Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: veiledning for oppgradering

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installere pakken
  2. Konfigurere pakken
  3. Brukerhåndbok
  4. Utviklerveiledning
  5. Veiledning for avansert tilpassing
  6. Veiledning for felttilordning og maler
  7. Brukerhåndbok for mobilapp
  8. Automatiseringsveiledning for flyt
  9. Veiledning for Document Builder
  10. Konfigurere store dokumenter
  11. Oppgraderingsveiledning
  12. Produktmerknader
  13. Vanlige spørsmål
  14. Veiledning for feilsøking
  15. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Live Sign-veiledning
   3. Brukerhåndbok for mobil
   4. Produktmerknader
   5. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Brukerhåndbok
  4. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
  5. Produktmerknader
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Oppgraderingsveiledning
  4. Produktmerknader
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: veiledning for oppgradering gir instruksjoner om hvordan du oppgraderer Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken fra en eldre versjon til den nyeste versjonen.

Adobe krever at du oppgraderer til den nyeste versjonen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce, fordi:

 • Hver versjon av Adobe Acrobat Sign for Salesforce har nye funksjoner og forbedringer som kan gi viktige forbedringer av dokumentarbeidsflytene.
 • Adobe Acrobat Sign for Salesforce støtter bare den nyeste versjonen (N) og to hovedversjoner før den nyeste versjonen (N-1 og N-2). Ikke-støttede versjoner har forhøyede sikkerhetsrisikoer og nektes API-tilgang til Adobe Acrobat Sign-tjenesten.

Viktige merknader om oppgradering 

 • Ikke avinstaller det eksisterende Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken da det kan føre til tap av Acrobat Sign-data i Salesforce.
 • Hvis du har brukere i Salesforce-organisasjonen din som tilhører flere Acrobat Sign-kontoer, må du kontakte kundeansvarlig for Adobe-klienten eller Adobes kundestøtte før du oppgraderer.
 • Før du oppgraderer produksjonskontoen, må du oppgradere og teste i sandkassemiljøet ditt.
  Forsikre deg om at e-postadressen i Sandbox-miljøet er en som du har tilgang til, i tilfelle du får behov for å endre e-postadressen for Adobe Sign-kontoen.
 • Forsikre deg om at innstillingen Lås økter til IP-adressen de opprinnelig kommer fra er deaktivert. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Øktinnstillinger.
 • Se gjennom Nyheter-delene nedenfor for å finne ut om det er alternativer du må konfigurere manuelt.
  Hver utgave har mange nye funksjoner og innstillinger som kan kreve en manuell oppdatering.
 • Hvis du vil vite mer om de nyeste funksjonene i Adobe Acrobat Sign for Salesforce, kan du se Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Produktmerknader.
 • Hvis du installerer en ny forekomst av pakken, se på Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Installasjonsveiledning.
 • Fra og med versjon 24.14, støtter ikke Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserte push-modellen for å utløse automatiske statusoppdateringer. De automatiske avtalestatusoppdateringene blir bare utløst ved hjelp av den REST API-baserte pull-modellen.
  Hvis du installerte Adobe Acrobat Sign for Salesforce pakkeversjon 20.x eller lavere, tester du oppgraderingen i sandkasseorganisasjonen. Hvis oppgraderingen av avtalestatus ikke fungerer, går du til Administrator-fanen på Adobe Acrobat Sign for Salesforce-siden, og kjører Aktiver automatisk statusoppdatering på nytt.
 • Brukere som oppgraderer til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14 må legge til de nye valglisteverdiene manuelt for å angi påminnelser i avtaler. De nye valglisteverdiene er imidlertid tilgjengelige som standard for brukere som utfører en ren installasjon av pakken v 24.14. 

Verifiser gjeldende versjon

Finn versjonen av den installerte pakken før du oppgraderer:

 1. Logg på Salesforce ved å bruke administratorlegitimasjonen din.
 2. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker Installerte pakker og kontrollere deretter versjonsnummeret for Adobe Acrobat Sign-pakken.
Kontroller versjonen av den installerte Adobe Acrobat Sign for Salesforce-appen.

Oppdatere pakken

 1. Gå til Salesforce AppExchange for å få tilgang til den siste Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken og velg deretter Få den nå.

 2. Velg Logg på AppExchange, og skriv inn legitimasjonen din for å fortsette.

 3. I dialogboksen som vises:

  • Velg Installer i produksjon for å installere pakken i produksjonsmiljøet.
  • Velg Installer i Sandbox for å installere pakken i et sandkassemiljø.

  Vi foreslår at du tester hver installasjon i sandkassemiljøet først.

 4. Se gjennom informasjonen om og vilkårene for installeringen, og bekreft at du har lest og forstår vilkårene. Klikk deretter på Bekreft og installer.

 5. Når du blir bedt om å logge på Salesforce-organisasjonen, oppgir du påloggingsinformasjonen og velger deretter Logg på Salesforce.

 6. På Oppgrader Adobe Acrobat Sign-siden som vises, velger du Installer for alle brukere og deretter Oppgrader.

  Merk: installeringen kan ta noen få minutter.

  Oppgrader pakkeversjonen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

 7. Hvis dialogen Godkjenn tilgang for tredjepart vises:

  • Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene.
  • Klikk på Fortsett for å starte installeringen.
 8. På meldingen som sier at installasjonen kan ta litt tid, velger du Ferdig og venter til du mottar e-posten som varsler deg om at pakken har blitt installert.

  Når du mottar e-postbekreftelsen, viser Installert pakke-siden den gjeldende pakkeversjonen.

  Se konfigurasjoner etter installasjon for å konfigurere den nye pakken.

  Oppgraderer Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakkeversjonen.

Konfigurere den oppdaterte pakken

Du må oppdatere OAuth-tilkoblingen mellom Adobe Acrobat Sign og Salesforce. 

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-objekter kan endres etter hvert som pakken utvikles, derfor må du bekrefte arbeidsflytene. Dersom du bygger en tilpasset løsning som avhenger av disse objektene, må du kanskje oppdatere tilpassingen.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker > Installerte pakker.

 2. For Adobe Acrobat Sign-pakken velger du Konfigurer.

  Det starter oppsettsveiviseren for Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  Merk: Dersom oppsettveiviseren ikke starter automatisk, går du til Adobe Acrobat Sign-administrator og velger Start installasjonsveiviseren.

  Start Oppsett

 3. I «Trinn 1: Kople Adobe-kontoen din til Salesforce» i oppsettveiviseren:

  1. Velg Logg på Adobe. 
  2. Logg på Adobe Acrobat Sign ved å bruke administratortilgangen din.
  3. Velg Gi tilgang når du blir bedt om det.

  Det viser en melding som sier Vellykket! Du har nå autorisert Adobe-kontoen din.

 4. På vellykket trinn 1-varslingen, velger du Neste.

 5. I «Trinn 2: Aktiver automatiske Adobe Sign-statusoppdateringer»:

  1. Velg Aktiver.
  2. Når du blir bedt om å gi tilgang til Adobe Acrobat Sign, velger du Tillat.

  Det viser en melding som sier Vellykket! Du har aktivert Automatiske statusoppdateringer for kontoen.

 6. Velg Neste.

 7. Når oppsettveiviseren viser Gratulerer! Oppsettet er fullført, velg Utført.

 8. Konfigurer eventuelle manuelle oppdateringer som er oppført i Nyheter-delen.

Merk:

Når installasjonen og konfigurasjonen av den nye pakken er ferdig, vil du se på tilsvarende seksjoner i Acrobat Sogn for Salesforce: Oppgraderingsveiledning for mer informasjon om innstillinger og felter som er lagt til i tidligere versjoner.

Du må aktivere disse nye innstillingene og feltverdiene manuelt i din organisasjon for at den nye pakken skal kunne fungere riktig. Dersom du for eksempel oppgraderer fra v19 til v23, må du aktivere alle manuelle endringer som er oppført for versjonene v20, v21 og v22.

Hva er nytt

Pakkeversjon 24.26

Legg til valglisteverdien for «Engangspassord på e-post»

For mobilbrukere som oppgraderer fra versjon 24.26, er ikke alternativet for engangspassord på e-post aktivert som standard. Du må aktivere det manuelt som følger:

 1. Gå til Oppsett > Objektbehandling > Mottaker > Felt og relasjoner > Verifiseringsmetode for underskriver.
 2. Rull ned til Verdier-delen og velg Ny.
 3. Enter Engangspassord for e-post.
 4. Velg Lagre.

Pakkeversjon 24.14

 • Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14 inneholder nye valglisteverdier (som vist på bildet nedenfor) for angivelse av påminnelser i avtalemalen og i en avtale. 
  Når du oppgraderer til pakke V 24.14, må Salesforce-administratorer manuelt legge til følgende valglisteverdier i egendefinert felt Automatiske påminnelser i avtalemalen og i det egendefinerte feltet Påminn mottaker om å signere i avtalen:
  • Hver virkedag til signert
  • Annenhver dag til signert
  • Hver tredje dag til signert
  • Hver femte dag til signert
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 legger nye valglisteverdier til for sending av påminnelser til mottakere eller generering av automatiske påminnelser for avtalemaler.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 legger nye valglisteverdier til for sending av påminnelser til mottakere eller generering av automatiske påminnelser for avtalemaler.

 • Slik aktiverer du Acrobat Sign bekreftelsesmetode. Salesforce-administratorer må legge til den nye Acrobat Sign-valglisteverdien i Bekreftelsesmetode for underskriver (API-navnet echosign_dev1_Signer_Verification_Method)-feltet i Mottaker (API-navn echosign_dev1SIGN_Recipients)_c) objekt.
NewSignerVerificationPickListValue.png

 • Versjon 24.14 støtter mottakerens navnelåsfunksjon som krever mottakernavnet for KBA-godkjenning for alle avtaler. For å implementere den påkrevde innstillingen for KBA-navn, må administratorer legge til den nye valglisteverdien Acrobat Sign-godkjenning i bekreftelsesmetoden Intern underskriver i Avtale- og Avtalemal-objekter, som vist nedenfor. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

 • Fra og med v 24.14, støtter ikke Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserte push-modellen for å utløse automatisk statusoppdatering. De automatiske avtalestatusoppdateringene blir nå kun utløst ved hjelp av REST API-baserte pull-modell.

Pakkeversjon 23.x

Denne funksjonen er der for å tillate Adobe Sign å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen på fanen Adobe Sign-administrator eller ved å kjøre installasjonsveiviseren.

Fra v23 av Adobe Sign for Salesforce-pakken vil dokumentlagringsobjektet Filer være det primære objektet som brukes i utvikling.

Kunder som oppgraderer fra versjon v23.0 eller eldre, vil ha eksisterende standard lagringstype unntatt fra oppgradering (vedlegg vanligvis) for å sikre at det ikke oppstår brudd i prosessen.

Administratorer rådes til å evaluere effekten av å endre dokumentlagringstypen til Filer for å utnytte fremtidige funksjoner best mulig.

For å støtte administratorkontrollen av dokumentlagringstypen, er en ny kontroll lagt til i kontrollsettet Tilpassede innstillinger > Adobe Sign-innstillinger.

Dette brukergrensesnittet tilordnes til det egendefinerte objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Gyldige innstillingsverdier er:

 • {empty} – Hvis verdien er tom, er standard virkemåte basert på den installerte versjonen av pakken
  • Versjon 23.0+ vil som standard ha Filer som standard lagringstype
  • Versjoner 23,0 eller eldre standarder til Vedlegg som standard lagringstype
 • Filer – definerer sterkt Filer som det standard lagringsobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedlegg – Definerer sterkt vedlegg som standard lagringsobjekt for Adobe Sign-dokument
Dokumenttypeinnstilling

Pakkeversjon 22.x

Innføringen av arbeidsflyt i Salesforce-pakken krever ekstra tilgangstillatelser for å aktiveres.

Hvis du har tenkt å bruke arbeidsflyt, må du oppdatere OAuth-koblingene.

Det er ikke nødvendig med manuelle konfigurasjoner eller systemendringer.

Pakkeversjon 21.5.11
Påkrevd installasjonspakke for alle versjoner før v21.5.9

All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må installere 21.5.11-pakken først.

Når v21.5.11 er installert, kan gjeldende pakke installeres.

All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må først installere 21.5.11-pakken. Når v21.5.9+ er installert, kan gjeldende pakke installeres.

Chatter må være aktivert for å installere v21.5.11-pakken.

Før du starter oppgraderingsprosessen må du kontrollere at Chatter er aktivert:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Chatter > Chatter-innstillinger.
 2. Hvis Chatter er Deaktivert, velg Rediger.
 3. Tøm Aktivert-avkrysningsboksen.
 4. Velg Lagre.
Aktiver Chatter

Pakkeversjon v21.x

Merk:

v21.x har flere oppdateringer til måten Adobe Sign for Salesforce fungerer på. 

Det anbefales på det sterkeste at du installerer v21.x i sandkassemiljøet først for å verifisere at alle aspekter ved appen fungerer som forventet. 

Utviklere må være nøye med å gjennomgå endringene til oppdateringsrekkefølgen og endringen i Apex-metoden. 

Fra og med v21.0 er objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etikettnavn: Signert avtale) avskrevet.

Kunder som ønsker å få URL-en til den signerte avtalen, bør bruke REST API-kallet agreement GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Merk: URL-en som returneres fra API-kallet, er sikret, og bare gyldig i en begrenset periode.

Nedenfor er den nye sekvensen (per v21.0) som avtalen og dens relaterte objekter oppdateres etter:

 1. Vedlegg 
 2. Mottakere 
 3. Avtale (status og dens andre attributter)
 4. Avtalehendelser 
 5. Chatter-feeder 

Per v21.x er alle asynkrone prosesser (som inkluderer automatiske oppdateringer og datatilordninger) endret fra Future method til Queuebale, som er den nye tilnærmingen anbefalt av Salesforce.

På grunn av denne endringen vil alle tilpassinger i abonnentorganisasjonen som legger til jobber i Salesforce-køen som en del av den automatiske oppdaterings- og/eller datatilordningsprosessen, mislykkes med feilen «System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2»

Dette skjer fordi en køleggingsprosess bare kan legge til én underordnet køjobb, som allerede er gjort av Adobe Sign (se delen "Apex-grenser for kølegging" her).

"Ved kjeding av jobber kan du bare legge til én jobb fra en kjørende jobb med System.enqueueJob, som betyr at bare én underordnet jobb kan finnes for hver overordnede køjobb. Det er ikke støtte for å starte flere underordnede jobber fra samme køjobb."

Symptomet på denne feilen er at avtalestatusen ikke endres og/eller datatilordningen ikke kjører riktig. 

For å rette denne feilen må du se etter den problematiske utløseren, prosessbyggeren eller arbeidsflyten og deaktivere den eller endre den til å bruke et synkront kall eller planlegge den for senere kjøring, for eksempel 1 time senere.

 • Avtalestatusen oppdateres nå etter at dokumentene og mottakerne er oppdatert.
  For V 21 eller tidligere ble statusen fastsatt før.
 • De samsvarer nå med beskrivelsen som returneres fra Sign API og med revisjonsrapportene.
 • Oppdateringsprosessen kjøres nå som en innebygd Apex-batchprosess (en asynkron prosess) innenfor Salesforce.
  Tidligere var det en oppdatering som brukte API-oppkall fra utsiden av Salesforce. Utløsere fra disse statusoppdateringene som starter asynkrone prosesser, fungerer ikke lenger fordi Salesforce begrenser oppkall av en asynkron prosess fra en annen asynkron prosess som allerede kjører.
 • Avtaleobjektet oppdateres nå i én transaksjon.
  Før v21 ble oppdateringer av avtaleattributter delt opp i adskilte oppdateringskall.
 • Oppdateringer er nå mer pålitelige siden Sign-siden automatisk prøver på nytt mislykkede hendelser et angitt antall ganger.
  Før v21 kunne mislykkede avtaler kun forsøkes på nytt ved å utføre en manuell oppdatering fra Salesforce
 • Manuelle oppdateringer oppdaterer nå alle aspekter ved avtaler, inkludert de relaterte objektene.
 • Push-avtaler kjøres nå i asynkron modus, samtidig som vanlige avtaler og tilleggsattributter oppdateres, det samme som vanlige oppdateringer.
 • Det er introdusert nye innstillinger for å muliggjøre deaktivering av oppdateringer av ulike aspekter ved avtalen.
 • Når en signert PDF-fil lagres i Salesforce, vil det ikke lenger være en deskriptor (-signert eller -godkjent) tilføyd på slutten av PDF-filnavnet.

 

Når oppgraderingen er fullført, følger du trinnene nedenfor for å gjenopprette en OAuth-tilkobling til Acrobat Sign:

 1. Velg Adobe Acrobat Sign-administrator-fanen.
 2. Aktiver automatiske statusoppdateringer.
 3. Velg Aktiver.
 4. Velg Tillat.

I v20 var det ikke påkrevd at tilbakekallsbrukeren i Salesforce var Adobe Sign-lisensiert bruker. 

Forbedringene av Push Mapping i v21 krever at tilbakekallsbrukeren er aktiv bruker-ID i Adobe Sign-kontoen som er tilkoblet Salesforce-organisasjonen.

v20-kunder som bruker push-tilordning, må kontrollere at tilbakekallsbrukeren allerede er klargjort i Adobe Acrobat Sign før oppgradering. Ellers vil Push Mapping slutte å fungere (til brukeren er klargjort) etter oppgradering til v21.

