Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Workday: Installasjonsveiledning

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for Workday: Installasjonsveiledning forklarer hvordan du integrerer Adobe Acrobat Sign i Workday-klienten. For å bruke Adobe Acrobat Sign fra Workday må du vite hvordan du

 • lager et rammeverk for forretningsprosesser
 • setter opp og konfigurerer Workday-klient
 • etablerer Acrobat Sign og Workday Studio-integrasjon

For å kunne sende avtaler med Acrobat Sign fra Workday må du fullføre følgende trinn:

Aktiver Adobe Acrobat Sign-kontoen din

Eksisterende kunder med etablerte Adobe Acrobat Sign-kontoer kan hoppe over trinnet Konfigurere Adobe Acrobat Sign for Workday.

Kunder som ikke har brukt Adobe Acrobat Sign før og ikke har en eksisterende pålogging, må aktivere én av følgende kontoer:

Merk:

Innstillinger for brukere i flere grupper (UMG) er nå aktivert som standard i Adobe Acrobat Sign-kontoen. For å sikre at du bruker riktig brukergruppe når du sender avtaler, må du ta følgende tiltak:

 • Når du oppretter en Adobe Acrobat Sign-konto, oppretter du en ikke-brukerspesifikk konto-e-post (en tjenestekonto) som er spesifikk for Workday-gruppen. 
 • Hvis du har en eksisterende Adobe Acrobat Sign-konto:
  • Kontroller at Workday-brukerkontoen bare er en del av Workday-gruppen.
  • Hvis Workday-brukerkontoen er en del av flere grupper, angir du Workday-gruppen som Primær.

Aktivere den administrative kontoen i Adobe Acrobat Sign

Du må kontakte en spesialist i Adobe-introduksjon for å klargjøre Acrobat Sign-kontoen din for Workday. Når du er ferdig, mottar du en e-postbekreftelse som vist nedenfor. 

sign-email

Du må følge anvisningene i e-postmeldingen for å initialisere kontoen og få tilgang til startsiden for Adobe Acrobat Sign.

sign-home

Aktivere prøveversjonen din av Adobe Acrobat Sign-kontoen

For å be om en 30 dagers prøveversjon av Adobe Acrobat Sign må du fylle ut dette registreringsskjemaet.

Merk: Vi foreslår at du bruker en gyldig funksjonell e-postadresse for å opprette prøveperioden og ikke en midlertidig e-postadresse. Du må ha tilgang til denne e-postboksen for å bekrefte kontoen, så adressen må være gyldig.

request-sign-trial

I løpet av én virkedag tilbyr pålastingsspesialisten til Acrobat Sign kontoen din (i Acrobat Sign) for Workday. Når du har fullført, mottar du en e-postbekreftelse. Følg anvisningene i e-postmeldingen for å initialisere kontoen og få tilgang til startsiden for Adobe Acrobat Sign.

Ytterligere hensyn

 • Hvis du vil sikre at Acrobat Sign- og Workday-integreringen fungerer riktig, kontakter du Adobes kundestøtte for å deaktivere varsler (både e-post og Acrobat).
 • Bruk test-e-postadresse under testing. 
 • Når Acrobat-varsler er deaktivert, vises ikke avtaler på Behandle-siden for underskrivere med en aktiv konto før signeringen er fullført.

Konfigurer Adobe Acrobat Sign for Workday

For å konfigurere Acrobat Sign for Workday må du generere følgende to dedikerte objekter i Acrobat Sign-systemet:

 • En Workday-gruppe: Workday krever en dedikert gruppe i Acrobat Sign-kontoen for å aktivere integreringsfunksjonalitet. Adobe Acrobat Sign-gruppen brukes til å kontrollere bare Workday-bruken av Acrobat Sign. All annen potensiell bruk, for eksempel Salesforce.com eller Arriba, påvirkes ikke. E-postvarslene undertrykkes i Workday-gruppen, slik at Workday-brukerne bare mottar varsler i Workday-innboksen.

 • En godkjenningsbruker som skal inneha integrasjonsnøkkelen: En Workday-gruppe må bare ha én gruppeadministrator, som er den godkjente innehaveren av integrasjonsnøkkelen. Vi anbefaler at administratoren bruker en funksjonell e-postadresse som HR@MyDomain.com, i stedet for en personlig e-postadresse, for å redusere risikoen for at brukeren blir deaktivert i fremtiden og dermed deaktiverer integrasjonen.

Opprette en gruppe og en bruker i Adobe Acrobat Sign

 1. Logg på Adobe Acrobat Sign som kontoadministrator.

 2. Opprett en ny gruppe ved å gå til Regnskap > Grupper og deretter velge plussikonbilde-ikonet.

  sign-create-group-1

 3. Oppgi et navn på gruppen i dialogboksen som vises, og velg deretter Lagre.

  sign-create-group-2

  Det fører deg tilbake til Grupper-siden som viser den nye brukeren med statusen OPPRETTET. Når gruppen er aktivert, endres statusen til AKTIV.

  sign-create-group-3

  Merk:

  Brukerkontoen for Workday må bare være en del av Workday-gruppen. Hvis Workday-brukerkontoen er en del av flere grupper, må Workday-gruppen angis som primær

 4. Når du skal opprette en ny bruker, velger du Brukere fra panelet til venstre.

 5. For å opprette en ny bruker, velger du plussikonbilde ikon.

  sign-create-user

 6. I dialogboksen som åpnes, oppgir du de nye brukerdetaljene:

  1. Oppgi en fungerende e-postadresse som du har tilgang til.
  2. Oppgi et passende for- og etternavn.
  3. Velg [Opprett en ny gruppe for denne brukeren] i Primærgruppe-feltet.
  4. Oppgi et intuitivt navn, som Workday, i feltet Nytt gruppenavn.
  5. Velg Lagre.
  sign-create-user-2

 7. Velg Lagre.

  Det fører deg tilbake til brukersiden som viser den nye brukeren med en OPPRETTET status.

  sign-create-user-3

 8. For å bekrefte e-postadressen til brukeren med Opprettet-status:

  1. Logg på den nye brukerens e-postkonto.
  2. Finn e-postmeldingen med "Velkommen til Adobe Acrobat Sign".
  3. Velg Klikk her for å angi passord.
  4. Angi passordet.

  Når du har bekreftet e-postadressen, endres statusen for brukeren fra OPPRETTET til AKTIV.

  sign-create-user-4

 9. Slik definerer du godkjenningsbrukeren:

  1. Gå til Brukere-siden (hvis du ikke allerede er der).

  2. Dobbeltklikk på brukeren i Workday-gruppen.

   Dette åpner en Rediger-side for brukeretillatelsene.

  3. Sjekk Gruppeadmin.

  4. Velg Lagre.

  sign-user-edit

Konfigurere Workday-klienten

For å fullføre tilkoblingen mellom Workday-klienten og Adobe Acrobat Sign må det opprettes en klarert relasjon mellom tjenestene. Når relasjonen er etablert, kan hver forretningsprosess i Workday ha et Gjennomgå dokument-trinn lagt til for å aktivere signeringsprosessen via Adobe Acrobat Sign.

Slik oppretter du en klarert relasjon:

 1. Logg på Workday som kontoadministrator.

 2. Finn og åpne siden Rediger klientoppsett – forretningsprosesser.

 3. Kontroller at 2-trinns verifisering og enkel pålogging (SSO) er deaktivert på Adobe-kontoen din, og gå deretter til Konfigurasjon av e-signatur og fullfør følgende trinn:

  1. Velg Autentiser med Adobe
   Den starter OAuth2.0-godkjenningssekvensen.
  2. Oppgi e-postadressen og passordet som er knyttet til enterprise Acrobat Sign-kontoen din for Workday.
 4. Oppgi legitimasjonen for Adobe Acrobat Sign-gruppeadministratoren du opprettet tidligere, når du blir bedt om det.

 5. Godkjenn tilgangen til Adobe Acrobat Sign i tillatelsesdialogen.

  Når tilkoblingen er opprettet, er det merket av for "Adobe-konfigurasjon aktivert", og du kan begynne å bruke Adobe Acrobat Sign med Workday.

  Konfigurasjon av e-signatur

  Merk:

  Påse at du logger helt av eventuelle andre Adobe Acrobat Sign-forekomster før du fortsetter.

Konfigurere Se gjennom dokument-trinnet

Dokumentet for gjennomgang av dokumenttrinnet kan være ett av følgende:

 • Et statisk dokument
 • Et dokument generert av et Generer dokument-trinn i samme forretningsprosess
 • En formatert rapport opprettet med Workday-rapportdesigneren

Du kan legge til disse dokumentene med Adobe-tekstkoder for å kontrollere utseendet til og plasseringen av Adobe Acrobat
Sign-spesifikke komponenter. Dokumentkilden må angis i definisjonen for forretningsprosessen. Det er ikke mulig å laste opp et ad hoc-dokument når forretningsprosessen utføres.

Det unike med å bruke Adobe Acrobat Sign med et Gjennomgå dokument-trinn er muligheten til å ha serialiserte underskrivergrupper. Dette lar deg angi rollebaserte grupper som signerer i rekkefølge. Adobe Acrobat Sign støtter ikke parallelle signeringsgrupper.

Hvis du vil ha hjelp til å konfigurere Se gjennom dokument-trinnet, kan du se Hurtigveiledningen.

Kundestøtte

Kundestøtte for Workday

Workday er integreringseieren og må være det første kontaktpunktet for spørsmål om omfanget til integreringen, forespørsler om funksjoner eller problemer med den daglige funksjonen til integreringen.

Du kan se følgende Workday-fellesskapsartikler om hvordan du feilsøker integrasjonen og genererer dokumenter:

Adobe Acrobat Sign-kundestøtte

Adobe Acrobat Sign er integreringspartneren og må kontaktes hvis integreringen ikke kan hente signaturer, eller hvis varsling om ventende signaturer mislykkes.

Adobe Acrobat Sign-kunder må kontakte sin kundeansvarlige (Customer Success Manager) for kundestøtte. Teknisk kundestøtte for Adobe kan også kontaktes via telefon på 1-866-318-4100. Vent på produktlisten, og tast deretter 4 og 2 (når du blir bedt om det).

Kontakt Adobe Acrobat Sign-kundestøtte

Vanlige spørsmål

 • Hvorfor oppdateres ikke statusen innenfor Workday, selv når dokumentet er fullt signert?

Dokumentstatusen i Workday reflekteres kanskje ikke hvis kandidaten ikke klikker på Send-knappen etter å ha logget på Adobe Acrobat Sign.

Per Workday-oppgave Kontroller eSignature-signeringsstatus: For å starte prosessen kan brukeren sende den tilknyttede Innboks-oppgaven.

Per Workday-utvikling: Den opprinnelige signeringen fullfører prosessen bare hvis brukeren sender Innboks-oppgaven etter å ha signert dokumentet. Etter signering lukkes iframe og brukeren omdirigeres til den samme oppgaven der de kan klikke på send-knappen for å fullføre prosessen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet