Brukerveiledning Avbryt

Adobe Sign for SharePoint Online: veiledning for maltilordning

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger
Forsiktig!

Støtten for Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online-integreringen avsluttes juni 2024. Derfor vil du ikke kunne sende avtaler gjennom denne integreringen etter den datoen. Du vil fortsatt kunne sende avtaler fra SharePoint ved hjelp av andre integrasjoner, som for eksempel Acrobat Sign for Power Automate

Vi anbefaler at du fjerner Acrobat Sign-tillegget fra SharePoint-nettstedet og overgangsarbeidsflyter til andre programmer

Oversikt

Adobe Sign støtter relasjoner mellom data i SharePoint-lister og skjemafeltene i avtaler.

Ved å bruke arbeidsflyter og tilordning av listefeltene til skjemafeltene, kan du automatisk forhåndsutfylle dokumenter før sending, redusere tiden det tar for avsendere og/eller signatarer å fylle ut skjemaet, og redusere sjansen for feilregistrering av data.

Du kan også opprette en tilordning som trekker ut skjemafeltdata fra en signert avtale for å fylle ut en SharePoint-liste.


Kort om å bygge webskjemaer med felt

Vellykket tilordning krever at du har bygd webskjemaer med definerte feltnavn slik at du logisk kan relatere listefeltet til Adobe Sign-skjemafeltet. 

Det er flere måter å bygge skjemaer på som deretter kan lastes opp til Adobe Sign:

 • Redigeringsmiljøet i Adobe Sign har automatisk feltoppdaging slik at skjemabyggingen går mye raskere.
  • Automatisk plasserte felt har et generelt navn (Egendefinert felt 1), og bør gis et nytt navn som sier noe om hvordan det skal brukes.    
 • PDF-skjemaer kan også bygges med Acrobat.  Acrobat-skjemaer kan også automatisk oppdage hvor felt skal være.
  • Acrobat plasserer også felt automatisk, og bruker et feltnavn som er utledet fra den foregående teksten i dokumentet. Disse navnene er ofte merkelige eller omfattende og bør redigeres til en verdi som sier noe om feltets bruk.
 • Tekstkoder kan brukes hvis dokumentgenereringen produserer et redigerbart tekstdokument

Felttilordning bygger på logisk relasjon mellom navnet på et felt i skjemaet og navnet på en kolonne i SharePoint.

Uansett hvilken metode du bruker, må du passe på å navngi feltene slik at du enkelt kan identifisere dem når de presenteres i et listeformat (under tilordningsprosessen).

Merk:

Følgende typer SharePoint-kolonner støttes: Enkeltlinje med tekst, Tall, Valg (“Valgknapper”), Flere linjer med tekst, Ja/nei (avmerkingsboks). 

SharePoint-kolonnetype Adobe Sign-felttype
Enkeltlinje med tekst Tekst
Tall Tekst
Valg (“Valgknapper”) Valgknapper
Flere linjer med tekst Flerlinjetekst
Ja / Nei (avmerkingsboks) Avmerkingsboks


Trinnvis arbeidsflyt for maltilordning

I eksempelet nedenfor ønsker SharePoint-administratoren å sende avtaler til en liste med kunder.

En eksisterende SharePoint-liste med kundene finnes allerede, med detaljer om hver mottaker ("Fornavn" og "Etternavn"), men mer informasjon ("Alder" og "Yrke") samles inn.

Det opprettes et skjema (med tekstkoder) for å importere navneverdiene fra SharePoint-listen og samle inn de nye verdiene som ønskes.

Når avtalen er fullført, blir de tilordnede feltverdiene i skjemaet sendt tilbake til SharePoint-listen.

Merk:

Dette eksempelet viser et skjema som bare inneholder felt, for å gjøre det klarere.

Skjemaet ditt vil sannsynligvis ha mye mer innhold, men feltene fungerer på samme måte.

 1.  Opprette en Sharepoint-liste

  Logg på Sharepoint-nettstedet og opprett en liste med underskrivere (disse er personene du vil sende avtalen til for signering).

  • Vi vil bruke Mr. John Smith for vårt eksempel i denne arbeidsflyten.
  bilde

 2. Opprett en avtalemal (bruk Word, PDF osv.)

  Det er viktig å huske på bruk av riktige Tekstkoder, som skulle ligne på dette: {{first_name}}

  I dette eksempelet bruker vi et dokument med navnet mapping_test.docx som inneholder fire tekstkoder:

  • {{first_name}}
  • {{last_name}}
  • {{age}}
  • {{occupation}}
  bilde

 3. Opprette maltilordninger

  Det finnes to forskjellige typer maltilordning: 

  • SharePoint til avtale-tilordning brukes til å forhåndsutfylle detaljene fra en SharePoint-liste (trinn 1) i Adobe Sign-avtalen.
  1. Klikk på valgknappen SharePoint til avtale-tilordning.
  2. Velg riktig liste fra nedtrekksmenyen.
   • Det er viktig å sette opp maltilordningen for den riktige listen (dvs. listen som ble opprettet i trinn 1). Ellers vil ikke maltilordningen fungere riktig.
   • Du kan definere unike maltilordninger for individuelle SharePoint-lister.
  3. Konfigurer den riktige tilordningen mellom SharePoint- og avtalefeltene.
   • SharePoint-feltet er navnet på kolonnen som er brukt i SharePoint-listen (trinn 1).
   • Avtalefeltet er "Tekstkode"-navnet som er brukt i avtalemalen (trinn 2). 
   • I dette eksempelet bruker vi "FirstName" og "LastName" for SharePoint → avtaletilordning slik at tilsvarende "first_name" og "last_name" vil bli forhåndsutfylt i avtalemalen med verdiene fra SharePoint-listen. 
  SharePoint til avtale-tilordning

  • Avtale til SharePoint-tilordning brukes til å oppdatere SharePoint-listen med verdiene i avtalefeltene etter at avtalen er fullført:
  1. Klikk på valgknappen Avtale til SharePoint-tilordning.
  2. Velg riktig liste fra nedtrekksmenyen. 
  3. Konfigurer den riktige tilordningen mellom SharePoint- og avtalefeltene. 
   • I dette eksempelet bruker vi "Occupation" og "Age" for Agreement → SharePoint-tilordning, som tilsvarer tekskodefeltene "occupation" og "age".
  Avtale til SharePoint-tilordning

 4. Starte Send til signering

  Når feltene i listene og avtalen er riktig relatert til hverandre, er du klar til å sende avtalen:

  • Gå til SharePoint-listen (opprettet i trinn 1).
  • Velg en underskriver fra listen. Mr. John Smith i dette eksempelet.
  • Gå til Adobe Sign-båndmenyen og velg alternativet Send til signering.
  bilde

 5. Velge avtalemalen:

  På dette trinnet er det viktig å velge den riktige avtalemalen som du opprettet i trinn 2.

  • Velg avtalemalen (mapping_test i dette eksempelet).
  • Klikk på Legg ved.
  bilde

 6. Fullføre Send-siden:

  • Skriv inn e-postadressen til mottakeren.
   • Hvis du følger eksempelet, skriver du inn en e-postadresse som du har tilgang til.
    • Denne e-postadressen være forskjellig fra den du sender avtalen fra.
  • Endre Melding slik du ønsker.
  • Kontroller at den riktige avtalemalen blir lagt ved i Filer-delen.
  • Merk av for Forhåndsvis og legg til signaturfelt.
  • Klikk på Neste.
  Konfigurere avtale

 7. Kontrollere SharePoint → Avtalemal-tilordningen:

  På dette punktet skal du kunne kontrollere at SharePoint → Avtalemal-tilordningen fungerer riktig.

  I vårt eksempel skal du kunne se at "first_name" og "last_name" har blitt automatisk utfylt med riktig informasjon fra SharePoint-listen:

  • Kontrollere at hvert tilordnede felt importerer riktige verdier
  • Kontroller at ikke-tilordnede felt er tomme. Disse er feltene som mottakeren skal fylle ut.
  • Legg til flere felt hvis det er nødvendig.
   • Legg til minst et Signatur-felt.
  • Klikk på Send
  Legg til skjemafelt

 8. Fullføre signeringsarbeidsflyten:

  Mottakeren fullfører avtalen:

  • Mottakeren får tilgang til avtalen gjennom en kobling i e-postmeldingen.
   • Hvis du følger eksempelet, logger du på e-postkontoen du sendte avtalen din.
  • Mottakeren fyller ut avtaleskjemaet
   • Skriv inn verdier i feltene occupation og age.
  • Signer dokumentet.
  • Klikk på Klikk for å signere for å fullføre signeringsprosessen.
  Klikk for å signere

 9. Kontrollere Avtale → SharePoint-tilordning:

  Når avtalen er fullført:

  • Logg på SharePoint-kontoen igjen.
  • Gå til SharePoint-listen (trinn 1).
  • Kontroller at Avtale → SharePoint-tilordningen har fungert ved å se gjennom listen og kontrollere at de nye verdiene fra avtalemalen er sendt til SharePoint.
  bilde

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?