Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce – oppgraderingsveiledning

 1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
 2. Nyheter
 3. Produktversjoner og livssyklus
 4. Acrobat Sign for Salesforce
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
  3. Utviklerveiledning
  4. Veiledning for avansert tilpassing
  5. Veiledning for felttilordning og maler
  6. Prosessbyggerveiledning
  7. Veiledning for Document Builder
  8. Oppgraderingsveiledning
  9. Produktmerknader
  10. Tilleggsartikler
 5. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
   1. Installasjonsveiledning
  2. Acrobat Sign for Outlook
   1. Brukerhåndbok
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
   1. Brukerhåndbok
  4. Acrobat Sign for Teams
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
   3. Microsoft Teams-godkjenninger
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
   1. Brukerhåndbok
   2. Produktmerknader
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
   1. Brukerhåndbok
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
   1. Oversikt
   2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning 
   3. Dynamics Online: Brukerhåndbok 
   4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning 
   5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
   6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
   7. Dynamics 365 for Talent
   8. Oppgraderingsveiledning
   9. Produktmerknader
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 
   1. Oversikt
   2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
   3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
   4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
   5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
   6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
   7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
   8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
   9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
   10. SharePoint Online: Produktmerknader
 6. Acrobat Sign for ServiceNow
  1. Oversikt
  2. Installasjonsveiledning
  3. Produktmerknader
 7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  1. Installasjonsveiledning
 8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  1. Installasjonsveiledning for Cockpit
  2. Installasjonsveiledning for rekruttering
  3. Brukerhåndbok for Recruiting
  4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign for Workday
  1. Installasjonsveiledning
  2. Hurtigveiledning
  3. Konfigureringsopplæring
 10. Acrobat Sign for NetSuite
  1. Installasjonsveiledning
  2. Produktmerknader
 11. Acrobat Sign for SugarCRM
 12. Acrobat Sign for VeevaVault
  1. Installasjonsveiledning
  2. Brukerhåndbok
 13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  1. Installasjonsveiledning
 14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
  1. Oversikt
  2. Webhooks
  3. Teksttagger

Instruksjoner for oppgradering av Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken til den nyeste versjonen.

Integreringspakken for Adobe Acrobat Sign for Salesforce er tilgjengelig fra Salesforce AppExchange. Denne veiledningen er utformet for å hjelpe gjeldende kunder av Adobe Acrobat Sign for Salesforce til å oppgradere fra en eldre versjon til den sist utgitte versjonen.

Se produktmerknadene for finne mer informasjon om de nyeste funksjonene i Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Se installasjonsveiledningen hvis du installerer en ny forekomst av pakken.

Støtte for Adobe Acrobat Sign for Salesforce v19.x og v20.x utløpte i oktober 2021.

 • Alle organisasjoner bør oppgradere til minst v21.5.11 så snart som mulig.  v21.5.11 er en forutsetning for alle senere versjoner og må være installert før videre oppgradering til nyere versjoner. 
 • Tilgang til versjon 20.x og eldre er planlagt fullstendig frakoblet i andre kvartal 2022. Fortsatt tilgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce-funksjonalitet vil kreve at en minimumsversjon av 21.5.11 installeres.

Integrasjonslivssyklusen vises detaljert her >


Oppgradere fra en tidligere utgivelse

Forsiktig!

Merk at Adobe Acrobat Sign for Salesforce-objekter kan endres i takt med at pakken utvikles. 

Hvis du bygger en tilpasset løsning som avhenger av disse objektene, og de endres, må du kanskje oppdatere tilpassingen.

Hver versjon av Adobe Acrobat Sign for Salesforce har nye funksjoner og forbedringer som kan gi viktige forbedringer av dokumentarbeidsflytene. Adobe anbefaler deg på det sterkeste å oppgradere til den nyeste utgivelsen da Adobe etter hvert vil slutte å gi støtte til eldre versjoner.

Slik finner du ut hvilken pakkeversjon av Adobe Acrobat Sign for Salesforce-integrasjonen du har installert for øyeblikket:

 1. Logg deg på Salesforce med kontoadministrator-IDen din.
 2. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker > Installerte pakker.
installed-package-sign


Viktige merknader om oppgradering for alle kunder

Forsiktig!

Oppgradering fra en versjon tidligere enn 21.5.11, krever at du installerer 21.5.11-pakken før du kan installere gjeldende pakke. Forsøk på å installere gjeldende pakke før 21.5.11 er på plass, fører til en mislykket oppdatering.

 1. Ikke avinstaller den eksisterende Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken
  • Avinstallering av pakken vil føre til tap av alle dine Adobe Sign-data i Salesforce
 2. Hvis du har brukere i Salesforce-organisasjonen din som tilhører flere Adobe Sign-kontoer, kontakter du Success-lederen for Adobe-klienten din eller Adobes kundestøtte før du oppgraderer
 3. Oppgrader og test i Sandbox-miljøet før du oppgraderer produksjonskontoen
  • Forsikre deg om at e-postadressen i Sandbox-miljøet er en som du har tilgang til, i tilfelle du får behov for å endre e-postadressen for Adobe Sign-kontoen
 4. Forsikre deg om at innstillingen Lås økter til IP-adressen de opprinnelig kommer fra er deaktivert
  • Konfigurer her: Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Øktinnstillinger
 5. Se gjennom “Hva er nytt”-delene nedenfor for å finne ut om det er alternativer du må konfigurere manuelt
  • En rekke nye funksjoner/innstillinger legges til i hver utgave.  Ofte krever disse nye funksjonene en manuell oppdatering av tjenestekonfigurasjonen for å kunne brukes


Installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce-oppdateringen

 1. Klikk her for å få tilgang til gjeldende Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakke på Salesforce AppExchange

 2. Klikk på Få det nå-knappen

 3. Velg Logg på AppExchange, og skriv inn legitimasjonen din for å fortsette

 4. Bestem deg for hvor du vil installerer oppgraderingen (produksjon eller Sandbox)

  • Det anbefales sterkt at hver installasjon/oppgradering først testes i Sandbox-miljøet.
 5. Se gjennom informasjonen om og vilkårene for installeringen, og bekreft at du har lest og forstår vilkårene. Klikk deretter på Bekreft og installer! for å starte installasjonen

 6. Når du blir bedt om å logge på Salesforce-organisasjonen:

  • Oppgi Salesforce-brukernavn og passord
  • Klikk på Logg på Salesforce
 7. Når Oppgrader Adobe Acrobat Sign-siden vises:

  • Velg Installer for alle brukere
  • Klikk på Oppgrader (installeringen kan ta noen minutter)
 8. Hvis popup-vinduet Godkjenn tilgang for tredjeparter vises:

  • Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjeparts nettstedene.
  • Klikk på Fortsett for å starte installeringen.
 9. Mens installeringen pågår vises det en varselside med en melding om at alt dette kan ta litt tid...

 10. Klikk på Fullført, og vent deretter til du mottar e-postmeldingen som varsler deg om at pakken har blitt installert

  • Siden Installert pakke viser nå den gjeldende pakkeversjonen.
 11. Konfigurer eventuelle manuelle oppdateringer som er oppført i Hva er nytt-delen.


Konfigurering etter installering

Oppdater OAuth-tilkoblingen mellom Adobe Acrobat Sign og Salesforce:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker > Installerte pakker.

 2. Klikk på Konfigurer-lenken for Adobe Acrobat Sign-pakken.

  • Oppsettveiviseren for Adobe Acrobat Sign for Salesforce skal da åpnes.
  Start Oppsett

  Merk:

  Hvis oppsettveiviseren ikke starter automatisk:

  1. Gå til fanen Adobe Sign-administrator.
  2. Klikk på lenken Start oppsettveiviser.
 3. I "Trinn 1: Koble Adobe-kontoen din til Salesforce" i oppsettveiviseren:

  • Klikk på Logg på Adobe
  • Logg på som Adobe Sign-administratorbruker.
  • Gi tilgang hvis du blir spurt om det.
   • Du skal motta en melding med teksten Vellykket! Du har nå autorisert Adobe-kontoen din.
 4. Klikk på Neste i varselet om at trinn 1 er fullført.

 5. I "Trinn 2: Aktiver automatiske statusoppdateringer for Adobe Sign" klikker du på Aktiver-knappen.

  • Når du blir spurt om du vil gi tilgang til Adobe Sign, klikker du på Tillat.
  • Det skal vises en melding med følgende: Vellykket! Du har aktivert Automatiske statusoppdateringer for kontoen
 6. Klikk på Neste nederst på siden for å fortsette.