Push Mapping-funksjonaliteten som automatisk kobler sammen relaterte objekter ved å bruke innstillingen «Kopier Kontaktkonto/salgsmulighet», er utvidet til å omfatte avtaler som sendes fra Salesforce.

 • Det betyr at avtaler som sendes fra Salesforce, automatisk vil kopiere den første Kontakt-mottakerens salgsmulighetsoppslag til avtalens salgsmulighetsoppslag, og første Kontakt-mottakers kontooppslag til avtalens kontooppslag, dersom avtalene som sendes, ikke har noen tilknyttet konto/salgsmulighet.

Før v21 ble Chatter-feeder fylt ut bare når avtalen ble sendt innenfra Salesforce.

Denne oppdateringen utvider Chatter-feeden til å inkludere avtaler som sendes fra utsiden av Salesforce (Push-avtaler)

Før v21 oppdaterte avtalevisningen bare PDF-bildet og URL-adressen etter at den første mottakeren fullførte sin handling.

Bildet og URL-adressen blir nå oppdatert tidligere, når i en Forhåndsutfyll-status eller når Ute til signering hos den føste mottakeren.

 

Det kreves ingen konfigurasjon for å bruke denne funksjonaliteten.

Den nye avtalestatusen Venter på min delegering blir introdusert for å vise når en avtale venter på at avsenderen skal delegere gjeldende mottaker.

 

Det kreves ingen konfigurasjon for å bruke denne statusen.

Avtalemalen har et "Dager til utløp"-felt (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Dette er et numerisk felt, og er tatt bort i v21.

Et nytt «Dager til utløp»-felt (api-navn: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) er lagt til, men det er et tekstfelt slik at det kan referere til andre felt i hovedobjektet (f.eks. {!Expiry_Date__c})

Ved oppgradering fra en tidligere versjon blir alle skjemadata som er tilordnet det eldre utløpsfeltet, automatisk kopiert til det nye feltet, så det er ikke nødvendig å gjøre noe.

Feltene Konto, Salgsmulighet og Kontrakt er ikke lenger tilgjengelig på malsiden.

Administratorer kan konfigurere disse feltene i malen ved å bruke funksjonen Tilordne data til avtalefelt

Tidligere kunne avsenderen definere sin absolutte posisjon i signaturstakken som «Avsender signerer først» eller «Avsender signerer sist».

Dette feltet er ikke lenger tilgjengelig på de nye malsidene. Avsendere kan velge å sette inn seg selv i hvilken som helst posisjon i stakken.

Innstillingen for å styre den totale signaturflyten som Sekvensiell eller Parallell er fjernet.

Den nye malstilen tillater en fullt konfigurerbar arbeidsflyt som kan være helt sekvensiell (underskriverindeks 1 til og med 1+N), parallell (alle underskriverindekser er 1) eller en blanding av sekvensiell og parallell der signaturindeksen konfigureres for den spesifikke arbeidsflyten.

Fem innstillinger er tatt vekk i v21. Alle innstillingene var under Innstillinger for Adobe Sign i Tilpassede innstillinger.

De fem innstillingene er:

 • Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med revisjonssporet i avtaleposten etter at avtalen er signert.
 • Legg til signert PDF som separate vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med de signerte avtalene som separate vedlegg når flere dokumenter sendes i én transaksjon. Kontakt Adobes kundestøtte for å få hjelp hvis du vil slutte å motta signerte avtaler som flettede PDF-filer. 
 • Legg til støttefiler i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-ene med støttedokumenter i avtaleposten etter at avtalen er signert. Gjennom støttedokumentfeltene i avtalen kan underskriverne laste opp og legge ved støttedokumentene i avtaletransaksjonen.
 • Legg til lenke for signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder kun for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signerte PDF-filer i Avtale-posten.
 • Legg til signert PDF for pushede avtaler (aktivert som standard) – innstillingen gjelder for avtaler som sendes til Salesforce fra utsiden og pushes inn i Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge ved den signerte PDF-en i avtaleoppføringen. 

Kunder som bruker innstillingene over, kan konfigurere de nye innstillingene under Avtaleoppdateringsinnstillinger for Adobe Sign.

Innstilling som er tatt vekk (under Innstillinger for Adobe Sign)

Ny innstilling (under Avtaleoppdateringsinnstillinger for Adobe Sign)

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

Legg til kobling til signert PDF for push-avtaler

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler 

Legg til signert PDF

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet