Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installasjonsveiledning

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt

Acrobat Sign tilbyr en plug-and-play-integrasjonsløsning med Microsoft Dynamics CRM som gir følgende fordeler:

 • Akselererer tilbud til kontanter-prosessen ved å sende avtaler, for eksempel kontrakter og salgsdokumenter.
 • Slår automatisk sammen data fra Dynamics-enheter (slik som kontoer og kontakter) inn i avtaler, og skyver data som er innhentet fra underskrivere under signeringsprosessen tilbake til Dynamics.
 • Aktiverer mobilfunksjonalitet via Sales Hub. Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for installasjoner på Dynamics 365 9.x og nyere.
 • Lar mottakere enkelt signere hvor som helst, når som helst og fra hvilken som helst enhet.
 • Lar avsendere spore dokumenter som er sendt ut til signering fra Dynamics.
 • Eliminerer manuelle trinn i hele prosessen.

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installasjonsveiledning gir instruksjoner om hvordan du:

Flere ressurser

For å oppgradere en allerede installert Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakke til den nyeste versjonen, kan du se Oppgraderingsveiledning.

Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål om installasjonsprosessen.

Forutsetninger

For å kunne installere og bruke Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365, må du sørge for at:

 • Den nødvendige Språkpakken er installert i Dynamics 365.
 • Brukeren har en lisensiert Acrobat Sign-konto eller en prøvekonto på Enterprise-nivå.
  E-postadressen til Acrobat Sign-administratoren må være den samme som e-postadressen for installasjon av Dynamics CRM-administrator. Hvis en administrator på gruppenivå oppretter en integrasjonsnøkkel, må brukerne ha et medlemskap i administratorens primærgruppe for å få tilgang til applikasjonen.  
 • Alle mulige brukerdomener er inkludert. Ikke inkluder offentlige domener som gmail.com, yahoo.com og andre.
 • Du må skaffe en liste over alle brukere i Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier, og be om at gyldige brukere flyttes til den CRM-tilknyttede Acrobat Sign-kontoen. 
  Merk: Alle e-postadressene til brukerne må samsvare med den primære e-postadressen til CRM-brukeren. Ellers må du endre e-postverdien for Acrobat Sign.
 • Acrobat Sign-brukere og -administratorer er tilordnet CRM-klientlisensiering for lesing/skriving i Dynamics-miljøet.
 • Grensen for filstørrelse for opplasting kan konfigurere i CRM (standardverdi er 5 MB). Brukere får en feil hvis de prøver å legge ved en fil som er større en den konfigurerte verdien. Hvis den signerte PDF-filen er større enn den konfigurerte verdien, hindrer Dynamics at filen legges ved i den overordnede (eller tilordnede) enheten.

Nettlesere som støttes

 • Chrome - gjeldende versjon
 • Firefox – gjeldende versjon
 • Safari – gjeldende versjon
 • Edge – gjeldende versjon

Edge-nettlesere

For at Microsoft Dynamics skal fungere sømløst i Microsoft Edge-nettleserne, må du klarere områdene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://cc-api-data.adobe.io
 • Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.

Installere Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

 1. Gå til Microsoft AppSource-siden for Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 og velg Hent den nå.

  app-store-get-it-now

  Merk:
 2. I dialogboksen Bekreft detaljene dine som vises, bekrefter du brukerdetaljene og gjennomgår tillatelsesdetaljene. Når du er ferdig velger du Hent den nå.

  get-it-now-confirm-details

 3. Fra dialogen med Installer Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 som åpnes:

  1. Fra nedtrekksmenyen «Velg et miljø», velger du miljøet du vil installere Acrobat Sign i.
  2. Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar Microsofts juridiske vilkår og personvernerklæring».
  3. Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar personvernerklæringen og juridiske vilkår for import av pakker til Dynamics 365».
  4. Velg Installer.
  Merk:

  Hvis en tidligere Adobe Acrobat Sign for Dynamics-pakke allerede er installert, blir pakken oppdatert til den nye versjonen.

  dynamics-install

 4. På siden Administrasjonssenter for Power Platform som åpnes, bekrefter du fremdriften til installasjonen. Det kan ta omtrent 30 minutter. Oppdater siden for å oppdatere statusen.

  package-installed

Konfigurerer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365

Etter at du har installert Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakken, må du implementere følgende konfigurasjonsinnstillinger:

Når du installerer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online for første gang, må du generere en integrasjonsnøkkel i Acrobat Sign og angi den i Dynamics 365 Online-miljøet. Integrasjonsnøkkelen er tilgangstokenet som godkjenner Acrobat Sign- og Dynamics-miljøene slik at de klarerer hverandre og deler innhold.

