Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lightning-profil): Brukerhåndbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Utviklerveiledning
  4. Veiledning for avansert tilpassing
  5. Veiledning for felttilordning og maler
  6. Prosessbyggerveiledning
  7. Veiledning for Document Builder
  8. Oppgraderingsveiledning
  9. Produktmerknader
  10. Veiledning for feilsøking
  11. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
   3. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-programmet gir de enkle arbeidsflytene for signaturer som enkeltpersoner eller organisasjoner enkelt kan ta i bruk og implementere. Du kan bruke programmet til å: 

 • Få legitime Adobe-e-signaturer eller godkjenninger for ethvert dokument direkte fra Salesforce. 
 • Få tilgang til kontraktshistorikk i sanntid og visning av lagrede kontrakter fra hvilket som helst objekt.
 • Spor tilbud i sanntid i hele organisasjonen.
 • Få oppdateringer når avtaler blir vist, signert, kansellert eller avslått.
 • eSign på mer enn 20 språk og støtter sending av faks tilbake på mer enn 50 steder over hele verden.
 • Flette Salesforce-data automatisk med dokumenter før de sendes til signering.
 • Generere dokumenter automatisk med Salesforce-data og sende dem som avtalevedlegg med Document Builder.
 • Tilordne underskriveres data tilbake til Salesforce-objekter.
 • Opprette gjenbrukbare avtalemaler for sendealternativer og aktivere ettklikks Send til signering-knapper for å sende tilpassede avtaler fra hvilket som helst Salesforce-objekt.
 • Få tilgang til innebygd integrering med Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris og flere.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lightning-profil): Brukerveiledning gir instruksjoner om hvordan du kan:

Merk:

Bruker du Salesforce Classic-profilen? Se Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Classic-profil): Brukerveiledning.

For å tilpasse prosessene for videre automatisering av programmet, kan du se Acrobat Sign for Salesforce: Tilpassingsveiledning. For å få hjelp, kan du kontakte Salesforce-administratoren.

Hvis du vil finne ut hvordan du automatisk genererer dokumenter ved hjelp av Salesforce-data, kan du se Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Brukerveiledning.

Nettlesere som støttes

Nettlesere

Støttes

Begrensninger

Microsoft® Edge

Ja

Ja

Google Chrome™

Ja

Nei

Mozilla® Firefox®

Ja

Nei

Apple Safari®

Ja

Nei

Kjente problemer med Microsoft® Edge:

 • Når Avtalesiden lastes inn, kan det dukke opp en feil (som ligner på den nedenfor): «Denne siden har en feil. Du trenger kanskje å oppdatere den. Handling mislyktes.»
 • Når du sender og lukker «vellykket» etter sending, oppdateres ikke avtalesiden automatisk for å gjenspeile avtalestatusen og kan gi denne feilen: «Nytt vindu ikke funnet. Kontroller nettleserens innstillinger for popup-blokkering før du prøver en ny handling. Denne siden kan nå lastes inn på nytt.»
  Du har tilgang til avtalesiden fra avtalelisten.
 • Når du velger handlingene Påminn eller Oppdater på avtaler som er i transitt, oppdateres ikke avtalesiden automatisk. Den viser denne feilen: «Denne siden har en feil. Du trenger kanskje å oppdatere den».
  Du har tilgang til avtalesiden fra avtalelisten.

Kjente problemer med Acrobat Sign for Salesforce-applikasjonen:

Hvis du har aktivert kontodeling i Acrobat Sign-kontoen, kan ikke brukerne som ikke er inkludert i avtalen, vise avtalen i Salesforce-miljøet, med mindre:

 • Avtalen ble opprettet fra en delt biblioteksmal i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
 • Bibliotekmalen deles på en måte som inkluderer seeren via (a) Delt for alle brukere i kontoen, eller (b) Delt på gruppenivå, der avsender og seer er i samme gruppe.

Merk: Du kan bruke Adobe Acrobat Sign til å vise avtalen.

Sende avtaler ved hjelp av Acrobat Sign for Salesforce

«Avtaler» er objektene som Acrobat Sign installerer i Salesforce, og er motoren bak levering av dokumentet ditt til mottakerne. 

«Mottaker» er den generiske betegnelsen som brukes for enhver underskriver, godkjenner eller delegator av en avtale. Alle du sender dokumentet til for en viss handling, er mottakere.

Avtaler kan opprettes på flere måter avhengig av hvordan administratoren din har distribuert pakken. De vanligste alternativene er følgende:

 • Avtaler-fanen
 • Salesforce-objekter (kontakt, salgsemne, salgsmulighet, konto og mer)

Slik oppretter du en avtale fra fanen Avtaler:

 1. Fra øvre høyre hjørne av Salesforce Lightning-siden, velger du App Launcher-ikonet.

  app-launcher

 2. Velg Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

 3. I den øverste menylinjen velger du Avtaler.

  Fanen Avtaler viser alle avtalene dine.

  create-new-agreement

 4. Velg Ny.

Slik oppretter du en avtale fra Salesforce-objekter:

 1. Åpne Salesforce-objektet du vil sende avtalen fra. Eksemplet nedenfor bruker Kontakter-objektet til å sende avtalen.

 2. Under fanen Relaterte, velger du Ny fra delen Avtaler.

Konfigurer avtaler

Når du åpner avtalen i utkastmodus, må du konfigurere den til å definere mottakerne, avtalens art, dokumenter som skal sendes for signering, og ytterligere innstillinger, om nødvendig.  

agreement-details

A. Signeringsrekkefølgen til mottakeren B. Rollen til mottakeren C. Mottakertype D. Søkefelt for mottaker E. Privat meldingsverktøy 

 1. Under Mottakere konfigurerer du følgende felt:

  • A betegner signeringsrekkefølgen til mottakeren. Når du har lagt til alle mottakerne, kan du dra en rad opp eller ned for å endre signeringsrekkefølgen. 
  • B betegner rollen til mottakerne. Åpne rullegardinmenyen, og velg en ønsket rolle for mottakeren: 
   • Underskrivere (standard) – Mottakere som må angi minst én juridisk signatur.
   • Godkjennere – Mottakere som går gjennom og godkjenner dokumentet, men ikke trenger å angi en juridisk signatur.
   • Akseptør – Mottakere som må bekrefte avtalen uten formelt å signere den.
   • Skjemafyller – Mottakere som må fylle ut skjemainnhold under signaturprosessen.
   • Sertifisert mottaker – Mottakere som ikke trenger å signere eller fylle ut skjemafelt, men som kan bli bedt om enten å delegere, avslå eller bekrefte avtalen.
   • Delegatorer – Mottakere som trenger å delegere sin rolle til en annen part. Det finnes et delegeringsalternativ for hver av rollene ovenfor (når aktivert av SFDC-administratoren).
  • C betegner mottakertypen. Åpne rullegardinmenyen og velg ett av alternativene: 
   • Kontakt – Hvilken som helst kontakt i Salesforce.
   • Salgsemne – Hvilket som helst salgsemne i Salesforce.
   • Bruker – Hvilken som helst bruker av Salesforce innen Salesforce-organisasjonen din.
   • Gruppe – Et sett brukere i en Salesforce-rolle som må signere eller godkjenne. Administratorer må definere de tilgjengelige gruppene. 
   • E-post – Mottakere som for øyeblikket ikke er oppført i Salesforce som en av de andre objekttypene.
  • D betegner mottakerens søkefelt. Når du har valgt en mottakertype, angir du det aktuelle navnet eller identifikatoren for å søke etter mottakeren eller angi detaljene.
  • E betegner verktøyet for en privat melding for mottakeren. Velg  for en hvilken som helst mottaker, og skriv deretter en melding i dialogboksen som vises og velg Lagre
   Den leverer en privat melding bare til den merkede mottakeren. Hvis det ikke legges til noe, mottar mottakeren standard avtalemelding.
  • Hvis du vil slette en mottakeroppføring, velger du X for mottakeren som du vil fjerne.
  • Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du Legg til mottaker og fyller ut de nødvendige detaljene i raden som vises.
  • Hvis du vil legge til deg selv som mottaker, velger du Legg til meg. Det legger til en rad med opplysningene dine.
  • Hvis du vil sende en kopi av avtalen til andre personer, velger du Legg til CC, og i feltet CC som vises, legger du til de ønskede e-postadressene. 
 2. Velg rullegardinmenyen Identitetsbekreftelse, og velg én av bekreftelsestypene nedenfor som du vil inkludere for alle mottakerne: 

  • E-post (standard) – Godkjenning baseres på tilgang til e-postboksen.
  • Passord – Et avsendergenerert alfa/numerisk passord som må kommuniseres separat til mottakerne.
  • Sosialt – Godkjenn mot et sosialt nettverk fra tredjepart, for eksempel Facebook eller LinkedIn.
  • KBA (kun USA) – Kunnskapsbasert godkjenning krever at mottakeren oppgir sitt personnummer og deretter svarer på noen få ikke-trivielle spørsmål basert på den offentlige databasen.
  • Telefon – Krever at avsender angir mottakers telefonnummer, slik at en SMS-kode kan sendes når signaturen kreves.
  • Offentlig legitimasjon – Krever at mottakeren oppgir et bilde av et pass, offentlig legitimasjon eller et førerkort. Offisiell-ID eller førerkort ber også brukeren om å oppgi en «selfie» for å matche mot ID-bildet.
  Merk:

  Du kan konfigurere Adobe Acrobat Sign for å aktivere en unik bekreftelsesmetode for hver mottaker. Når dette alternativet er aktivert, vises bekreftelsesalternativet for hver mottaker, som vist nedenfor.

 3. For å endre avtalens navn, velger du feltet under Detaljer og oppgir et alternativt navn.

  agreement-name

 4. I Meldingsfeltet skriver du inn en melding som du vil sende til alle mottakerne.

 5. Hvis du eksplisitt vil knytte avtalen til en konto, salgsmulighet eller kontrakt, søker du etter kontakten i de relevante feltene, som vist nedenfor.

  additional-relationship-lookups

 6. Hvis du vil inkludere andre arbeidsflytalternativer, konfigurerer du følgende felt under Alternativer:

  • Passordbeskytt det signerte dokumentet – merk av i avmerkingsboksen og angi deretter et passord i feltene som vises. Det angitte passordet kreves for å se den endelige PDF-en.
  • Fullføringsfrist – velg kalenderikonet og angi en dato når dokumentet skal utløpe (automatisk kansellering). 
  • Opprett påminnelser – velg et alternativ for påminnelsesfrekvens fra rullegardinmenyen for å sende e-postpåminnelser til mottakerne. Den sender bare en e-postpåminnelse til gjeldende mottakere.
  • Mottakerspråk – åpne rullegardinmenyen og velg et språk for e-postmalen og instruksjonene på skjermen for avtalen.
  • Signaturtype – velg ett av følgende alternativer:
   • E-signatur for å få elektroniske signaturer.
   • Håndskreven signatur for å sende avtalen med en omslagsside og instruksjoner for å skrive ut, signere og sende avtalen tilbake til Adobe Acrobat Sign.
  agreement-options

 7. Hvis du vil inkludere én eller flere filer som du vil ha signert:

  1. Velg Last opp filer. Du kan også dra og slippe filen til feltet under Filer.
  2. Velg en fil som skal signeres, i dialogboksen Legg til filer som åpnes. Du kan legge ved én eller flere filer fra følgende kildeplasseringer:
   • Salesforce CRM og filer
   • Salesforce-dokumenter
   • Acrobat Sign Library (må være aktivert av SFDC-administratoren)
   • Fra datamaskinen din (Salesforce begrenser filstørrelsen ved opplasting til ~700 kB)
  3. Velg Legg til filer.

  Merk: Du kan legge til flere dokumenter i avtalen. Avtaler med flere dokumenter presenterer dokumentene for mottakere i den rekkefølgen du angir dem i. Hvis du vil endre rekkefølgen på stakken, drar du det merkede området opp eller ned.

 8. For å forhåndsvise avtalen og legge til signaturfelt, velger du Forhåndsvis og legg til signaturfelt-avmerkingsboksen.

  Det endrer Send-knappen til Neste.

 9. Velg Neste

 10. I forhåndsvisningsvinduet for avtalen som åpnes:

  1. Under Mottaker velger du et mottakernavn og drar og slipper deretter det nødvendige signaturfeltet i avtalen.
  2. Legg til signaturfelt for hver mottaker på samme måte.
  3. Eventuelt kan du legge til informasjonsfelt for underskriver, datafelt eller andre felt etter behov.
  4. Les gjennom avtaledetaljene.
  5. Når du er ferdig, velger du Send for å sende avtalen til mottakerne. 
  agreement-preview

Finn og behandle avtaler

Acrobat Sign for Salesforce-integrasjon knytter avtalene til et Salesforce-objekt på en meningsfull måte. For eksempel, når du sender en NDA til en kontakt, er avtalen oppført på siden Kontakter. På samme måte, hvis du sender en avtale til en mottaker fra et salgsmulighetsobjekt, vil både mottaker- og salgsmulighetsobjekter vise avtalen i listene sine.

Hvis en avtale er uten overordnet objekt i systemet, er den oppført under fanen Avtaler. Listen under Avtaler viser avtalene du er autorisert for å vise.

Med Acrobat Sign for Salesforce kan du også sende og administrere avtaler via Avtalepanel og Avtaleliste. Du kan legge til Avtalepanel- (eller Avtalepanel-dekkende) og Avtaleliste-komponenter i et vilkårlig Salesforce-objekt og bruke dem til å sende og behandle avtaler for alle oppføringer i det objektet.

 1. Velg fanen Avtaler fra toppmenyen. 
  Fanen Avtaler viser listen over nylig viste avtaler. For å se alle avtalene, velger du rullegardinmenyen Nylig vist og velger Alle.

  Listevisning av avtaler

 2. Fra listen over avtaler velger du avtalen du vil administrere, og gjør én av handlingene nedenfor fra den øverste handlingslinjen:

  agreements-tab

  • Hvis du vil endre eier av avtalen, velger du Endre eier. I vinduet som åpnes, velger du en annen bruker og deretter Send.

  • Hvis du vil importere data til avtalen, velger du Importer. I vinduet som åpnes, oppgir du detaljene og følger opp med arbeidsflyten.
  • Hvis du vil avbryte avtalen, velger du Avbryt avtale. I vinduet som åpnes, velger du Send.
   Det avslutter avtalen og setter statusen til avbrutt.

  • Hvis du vil slette avtalen, velger du Slett avtale. I vinduet som åpnes, velger du Send.
   Det sletter avtaleoppføringen fra Salesforce. 

 3. For å oppdatere avtalen, sende en påminnelse, eller for å sende avtalen, velger du rullegardinmenyen fra den øverste handlingslinjen og velger riktig alternativ.

  manage-agreement-other-actions

 4. For å erstatte underskrivere av avtalen:

  1. Åpne avtalen.
  2. For underskriveren som du vil erstatte, velger du Erstatt underskriver-ikonet, som vist nedenfor.

  3. I dialogboksen som åpnes, velger du en alternativ underskriver og skriver en melding.
  4. Velg Erstatt underskriver.
  replace-signer-dialog

Velg fanen Administrer avtaler for å åpne avtaleportalen i Acrobat Sign-kontoen, som vist nedenfor. Den viser alle avtaler relatert til din bruker-ID (e-postadresse). 

I visse tilfeller gjør Salesforce avtalene søkbare med hensyn til kontekst og brukere. De fleste administratorer undertrykker imidlertid denne fanen for å opprettholde alle aktiviteter i Salesforce.

Behandle-side

Du kan vise og administrere avtaler fra komponentene Avtalepanel og Avtaleliste.

Merk: Hvis du ikke ser Avtalepanel eller Avtaleliste på postsiden til et Salesforce-objekt, kan du se hvordan du legger til Avtalepanel og Avtaleliste-komponenter.

En avtaleliste på en oppføringsside viser alle avtalene som sendes ut fra den oppføringen.

Du kan administrere avtaler fra Avtaler-panelet på følgende måte:

 1. Hvis du vil endre en eksisterende avtale, åpner du rullegardinmenyen for avtalen og foretar en ønsket handling.

  administrere-avtaler-panel-2

 2. Hvis du vil sende en ny avtale fra oppføringen, åpner du rullegardinmenyen Send og velger en vilkårlig tilgjengelig mal, eller du velger Ny avtale for å opprette en ny avtale.

  administrere-avtaler-panel-1

Adobe-logoen

Logg på kontoen din