Brukerveiledning Avbryt

Konfigurere tjeneste for store dokumenter og push-avtaler

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Serviceveiledning for store dokumenter og push-avtaler forklarer hvordan dukonfigurerer Acrobat Sign for Salesforce til å sende store dokumenter (mer enn 4,0 MB fra send avtale-siden og 9,0 MB ved massesending) eller push-avtaler for avtaler opprettet utenfor Salesforce-miljøet.

Du må definere tilbakekallsmiljøet for å opprette og bruke tjenestene Store dokumenter og Push-avtaler. Tilbakekallingsmiljøet kan brukes for én eller begge tjenestene. Tilbakeringingsmiljøet krever at du oppretter en ny og dedikert bruker og profil, som sikrer at:

 • Et kjent og minimalt autorisert sett med tillatelser er i kraft.
 • Funksjonaliteten brytes ikke på grunn av en deaktivering av brukeren.

For å etablere tilbakekallsmiljøet og bruke tjenester for store dokumenter og push-avtaler, må du fullføre følgende trinn:

Bekreft forutsetninger

Merk:

Salesforce Professional Edition støtter ikke transaksjoner med store dokumenter eller push-avtaler.

Definer tilbakekallbrukeren

Du må opprette en dedikert bruker for å gi objekttillatelser for tilbakekallingsprosessen. Det gjør du slik:

 1. Logg på Acrobat Sign for Salesforce-kontoen som bruker administratorlegitimasjon.

 2. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profiler.

 3. Finn Standardbruker i listen over brukerprofiler, og velg deretter Klone for oppføringen.

  Definer tilbakekallbruker i Acrobat Sign for Salesforce.

 4. Oppgi et profilnavn på siden som åpnes med Kloneprofil, og velg deretter Lagre.

  Eksempelprofilen her bruker «'Demo callback user» som profilnavn.

  Opprett tilbakekallbrukerprofil i Acrobat Sign for Salesforce.

 5. Følg trinnene nedenfor for å opprette en ny bruker ved å bruke en standard Salesforce-lisens:

  1. Fra venstre panel, velg Brukere
  2. På siden Brukere velger du Ny bruker.
  3.  På siden med Ny bruker gir du brukeren et intuitivt navn, tildeler en Salesforce-lisens og tildeler profilen du opprettet ovenfor. Velg Lagre.
  Opprett ny tilbakekallbrukerprofil i Acrobat Sign for Salesforce.

 6. Legg til tillatelsessettet Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker for tilbakekallbrukeren ved å bruke følgende trinn:

  1. Gå til Oppsett > Administrajon > Brukere > Brukere.
  2. Velg Fullt navn-koblingen for tilbakekallbrukeren.
  3. Hold musepekeren over Tildelinger for tillatelsessett og velg deretter Rediger tildelinger.
 7. På siden Tildeling av tillatelsessett:

  1. Under Tilgjengelige tillatelsessett velges Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker.
  2. Velg Legg til-knappen for å flytte tillatelsessettet til Aktivert-kolonnen.
  3. Velg Lagre.
  Legg til Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker i Acrobat Sign for Salesforce.

 8. Koble brukeren til Acrobat Sign ved å følge trinnene som samsvarer med miljøet du bruker. 

  1. Logg på som den nyopprettede tilbakekallbrukeren.
  2. Naviger til Appstarter > Adobe Acrobat Sign-administrator.
  3. Under tilbakekallingsbrukeren velger du Koble til en konto.
  4. I dialogen med Tillat tilgang velger du Tillat.
   Den ber deg logge på Salesforce-kontoen igjen. 
  5. Når du er logget på, går du til siden med Adobe Acrobat Sign-administrator og bekrefter at tilbakekallbrukeren er koblet til.
  Koble til tilbakekallkonto på Acrobat Sign for Salesforce-administrasjonssiden.

  link-callback-account-2

  Tilknyttet tilbakekallingskonto.

  1. Logg på Acrobat Sign for Salesforce-kontoen som bruker standard systemadministratorprofil.
  2. På Lightning-siden Sign for Salesforce velger du fanen med Adobe Acrobat Sign-administrator.
  3. Under tilbakekallingsbrukeren velger du Koble til en konto.
  4. I dialogen med Tillat tilgang velger du Ikke deg? 
  5. På påloggingssiden for Salesforce angir du legitimasjonen for tilbakekallbrukeren og logger på.

  Den tar deg tilbake til Adobe Acrobat Sign-adminsiden. Verifiser at tilbakekallbrukeren er tilknyttet.

  Koble tilbakekallbruker for «Acrobat Sign for Salesforce»-kommersiell nettsky.

  Koble tilbakekallbruker for «Acrobat Sign for Salesforce»-kommersiell nettsky.

  Logg på Salesforce-kontoen til tilbakekallbrukeren av Acrobat Sign.

Etabler tilbakekallstedet

Acrobat Sign-administratorer må etablere og konfigurere et område spesifikt for Adobe Acrobat Sign-tilbakekall i Commercial Cloud. Dette oppsettet sikrer at avtaleoppdateringer umiddelbart sendes til Salesforce, og at store dokumenter enkelt kan lastes ned. Merk at funksjonen for push-avtaler ikke er tilgjengelig for brukere av Government Cloud.

Merk:

Før du bruker Salesforce-nettsteder i organisasjonen, må du registrer et Force.com-domene, som brukes for alle Salesforce-nettstedene i kontoen. Når du velger et domenenavn, bør du være kort for å unngå å overskride Adobe Acrobat Signs grense på 255 tegn for nettadresser for tilbakekall.

 1. Bruk søkeoppsettlinjen øverst til å søke etter nettsteder og velg deretter fra søkeresultatene med Nettsteder. Alternativt kan du gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.

 2. Hvis du vil bruke et område som allerede er registrert, kan du hoppe over dette trinnet.

  Hvis ikke følger du disse trinnene for å registrere områdedomenenavnet:

  1. Skriv inn ønsket domenenavn i tekstfeltet etter https://
  2. Velg Kontroller tilgjengelighet for å sikre at domenet er tilgjengelig. Når du har et tilgjengelig domene, vises en Vellykket-melding.
  3. Godta Vilkår for bruk og klikk på Registrer My Force.com-domene.

 3. På den oppdaterte siden velger du Ny.

 4. På siden Nettstedsredigering:

  1. Angi verdien Områdeetikett til Adobe Acrobat Sign-tilbakekall.
  2. Velg Områdenavn-feltet. Den setter automatisk verdien til adobe_acrobat_sign_callback.
  3. Angi verdien Områdekontakt til en Salesforce-bruker som skal motta varslinger om områder. I de fleste tilfeller er dette kontoadministratoren.
  4. Angi verdien Standard nettadresse til AdobeAcrobatSignCallback.
  5. Velg Aktiv-avmerkingsboksen.
  6. Angi verdien Aktiv hjemmeside for område til EchoSignCallback.
   EchoSign er et eldre navn for Adobe Acrobat Sign.
  7. Velg Lagre.
  Opprett tilbakekallingssted i Acrobat Sign for Salesforce.

 5. Legg til IP-områder for innstillinger for offentlig tilgang på nettstedet for å begrense dem til Adobe Acrobat Sign IP-er. Det gjør du slik:

  1. Fra siden Områdedetaljer for tilbakekallområdet, velger du Innstillinger for felles tilgang.
  2. Velg IP-innloggingsområder.
  3. Velg Ny.
  4. Angi den første sekvensen av IP-adresser i dialogboksen IP-områder for pålogging:
   • Innledende IP-adresse: 52.71.63.224
   • Avsluttende IP-adresse: 52.71.63.255
   • Beskrivelse: Acrobat Sign
  5. Velg Lagre.
  6. Gjenta trinn 2–5 for IP-adresseområdene i tabellen nedenfor.

  For å finne ut hvilke IP-områder som er tilknyttet din region, se en av følgende liste over IP-adresser basert på miljøet du bruker: 

  Liste over eksempler på IP-adresseområder:

  Start-IP-adresse Slutt-IP-adresse Beskrivelse
  13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
  3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
  40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
  44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
  51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
  52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
  52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
  52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
  52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
  52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
  52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

  De endelige IP-seriene for pålogging for Adobe Acrobat Sign-tilbakekallområder skal se slik ut:

  IP-områder

  Merk:

  Hvis du får feilen «Listen over IP-serier omfatter ikke gjeldende IP-adresse....», aktiverer du Lagre denne IP-serien selv om den ikke dekker min gjeldende IP-adresse og velger deretter Lagre.

Konfigurer de enkelte tjenestene

Store dokumenter har standard støtte for sending av transaksjoner og bakgrunnshandlinger, hver med sin egen størrelsesgrense som følger:

 • Send transaksjoner– Du kan sende ett eller flere dokumenter med en totalsum på opptil 4,0 MB via alternativet «Send til signering» på avtalesiden.
 • Bakgrunnshandlinger– Disse tillater sending av ett enkelt dokument eller flere dokumenter som totalt er opptil 9,0 MB. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for avansert tilpassing.

Hvis du vil aktivere sending av store dokumenter, må du gjøre følgende:

 1. Rediger profilen til tilbakekallbrukeren for å gi tilleggstilgang.
 2. Aktiver LargeFileDownloadService Apex-klasse for nettstedet.
 3. Oppdater de tilpassede innstillingene slik at de bruker tilbakekall-URL-adressen

Redigere profilen for tilbakekallbruker

Slik aktiverer du tillatelser for objektnivå for brukeren av Adobe Acrobat Sign tilbakekall-nettstedet:

 1. Gå til Profiler-siden og velg deretter for tilbakekallbrukeren du opprettet (demo tilbakekallbruker i dette eksemplet). Rediger.
 2. Bla ned til Tillatelser for tilpassede objekter og aktiver alle tillatelser for Avtaler: les, opprett, rediger, slett, vis alle, endre alle.
 3. Velg Lagre.
Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

Aktiver Apex-klassen LargeFileDownloadService

Du må justere Adobe Acrobat Sign-tilbakekallstedet til å inkludere Apex-klassen LargeFileDownloadService for synlighet.

Instruksjonene nedenfor stemmer overens med det forbedrede profilgrensesnittet. For detaljer om profilgrensesnitt kan du se Salesforce-profiler.

 1. Bruk søkeoppsettlinjen øverst til å søke etter nettsteder og velg deretter fra søkeresultatene i Nettsteder. Alternativt kan du gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domene > Nettsteder.

 2. Velg Adobe Acrobat Sign-tilbakekall-nettsted.

 3. Velg Innstillinger for offentlig tilgang.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

 4. Velg Aktiver tilgang til Apex-klasse og velg deretter Rediger

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

 5. Fra listen Tilgjengelige Apex-klasser til venstre velger du echosign_dev1.LargeFileDownloadService og deretter velger du Legg til for å flytte den til listen Aktiverte Apex-klasser. Velg deretter Lagre.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

Oppdater de tilpassede innstillingene slik at de bruker tilbakekall-URL-adressen

 1. Bruk søkeoppsettlinjen øverst til å søke etter nettsteder og velg deretter fra søkeresultatene for Nettsteder.

  Alternativt kan du gå til Oppsett > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.

 2. Velg Adobe Acrobat Sign-tilbakekall.

 3. Under delen Egendefinerte nettadresser merker du av for Vis.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

 4. På den nye fanen kopierer du verdien for nettadressen i nettleseren og limer den inn i en tekstfil.
  Nettadressen skal ligne: https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

 5. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Egendefinert kode > Egendefinerte innstillinger.

 6. For merket med Adobe Sign-innstillinger velges Administrer > Rediger eller Ny.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

 7. På siden med Rediger innstillinger for Adobe Acrobat Sign:

  1. I dialogboksen Nettadresse for tilbakekall fra Adobe- til Salesforce-nettsted limer du inn nettadressen til den sikre nettadressen som du kopierte etter konfigurasjon av Adobe Acrobat Sign-tilbakekallområdet.
   Kontroller at adresseprefikset er https og ikke http.
  2. Velg Lagre.

  Det aktiverer tjenesten for store dokumenter.

  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

API for Acrobat Sign lar deg sende signaturforespørsler, opprette nettskjemaer og bygge dem inn på nettstedet ditt. Disse avtalene blir deretter sendt og opprettet i Salesforce som om de ble sendt direkte fra den. Du kan også sende avtaler via nettapplikasjonen adobesign.com, så synkroniseres de tilbake til Salesforce.

Slik aktiverer du push-avtaler:

Merk:

Hvis du vil aktivere push-tilbakekallavtaler til å fungere riktig etter overføring av webhook 2.0, må du legge til Webhook IP-adresser til stedets tilbakekallbrukerprofil.  

Legg til Visualforce-siden EchoSignAgreementPushCallback på tilbakekallstedet

 1. Bruk søkeoppsettlinjen øverst til å søke etter områder og velg deretter Nettsteder fra søkeresultatene.

  Alternativt kan du gå til Oppsett Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.

 2. Velg Adobe Acrobat Sign-tilbakekall.

  Konfigurer tilbakekallingssted for å sende avtaler til Acrobat Sign for Salesforce.

 3. Bla ned til delen med Visualforce-sider på nettstedet og velg Rediger.

 4. På tilgangssiden med Aktiver Visualforce-side:

  1. Finn og velg fra listen over tilgjengelige Visualforce-sider echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
  2. Velg Legg til.
   Flytter siden til listen over Aktiverte Visualforce-sider.
  3. Velg Lagre.
  Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce for å sende dokumenter tilbake til Salesforce.

Rediger nettstedsobjektet og feltnivåtillatelsene

Når du har lagt til Visualforce-siden, kommer du tilbake til siden med Nettstedsdetaljer for tilbakekallstedet. Følg trinnene nedenfor for å redigere siden:

 1. Velg Innstillinger for offentlig tilgang.
 2. på siden med Adobe Acrobat Sign-tilbakekallprofile, velger du Rediger. 
 3. Rull ned til delen Tillatelser for standardobjekter.
 4. Aktiver Les og Opprett for følgende objekter: konto, kontakter, kontrakter, kundeemner og salgsmuligheter.
 5. Velg Lagre.
  Det fører deg tilbake til tilbakekallingsprofilen.
 6. Hvis du vil gjøre justeringer på feltnivå der det er nødvendig, blar du ned til delen med Sikkerhet på feltnivå og redigerer deretter innstillingene for følgende felt som beskrevet:
  • Kontakt
   • Konto: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.
   • E-post: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.
   • Navn: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.
  • Salgsemne
   • Bedrift: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.
   • E-post: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.
   • Navn: sørg for at du merker av i avmerkingsboksene for Lesetilgang og redigeringstilgang.

Legg til bestemte konfigurasjoner

For at alle avtaler som sendes utenfor Acrobat Sign i kontoen din skal opprettes og overføres til Salesforce, gjør du følgende:

 1. Kopier den sikre URL-adressen fra Acrobat Sign-tilbakekallingsstedet du opprettet, og tilføy /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for å danne tilbakekallingsadressen. 

 2. Kontakt Adobes kundestøtte og oppgi tilbakekallingsadressen som skal angis som Adobe Acrobat Sign-kontoens standard tilbakekallingsadresse.

  Eksempel: Hvis nettstedsadressen er https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, skal API-nettadressen for Acrobat Sign være: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

  Adobes brukerstøtte skal også legge inn userID for Adobe Acrobat Sign for tilbakekallingsadressen til brukerinnstillingens API-nettadresse. Kontroller at alle Salesforce-kontoer er satt til å legge til dokumentnøkkelen i tilbakekallsnettadressen.

For sending av avtaler via API-en:

 1. Kopier den sikre nettadressen fra Adobe Sign-tilbakekallingsområdet du opprettet, og tilføy /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for å danne tilbakekallingsadressen som skal brukes i Adobe Acrobat Sign-API-en.

  Eksempel: Hvis nettstedsadressen er https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, skal API-nettadressen for Acrobat Sign være: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

 2. Når du sender en avtale eller oppretter et nettskjema gjennom API-en, må du oppgi en tilbakekallsnettadresse.
  Se gjeldende liste over API-metoder for Acrobat Sign-dokument og se API-parameteren «CallbackInfo».

 3. Påse at kontoinnstillingene er konfigurert til å tilføye dokumentnøkkelen til tilbakekallingsadressen, som skal være standard for Salesforce-kunder som bruker Adobe Sign.
  Dersom det oppstår problemer kan du kontakte Adobes kundestøtte.

 4. Gå til Push Mappings-innstillingene for å definere preferanser for hvordan oppføringer opprettes når avtaler overføres til Salesforce.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?