Slik genererer du en integrasjonsnøkkel i Acrobat Sign:

 1. Logg på Microsoft Dynamics 365 med administratorkontoinformasjonen.
  Administratorkontoen din i Acrobat Sign inneholder integrasjonsnøkkelen.

 2. Gå til Adobe Acrobat Sign > Hjem.

 3. Fra under feltet med Integrasjonsnøkkel velger du Gå til Adobe Acrobat Sign for å generere integrasjonsnøkkel.

 4. Logg på med administratorlegitimasjonen din på Acrobat Sign-påloggingssiden. 

  Administratorkontoens e-postadresse skal være den samme som Dynamics-administratoren.

 5. Gå til Konto > API for Acrobat Sign > API-informasjon. Deretter velger du Integrasjonsnøkkel.

  Merk:

  Hvis du ikke ser Integrasjonsnøkkel-koblingen på API-informasjon-siden, kontakter du kundestøtte for å endre kontoinnstillingene for å vise denne påkrevde funksjonaliteten.

  sign-integration-key

 6. På grensesnittet Opprett integrasjonsnøkkel:

  • Angi et beskrivende navn på nøkkelen, for eksempel Dynamics CRM.
  • Aktiver følgende elementer:
   • user_read
   • user_write
   • user_login
   • agreement_read
   • agreement_write
   • agreement_send
   • library_read
   • library_write
  • Velg Lagre.
  create-integration-key

 7. Tilgangstoken-siden som åpnes:

  1. Velg den nye nøkkelen du nettop opprettet. Den viser integrasjonssnøkkel-koblingen som vist nedenfor.
  2. Velg integrasjonsnøkkel.
  3. Kopier nøkkelen og lagre den for neste trinn.
  4. Velg OK.
  access-integration-key

  copy-integration-key

 8. Gå tilbake til Dynamics CRM-miljøet og fullfør følgende trinn:

  1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Hjem.
  2. I Integrasjonsnøkkel-feltet limer du inn nøkkelen du kopierte tidligere, og velger deretter Valider.
 9. På Acrobat Sign Hjem-siden som vises:

  1. Lim nøkkelen inn i Integreringsnøkkel-feltet.
  2. Velg Valider.
  Når siden oppdateres låses integrasjonsnøkkelen (med et grønt merke som angir vellykket installasjon), og Valider-knappen endres til Start Adobe Acrobat Sign.
 10. Velg Start Adobe Acrobat Sign.

 11. I Aktiver Adobe Acrobat Sign-aktivitetsfeeden som åpnes, kan du velge Aktiver for å aktivere aktivitetsfeeder for Adobe Acrobat Sign.

  Du kan aktivere eller deaktivere aktivitetsfeeder manuelt på Administratorinnstillinger > Konfigurasjonsside.

Du må deaktivere gammel skjemagjengivelse for å bruke Acrobat Sign. Slik gjør du dette:

 1. Fra Dynamics 365 CRM-siden velger du Innstillinger > Administrasjon (under System)

 2. Fra dialogen Systeminnstillinger må du kontrollere at Bruk gammel skjemagjengivelse-innstillingen er satt til Nei. Velg deretter Ok.

Alle Dynamics-brukere som forventes å bruke Acrobat Sign-programmet, må ha én av følgende sikkerhetsroller konfigurert i Dynamics-miljøet:

 • Acrobat Sign-leser – Gir brukeren skrivebeskyttet tilgang til avtaleoppføringer.
 • Acrobat Sign-bruker – Lar brukeren arbeide med avtaler og andre applikasjonsenheter. Denne rollen lar brukeren vise bare sine egne oppføringer og gir brukernivåtilgang til innebygde CRM-oppføringer, som kontakter, kontoer, emner, muligheter, ordre, fakturaer og tilbud.
 • Acrobat Sign-administrator – Denne rollen omfatter tilleggsrettigheter i tillegg til rollen Acrobat Sign-bruker, som endring av globale innstillinger, datamigrering og tillate visning av alle avtaler i applikasjonen.

Slik konfigurerer du sikkerhetsrollene:

 1. Fra Dynamics 365 CRM-siden velger du Innstillinger > Sikkerhet (under System)

 2. Fra siden Sikkerhet som åpnes, velger du Brukere.

 3. Fra siden Brukere som åpnes:

  1. Velg alle brukerne du vil forfremme til én type sikkerhetsrolle.
  2. Fra toppmenyen velger du Behandle roller.
  3. I dialogboksen Behandle brukerroller som vises, merker du av i avmerkingsboksen for denønskede sikkerhetsrollen.
  4. Velg OK.
  manage-user-roles

Du kan aktivere funksjonen «Automatiske statusoppdateringer i sanntid», som bruker Acrobat Sign-webhook som utløser en Power Automate-flyt hver gang en avtalestatus endres.

Slik aktiverer du statusoppdateringer for avtaler i sanntid:

 1. På Dynamics 365-siden velger du appstarteren øverst til høyre og deretter Power Automate.

  power-automate-1

 2. Fra siden Power Automate som åpnes:

  1. Fra venstre panel velger du Tilkoblere.
  2. Søk etter Adobe Acrobat Sign på søkekoblingslinjen, og velg deretter Adobe Acrobat Sign fra listen over tilgjengelige alternativer.

  Den legger til Adobe Acrobat Sign-tilkobleren til din liste med Power Automate-tilkoblere.

  tilkoblere

 3. Fra venstre panel velger du Maler og deretter bruker du søkefeltet for å finne og legge til Oppdater Dynamics-avtaleoppføringen ved endring av avtalestatus i Adobe Acrobat Sign.

 4. Autentiser til følgende maltjenester:

  • Common Data Service – Dette er den vanlige datatjenesten i Dynamics. Administratorer kan godkjenne ved å velge + -ikonet ved siden av tjenestenavnet.
   Du må godkjennes med bruker-ID-en for Dynamics-administratoren hvis du ikke godkjennes automatisk.
  • Adobe Acrobat Sign – Dette åpner OAuth-autentiseringen for Adobe Acrobat Sign-tjenesten.Sørg for at du godkjenner med samme e-postadresse for administrator på kontonivå som ble brukt til å opprette integrasjonsnøkkelen.

  Når du er godkjent for tjenestene, vises en grønn hake ved siden av den godkjente tjenesten. Når du er ferdig, velger du Fortsett.

 5. På maldetaljsiden som åpnes:

  1. Under delen «Når statusen for avtalen endres» i feltet Navn, skriver du inn navnet på utløseren.
  2. Under delen «Oppdater en oppføring» velger du riktig miljø (med Acrobat Sign installert).
  3. Velg Lagre.
  power-automate-2

  power-automate-3

Implementere egendefinerte innstillinger (valgfritt)

Du kan bygge maler, tilordne data og opprette egendefinerte arbeidsflyter ved hjelp av administrasjonsverktøyene og konfigurasjonsinnstillingene som er tilgjengelige på siden Administratorinnstillinger for Acrobat Sign. 

Slik får du tilgang til og endrer innstillingene:

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger.

 2. På siden Administratorinnstillinger får du tilgang til de nødvendige verktøyene under de forskjellige fanene, som beskrevet i de følgende trinnene.

 3. Under Konto og oppsett kan du:

  • Få tilgang til integrasjonsnøkkelen for første kontooppsett.
  • Kontrollere statusen for kontooppsettet.
  • Vise følgende kontrolliste for kontooppsett:
   • Koble Adobe Sign til Dynamics 365 – Viser en grønn hake når integrasjonsnøkkelen er installert.
   • Vis eldre skjemagjengivelse i Dynamics 365 – Viser en grønn hake når Eldre skjemagjengivelse er deaktivert.
   • Automatiske statusoppdateringer i sanntid med Power Automate – Viser en grønn hake når sanntidsoppdateringer er konfigurert.
  admin-settings

  admin-settings-config

 4. Fra Konfigurasjon kan administratorer aktivere eller deaktivere følgende innstillinger:

  • Aktivere automatisk klargjøring av brukere – Den klargjør automatisk alle nye brukere som får tilgang til Adobe Acrobat Sign-enheten ved første gangs bruk. Klargjøring er basert på brukerens primære e-postadresse og ikke brukernavnet. Den utføres i bakgrunnen uten flere handlinger fra brukeren eller kontoadministratoren.
   Nye brukere som klargjøres automatisk i Acrobat Sign, har et tilfeldig passord. Siden integrasjonen fungerer som en autentisert applikasjon via API, er det ingen funksjonsproblemer i Dynamics-miljøet. Hvis brukeren imidlertid vil logge på Acrobat Sign, må brukeren først tilbakestille passordet via koblingen «Jeg har glemt passordet» på hjemmesiden for Acrobat Sign.
  • Legg ved signerte dokumenter til avtaleenheten – Dette skyver en PDF-kopi av det fullførte dokumentet tilbake til Dynamics, som vedlegg til avtaleoppføringen (under Notater-delen). Det autoritative originaldokumentet oppbevares på Acrobat Sign-serverne.
  • Legg ved kombinert revisjonsspor med signert avtale – Legger ved PDF-filen med Acrobat Sign-revisjonssporet til avtaleoppføringen (under Notater-delen) når avtalen er signert og fullført. Revisjonssporet nummererer eksplisitt hendelsene (viste, signerte og delegerte) for avtalen, tidslinjen for hendelsene og IP-adressen der hendelsene ble utført.
  • Legg ved revisjonsspor – Legger ved revisjonsrapporten til avtaleoppføringen (under Notater-delen) som en separat fil.
  • Vis forhåndsvisningsbilder for dokument – Legger ved et bilde av det signerte eller fullførte dokumentet i oppføringen for enkel visning uten å måtte laste ned og åpne en PDF-fil. Det vedlagte bildet vises nederst i avtaleoppføringen.
  • Aktiver aktivitetsfeeder for Adobe-avtaleenhet – Den aktiverer aktivitetsfeeder for avtaleenheten.
  • Blokker avtaledokumenttilgang – Når aktivert, tillater den ikke at en signert dokumentkopi lagres i Microsoft Dynamics, og hindrer brukere fra å forhåndsvise eller laste ned kopien fra Dynamics-miljøet.
  Merk:

  Når du aktiverer «Blokker tilgang til avtaledokument»-innstillingen:

  • Den deaktiverer automatisk følgende innstillinger:
   • Legg ved signerte dokumenter i avtaleenheten
   • Legg ved kombinert revisjonsspor med signert avtale
   • Vis forhåndsvisningsbilder for dokument
  • Den endrer ikke statusen for de eksisterende avtalene. Innstillingen brukes bare på avtalene som signeres etter at innstillingen er aktivert.
  • Den sletter ikke de eksisterende avtalene fra Microsoft Dynamics-miljøet.
  config-setting-block-doc-access

Slik aktiverer du de nødvendige metodene for brukerautentisering i Acrobat Sign-kontoen:  

 1. Logg på Acrobat Sign-kontoen med din administratorlegitimasjon.
 2. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger.
 3. Send-innstillinger-siden som åpnes, blar du ned til delen Alternativer for underskriveridentifikasjon, og merker av i avmerkingsboksene for identitetsautorisasjonsmetodene du vil aktivere.
 4. Velg Lagre.

Finn ut mer om Acrobat Sign-autentiseringsmetoder.

sign-send-settings

Hvis arbeidsprosessen din krever at du har CFR 21 del 11-samsvarende signaturer, må du konfigurere Bio-Pharma-innstillingene fra Adobe Acrobat Sign-kontoen din. Det gjør du slik:

 1. Logg på Acrobat Sign-kontoen med din administratorlegitimasjon.
 2. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Bio-Pharma-innstillinger.
 3. Fra siden Bio-Pharma-innstillinger velger du avmerkingsboksene for innstillingene du vil aktivere.
 4. Velg Lagre.

For å finne ut mer om Bio-pharma-innstillingene, kan du se Konfigurere innstillinger for Bio-Pharma.

bio-pharma-settings

Du kan fjerne den gjeldende integrasjonsnøkkelen fra Dynamics-miljøet for å bryte klareringsrelasjonen mellom Dynamics CRM og Adobe Acrobat Sign, og dermed stoppe alle nye transaksjoner og oppdateringer for eksisterende transaksjoner.  Når nøkkelen er fjernet, kan den tas i bruk når som helst for å fortsette samhandlingen mellom de to systemene.

Slik fjerner du nøkkelen:

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger.
 2. Fra topplinjen velger du Fjern nøkkel.
admin-settings-remove-key

Du kan også oppheve integrasjonsnøkkelen fra Acrobat Sign-kontoen din. Hvis du opphever nøkkelen permanent, deaktiveres nøkkelen fra bruk i Acrobat Sign.

Slik opphever du en nøkkel:

 1. Logg på som administratorbruker for Adobe Acrobat Sign-kontoen.
 2. Gå til Konto > Personlige preferanser > Tilgangstokener.
 3. Velg nøkkeldefinisjonen for integrasjonsnøkkelen du vil oppheve. Dette viser Tilbakekall-koblingen.
 4. Velg Tilbakekall.
 5. Når du blir forespurt, velger du Ja.
revoke-key

Du kan bruke datatilordning til følgende:

 • Forbedre prosessen for avtalegenerering og sikre at dokumentene har riktig innhold i feltene ved å hente feltverdier direkte fra Dynamics CRM.
 • Sende nytt innhold fra fullførte avtaler tilbake til Dynamics, slik at verdifulle oppdateringer av CRM-systemet ditt blir mulig uten å foreta manuell datamanipulering.  

For vellykket datatilordning må du ha forhåndsbygde skjemaer med definerte feltnavn, slik at du kan relatere CRM-feltet logisk til Adobe Acrobat Sign-skjemafeltet. 

Et enkelt skjema er illustrert nedenfor. Feltene er definert av par med klammeparenteser på hver side (definerer feltbredden) og feltnavnet (tegnstrengen mellom klammeparentesene). 

Skjemafelteksempler

Tekstkoder kan inneholde tilleggsargumenter i tillegg til navneverdi, inkludert valideringer, beregninger og vanlige uttrykk.

Se hvordan du bygger skjemaer og forbedrer kvaliteten på dataene du registrerer under signeringsprosessen.

Se hvordan du bygger skjemaer i PDF-format.

Merk:

Funksjonen Forkorting av tekstkoder kan være svært nyttig ved skjemautforming og felttilordning ved å opprette en standard for feltnavnene som gjentas i alle dokumenter (og sparer tid ved ikke å måtte opprette den formelle koden på nytt). Dette forbedrer datatilordningen på tvers av flere plattformer og danner et grunnlag for fremtidige skjemaer.

Du kan bruke én av følgende to metoder for å definere en datatilordningsmal:

 • Via siden med datatilordninger
  1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Datatilordning.
  2. På siden Datatilordninger kan du gå gjennom, redigere eller slette eksisterende datatilordninger.
  3. Fra øvre høyre hjørne, velger du +Ny for tilgang til siden Ny datatilordning.
 • Via siden med Administratorinnstillinger
  1. På siden Administratorinnstillinger velger du Opprett ny datatilordning.
  2. Angi et beskrivende navn for datatilordningen.
  3. Du kan velge å angi denne datatilordningen som standard.
  4. Velg CRM Enhet fra nedtrekksmenyen for Enhet 
   Denne begrenser feltene som er tilgjengelige for tilordning bare for den definerte enheten. Du kan ha flere datatilordninger per enhet. Når enhetsverdien er angitt, kan den ikke endres. Når Enhet-verdien er angitt, viser den fanen Datatilordning.
  5. Velg Datatilordning for å få tilgang til felttilordningsverktøyene.
new-data-mapping

data-mapping-details


Knytte Dynamics CRM-datafeltene til Acrobat Sign-feltnavnene

Du kan opprette relasjoner mellom Dynamics CRM-feltnavn og Acrobat Sign-skjemafeltnavn som du har definert. Datatilordninger konfigureres basert på hvordan dataene flyter:

 • TILORDNE CRM-DATA TIL ADOBE ACROBAT SIGN-AVTALE – Forhåndsutfyller felt i skjemaet ved å bruke feltverdier som er knyttet til den definerte Dynamics-enheten.
  Det er mulig å opprette en «arbeidsgruppe» med alternative CRM-feltverdier ved søk for å fylle ut Acrobat Sign-skjemafelt. Hvert gruppemedlem blir forsøkt i rekkefølge inntil en ikke-null-verdi blir funnet og satt inn. (Se nedenfor)
 • TILORDNE ADOBE ACROBAT SIGN-AVTALEDATA TIL CRM-DATA – Fyller ut de tomme feltene for Dynamics-enheten ved hjelp av skjemafeltverdier som hentes under signeringsprosessen (når avtalen er fullført).
  Acrobat Sign vil som standard ikke sende nye verdier til et CRM-felt med innhold.
  Du kan definere relasjonen på datatilordningen til å overstyre innholdsbeskyttelsen og erstatte eksisterende feltverdier med nytt innhold fra det signerte skjemaet.

Datatyper som støttes

 • Adobe Acrobat Sign-datatilordning støtter følgende datatyper:
 • Tekst – Tekstskjemafelt støttes som én enkelt linje med tekst i CRM.
 • Boolsk (to alternativer) – Avmerkingsbokser støttes for boolske CRM-felt.
  Hvis skjemafelt for nedtrekksliste eller alternativknapp brukes for boolske CRM-felt, kan CRM til Acrobat Sign-tilordningen mislykkes, men Acrobat Sign til CRM-tilordningen skal likevel fungere.
 • Alternativsett – Skjemafelt for nedtrekkslister og alternativknapper støttes for alternativsettfelt for CRM

Slik relaterer du CRM-datafelt til Acrobat Sign-avtalefelt:

 1. I nedtrekksmenyen Attributt velger du CRM-feltet.
 2. I boksen Avtalefelt skriver du inn Adobe Acrobat Sign-skjemafeltnavnet.
 3. (Valgfritt) Merk av for boksen Legg til omvendt retningstilordning hvis du også vil relatere disse feltene fra Acrobat Sign til CRM.
 4. (Valgfritt) Merk av for boksen Overstyr hvis du vil at denne malen skal ignorere eksisterende innhold i CRM-feltet og fremtvinge utfylling av feltet med det nye innholdet fra Acrobat Sign-feltet.
 5. Velg Legg til.

Når den nye feltrelasjonen er behandlet, vises den under konfigurasjonsinnstillingene.  

Hvis du la til omvendt retningstilordning, ser du også den nye relasjonsutfyllingen under konfigurasjonsfeltet Acrobat Sign til CRM

Hvis du valgte å overstyre innholdsbeskyttelsen, ser du dette angitt på relasjonsoppføringen.

Slik relaterer du Acrobat Sign-avtalefelt til CRM-datafelt:

Prosessen for diskret oppretting av tilordning fra Adobe til CRM er den samme som ovenfor, med unntak av at det ikke finnes et alternativ for å legge til omvendt retningstilordning.

Slik sletter du tilordnede relasjoner

Du kan slette én eller flere tilordnede relasjoner ved å:

 1. Velg oppføringene som skal slettes, ved å merke av i nærheten av oppføringen.
 2. Fra topplinjen velger du ikonet Flere kommandoer, deretter velger du Slett.

For å opprette relasjoner for alternativ felttilordning (arbeidsgruppe)

Hvis du definerer felt på et Adobe Acrobat Sign-skjema som kan fylles ut av ett av flere CRM-felt, da kan du opprette en ordnet liste (arbeidsgruppe) med CRM-attributter som ved søk vil utfylle Adobe Acrobat Sign-feltet.

CRM-feltet Fornavn er for eksempel tilordnet et skjemafelt med navnet FNavn og deretter også tilordne CRM-feltet Yomi Fornavn til det samme skjemafeltnavnet. Programmet vil først prøve å fylle ut feltet med innholdet i Fornavn-feltet. Hvis det ikke blir funnet innhold, vil Adobe Acrobat Sign prøve å bruke innholdet i feltet Yomi Fornavn. Hvis det ikke blir funnet innhold i noen av elementene i arbeidsgruppen, forblir feltet tomt.

Slik definerer du arbeidsgruppen:

 1. Opprett en CRM til Adobe Acrobat Sign-relasjon mellom det primære CRM-attributtet og Acrobat Sign-skjemafeltnavnet.
 2. Når den første posten er på plass, endrer du CRM-attributtet til det sekundære CRM-attributtet og legger til denne relasjonen. 
 3. Når du blir forespurt, velger du OK.
 4. Når oppføringen er oppdatert i systemet, vil du se at oppføringene er endret til å inkludere et prefiks foran enhetsattributtet:

  # vil stå først i primær-/standardattributtet. Dette feltet er alltid det første feltet som kontrolleres for innhold. Påfølgende relasjoner nummereres 1-N. Den første alternative feltrelasjonen angis av (1) og vil alltid være det første alternative feltet som kontrolleres.  (2) er det andre alternative feltet og så videre. 

Arbeidsgruppe

Slik legger du til vedlegg for relaterte enheter

Når avtalen er signert og utført, produserer Adobe Acrobat Sign en PDF-kopi av dokumentet og et revisjonsspor for signeringsprosessen. Det er mulig å få disse dokumentene vedlagt som PDF-filer til andre CRM-enheter som er relatert til malens overordnede enhet.

I delen TILORDNE SIGNERT AVTALE OG REVISJONSSPOR TIL CRM-ENHET på malsiden er det tre Dokumenttyper tilgjengelig via rullegardinmeny:

 • Signert PDF – Den fullstendige teksten for det signerte dokumentet. Dette er en kopi av den autoritative originalen som lagres på Acrobat Sign-serverne.
 • Revisjonsspor – En fullstendig liste over alle hovedhendelser (signering, delegering og så videre) og de tilknyttede metadataene (klokkeslett/dato, IP-adresse og så videre)
 • Kombinert PDF – Begge dokumentene er kombinert i én PDF-fil og vedlagt.

Du kan legge ved én eller flere filer til eventuelt relatert enhet, men du må eksplisitt tilordne dem enkeltvis.

Slik tilordner du et vedlegg:

 1. Velg dokumenttypen du vil bruke fra rullegardinmenyen
 2. Velg enheten du vil sende dokumentet til ved hjelp av rullegardinlisten Legg ved i CRM-post. Bare enheter med en definert relasjon til den overordnede enheten vil vises
 3. Velg Legg til.

Vedleggsrelasjoner vises under konfigurasjonsinnstillingene.

Rullegardinmeny for enhetsalternativer

Slik sletter du et vedlegg

 1. Velg merket for oppføringene du vil slette.
 2. Velg ikonet Flere kommandoer, deretter velger du Slett.

Som en Acrobat Sign-administrator i Dynamics-miljøet, har du autoritet til å opprette avtalemaler som kan forhåndskonfigurere de fleste avtalefeltene, legge ved filer og knytte avtalen til relevante datatilordninger.

Maler er bundet til en Dynamics-enhet og blir tilgjengelig for avtaler som sendes fra denne enheten når de flagges som Aktiv.

Merk:

Datatilordninger er kjernen i avtalemaler og skal defineres før avtalemalen konfigureres. 

Bruk en av følgende måter å konfigurere en ny avtalemal på:

Via avtalemaler

 1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Avtalemaler.
 2. Det laster inn siden Avtalemaler, som vil føre opp alle de eksisterende malene som du kan se gjennom, redigere eller slette.
 3. Fra øvre høyre hjørne, velger du +Ny for å starte en ny mal.
new-agreement-template

Via administratorinnstillinger 

 1. Fra venstre panel velger du Administratorinnstillinger.
 2. Velg fanen Konfigurasjon og deretter Opprett ny avtalemal.
 3. På siden Ny avtalemal gir du malen et intuitivt navn, og velger enheten som malen skal knyttes til.

Merk: Enheten kan ikke endres senere. Malen lagres når enheten er valgt, og den komplette avtalemalen lastes inn.

create-template-via-settings

Du kan konfigurere Avtalemal ved å oppgi den nødvendige informasjonen under de følgende fire fanene:

 • Maldetaljer – Definerer relasjonen mellom hovedobjektene og om malen er aktiv.
 • Mottakere – Tillater en forhåndskonfigurert signaturbane for malen.
 • Avtaledetaljer – Inneholder elementene i den individuelle avtalen.
 • Relatert – En liste over relaterte objekter.

Maldetaljer

Maldetaljene viser Mal - Enhet - Datatilordning-relasjonen for denne malen. Den inneholder følgende felt:

 • Navn på mal: navnet på malen. Dette er identisk med navnet som vises øverst på siden.
 • Primærenhet: maler er knyttet til én enkelt enhet i Dynamics. Den deklarerte enheten er den eneste enheten som viser denne malen. Denne verdien låses når avtalen er opprettet.
 • Datatilordning: dette feltet angir navnet på datatilordningen som er bundet til malen.
 • Aktiv: den dikterer om malen kan velges av brukere ved sending fra primærenheten.
 • Send med ett klikk: hvis dette er aktivert, sender malen automatisk avtalen når malen velges.
  Anta at du har en NDA-mal laget med kontakt som primær enhet, og at mottakerens del er konfigurert til å importere kontaktens e-post. Da trenger du bare å velge NDA-malen fra kontakten de ønsker å sende den til. Konfigurasjonsfasen utelates, og avtalen sendes uten ytterligere samhandling.
  Hvis ingen mottaker er konfigurert ignoreres ett klikk, og avtalen åpnes for manuell konfigurasjon.
Maldetaljer

Mottakere

Mottakere-delen inneholder listen og signeringsrekkefølgen for mottakere som du vil forhåndskonfigurere for malen.

Mottakerliste

Du kan rette opp en mottakerliste i en mal ved å bruke alternativet + Ny mottakerMottakerlisten er tom som standard, slik at avsender kan fylle den ut manuelt når avtalen konfigureres.

Du må legge til en standardmottaker eksplisitt via alternativet + Ny mottaker og deretter lagre de viste standardverdiene med Opprett fra primærenhet aktivert.

Alternativet Overstyr standardbekreftelse lar deg omgå standard bekreftelsesmetode (angitt i delen Sikkerhet), og bruke en annen bekreftelsesmetode for bare denne mottakeren.

Rask mottaker – Overstyr aut

Hvis du vil legge til flere mottakere (for eksempel for en intern medsignaturprosess) eller mottakere som ikke er involvert i signaturprosessen, må du fjerne avmerkingsboksen for Opprett fra primærenhet og deretter definere mottakeren. Er et utmerket alternativ for å sende kopi til team som bare har behov for å behandle de endelige dokumentene.

Flere mottakere

Avtaledetaljer

Avtaledetaljer-delen inneholder fire deler:

 • Meldingsdetaljer: Avtalenavnet og den globale meldingen som hver mottaker ser i e-posten med «Vennligst signer».
 • Vedlagte filer: Filene som sendes til signering.
   
 • Avtalealternativer: Alternativer for å konfigurere avtalen.
 • Sikkerhetsinnstillinger: Alternativet for å sikre PDF-filen med et passord.
new-template-agreement-details

Legger til egendefinerte CRM-enheter i Acrobat Sign

Du kan knytte avtalene dine til følgende innebygde CRM-enheter som er inkludert i Adobe Acrobat Sign-pakken:

 • Kontakter
 • Forretningsforbindelser
 • Kundeemner
 • Salgsmuligheter
 • Tilbud
 • Fakturaer
 • Ordne
 • Kontrakter

Tilpassede enheter kan bare starte en avtale fra menyelementet Be om signaturer. Du kan ikke bruke Hurtigopprett-systemet til å starte en avtale fra en egendefinert enhet.

Du kan legge til egendefinert CRM-enhet eller annen innebygd CRM-enhet i dette omfanget ved hjelp av enkle trinn, som forklart i følgende trinn. Eksempeloppsettet forklarer hvordan du legger til en egendefinert CRM-enhet kalt «Kunde».

 1. Gå til Innstillinger > Tilpassing.

 2. Fra siden Tilpassing velger du Tilpass systemet.

  custom-crm-1

 3. Fra siden Standardløsning som åpnes:

  1. Utvid Enheter-listen fra venstre panel under Komponenter.
  2. Finn den egendefinerte enheten «Kunder» (i dette tilfellet) og utvid den.
  3. Velg navnet på enheten for å vise feltene og kontrollene.
  4. Kopier verdien fra feltet Navn. Dette er det interne systemnavnet for kundeenheten.
  custom-crm-2

 4. Fra panelet til venstre under Egendefinert enhet velger du 1:N-relasjoner og velg deretter Ny 1-til-mange-relasjon.

  custom-crm-3

 5. I vinduet Ny relasjon som åpnes:

  1. I Relatert enhet-feltet velger du Avtale.
   Navn-feltet endres til å vise {entityName}_adobe_agreement.
  2. I dialogboksen Vis navn limer du inn navnet på den egendefinerte enheten («new_customer» i vårt eksempel).
   Feltet Navn endres til «new_» + {entityName} + «Id». (new_new_customerID)
  3. Velg Lagre og lukk.
  custom-crm-4

 6. På siden 1:N-relasjonene som åpnes, velger du Publiser alle tilpassinger.

  custom-crm-5

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?