

Når tabellen er opprettet, legger du til kolonner som svarer til dokumentfeltnavnene.

MERK: Kolonnenavnene må være nøyaktig like dokumentfeltnavnene, og må være av typen "string". Det er fordi dataene som returneres for det feltet, plasseres i kolonnen som en streng. Hvis dataene ikke er i kolonnene som du forventer, må du kontrollere at navnene er helt like og at typene er "string".

 

Du kan så navigere til HR Document Template som du vil lage en rapport for, og legge til tabellen i feltet Form Data Table som vises når det er merket av for Authored for Adobe Sign.

Nå vil alle HR-tjenester som bruker denne malen, overføre data til tabellen angitt i feltet Skjemadatatabell, og saken rapporteres og/eller legges til på et kontrollpanel.


Støtte og feilsøking

Kontaktinformasjon for kundestøtte

Hjelpdokumentasjon finnes på adminmenyen. Nettstedet nedenfor inneholder også kontaktinformasjon for kundestøtte

 

Feilsøking

Nedenfor er noen vanlige problemer som kan oppstå under oppsett og bruk av Adobe Sign for HR-programmet:

 

Adobe Sign-spesifikke knapper og komponenter vises ikke eller virker ikke

Kontroller at de nye saksalternativene for Adobe Sign HR Service er lagt til i HR-tjenesten. De er utløseren for å slå på Adobe Sign-funksjonalitet for en bestemt HR-tjeneste.

 

Tilkoblingsfeil når du besøker koblingen Connect to Adobe Sign

tilgang ikke tilkoblet

 

Hvis du forsøker å koble til og får skjermbildet Not Connected, må du koble til på nytt ved hjelp av prosedyrene skissert i Opprette OAuth-tilkoblingen

tilgang nektet

 

Hvis du får skjermbildet access_denied, kan det være at Adobe Sign-kontoen du bruker, ikke har rettigheter til å koble til fra ServiceNow.

Kontakt Adobe-støtte og kontroller om kontoen har de nødvendige tillatelsene.

Adobe Sign-vinduet vises aldri ved tilkobling til Adobe Sign-kontoen

Tilkoblingsvinduet er et popup-vindu og kan være blokkert av noen nettlesere. Kontroller at popup-vinduer ikke er blokkert.

 

Tilkoblingsvinduet oppdateres ikke

Apple Safari har en kjent feil som fører til at vinduet fryses / ikke oppdateres. Hvis du bruker Safari, lukker du popup-vinduet manuelt og oppdaterer vinduet. Når det er oppdatert, skal du se den nye tilkoblingsstatusen.

 

Oppgave-/deltakerposter settes ikke til "Klar" eller "Ute for signering"

Kontroller at Adobe Sign-kontoen er tilkoblet. Statusendringene for postene er avhengig av mottak av data fra Adobe Sign. Hvis tilkoblingen ikke er åpen, vil du ikke motta utløseren som endrer status.

 

Menyalternativer er / er ikke synlige for brukere

Kontroller at alle brukere som trenger tilgang til programmet, har fått tildelt riktig roller. Hvis du bruker grupper, kontrollerer du at de også har de nødvendige rollene tilknyttet.

MERK: Modulene HR og Managed Documents har egne tilknyttede roller. Det kan hende at en Adobe-bruker også trenger tilleggsroller fra disse modulene for å kunne utføre visse funksjoner.

De fleste handlinger kan utføres av en bruker med HR Admin-rollen.

 

Når en agent bruker knappen Send to Adobe Sign, får vedkommende en feilmelding vedrørende e-postadressen

Kontroller at brukeren som er angitt som underskriver, har en gyldig e-postadresse. Ved innsending kontrolleres brukernavn og e-postadresser.

 

HR-oppgaver er i utkastmodus / knappen Send to Adobe Sign vises aldri

Kontroller at du har forhåndsvist og generert PDF-dokumentet. Det skal i tilfelle være vedlagt den overordnede saken. Dette dokumentet er utløseren til å vise knappen.

Når dokumentet er sendt til Adobe, skal oppgavestatusen endres til ready, og oppgaven vil bli tilgjengelig i HR-portalen for underskriveren.

 

Den relaterte listen "Adobe-unerskrivere" finnes ikke i HR Case-posten

Kontroller at brukeren/gruppen som ikke kan se den relaterte listen, har "sender"-rollen. Den relaterte listen vises bare når rollen finnes.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet