Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Produktmerknader

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Produktmerknadene for Adobe Acrobat Sign for Salesforce er sortert nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.35

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.35 inneholder mindre feilrettinger. Pakkens funksjoner og brukerfunksjoner forblir uendret. 

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
29371 Løste problemet med at duplikatkontakter ble opprettet ved delegering av signatur.
29694 Løste problemet med at avtaleoppføringen ikke kan slettes fra Salesforce-organisasjonen hvis avtalen er i en avslutningstilstand.
29839 Løste problemet med at brukere får en Tillatelse nektet-feil for feltene som ikke er relatert til avtalene i Salesforce.
30071 Løste problemet med at brukere ikke kunne sende avtaler fra Salesforce ved bruk av FLOW integrert med Adobe.
30096

Løste problemet med at avtaler utløper før den konfigurerte tiden i 24-timersformat.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.32

Støtte for Adobe Acrobat Sign Sandbox

Du kan nå koble Acrobat Sign for Salesforce til Acrobat Sign Sandbox-miljøet. Sandbox-miljøet har standard konfigurasjon, slik at administratorer kan teste innstillingskonfigurasjoner, API-anrop, bibliotekmaler, tilpassede arbeidsflyter og nye funksjoner.

Finn ut hvordan du kobler til Acrobat Sign Sandbox-miljøet.

STØTTE FOR SALESFORCE-APPEN FOR ADOBE ACROBAT SIGN

Denne versjonen introduserer nye funksjoner for Salesforce-appen, inkludert en forbedret brukeropplevelse for avtaleredigeringsprogrammet, problemfri navigering på mobile enheter og kompatibilitet med opprinnelige mobilfillesere.

Finn ut hvordan du bruker Acrobat Sign for Salesforce Mobile.

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
29433
Løste problemet med at avtalemalen valgte brukeren som opprettet malen i stedet for den faktiske avsenderen.
29455
Løste problemet med at avtaler ble låst i statusen «Før sending», selv etter at underskriverne mottok dokumentet for signering.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.26

Støtte for Government Cloud

Acrobat Sign for Salesforce støtter nå Acrobat Sign for Government Cloud, med følgende fordeler:

 • Forbedret sikkerhet: Government Cloud følger strenge standarder for sikkerhet og samsvar for offentlige organer. Det sikrer beskyttelse av sensitive data og samsvar med forskriftsmessige krav.
 • Sømløs integrering: Brukere i offentlig sektor kan integrere Adobe Acrobat Sign sømløst i Salesforce-miljøet. Det gjør det mulig for brukere å effektivt administrere avtaler og samarbeide innenfor offentlige organisasjoner.
 • Tilpassede løsninger: Acrobat Sign for Government Cloud-pakke kan skreddersys til å passe inn i arbeidsflyten og kravene til bedriften din.
 • Samarbeid i fellesskapet: Government Cloud-brukere får tilgang til et samarbeidsfellesskap av andre offentlige etater og fagfolk. Dette fellesskapet gir et nettverk for deling av kunnskap, beste praksis og støtte, til fordel for offentlige organisasjoner i avtalehåndteringen.

Merk at Acrobat Sign for Salesforce-pakken for Government Cloud har følgende begrensninger:

 • Document Builder-maler støttes ikke.
 • Gruppetilordning er ikke tilgjengelig.
 • Push-avtaler-funksjonen støttes ikke.
 • Chatter-oppdateringer kan ikke aktiveres.
 • Analyse kan ikke aktiveres.

Se hvordan du konfigurerer «Acrobat Sign for Salesforce»-pakken for Government Cloud.

tilgang til avtaleliste fra vilkårlig objekt

Avtalelisten kan nå vises på Lightning-sidene for alle Salesforce-objekter. Tidligere var det begrenset til objekter som salgsmulighet, konto, kontrakt, kontakt, kundeemne og bruker.

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
28399 Løste problemet med at filtilordning under datatilordningsregler avkorter det resulterende filnavnet hvis det opprinnelige filnavnet inneholder et «.» i midten.  
28655
Løste problemet med at alternativet «Vertssignering» ikke ble fjernet fra rullegardinlisten ved siden av en underveis avtale i avtalepanelet.
28968
Løste problemet som forårsaket en «FILEINFO_LABEL_MISSING»-feil ved sending av avtaler gjennom en arbeidsflytbasert avtalemal.
29006
Løste feilen i bruken av aura-kallet. AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth som resulterte i at klient-ID/hemmeligheten ble lekket.
29035
Løste feilen der brukere ikke kunne sende filer som var større enn 4 Mb hvis filtypen .pdf ble tilføyd filen.
29134 Løste problemet med at Salesforce-avtalestatus ikke ble oppdatert for avtaler med Documents_Viewed-status.
29183
Når avtalen sendes til signering samtidig som de vedlagte PDF-filene har «.pdf» i filnavnene, henter koblingen med «Signert avtale» nå det nyeste PDF-vedlegget fra listen, fremfor å hente det fra signeringsprosessen.
29193
Korrigerte feilen «Objektraden ble hentet via SOQL uten å spørre på det forespurte feltet: Contact.FirstName» som oppstod under forsøk på å generere en avtale.
29298 Løste problemet med at brukere ikke kunne sende store filer med avtalen knyttet til en arbeidsflyt.
29333 Løste problemet med at Salesforce-avtalestatus ikke oppdateres ved bruk av telefon eller Acrobat Sign som identitetsautentiseringsmetode.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14

Støtte for sending av avtaler på vegne av brukergrupper

Med utgivelsen av v 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce gir nå støtte for sending av avtaler fra forskjellige brukergrupper ved hjelp av den nye egendefinerte innstillingen kalt Gruppeinnstillinger for Adobe Acrobat Sign. Ved å knytte avtaler til brukergrupper kan administratorer definere og diktere avtalerelaterte egenskaper som tilgjengelige maler og arbeidsflyter, merkevarebygging, mottakerroller, godkjenningsmetoder, PDF-sikkerhet og mer for spesifikke grupper.

Slik aktiverer du Gruppeinnstillinger for Adobe Acrobat Sign og sender avtaler fra forskjellige brukergrupper. Se hvordan Opprette avtalemaler for spesifikke brukergrupper

Avslutter støtte for SOAP API-basert statusoppdatering for avtale

Med start fra v 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce støtter ikke den SOAP API-baserte push-modellen for å utløse automatiske statusoppdateringer. De automatiske avtalestatusoppdateringene blir nå utløst ved hjelp av bare den REST API-baserte pull-modellen.

Nye valglisteverdier for angivelse av påminnelser

Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 legger til følgende valglisteverdier for sending av påminnelser til mottakere eller for generering av automatiske påminnelser for avtalemaler:

 • Hver virkedag til signert
 • Hver andre dag til signert
 • Hver tredje dag til signert
 • Hver femte dag til signert

De nye valglisteverdiene er tilgjengelige for brukere som utfører en ren installasjon av pakken v 24.14. Brukere som oppgraderer fra en eldre versjon, må manuelt legge til de nye valglisteverdiene i de egendefinerte feltene.

støtte for mottakers navnelåsing i KBA-autentisering

Pakken har nå en tilpasset innstilling KBA-mottakernavn påkrevd som kan aktiveres for å gi mottakerens navn KBA-godkjenning for alle avtaler.

Se hvordan du aktiverer avanserte autentiseringsmetoder.

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
22870 Løste problemet der avtaler generert av Salesforce ignorerte innstillingen Erstatt mottaker «Bare den nye mottakeren vil kunne delta».
23085 Løste problemet med at brukere av Acrobat Sign for Salesforce v23.8 ikke kunne endre rekkefølgen på filene i en avtale.
24106 Løste problemet med statusoppdatering der avtaler viste feil status for underskrivere når de ble delegert til en annen underskriver.
25736 Løste problemet med at brukere fikk en «lest tidsavbrutt»-feil ved tilkobling av Acrobat Sign-kontoen til Salesforce.
25846 Løste problemet med at avtalepåminnelser ikke ble vist i revisjonssporet.
26180 Løste problemet med at avtaler ikke kunne tilordne data med feilen: «Kunne ikke tilordne datafelt: System.NullPointerException forsøkte å de-referere et nullobjekt (echosign_dev1) 656»
26294 Løste komponentfeilen som oppstod ved bruk av Document Builder til å opprette maler.
26339 Løste problemet med at brukere får en feilmelding når de legger til mottakere med Grupperoller.
26371 Problemet med å koble til tilbakekallbrukere løses når du oppgraderer til Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakkeversjon 24.14 eller nyere.
26673 Løste problemet med at avtalemaler refererte til og tillot sending av slettede Acrobat Sign-biblioteksmaler.
27421 Løste problemet med «Dager usignert»-feltet der feltets verdi fortsatte å øke selv etter at avtalen var signert. Brukere kan nå bruke Dager til signert-feltet i stedet.
28061 Løste problemet med at dokumenter gir en Grense-feil for spørringsrader for en null-dokumentnøkkel i SOQL.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2

Støtte for Document Builder

Med utgivelsen av versjon 24.2 inneholder Adobe Acrobat Sign for Salesforce en ny funksjon kalt Document Builder. Document Builder er tilgjengelig som en utvidelsespakke til basispakken og krever ikke ytterligere kjøp.

Med Document Builder kan brukere automatisk generere dokumenter ved hjelp av Salesforce-data. Funksjonen gir en trinn-for-trinn-veiviser for å lage regler for å slå sammen data fra Salesforce-objektfelt til en Word-dokumentmal. Det genererte dokumentet sendes som et vedlegg med Acrobat Sign Agreement-malen, og kan enkelt administreres i Salesforce.

For å lære hvordan du installerer og bruker Document Builder, se brukerveiledningen for Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Document Builder.

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
23388 Brukere kan nå se alle bibliotekfilene i avansert søk i Avtalemalredigering.
23492 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne sende et dokument som er i tilstanden «Forhåndssending» i Salesforce.
23510 Korrigerte feilen der brukere ikke kunne laste ned signerte dokumenter fra Salesforce.
24028 Rettet feilen der systemet velger standard posttype fra Salesforce-profilen, selv om brukere velger en annen posttype på tidspunktet for sending av avtalen.
24068 Korrigerte problemet der brukere får feilaktige popup-meldinger når de velger alternativene «Send påminnelse» eller «Avbryt avtale» for en avtale på avtalens lynpanel.
24097 Korrigerte problemet der Send-siden viser en feil og ikke oppdaterer statusen for avtalen selv når avtalen sendes fra redigeringsvisningen på Salesforce.
24107 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne slette en avtale fra listen over avtalerelaterte.
24163 Korrigerte problemet der alternativet «Private meldinger til mottakere» håndheves på Send-siden, selv om det er deaktivert i Acrobat Sign-innstillingene.
24171 Brukere kan bruke innstillingen Disable_Upload_Agreement_Attachments__c til å skjule alternativet «Legg til» og «Last opp filer» i Salesforce. 
24488 Løste problemet for Salesforce-brukere av mobilapper, der et forsøk på å kopiere og lime inn en e-postadresse i e-postadressefeltet ga en ugyldig mottakerfeil. 
25430 Rullegardinmenyen «Søk etter kontakter» viser nå fullstendige kontonavn fremfor delvise navn.
25736 Korrigerte problemet ved å koble Acrobat Sign-kontoen til Salesforce, der brukerne får en feilmelding om «Lesing fikk tidsavbrudd».

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3 inneholder mindre feilrettinger. Pakkens funksjoner og brukerfunksjoner forblir uendret. 

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
20523 Korrigerte problemet der en e-postadresse overlapper med mottakertypen for «e-post».
23000 Brukere kan nå se landnavn sammen med landskoder når de legger til landskoder manuelt.
23011 Korrigerte problemet der datatilordning mislykkes med «Aggregert spørring har for mange rader for direkte tildeling, bruk FOR-løkke»-feil.
23040 Korrigerte problemet der en bruker får en «For stor Apex-bunkestørrelse: 6088659»-feil ved sending av et dokument fra Salesforce.
23122 Korrigerte problemet der brukere ikke kunne legge til en mal fra Adobe Sign-dokumentbiblioteket ved hjelp av Klassisk-grensesnittet.
23136 Korrigerte feilen som oppstod ved sending av avtaler fra Publiser handling med en bildefil.
23289 Korrigerte problemet der arbeidsflytbaserte avtaler ikke kunne generere den riktige manglende filfeilen.
23632 Korrigerte feilen ved å sende en malbasert avtale til en gruppe brukere.
23730 Korrigerte et problem der en avtale ikke kan genereres når du bruker Tilbud-malen med Adobe Sign-bibliotekdokumentet.
23831 Korrigerte feilen «For mange SOQL-spørringer» som oppstod etter sending av avtaler via en tilpasset prosess.
23833 Korrigerte en feil som oppstod da brukere prøvde å angi mottakeren som en gruppe i en avtalemal.
24003
Korrigerte en feil som oppstod under oppretting av en avtalemal, der en variabel i CC-feltet ikke tolket en nullverdi i det overordnede objektet. 


Tidligere versjoner

Ny OAuth-omfangsinnstilling

Med en ny OAuth-omfangsinnstilling kan Adobe Sign-administratorer på gruppenivå nå opprette en tilkobling mellom Adobe Sign og Salesforce.

Utgått støtte for identitetsbekreftelse via webidentitet 

Adobe Sign-brukere kan ikke lenger velge webidentitet eller sosial ID som identitetsbekreftelsesmetode. Brukerne kan imidlertid fortsette å bekrefte underskriveres identitet via passord, telefon eller kunnskapsbasert godkjenning (KBA).

Adobe Sign-ikonet får nytt utseende

Adobe Sign-ikonet som brukes i hele programmet, er oppdatert til det nye utseendet.

Oppdater Salesforce-organisasjonen slik at den bruker Filer som standard lagringsobjekt for dokumenter

Version 23 av Adobe Sign for Salesforce-pakken bytter standard objekttype for lagrede dokumenter fra det eldre Vedlegg-objektet til det relativt nye Filer-objektet.

Denne oppdateringen forsterker Salesforce Lightning Experience, som bare støtter Filer (den klassiske Salesforce-opplevelsen støtter ikke Filer) og er på linje med mange andre tredjepartsløsninger som ofte brukes med Adobe Sign, som oppgraderes på en tilsvarende måte.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

 • Avtaledokumenter
 • Datatilordning
 • Avtalemaler
 • Avtaleoppdateringer
 • Sending av store filer
 • Egendefinerte innstillinger
 • Push-avtaler

Administratoren er for øyeblikket ikke pålagt å gjøre noe for å oppdatere til denne versjonen, siden det eksisterende lagringsobjektet er overordnet for organisasjonen, noe som sikrer at operasjonene kan fortsette uten avbrudd.

Administratorer oppfordres imidlertid til å undersøke hvordan de kan migrere organisasjonen til å bruke Filer før Vedlegg blir utfaset.

Merk:
 • OPPDATERING fra en Adobe Sign for Salesforce-versjon før 23.0 vil respektere det eksisterende lagringsobjektet etter oppdateringen (Vedlegg for de fleste kunder). Ingen handling er nødvendig for å fortsette å operere som normalt.
 • NYE installasjoner av Adobe Sign for Salesforce-pakken vil ha Filer angitt som standard lagringsobjekt, men det kan byttes manuelt til Vedlegg.
 • Kontroller er tilgjengelige for Salesforce-administratoren for å bytte lagringsobjektet mellom Filer og Vedlegg.

Ny egendefinert innstilling for å kontrollere dokumentlagringstypen

For å støtte administratorkontrollen av dokumentlagringstypen, er en ny kontroll lagt til i kontrollsettet Tilpassede innstillinger > Adobe Sign-innstillinger.

Dette brukergrensesnittet tilordnes til det egendefinerte objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Gyldige innstillingsverdier er:

 • {empty} – Hvis verdien er tom, er standard virkemåte basert på den installerte versjonen av pakken
  • Version 23.0+ vil som standard ha Filer som standard lagringstype
  • Versjoner før 23.0 vil som standard ha Vedlegg som den standard lagringstypen
 • Filer – definerer sterkt Filer som det standard lagringsobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedlegg – Definerer sterkt vedlegg som standard lagringsobjekt for Adobe Sign-dokument
Dokumenttypeinnstilling

Analyseinnstillinger

En valgfri analyse-innstilling er lagt til for å gi Adobe Sign mulighet til å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Denne innstillingen kan kontrolleres fra fanen Adobe Sign-administrator ved å klikke på koblingen Analytics-Innstillinger til høyre:

Analytics-innstillinger

Analyseinnstillingen er aktivert som standard for de fleste nye kundeinstallasjoner:

 • Nye kundeinstallasjoner i Canada og EU vil ha analyse deaktivert som standard
 • Oppgraderende kunder vil ha innstillingen deaktivert som standard for å stemme overens med deres eksisterende opplevelse. Administratorer kan aktivere innstillingen som de vil, på fanen Adobe Sign-administrator

Når dette er aktivert, legges en oppføring automatisk til på de klarerte CSP-nettstedene for adobe.io-nettstedsnavnet:

Klarerte CSP-nettsteder med Adobe.io lagt til

Deaktivering av analyseinnstillingene fjerner automatisk adobe.io-oppføringen fra siden Klarerte CSP-nettsteder.

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
15687 Løste et problem der en biblioteksmal som ble fjernet fra Adobe Sign-administrasjonssiden fremdeles kunne nås av Salesforce-malen
18890 Løste en staveinkonsistens for statusen til kansellerte avtaler
20380 Løste en formateringsfeil for datoer
20420 Forbedret menyplasseringen for den egendefinerte verktøylinjen, slik at den ikke åpnes utenfor skjermen
20436 Løst et problem med at markøren ikke viser relaterte koblinger som klikkbare på avtaler
20631 Løst et problem der bildefiler som er knyttet til en avtale åpnes i en nettleserfane i stedet for å lastes ned
20638 Forbedret feltet for kanselleringsårsak for å tillate mer enn 255 tegn
20678 Løste et problem der et egendefinert Salesforce-tema ville forsvinne i Adobe Sign-fanene
20972/21359 Korrigerte et problem der Adobe Sign-bibliotekmaler ikke ville være tilgjengelige hvis tilgangstokenet utløp
21126 Korrigerte et problem der mottakertypen for e-post ikke ville bli fjernet fra mottakeralternativene hvis den er deaktivert i de egendefinerte innstillingene
21426 Løste et problem som kunne blokkere tilgangen til Adobe Sign-bibliotekmaler hvis brukerens bibliotek har en veldig stor bibliotekliste (1 000+)
21512 Forbedret administrasjonen av filutvidelser i avtaletittelen

Løste problemer i V23.8

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
20326 Avtalenavnfeltet er utvidet til 255 tegn
20977 Landskoden for Uruguay er lagt til for telefongodkjenning
21126 Korrigerte et problem der e-postalternativet for autentisering ikke ville blitt deaktivert når valget ble opphevet
21765 Korrigerte et problem der komponenten Last opp eller Slipp filer ikke var tilgjengelig på avtalesiden.
22107 Korrigerte et problem der tilpassede avtaleutløsere ikke virket fra en relatert liste
22116 Rettet et informasjonskapselproblem som kan ødelegge vertsbasert signering
22220 Korrigerte et problem med avtalens Visual Force-side som kan føre til en Dokument ikke tilgjengelig-feil
22329 Løst et problem med AutoSend-maler som kan generere en 404-feil ved sending
22517 Korrigerte et problem der dokumenter kan bli uleselige i Salesforce etter at datastyring er brukt

Salesforce-avtalemaler kan nå knyttes til Adobe Signs tilpassede arbeidsflyter slik at du kan tilordne komplekse signeringsprosesser i Adobe Sign, og så importere den strukturen til en Salesforce-mal:

Arbeidsflyter i Salesforce-maler

Løste problemer

Utgavenummer Beskrivelse av korrigert problem
15644 Rettet et problem der avtalemalen ville mislykkes hvis det ikke var noe vedlegg under det overordnede objektet
17112 Rettet en situasjon som kunne føre til at mottakere fikk avtalen i feil rekkefølge
18791 Løste et problem der passordet maskerte i stedet for å vise “Skriv inn / Bekreft passord”
18834 Forbedret innlastingshastigheten for kontakter på Send-siden
18889 Løste et problem der filtilordning kunne mislykkes når signerte avtaler ble returnert som separate PDF-filer
19063 Rettet et problem der avtaler som er «Sendt på vegne» av noen andre, ikke kunne fjernes/kanselleres av API
19197 Rettet et problem som kunne utløse feil ved sending via Adobe Sign Salsmulighetspublisering i Lightning
19301 Løste et problem som kunne forårsake “Tilbakekall mislyktes”-feil hvis telefonnummeret var feil utformet
19333 Forbedret søk for å redusere CPU-tidsavbruddsfeil
19420 Løste et problem der den endelige PDF-filen ble tilknyttet avtaleobjektet
19626 Løste et problem der e-postvarsling til mellomliggende mottakere ville bli sendt når deaktivert
19646 Løste et problem deravtalen statusen ville bli tom dersom den ble kansellert/avvist
19661 Løste et problem som kunne føre til at støttedokument ikke legges ved avtaleobjektet når det er mer enn ett.
19683 Utvidet Adobe Sign Felelsskapsbruker-tillatelsessettet slik at det inkluderer gruppetilordning
19888 Forbedret håndtering av avtalenavn for Developer-kontoer for å hindre at de blir sittende fast i Utkast-status
19910 Forbedret Lightning-komponenten AgreementPanel-styling for å legge bedre til rette for Salesforce Baner.
19917 Løste et problem der lange avtalenavn med en apostrof kunne bli sittende fast i Utkast-tilstand
19979 Løste et problem der en vedlagt fil ville åpne en bytestream av en fil i stedet for den formaterte filen
20007 Rettet plassholderen “Skjul tom mottaker” når kjøretidsvariabler brukes
20023 Forbedret produktlinjetilordning for bedre å støtte flere filterkriterier
20146 Forbedret funksjonaliteten for å lime inn en e-postadresse i mottakerfeltet ved å høyreklikke.
20239 Løste et problem som kunne forårsake hopp til toppen av siden ved klikk på en knapp
20254 Forbedret vedleggslogikk for avhjelpe en feil hvis Salesforce CRM-innhold ikke er aktivert

 

Adobe Sign for Salesforce 21.5.11 er et nødvendig installasjonspunkt for organisasjoner som ønsker å fortsette å bruke Adobe Sign under de nye sikkerhetsrammeverkene som iverksettes av Salesforce og Adobe Sign (dvs. oppgraderte API-er).

21.5.11-pakken de-refererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) for å rydde vei for endelig fjerning.

Det gjøres ingen endringer i funksjoner eller brukerfunksjonalitet for denne pakken, men noen problemer er løst:


Løste problemer

Utgavenummer

Beskrivelse av korrigert problem

19681

Forbedret pakken for å fjerne Chatter-krav som blokkerte installasjoner hvis Chatter var deaktivert

20013

Løste et problem der oppdateringer til avtalestatus ikke fungerte for avtaler som brukte Adobe Sign-autentisering som verifiseringsmetode.

20045

Korrigerte en feil der tilpassede innstillinger for Lightning-brukergrensesnittkonfigurasjoner bare fungerte for systemadministratorer.


Støtte Salesforce Files som lagringsobjekt i Filtilordning

Vinter 2019-utgivelsen av Adobe Sign for Salesforce (v21) oppdaterer tre kjerneelementer i pakken for nye distribusjoner, og opprettholder samtidig bakoverkompatibilitet for eksisterende kunder:

I tillegg er det gjort justeringer for å få Salesforce-opplevelsen mer justert med web-opplevelsen.  Til nå: 

Ved tilordning av fillager gjennom Datatilordning-prosessen er en ny avmerkingsboks lagt til for eksplisitt å tvinge lageret som et vedlegg.

Hvis dette alternativet ikke er valgt, lagres innholdet som en fil.

Forbedret prosess for avtaleoppdatering

v21-endringer til oppdateringsprosessen for avtaler i Salesforce. I stedet for å sende oppdateringer til Salesforce, vil Adobe Sign varsle Salesforce om at oppdateringer er tilgjengelige. Deretter kan Salesforce hente dem. Dette bidrar til å avhjelpe problemer i tilfeller der Salesforce er frakoblet når Adobe Sign sender oppdateringen.

I tillegg oppdateres nå avtaler asynkront der alle tidligere versjoner var synkrone.


Ny inndeling for tilpasset innstilling: innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler

For å støtte den nye oppdateringsprosessen er det lagt til en ny inndeling i delen Tilpassede innstillinger i Salesforce: Innstillinger for oppdatering av Adobe Sign-avtaler.

Fem innstillinger som fantes fra før, er flyttet til denne kategorien fra delen Innstillinger for Adobe Sign:

Innstillinger for Adobe Sign

Adobe Sign Agreement Update-innstillinger

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Kobling til signert PDF for push-avtale

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler

Legg til signert PDF

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

 

Tre nye innstillinger legges til:

 • Vis bilder – Når aktivert, blir bilder av PDF-filen med avtalen vist på avtalesiden
 • Oppdater avtalehendelser – Når aktivert, vil Salesforce oppdatere hendelsene for avtaler ved varsling fra Adobe Sign
 • Oppdater avtalestatus – Når aktivert, vil Salesforce aktivt oppdatere avtalestatuser ved varsling fra Adobe Sign

Manuell oppdatering av en avtale oppdaterer nå alle elementer i avtalen (mottakere, hendelser, bilder osv.) fremfor bare statusen.

gammelt bilde


Endret navn på Tilpasset innstilling-del: Adobe Sign Push Mapping Settings er nå Innstillinger for Adobe Sign-avtalemottaker

Innstillingene for push-tilordning er omarbeidet slik at de gjelder bredt for alle avtaler. Derfor har delen med tilpassede innstillinger som styrte disse innstillingene, har fått nytt navn for bedre å angi at de gjelder for mottakere av alle avtaler og ikke bare for push-avtaler.

I tillegg er det lagt til fem nye innstillinger for å utvide muligheten til å oppdatere mottakerne relatert til avtaler:

 • Opprett manglende mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å opprette manglende mottakere
  • Nye mottakere blir opprettet i arbeidsflyter for push-tilordning for avtale, Erstatt underskriver eller Deleger underskriver
 • Aktiver deltakersett: Aktiver denne innstillingen for å opprette og oppdatere deltakersett
 • Oppdater delegerte mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Delegert når de delegeres av underskriver eller avsender
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden
 • Oppdater mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å oppdatere eksisterende mottakerattributter som Status
 • Oppdater erstattede mottakere (aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å merke mottakerne som Erstattet når de erstattes av avsenderen fra Behandle-siden
  • Disse mottakerne skjules fra Avtalevisning-siden


Forbedret manuell oppdatering

Den manuelle oppdateringsprosessen er forbedret for å oppdatere hele settet med avtaleobjekter, inkludert alle koblinger, bilder, hendelser, statuser og datatilordninger.


Oppdaterte hendelsesbeskrivelser

Hendelsesbeskrivelsene for avtaler oppdateres med tre endringer:

 • Den generiske termen “dokument” brukes i stedet for avtalens navn
 • E-postadressen til brukeren settes inn etter navneverdien
 • IP-adressen inkluderes


Ny godkjenningsmetode: Myndighetsutstedt ID

Den nye godkjenningsmetoden med myndighetsutstedt ID er lagt til som et egendefinert alternativ i delen Innstillinger for Adobe Sign.

Myndighetsutstedt ID er en Premium-metode for identitetsgodkjenning som må aktiveres av din kundeansvarlige før den kan distribueres.


Støtte for dra-og-slipp for å legge til filer
(bare Lightning)

Lightning-opplevelsen tillater nå at du legger til dokumenter i nye avtaler ved å dra dem fra det lokale systemet og slippe dem i Filer-området.

Dokumenter som legges til via dra-og-slipp, lastes opp til dine personlige filer i Salesforce.


Nytt Avtalemal-format

Avtalemal-grensesnittet er oppdatert for å gi bedre oversikt over malinnholdet på fem faner.


Enkel signering

Enkel signering er en enkel og ferdig komponent som lar portalbrukere signere selvbetjeningsavtaler. Legg til denne komponenten i en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, ansatt, osv.), eller bygg inn komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign for Salesforce CPQ:
"Generer Adobe Sign"-knapp

Adobe Sign CPQ-komponenten er forbedret for å strømlinjeforme prosessen med å legge ved PDF-filer med tilbud med ett klikk på en knapp, ved å bruke Generer Adobe Sign-knappen eller LEX-komponenten.

Klikk på Generer-knappen i LX-komponenten

Løste problemer

Oversikt

Salesforce-utgivelsen Summer 2018 (v20) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

Merk:

I versjon 20 av Adobe Sign for Salesforce tilpasset vi oss ytterligere Lightning Experience for å optimalisere den generelle ytelsen.

Som en del av denne optimaliseringen ble avtalelisten flyttet til en Lightning-komponent. Tidligere versjoner brukte en Visualforce-side med en innebygd “Lightning Out”-komponent.  Et resultat av denne flyttingen er at når en ny avtale startes fra en relatert liste i et standardobjekt (Kontakt, Salgsmulighet, Konto, Kontrakt osv.), blir ikke avtalen automatisk knyttet til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende støtte for "Ikid"-parameteren som sendes direkte til en Lightning-komponent.

Denne begrensningen gjeldes bare ved bruk av Lightning-sideoppsettene. Funksjonaliteten er fortsatt aktivert ved bruk av Avansert-sideoppsettene.

Endring av sideoppsett er beskrevet her.

 

Støtte for Salesforce Prosessbygger

Det er lagt til handlinger for å støtte Salesforce Prosessbygger. 

Administratorer kan opprette prosesser som kan utløse opprettelse av avtaler fra en mal, samt handlingene Send, Påminn, Oppdater, Avbryt og Slett.

 

Utvidede roller for mottakere

Tre nye roller, med de medfølgende delegatorrollene for hver, er lagt til!  Nå kan du opprette signaturarbeidsflyter som inkluderer Godtaker, Skjemautfyller og Sertifiserte mottakere, som deltakertyper.

 

Forbedret Sandbox-støtte

Den 16.03.2019 vil Salesforce automatisk aktivere en kritisk oppdatering som vil strippe URL-adressen til den segmenterte identifikasjonen.

Før v20 ble URL-adressen brukt til å analysere ut den segmenterte identifikasjonen og instruere Adobe Sign om naturen til SFDC-forekomsten som forsøkte å kommunisere (Produksjon eller Sandbox).

Etter 16.03.2019 vil kunder på v19 eller eldre måtte kontakte kundestøtte for å flagge sine Sandbox-miljøer og tillate OAuth-prosessen å koble til.

Kunder som har v20+ installert, vil enkelt kunne navigere OAuth-prosessen uten å måtte involvere Adobe Sign-kundestøtte.

 

Mottakere relatert til hver hendelse de utløser

Avtalehendelse-objektet relaterer nå hendelsene til mottakeren som utløste hendelsen og gir en detaljert forståelse av den trinnvise signaturprosessen slik den er relatert til mottakerne.

 

Felt for mottakers IP-adresse lagt til

Avtalehendelse-objektet har fått et nytt felt: Handlende brukers IP-adresse

Dette nye feltet importerer IP-adressen for alle hendelser som logges mot avtalen, og relaterer den til brukeren som utløste hendelsen.

Det kan genereres rapporter for å vise IP-informasjonen

 

Hent og oppdater eldre dokumentnøkler

Kontoer som fremdeles bruker Adobe Sign for Salesforce v13 eller eldre, kan nå oppgradere til en moderne versjon av pakken og oppdatere de respektive dokumentnøklene for de eksisterende avtalene.

 

v20.8 (inkrementell oppdatering)

Field API-navn lagt til den valgte listen for data-/flettetilordning

En ny innstilling er lagt til for å eksponere API-navnet for et felt ved definering av data- eller flettetilordning.

Slik aktiverer du denne funksjonen:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
  • Dette åpner siden Tilpassede innstillinger
 2. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign
  • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn

3. Klikk på Behandle-knappen.

 4. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere)

• Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn

5. Bruk din “Søk”-funksjon (cmd/ctrl + f) til å finne Vis API-navn for fil

6. Klikk på Lagre.

 

Løste problemer

Utgavenummer

Beskrivelse av korrigert problem

14931

Feilmelding ved sending av avtale med “basis”-sideoppsettet

15012

Mottaker fylles ikke ut automatisk på siden EchoSign Agreement Advanced VF

14578

Filtilordning mislykkes hvis ikke datatilordning har en oppføring som kan tilordnes et tilleggsobjekt

13169

Feil med automatisk klargjøring

12457

Mottaker beholdes ikke hvis mottakerrekkefølgen endres

14541

Feil vises hvis mer enn 11 mottakere defineres

 

v20.9 (sikkerhetsoppdatering)

Kunder som oppgraderer og har store filer eller push-avtaler konfigurert, må se nøye gjennom oppgraderingsprosessen før de installerer den nye pakken:

Oppgraderingsprosess for tjenesten for store filer

Oppgraderingsprosess for push-avtaler

 

Tilbakekallbruker må erstatte stedets tilbakekallprofil

På grunn av sikkerhetsbekymringer rundt det å gi bred objekttilgang til et tilbakekallsted i Salesforce, introduserer v20.9 en ny brukerbasert godkjenningsprosess som bidrar til å sikre overlegen kontroll over tilgang til avtaleobjekter.

Tilbakekallsteder har tradisjonelt vært brukt for kunder som bruker stor filtjeneste og push-avtaler. Alle kunder som har én eller begge av disse funksjonene aktivert, oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbakekallbruker-prosessen og fjerne alle tillatelser fra stedsbrukeren.

Tilbakekallbruker aktiveres gjennom en ny kontroll på Administrator-siden i Adobe Sign Admin, rett under koblingen for Adobe-konto.

 

v20.11 (inkrementell rettelse)

Utgave 621/14678 fjerner en tidligere begrensning i Lightning-miljøet, som hindret den automatiske relasjonen mellom en avtale og det overordnede SFDC-objektet som startet avtalen.

 

Løste problemer

Utgavenummer

Beskrivelse av korrigert problem

621/14678

Forbedret Lightning Experience ved automatisk å relatere avtalen til det overordnede SFDC-objektet

15441

Forbedret muligheten til å spørre mot krypterte felt i Salesforce for oppslagsfelt

15686

Løste et problem med Edge-nettleseren ved henting av en signerings-URL på Avtale-siden når Vertssignering brukes

Salesforce-utgivelsen vinteren 2018 (v19) utvider funksjonaliteten innenfor Lightning Experience og tilfører flere nye funksjoner som kunder har bedt om.

 

Massehandlinger fra Lightning-sidene

Muligheten til å opprette, sende, påminne, avbryte, slette og oppdatere avtaler samlet er nå tilgjengelig for Lightning-grensesnittet, med en forbedret prosess som oppsummerer handlingen som skal utføres, før den endelige utføringen av handlingen.

 

Nye tillatelsessett for å forbedre brukerfunksjonalitet

Administratorer som installerer Adobe Sign for Salesforce-programmet, men som ikke kan velge “Alle brukere”-alternativet, stod overfor en betydelig manuell prosess for å gjøre objekter og felt tilgjengelige for enkeltbrukere.

Men ikke nå lenger!  Med tillegget av tre nye tillatelsessett kan administratorer raskt gi alle tillatelsene til enkeltbrukere uten å måtte gå gjennom hvert felt for hvert objekt.

De tre alternativene er:

 • Adobe Sign-bruker – Minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – Minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrasjonsbruker – Alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.

 

Overlegen arbeidsflyt med håndskrevet signatur

Få nøyaktigheten og revisjonsmessigheten ved elektronisk signering med håndskrevne signaturer. La underskrivere fylle ut, skrive ut, signere, skanne og returnere dokumenter uten bruk av faksmaskin. Alt fanges opp og håndteres elektronisk, så du får leselig tekst pluss verifiseringsdata om underskriver i revisjonssporet.

Arbeidsflyten med håndskrevet signatur erstatter den foreldede faksprosessen og sørger for et mye mer konsistent og profesjonelt resultat.  Se her for flere detaljer.

 

E-postkomponenter for Outlook og Gmail

E-postkomponenten for Adobe Sign for Salesforce vil fungere i Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme komponentpakken fungerer også for Gmail for Work-integrasjon.

E-postkomponenten er en separat installasjon, men tar bare minutter å installere og konfigurere.

Klikk her for å finne installeringsdetaljer.

 

Forbedret tilpassbar Send-side for flere skjermstørrelser

Enheter med mindre skjermer blir mer og mer vanlig i forretningsdrift, og rulling fra venstre mot høyre er tidkrevende når du ønsker å arbeide effektivt. For å hjelpe de brukerne som elsker nettbrettene sine, er Send-siden forbedret slik at den tilpasser seg mange flere skjermbredder uten at noe funksjonalitet går tapt.

 

Integrasjonskomponent for Salesforce CPQ

Få fart på leveringen av CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til kundens innboks, klare til å signeres med Adobe Sign CPQ-koblingskomponenten.

 

Støtte for Salesforce Community Cloud Portal (selvsignering)

Fellesskapsportaler kan nå inkludere en Adobe Sign-komponent som leverer avtaler som er klare til signering av portalbrukere.

Salesforce-administratorer har mulighet til å publisere avtaler, etablere tidsfristdato og definere fornyelsessyklus etter behov.

Brukere får tilgang til fellesskapsstedet, kan generere en ny avtale og signere den direkte fra portalen.

 

v19.4 - Utgitt januar 2018

Oppdater eldre dokumentnøkler ved oppgradering fra en versjon som er eldre enn v14 

Når Adobe Sign-programmet for Salesforce oppgraderes fra versjoner som er lavere enn v14, til gjeldende bygg, er det ikke sikkert at brukere kan utføre handlinger som Slett, Avbryt, Vis, Påminn eller Oppdater på de eksisterende avtalene som ble sendt av andre brukere før oppgraderingen. 

Brukere kan se en feilmelding når en av disse handlingene utføres, slik som denne:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” eller “Det har oppstått en intern serverfeil”

Dette skjer på grunn av en eldre dokumentnøkkelstil som ble brukt i versjoner av programmet før versjon 14.

Det kreves en engangsoverføring av disse eldre nøklene. En ny mulighet er beskrevet nedenfor:

Etter å ha fullført oppsettet vil følgende koblinger bli tilgjengelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne lenken, utføres en massehandling for å hente manglende dokumentnøkler for eksisterende avtaler
 • Oppdater eldre dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes de eldre dokumentnøklene og de nye nøklene hentes for alle avtaler som finnes i organisasjonen. 

Hvis det er avtaler som ikke har tilknyttede dokumentnøkler, hentes det dokumentnøkler for dem også

Når avtalene har nye dokumentnøkler, vil brukere kunne utføre alle avtalehandlinger på eksisterende avtaler som er sendt av andre brukere.

Merk:

Koblingene for Hent manglende dokumentnøkler og Oppdater eldre dokumentnøkler er bare synlige når administratoren oppgraderer fra en versjon som er lavere enn v14, til v19.4.

Hvis administratoren oppdaterer en pakke mellom v14 og v19.2, vil koblingene som standard være skjult. I slike tilfeller kan administratoren kontakte kundestøtte for Adobe Sign for å vise disse koblingene manuelt. 

Denne handlingen krever at du gir påloggingstilgang til Adobe Signs kundestøtte.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

8014

Forbedret funksjonalitet med Conga med hensyn til handlingene Avbryt og Påminn

8979

Løste en tilstand som førte til feilmeldingen “Grense for maksimal visningstilstand overskredet”

9709

Rettet en feil der AgreementEventType mangler hendelsestypen WRITTEN_SIGNED

9832

Løste en Tillatelse nektet-feil for brukere av Salesforce-plattformen

9927

Løste et problem der filer ble forsøkt lagt ved avtaler uten filens filtype

9934

Forbedret håndtering av felt for geoplassering

10367

Sørget for en docKey-løsning for kunder som oppdaterer fra pakkeversjoner 13 og eldre

 

v19.5 - Utgitt februar 2018

Lokalisering for norsk språk ble lagt til.

Merk:

Hvis du bruker den norske lokaliseringen og har oppdatert til Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4, må du oppdatere oversettelsestabellene for 19.5 manuelt.

 

Ved oppgradering fra v19.0 – v19.4 to 19.5

Aktiver oversettelser (Hvis du allerede bruker en lokalisert versjon av Salesforce, blir disse trinnene gjort)

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
 • Klikk på Aktiver

 

Aktiver Norsk som språkalternativ

 • Logg på Salesforce som en administrator
 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate Settings
 • Velg Norsk i Language-valglisten
 • Klikk på Lagre

Oppdater oversettelser

 • Gå til: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
  • Angi Language til Norsk
  • Velg Setup Component som Picklist Value
  • Velg Object for Agreement

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Agreement Status-mappen
 • Dobbeltklikk på kolonneområdet ved siden av den engelske statusen for å åpne tekstfeltet der oversettelsen kan legges inn. Skriv inn verdiene i samsvar med tabellen nedenfor:      

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

 

o   Klikk på Lagre

 

 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan-region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Klikk på Lagre

 

 • Endre Object-valglisten til Form Field Mapping Entry
 • Utvid Source Type-mappen
 • I tabellen Master Picklist utvider du Language-mappen og skriver inn verdiene nedenfor:

Etikett for hovedvalglisteverdi

Etikettoversettelse for valglisteverdi

Constant

Konstant

Salesforce Object Field

Salesforce-objektfelt

 

o   Klikk på Lagre

 

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

6227

Rettet et feil Godkjenner-ikon når mottaker erstattes i enkelte arbeidsflyter

6816

Løste et problem der en underskriver som brukte EchoSign Advanced VF-siden sendte en null 404-feil

6956

Løste et problem der import av et stort antall felt resulterte i en Maksimum visningsstørrelsesgrense-feil

10426

Rettet en feil der Salgsemne-objektet krevde at alle felt måtte ha tilgang eksplisitt tillatt for å tillate datatilordning

10676

Forbedret Dato-formelen slik at den alltid viser brukernes lokale tidssoneforskyvning 

10979

Løste et problem der Behandle avtale-fanen krevde tilgang til Vise oppsett under Systemtillatelser

Salesforce-utgivelsen våen 2016 (v18) innførte Lightning Experience, og den nyeste oppdateringen til Adobe Sign for Salesforce-pakken er Lightning-kompatibel.  Det er fullstendig opp til deg å aktivere Lightning Experience, og du kan bytte tilbake til klassiske Salesforce når som helst.

I Lightning gir navigasjonsmenyen øverst til venstre, hurtig tilgang til dine Salesforce-objekter. Du kan bruke appstarteren for tilgang til Adobe Sign-integreringspakken.

Se Finne tingene dine i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon.

 

Lightning Experience

Aktivering av Lightning Experience er enkelt:

 1. Fra Oppsett
 2. Klikk Lightning Experience i navigasjonsmenyen til venstre for å endre standardinnstillingene før du bytter visning. 
 3. Velg Bytt til Lightning Experience fra profilmenyen for å bytte til Lightning-visningen.
SFDC-innstillinger for å bytte til Lightning

Se Finne tingene dine i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon. 

 

 

Bytte tilbake til klassisk Salesforce

Hvis du arbeider i Lightning Experience, er det også enkelt å bytte tilbake til klassisk Salesforce. Klikk profilbildet øverst til høyre, og velg Bytt til Salesforce Classic på menyen.

Klikk profilbildet øverst til høyre, og velg Bytt til Salesforce Classic

 

Tilgang til Adobe Sign-integreringsapplikasjonen

Når Lightning er aktivert, kan du klikke appstarteren for å vise tilgjengelige applikasjoner, og deretter klikker du Adobe Sign.

Se Åpne en annen app i Lightning Experience i hjelpen for Salesforce for mer informasjon.

Appstarteren

Menyen for Adobe Sign vises. På denne menyen har du tilgang til alle de kjente Adobe Sign-sidene og -funksjonene. Vær oppmerksom på at Behandle avtaler og Adobe Sign-administrasjonssidene bare er tilgjengelige i klassisk Salesforce.

Menyen for Adobe Sign vises

I Lightning Experience har Adobe Sign-sidene et nytt og renere utseende.

Lightning Experience for Adobe Sign

 

Forbedret avtaleside

Den forbedrede avtalesiden kan brukes i klassisk Salesforce og Lightning. Før du bruker den nye avtalesiden, må du aktivere den forbedrede avtalesidestilen.

 

Forbedret avtaleoppsettopplevelse:

Det forbedrede avtalesideoppsettet gir avsendere tilgang til alle funksjonene i det tidligere oppsettet i tillegg til flere andre funksjoner. Den forbedrede avtalesiden er tilgjengelig i klassisk Salesforce og Lightning.

Hvis du vil gå til den forbedrede avtalesiden, velger du Avtaler fra ELEMENTER-menyen på Lightning-siden eller navigasjonsmenyen til venstre på Klassisk-siden.

Det forbedrede avtalesideoppsettet

1. Mottakere nummereres nå som vist ovenfor. Du kan bruke mottakernummerering til å sortere mottakere for å opprette sekvensielle rutinger og opprette hybrid- og parallellrutinger.

2. Avsendere kan nå raskt legge til seg selv som mottaker hvor som helst i rutingen, ikke bare først eller sist, ved hjelp av Legg til meg og nummerering.

3. Grupper kan angis som mottakere.

4. Det kan legges til private meldinger. Klikking på meldingsbobleikonet viser dialogboksen Legg til en privat melding. Boblen vil være lys grå hvis du har en melding.

5. Bekreftelse av identitet

Definer detaljene for transaksjonen

6. Velg en relatert kontakt

Skriv inn e-postadressene til mottakerne

7. Velg filer fra dokumentbiblioteket eller nettlagringskontoer – Du kan nå klikke Legg til filer for å få tilgang til dialogboksen Velg filer og alle filkildene som er aktiverte.

 

Ny mottakerrolle: Delegerende

I tillegg til Godkjenner og Underskriver, kan administratorer og avsendere nå legge til Delegerende i arbeidsflytene for mottaker. Delegerende mottar en avtale, men det forventes ikke at de signerer.  I stedet ruter de avtalen til godkjenneren eller underskriveren de velger. 

Flott for situasjoner det underskriver/godkjenner ikke er kjent før signaturprosessen har startet. Disse to nye rollene gir deg fleksibilitet til å begynne å samle inn signaturer umiddelbart og identifisere riktige mottakere senere.

 

Private meldinger

Du kan opprette unike meldinger for hver mottaker i signeringsprosessen før du sender et dokument til signering eller godkjenning. Hvis du vil legge til en melding, klikker du ikonet Legg til en privat melding

Opprette unike meldinger for hver mottaker

Mottakere kan enkelt lese den private meldingen under signeringsopplevelsen. Når noen har sendt en melding til en av mottakerne, vil fargen på meldingsboblen være lys grå.

 

Hybridruting

I tillegg til å kunne opprette sekvensiell og parallell mottakerruting, kan du bruke den nye funksjonen for mottakerordning til å opprette en hybridruting som inneholder parallelle og sekvensielle komponenter, med den nye Send-siden. Du kan angi hvilke deltakere som skal signere samtidig (parallelt) og hvilke som skal signeres i sekvensiell rekkefølge, ved å dra og slippe eller bruke nummereringsrekkefølge til å definere signeringsrekkefølgen. 

 

Opprette hybridruting:

1. Skriv inn e-postadressene til mottakerne.

Skriv inn e-postadressene til mottakerne

2. Hvis du vil angi to mottakere som skal signere som nummer to, i dette eksemplet severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com, skriver du inn 2 for begge i feltet for rutingsrekkefølge. 

Skriv inn 2 for begge i feltet for rutingsrekkefølge

Når du lager avtalen, vises e-postadressene for severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com som parallelle mottakere i den andre posisjonen. Vær oppmerksom på at rekkefølgen for påfølgende mottakere vil oppdateres til å gjenspeile den nye rutingsrekkefølgen. 

Rekkefølgen for påfølgende mottakere vil oppdateres til å gjenspeile den nye rutingsrekkefølgen.

 

Mottakergruppe

Du kan øke hastigheten på signeringsprosessen ved å gi flere teammedlemmer tillatelse til å signere på vegne av hele gruppen. Legg først til en mottakergruppe, og legg deretter til flere mottakere i gruppen. Alle angitte mottakere kan signere på vegne av hele gruppen. Mottakergrupper er integrert med Salesforce-grupper.

 Legge til mottakergruppe

 

Endre avtaler

Du kan utføre rettelser i dokumenter som er sendt, ved hjelp av den nye funksjonen for avtaleendring, i stedet for å avbryte avtalene og starte på nytt. Du kan bruke Endre avtaler for å legge til, slette, erstatte (slette og legge til) og ordne dokumenter. Du kan også bruke redigeringsmiljøet for å endre felt.

Funksjonen for å endre avtaler er bare tilgjengelig på den nye Send-siden. Den kan imidlertid brukes for å endre avtaler som ble startet før versjonen fra november 2015 hvis transaksjonen oppfyller kriteriet for endring. Hvis dokumentet kan endres, vises koblingen Endre avtaleBehandle avtaler-siden når dokumentet velges. En avtale som kan endres er en avtale som oppfyller følgende kriterier:

 • Avtalen er ikke signert, godkjent eller delegert til en underskriver eller godkjenner av delegerende som den ble tilordnet.
 • Avtalen inneholder ikke en digital eller fakset signatur.
 • Avtalen er ikke startet fra en arbeidsflyt.

 

 

Administrasjon for å endre avtaler

Funksjonen for å endre avtaler må aktiveres globalt for organisasjonen, og deretter vises den siste avmerkingsboksen, Tillat at avsendere endrer avtaler, under alternativet Konto | Send-innstillinger for hver enkelt bruker.

Konto- og gruppeadministratorer kan angi om du kan endre dokumenter som du har sent til signering, ved å merke av for Tillat at avsendere endrer avtaler i delen Vedlegge dokumenter for parametere for Send-innstillinger i kontoen. 

La avsendere endre avtaler som er sendt til signering

 

Endre en avtale

Hvis innstillingen for å endre avtaler er aktivert for organisasjonen eller gruppen, kan du endre avtaler som er i delen Ute til signering eller Ute til godkjenning. (Se Endre avtaler for mer informasjon.)

1. Klikk kategorien Behandle avtaler.

2. Klikk for å velge en avtale som kan endres fra delen Ute til signering eller Ute til godkjenning, og klikk deretter avtalebeskrivelsen øverst til høyre.

Klikk avtalebeskrivelsen øverst til høyre.

Send-siden vises i begrenset redigeringsmodus, og du kan ikke endre inndelingene Mottakere eller Melding.

Send-siden

På denne Send-siden kan du legge til, slette, erstatte (slette og deretter legge til) og ordne dokumenter.

Gjør ett av følgende for å legge til et dokument:

 • Klikk Legg til filer.
Klikk Legg til filer.

 • Du kan også dra og slippe filer fra datamaskinen til området Dra flere filer hit.
Dra og slippe filer fra datamaskinen til området Dra flere filer hit.

 • Hvis du vil slette et dokument, klikker du sletteikonet (X) til høyre.
Klikk sletteikonet (X) til høyre.

 • Hvis du vil ordne dokumenter, klikker du gripelinjen og drar dokumentet til den nye plasseringen.
Klikk gripelinjen og dra dokumentet til den nye plasseringen

Avhengig av Send-innstillingene kan du bruke alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt for å legge til skjemafelt i dokumentet eller dokumentene i den endrede avtalen. 

Merk:

Når du endrer en avtale, forkastes skjemafeltene som opprinnelig ble lagt til av avsenderen i dokumenter ved hjelp av redigeringsmiljøet. Skjemafelt som ble lagt til i biblioteksdokumenter da de ble opprettet, og skjemafelt som ble lagt til i dokumenter med tekstkoder, behandles på nytt automatisk.

 • Hvis du ikke vil legge til skjemafelt eller alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ikke er aktivert, klikker du deretter Oppdater for å lagre endringene.
 • Hvis du vil legge til skjemafelt, aktiverer du alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ved behov, og klikker deretter Oppdater for å åpne redigeringsmiljøet. Klikk Oppdater når du er ferdig i redigeringsmiljøet.

Hvis avtalen allerede er signert og avsender klikker Oppdater, vil avsender får en melding som informerer om at mottakeren har signert, godkjent eller delegert den.

Meldingen Kan ikke endre avtale

Hvis funksjonen for å endre avtaler ikke er aktivert globalt for organisasjonen, er det fortsatt noen andre måter du kan utføre endringer på etter at en avtale er sendt til signering.

Hvis du ruller ned til bunnen av avtalebeskrivelsen, vil du se tre måter du kan endre avtalen på.

Erstatt koblingene Underskriver og Last opp kopi i metadataene for transaksjonen.

Handlingene du kan utføre på en eksisterende avtale inkluderer å erstatte underskriver, laste opp en signert kopi og legge til en utløpsdato.

Hvis du vil erstatte gjeldende underskriver, skriver du inn den nye underskriverens e-postadresse og årsaken til at du erstatter den opprinnelige underskriveren. Den opprinnelige underskriveren er for eksempel ikke på kontoret i tidsrommet du vil ha dokumentene signert. Klikk Erstatt underskriver når du er ferdig.

Grensesnitt for å erstatte gjeldende underskriver

Hvis du vil laste opp en signert kopi, klikker du Erstatt underskriver-koblingen i avtalebeskrivelsen. Skriv inn e-postadressen til den nye underskriveren og en kort melding om årsaken til erstatting av den opprinnelige underskriveren. Vær oppmerksom på at den opprinnelige underskriveren fortsatt kan signere dokumentet før den nye underskriveren legger til signaturen sin.

Grensesnitt for å laste opp et signert dokument

Hvis du vil legge til en utløpsdato, klikker du Legg til-koblingen i avtalebeskrivelsen. Klikk deretter kalenderikonet for å velge utløpsdatoen. Merk av for Varsle gjeldende mottaker hvis du vil varsle mottakerne.

Vinduet Legg til utløpsdato.

 

Signere, godkjenne eller delegere en endret avtale

Mottakeren av en endret avtale varsles om at avtalen er endret før de kan signere, godkjenne eller delegere den.

Meldingen Avtalen er endret

Mottakeren kan klikke OK for å fortsette. Signerings-, godkjennings- eller delegeringsprosessen fortsetter som vanlig.

Hvis avtalen imidlertid endres når mottakeren er på eSign-siden, blir mottakeren informert og må klikke Oppdater for å fortsette.

Feilpanel for Avtalen er endret

 

Vise historikken og revisjonssporet for en endret avtale

Informasjon om hendelsene som er spesifikke for endringen av et dokument (for eksempel Avtalen er endret og Avtaleendring ble godtatt) kan vises fra siden Behandle avtaler.

1. Klikk kategorien Behandle avtaler.

2. Klikk en avtale for å velge den, og klikk deretter kategorien Logg til høyre på siden.

Kategorien Behandle Adobe Sign

Hendelseshistorikken for avtalen vises i informasjonspanelet. Transaksjonene som er relatert til endringene av avsender og mottakers godkjenning av endringen, er registrert.

Hendelseslisten for Adobe Sign

3. Klikk Revisjonsrapport-koblingen øverst til høyre i Historikk-rammen, for å åpne en PDF-revisjonsrapport. Transaksjonene som er relatert til endringene av avsender og mottakers godkjenning av endringen, er registrert.

Revisjonsrapporten for Adobe Sign

 

Flere maler per Salesforce-objekt

For kunder som bruker Lightning for Salesforce vil vår v18-integrering gjøre det mulig for administratorer å konfigurere å ha flere enn én mal tilgjengelig for SFDC-objekter.  Dette er ny fleksibilitet for brukere og administratorer, noe som lar dem velge riktig mal for å starte sendeprosessen. Nå kan en bruker for eksempel sende en MSA- eller partneravtale fra et SFDC-kontoobjekt. Begge kan være tilgjengelige ved behov gjennom Lightning-komponentene.

 

Støtte for Lightning-komponenter for Salesforce 

For administratorer som bruker Lightning Experience er det en ny og svært enkelt måte for å legge til Adobe Sign på standardsider og egendefinerte sider i SFDC. Vi tilbyr tre komponenter for gi administratorer fleksibilitet til å bygge sidene slik de vil.: Send- og Avtale-komponent for Adobe Sign og en avtaleliste for Adobe Sign

 

Forbedret administratorside for Adobe Sign

Administratorsiden har et nytt og renere utseende, og alle funksjonene er nå på én enkelt side. Kategoriene er fjernet. Bytt til Lightning Experience for å bruke den nye administratorsiden for Adobe Sign.

Forbedret administratorside for Adobe Sign

 

Forbedret installasjonsveiviser

Bruk den forbedrede installasjonsveiviseren for å koble Adobe Sign-kontoen til Salesforce-kontoen. Installasjonsveiviseren er tilgjengelig fra brukergrensesnittet Klassisk og Lightning. Hvis kontoene ikke allerede er koblet, vil du se installasjonsveiviseren når du velger Adobe Sign i Salesforce.  

 Den forbedrede installasjonsveiviseren for å koble Adobe Sign-kontoen til Salesforce-kontoen

Det vil vises en Fullført!- melding når veiviseren har koblet kontoen for å aktivere automatiske statusoppdateringer.

Suksess! melding når veiviseren har koblet kontoen for å aktivere automatiske statusoppdateringer.

Opprettelse av dynamiske produktlister

Du kan nå automatisk legge til produktlister i en avtale til signering. Sammenslåingstilordningene er utvidet til å inkludere alle produkter som er knyttet til en salgsmulighet. Du kan angi hvilke produktattributter (som antall og pris) som inkluderes i avtalene, samt sortere og filtrere de tilknyttede produktene.

 

Bare jeg signerer

Teamet ditt kan nå signere hvilket som helst dokument med “Bare jeg signerer”. For å gjøre det kan avsenderen velge alternativet Bare avsender signerer på siden Send avtale. Avsenderen kan deretter laste opp dokumentet, dra og slippe eventuelle nødvendige skjemafelt på det, og så signere det. Dokumentet kan sendes til avsenderen og alle andre mottakere som er angitt. En post med denne prosessen blir automatisk generert i Salesforce, og en kopi av dokumentet lagres også der. Alternativet Bare avsender signerer vises hvis innstillingen Aktiver bare avsender signerer er aktivert, og den kan settes til skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskytt Bare avsender signerer.

 

Tilpassede landingssider etter signering

Du kan nå automatisk omdirigere underskriverne av en avtale til en angitt URL-adresse etter at de har signert. Du kan for eksempel omdirigere underskrivere til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Angi også hvor mange sekunder som skal gå før omdirigeringen utføres. Alternativet for å angi en omdirigerings-URL og angi antall sekunder er tilgjengelig på Send avtale-siden når innstillingen Aktiver alternativer etter signering er aktivert, og den kan settes til skrivebeskyttet med innstillingen Skrivebeskytt Alternativer etter signering.

 

Støtte for større filer

Tidligere var det nødvendig med ekstra oppsettrinn for å sende transaksjoner som inkluderte store filer. Nå kan du sende større transaksjoner slik:

 • Manuell arbeidsflyt – Når du klikker på knappen Send til signering på avtalesiden, kan du sende en transaksjon som er opptil 4 MB, inkludert flere dokumenter som til sammen er opptil 4 MB.
 • Bakgrunnshandlinger – Når du sender et dokument med bakgrunnshandlinger, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 9 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 9 MB.

Merk: Transaksjoner som er større enn den nevnte størrelsen, støttes med ekstra oppsett.

 

E-signeringsvarsler innenfor Salesforce

Teammedlemmene kan nå bli varslet innenfra Salesforce når en avtale de har sendt, er i ferd med å utløpe. Dette alternativet styres med Opprett påminnelseshendelse for signeringstidsfrist og Dager for påminnelseshendelse for signeringstidsfrist. Avsenderen ser et popup-varsel i Salesforce og kan deretter handle ved å kontakte underskriveren og kanskje forlenge tidsfristen.

 

Digitale signaturer

Du kan sende en avtale ut for digital signatur. Digitale signaturer foretrekkes fremfor elektroniske signaturer i enkelte regioner (som i EU) og industrier (som farmasøytisk). Funksjonen for digitale signaturer er for øyeblikket i beta. Kontakt Adobes kundestøtte hvis du ønsker å bruke digitale signaturer før november 2015, da de vil bli generelt tilgjengelige.

 

Forenklet installasjonsveiviser

Den nye installasjonsveiviseren gjør det enklere enn noen gang å konfigurere Salesforce etter installering. Nå trenger du bare å velge bekreftelsesalternativet for å tillate at Adobe Document Cloud eSign-tjenester legger til et klarert, eksternt sted for organisasjonen din.

 

Administratorkontroll: Skjul tilpasset sidefelt

Hvis det er lagt til et tilpasset sidefelt på siden for avtaleredigering – som nås ved å bruke Vis avtale-knappen – kan du nå skjule dette sidefeltet ved å aktivere innstillingen Skjul sidefelt for avtaleredigeringsside.

 

Administratorkontroll: Automatisk klargjøring

I tidligere utgivelser ble brukere klargjort automatisk når de sendte eller behandlet avtaler. Nå kan du velge å eliminere automatisk klargjøring ved å bruke innstillingen Deaktiver brukerklargjøring. Vær oppmerksom på at denne innstillingen ikke styrer den automatiske klargjøringen som skjer når Oppdater avtale klikkes på fra Avtale-listen

 

Push-utgivelser

Med v17 kan periodiske oppdateringer nå sendes automatisk til organisasjonen slik at du slipper det ekstra arbeidet med å laste ned og installere en ny pakke for punktutgivelser.

 

Vis meg hvordan-opplæringer i produktet

Ved å bruke en ny funksjon som kalles “Vis meg hvordan” kan teammedlemmer se enkle opplæringer som dekker emnene som oftest er forvirrende.

 

Service Cloud / Konsollrammer

Adobe Document Cloud eSign-tjenester kan nå vises som en ramme i konsollvisningen. Dette eliminerer popup-vinduer ved bruk av Service Cloud eller Sales Cloud.

Programmet ble fullt ut merket til Adobe Document Cloud eSign-tjenester for Salesforce

Aktiverte OAuth som godkjenningsmetode for pakken

Salesforce 1 aktivert

 • Fullt innebygd integrasjon
 • Høyest rangerte app for e-signatur
 • e-signaturer du stoler på

 

Gjør alt på mobil – send og spor avtaler fra Salesforce1

Send fra hvor som helst

 • Send dokumenter til signering fra Android- eller iOS-enheter

Overhold forretningspolicyer når du er på farten

 • Automatisk utfylling av mottakere, dokumenter og avtalealternativer
 • Slå automatisk sammen Salesforce-data i kontrakter og send underskriverdata tilbake

Behandle avtaler når du er på reise

 • Få varslinger i sanntid og statussporing

 

Avslutt avtaler lokalt med personlig signering fra Salesforce1

 • Initier kontrakt for personlig signatur
 • Gi enheten til kunden som så kan signere med finger eller pekepenn
 • Avslutt avtalen og lagre kontrakten automatisk i Salesforce

 

 

Bekreft identiteten til underskriveren – få høyere sikkerhet med telefongodkjenning

 • Få en strømlinjeformet, mobilvennlig brukeropplevelse for identitetsbekreftelse
 • Aktiver tofaktors godkjenning
 • Send automatisk en bekreftelseskode via talemelding eller SMS-tekstmelding

 

 

Bruk forskjellige nivåer av identitetsbekreftelse for hver underskriver

Bekreft identiteten til deltakere med tofaktors godkjenning

Velg forskjellig bekreftelsesmetode for hver mottaker

 • Unikt passord
 • KBA
 • Sosial identitet
 • (NYTT) Godkjenning via telefon

 

 

Endre enkelt godkjenningsmetode

 • Tilbakestill enkelt identitetsbekreftelsesinnstillinger for dokumenter som er til signering
 • Bruk Administrer-siden til å gjøre endringer og gjennomgå andre innstillinger for dokumentbeskyttelse

 

 

Send og administrer samlet – spar tid og arbeid

Øk effektiviteten og opprett mange dokumenter samlet:

 • Partneravtaler
 • NDA-er
 • Samtykkeskjemaer
 • Fornyelsesavtaler

 

Send og administrer avtaler raskt og enkelt

 • Opprett avtale
 • Send påminnelse
 • Avbryt avtale
 • Oppdater avtalestatus
 • Slett avtale
 • Endre eier

 

 

Distribuer globalt – aktiver e-signaturer for den globale arbeidsstyrken

Arbeid automatisk på språk som er angitt i brukerens Salesforce-innstillinger

Få en fullt lokalisert opplevelse for globale Salesforce-brukere:

 • Avsendere
 • Underskrivere
 • Administratorer

 

 

Standardiser skjemaer og maler for å oppfylle forretningsbehov

Last opp og gjenbruk dokumenter fra EchoSign-dokumentbibliotek

Bruk en skjemafeltmal til raskt å legge til felt på dokumenter som genereres ofte

 

 

Send kontrakter på rekordtid – den beste opplevelsen ble akkurat bedre

 • Arbeid med et enklere og mer moderne brukergrensesnitt
 • Dra og slipp for å omordne mottakere og dokumenter
 • Bruk kalendervelger til å velge utløpsdatoer
 • Erstatt gjeldende underskriver når dokumentet er ute til signering
 • La mottakerne signere i hvilken som helst rekkefølge

Send avtaler fra Chatter

 

Betydelige forbedringer av datatilordninger

 

Globalt oversatt opplevelse for avsendere i Salesforce

 

Optimalisert sending

Forbedringer til avtalemaler:

 • Hent automatisk mottakere fra kontokontaktroller
 • Legg automatisk ved tilbud ved sending fra Salgsmulighet-objekt
 • Knytt automatisk sammen Salgsmulighet og Konto med Avtale-post ved sending fra de objektene
 • Bruk spesifikk vedleggs-ID for avtalevedlegg
 • Bruk avtalemaler med Conga Composer

 

Andre forbedringer:

 • Send til mer enn seks mottakere, eller send til godkjenning med Conga
 • Alternativ for å beholde avtaler fra Salgsemne-post selv om den konverteres til Konto, Kontakt eller Salgsmulighet

 

 

Salesforce Identity-integrasjon

Adobe EchoSign er testet, validert og dokumentert for å integreres med Salesforce Identity slik at det blir enklere enn noen gang for IT-organisasjoner å ta i bruk viktige administrasjonsfunksjoner for identitet og tilgang, sømløst og sikkert

Finn ut mer på: http://www.salesforce.com/identity

Høydepunkter for Versjon 13-utgivelsen

 

Optimaliser dokumentarbeidsflyter i samsvar med dine forretningsbehov

 • Send dokumenter for godkjenning
 • Send tilbud som PDF-filer og bruk tilpassede kontrakter med avtalemaler
 • Opprett formler for å beregne data fra andre felt

Identifiser underskriverne bedre for viktige dokumenter

 • Aktiver avansert godkjenning av underskrivere

Få oppdateringer umiddelbart og samarbeid i sanntid for å avslutte avtaler raskt

 • Adobe EchoSign for Chatter holder deg oppdatert uansett hvor du er

Konfigurer raskere og kom raskere i gang

 • Benytt den enkle installeringsveiviseren og den nye administratorsiden
 • Synkroniser Salesforce-profiler og EchoSign-grupper
 • Aktiver raskt sammenslåing av dokumentdata eller send underskriverdata tilbake til Salesforce
 • Opplev trinnvise, veiledede gjennomganger av viktige funksjoner

 

Installeringsveiviser og forbedret administratorside

 

Send dokumenter for godkjenning

 

Avansert bekreftelse av underskriveridentitet

 

Brukseksempel

 

Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)

 

Bekreftelse av nettidentitet

 

Forbedrede arbeidsflyter for avtalemaler

 

Slå sammen data fra Salesforce for å opprette dokumenter

 

Send data tilbake til Salesforce

 

Adobe EchoSign for Chatter

 

Automatisert synkronisering for Salesforce-profiler og EchoSign-grupper

 

Veiledede gjennomganger av EchoSign for Salesforce

EchoSign-funksjoner våren 2013

 • Opprett kraftige, dynamiske skjemaer med beregninger, og send beregnede data tilbake til Salesforce
 • Legg til eller endre tidsfrister for signering etter at avtalen er sendt til signering
 • Utelukk interne underskrivere fra dokumenttidsfrister
 • Forbedret dokumentlesbarhet under forhåndsvisning eller signering
 • Krev at underskrivere godtar organisasjonens tilpassede vilkår for bruk under signering
 • Oppdatert iOS-mobilapp med mulighet for signering frakoblet

 

Høydepunkter fra Versjon 12-utgivelser

Versjon 12 utgitt våren 2012:

 • Hent inn data fra Salesforce til dokumenter før sending
 • Definer standardalternativer for avtaler og preferanser gjennom avtalemaler

Versjon 12-oppdatering (punktutgivelse) lansert i september 2012:

 • Knytt støttedokumenter som er innhentet fra underskrivere, til Salesforce-objekter
 • Legg ved filer som er lagret i Salesforce-innholdslager, for å sende til signering
 • Legg ved hvert signerte dokument separat i et Salesforce-objekt når flere dokumenter ble sendt i en transaksjon

 

Forbedret administratorside

 

Hent inn data fra Salesforce til EchoSign-avtaler

 

Avtalemaler og Send til EchoSign-knapp

 

Inkluder signert avtale og revisjonsspor i Salesforce

 

Avanserte tilpassingsalternativer

 

Legg ved filer fra Salesforce-innhold

 

Samle inn støttedokumenter

 

Adobe PDF-sertifisering for alle EchoSign-dokumenter

 

Betingede datafelt

 

Tilleggsforbedringer av EchoSign-skjemafelt

 

Tilleggsfunksjoner

Oppdater Salesforce.com med EchoSign-skjemafeltdata

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?