 7. Når oppsettveiviseren viser Gratulerer! Oppsettet er fullført, Klikker du på Utført

Merk:

Når installeringen og konfigureringen av den nye pakken er ferdig, bør du se gjennom de aktuelle delene i denne veiledningen for å få informasjon om hvilke innstillinger og felt som ble lagt til i tidligere versjoner.

Du må aktivere disse nye innstillingene og feltverdiene manuelt i organisasjonen din for at den nye pakken skal kunne fungere riktig. Hvis du for eksempel oppgraderer fra v19 til v23, må du aktivere alle manuelle endringer som er oppført for versjonene 20, 21 og 22.


Hva er nytt:

Pakkeversjon 23.x

 

Denne funksjonen er der for å tillate Adobe Sign å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen på fanen Adobe Sign-administrator eller ved å kjøre installasjonsveiviseren.

Fra v23 av Adobe Sign for Salesforce-pakken vil dokumentlagringsobjektet Filer være det primære objektet som brukes i utvikling.

Kunder som oppgraderer fra versjoner før v23.0, vil ha sin eksisterende standard lagringstype tilordnet sin oppgradering (Vedlegg i de fleste tilfeller) for å sikre at ingen prosessbrudd oppleves.

Administratorer rådes til å evaluere effekten av å endre dokumentlagringstypen til Filer for å utnytte fremtidige funksjoner best mulig.

For å støtte administratorkontrollen av dokumentlagringstypen, er en ny kontroll lagt til i kontrollsettet Tilpassede innstillinger > Adobe Sign-innstillinger.

Dette brukergrensesnittet tilordnes til det egendefinerte objektet Agreement_Document_Storage_Type__c

Gyldige innstillingsverdier er:

 • {empty} – Hvis verdien er tom, er standard virkemåte basert på den installerte versjonen av pakken
  • Version 23.0+ vil som standard ha Filer som standard lagringstype
  • Versjoner før 23.0 vil som standard ha Vedlegg som den standard lagringstypen
 • Filer – definerer sterkt Filer som det standard lagringsobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedlegg – Definerer sterkt vedlegg som standard lagringsobjekt for Adobe Sign-dokument
Dokumenttypeinnstilling

Pakkeversjon 22.x

Innføringen av arbeidsflyter i Salesforce-pakken krever ekstra tilgangstillatelser for å aktiveres.

Hvis du har tenkt å bruke arbeidsflyter, må du oppdatere OAuth-koblingene.

Det er ikke nødvendig med noen manuelle konfigurasjoner eller systemendringer.


Pakkeversjon 21.5.11
Påkrevd installasjonspakke for alle versjoner før v21.5.9

All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må installere 21.5.11-pakken først.

Når v21.5.11 er installert, kan gjeldende pakke installeres.

All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må installere 21.5.11-pakken først. Når v21.5.9+ er installert, kan gjeldende pakke installeres.

Chatter må være aktivert for å installere v21.5.11-pakken.

Før du starter oppgraderingsprosessen må du kontrollere at Chatter er aktivert:

 • Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Chatter > Chatter-innstillinger.
 • Hvis Chatter er deaktivert, klikker du på Rediger-knappen.
  • Merk av i Aktivert-boksen.
  • Lagre siden
Aktiver Chatter


Pakkeversjon v21.x

Merk:

v21.x har flere oppdateringer til måten Adobe Sign for Salesforce fungerer på. 

Det anbefales på det sterkeste at du installerer v21.x i Sandbox-miljøet først for å verifisere at alle aspekter ved appen fungerer som forventet. 

Utviklere må være nøye med å gjennomgå endringene til oppdateringsrekkefølgen og endringen i Apex-metoden. 

Fra og med v21.0 er objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etikettnavn: Signert avtale) avskrevet.

Kunder som ønsker å få URL-en til den signerte avtalen, bør bruke REST API-kallet agreement GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url.

Merk: URL-en som returneres fra API-kallet, er sikret, og bare gyldig i en begrenset periode.

Nedenfor er den nye sekvensen (per v21.0) som avtalen og dens relaterte objekter oppdateres etter:

 1. Vedlegg 
 2. Mottakere 
 3. Avtale (status og dens andre attributter)
 4. Avtalehendelser 
 5. Chatter-feeder 

Per v21.x er alle asynkrone prosesser (som inkluderer automatiske oppdateringer og datatilordninger) endret fra Future method til Queuebale, som er den nye tilnærmingen anbefalt av Salesforce.

På grunn av denne endringen vil alle tilpassinger i abonnentorganisasjonen som legger til jobber i Salesforce-køen som en del av den automatiske oppdaterings- og/eller datatilordningsprosessen, mislykkes med feilen "System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2"

Dette skjer fordi en køleggingsprosess bare kan legge til én underordnet køjobb, som allerede er gjort av Adobe Sign (se delen "Apex-grenser for kølegging" her).

"Ved kjeding av jobber kan du bare legge til én jobb fra en kjørende jobb med System.enqueueJob, som betyr at bare én underordnet jobb kan finnes for hver overordnede køjobb. Det er ikke støtte for å starte flere underordnede jobber fra samme køjobb."

Symptomet på denne feilen er at avtalestatusen ikke endres og/eller datatilordningen ikke kjører riktig. 

For å rette denne feilen må du se etter den problematiske utløseren, prosessbyggeren eller arbeidsflyten og deaktivere den eller endre den til å bruke et synkront kall eller planlegge den for senere kjøring, for eksempel 1 time senere.

 • Avtalestatusen oppdateres nå etter at dokumentene og mottakerne er oppdatert.
  • Før v21 ble statusen fastsatt før.
 • Det signerte avtaleobjektet (som lagrer bilde-URL-er) blir nå ikke satt inn i det hele tatt.
  • Før v21 ble det satt inn etter at alle de andre oppdateringene var fullført.
 • Maksimal størrelse på oppkallforespørsel eller respons er begrenset til 12 MB for asynkron Apex i henhold til Salesforce-styringsgrenser: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • Dokumenter som er større enn 12 MB, kan ikke hentes fra Sign på grunn av grensen ovenfor.
 • Beskrivelser av avtalehendelser er endret. De samsvarer nå med beskrivelsen som returneres av Sign API og med revisjonsrapportene.
 • Oppdateringsprosessen kjøres nå som en innebygd Apex-batchprosess (som er en asynkron prosess) innenfor Salesforce.
  • Tidligere var det en oppdatering som brukte API-oppkall fra utsiden av Salesforce.
  • Utløsere fra disse statusoppdateringene som starter asynkrone prosesser, fungerer ikke lenger fordi Salesforce begrenser oppkall av en annen asynkron prosess fra en asynkron prosess som allerede kjører.
 • Før v21 ble oppdateringer av avtaleattributter oppdelt i separate oppdateringskall. Nå oppdateres hele avtaleobjektet i én transaksjon.
 • Før v21 kunne mislykkede avtaler bare forsøkes på nytt ved å utføre en manuell oppdatering fra Salesforce.
  • Nå er oppdateringer mer pålitelige siden Sign-siden automatisk prøver på nytt mislykkede hendelser et angitt antall ganger.
 • Manuelle oppdateringer oppdaterer nå alle aspekter ved avtaler, inkludert de relaterte objektene.
 • Push-avtaler kjøres nå i asynkron modus, samtidig som vanlige avtaler og tilleggsattributter oppdateres, det samme som vanlige oppdateringer.
 • Det er introdusert nye innstillinger for å muliggjøre deaktivering av oppdateringer av ulike aspekter ved avtalen.
 • Når en signert PDF-fil lagres i Salesforce, vil det ikke lenger være en deskriptor (-signert eller -godkjent) tilføyd på slutten av PDF-filnavnet.

Når oppgraderingen er fullført:

 • Gå til fanen Adobe Sign-administrator
 • Klikk på koblingen Aktiver automatiske statusoppdateringer for å re-etablere OAuth-tilkoblingen til Adobe Sign.
 • Klikk på Aktiver.
 • Klikk på Tillat for å tillate tilgang.

I v20 var det ikke påkrevd at tilbakekallbrukeren i Salesforce var en Adobe Sign-lisensiert bruker. 

Forbedringene av Push Mapping i v21 krever at tilbakekallbrukeren har en aktiv bruker-ID i Adobe Sign-kontoen som er tilkoblet Salesforce-organisasjonen.

v20-kunder som bruker PushMapping, må sørge for at tilbakekallbrukeren er klargjort i Adobe Sign før oppgradering. Ellers vil PushMapping slutte å fungere (til brukeren er klargjort) etter oppgradering til v21.

Push Mapping-funksjonaliteten som automatisk koblet sammen relaterte objekter ved å bruke innstillingen "Kopier Kontaktkonto/salgsmulighet", er utvidet til å omfatte avtaler som sendes fra Salesforce.

 • Det betyr at avtaler som sendes fra Salesforce, automatisk vil kopiere den første Kontakt-mottakerens salgsmulighetsoppslag til avtalens salgsmulighetsoppslag, og første Kontakt-mottakers kontooppslag til avtalens kontooppslag, hvis avtalene som sendes, ikke har noen tilknyttet konto/salgsmulighet.

Før v21 ble Chatter-feeder fylt ut bare når avtalen ble sendt innenfra Salesforce.

Denne oppdateringen utvider Chatter-feeden til å inkludere avtaler som sendes fra utsiden av Salesforce (Push-avtaler).

Før v21 oppdaterte avtalevisningen bare PDF-bildet og URL-adressen etter at den første mottakeren fullførte sin handling.

Bildet og URL-adressen blir nå oppdatert tidligere, når i en Forhåndsutfyll-status eller når Ute til signering hos den føste mottakeren.

 

Det kreves ingen konfigurasjon for å bruke denne funksjonaliteten.

Den nye avtalestatusen Venter på min delegering blir introdusert for å vise når en avtale venter på at avsenderen skal delegere gjeldende mottaker.

 

Det kreves ingen konfigurasjon for å bruke denne statusen.

Avtalemalen har et "Dager til utløp"-felt (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Dette er et numerisk felt, og er tatt bort i v21.

Et nytt "Dager til utløp"-felt (api-navn: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) er lagt til, men det er et tekstfelt slik at det kan referere til andre felt i hovedobjektet (f.eks. {!Expiry_Date__c}).

Ved oppgradering fra en tidligere versjon blir alle skjemadata som er tilordnet det eldre utløpsfeltet, automatisk kopiert til det nye feltet, så det er ikke nødvendig å gjøre noe.

Feltene Konto, Salgsmulighet og Kontrakt er ikke lenger tilgjengelig på malsiden.

Administratorer kan konfigurere disse feltene i malen ved å bruke funksjonen Tilordne data til avtalefelt.

Tidligere kunne avsendere definere sin absolutte posisjon i signaturstakken som "Avsender signerer først" eller "Avsender signerer sist".

Dette feltet er ikke lenger tilgjengelig på de nye malsidene. Avsendere kan velge å sette inn seg selv i hvilken som helst posisjon i stakken.

Innstillingen for å styre den totale signaturflyten som Sekvensiell eller Parallell er fjernet.

Den nye malstilen tillater en fullt konfigurerbar arbeidsflyt som kan være helt sekvensiell (underskriverindeks 1 til og med 1+N), parallell (alle underskriverindekser er 1) eller en blanding av sekvensiell og parallell der signaturindeksen konfigureres for den spesifikke arbeidsflyten.

Fem innstillinger er tatt vekk i v21. Alle innstillingene var under Innstillinger for Adobe Sign i Tilpassede innstillinger.

De fem innstillingene er:

 • Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med revisjonssporet i avtaleposten etter at avtalen er signert.
 • Legg til signert PDF som separate vedlegg: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-en med de signerte avtalene som separate vedlegg når flere dokumenter sendes i én transaksjon. Kontakt Adobe-støtte for å få hjelp hvis du vil slutte å motta signerte avtaler som flettet PDF. 
 • Legg til støttefiler i vedleggsliste: Aktiver denne innstillingen for å legge ved PDF-ene med støttedokumenter i avtaleposten etter at avtalen er signert. Gjennom støttedokumentfeltene i avtalen kan underskriverne laste opp og legge ved støttedokumentene i avtaletransaksjonen.
 • Legg til lenke for signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder bare for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signert PDF-fil i Avtale-posten.
 • Legg til signert PDF-fil for sendte avtaler (aktivert som standard): Denne innstillingen gjelder for avtaler som sendes til Salesforce fra utsiden. Aktiver denne innstillingen for å legge ved den signerte PDF-filen i Avtale-posten. 

 

Kunder som bruker innstillingene over, kan konfigurere de nye innstillingene under Avtaleoppdateringsinnstillinger for Adobe Sign.

Innstilling som er tatt vekk (under Innstillinger for Adobe Sign)

Ny innstilling (under Avtaleoppdateringsinnstillinger for Adobe Sign)

Legg til revisjons-PDF i vedleggsliste

Legg til revisjonsrapport

Signert PDF som separate vedlegg

Signert PDF som separate vedlegg

Legg til støttefiler i vedleggsliste

Legg til støttefiler

Legg til kobling til signert PDF for push-avtaler

Legg til URL-adresse for signert PDF

Legg til signert PDF for push-avtaler 

Legg til signert PDF


Sikkerhetsoppdatering v20.9 – Endringer for tilbakekallsteder

Versjon 20.9 av Adobe Sign for Salesforce-pakken bytter godkjenningen for objektene som brukes i støtte for store dokumenter, fra stedsbrukeren til en lisensiert “tilbakekall”-bruker som eksplisitt gis rettighet.

Fjern alle eksisterende tillatelser i sensitive eller ikke-felles objekter som er tildelt stedsbrukeren på det respektive stedet som brukes til store filer eller push-avtaler.

Merk:

Mitt domene må konfigureres før konfigurering av tjenesten for store dokumenter for å tillate OAuth-godkjenningen av tilbakekallbrukeren

 

For eksisterende kunder som oppgraderer til 20.9 eller over, er den anbefalte prosessen slik:

 

1. Oppgrader Adobe Sign for Salesforce-pakken til 20.9 (eller nyere)

 

2. Opprett profilen for den nye tilbakekallbrukeren

Merk:

Bare én tilbakekallbruker tillates for Adobe Sign. Hvis du allerede har etablert en, må du konfigurere den eksisterende profilen/brukeren.

 • Klone Standardbruker-profilen
  • Gi den nye profilen et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign tilbakekallbruker)
  • Rediger profilen
   • Under Tilpassede faneinnstillinger må du kontrollere at begge Adobe Sign-administrator-fanene er satt til Standard På
   • Under Tillatelser for tilpasset objekt aktiverer du alle verdiene for Avtale-objektet
   • Sørg for at disse Visualforce-sidene er aktivert 
    • echosign_dev1.EchosignAdmin
    • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
   • Aktiver Apex-klassen echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
  • Lagre profilen

 

3. Aktiver Antall kall til vedleggstjeneste for tilbakekallbrukerprofilen

 • Gå til Objektbehandling > Avtale > Felt og relasjoner 
 • Klikk på feltetiketten Antall kall til vedleggstjeneste
 • Klikk på knappen Angi sikkerhet på feltnivå
 • Aktiver både Synlig og Skrivebeskyttet for tilbakekallbrukerprofilen
 • Klikk på Lagre.

 

4. Opprett en ny bruker ved å bruke en standard Salesforce-lisens

 • Gi brukeren et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign Tilbakekall)
 • Tildel en Salesforce-lisens.
 • Tildel profilen du opprettet ovenfor.
 • Lagre den nye brukeren
 • Verifiser brukeren for å etablere det kjente passordet
 • Logg av Salesforce

 

5. Definer tilbakekallbrukeren

 • Logg på Salesforce som tilbakekallbrukeren
 • Gå til siden Adobe Sign-administrator
 • Klikk på Koble til en konto under overskriften Tilbakekallbruker
  • En Tillat tilgang?-side vises og forsøker å koble til den gjeldende godkjente userID
 • Klikk på Tillat
  • Kontroller at tilbakekallbrukeren er riktig koblet til
 • Logg av Salesforce

 

5. Oppdater det eksisterende stedet 

 • Logg på som Salesforce-administrator
 • Gå til Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 • Klikk på Stedsetikett for å åpne stedsdetaljene
 • Klikk på Innstillinger for felles tilgang
 • Hold musepekeren over koblingen Tilgang til aktivert Apex-klasse, og klikk på Rediger-knappen
  • Fjern klassen AgreementAttachmentService
  • Legge til klassen LargeFileDownloadService
  • Lagre siden
 • Klikk på Rediger-knappen på siden Profil for Adobe Sign-tilbakekall
  • Fjern alle tillatelser som eksplisitt er tildelt stedsbrukeren
  • Klikk på Lagre

Versjon 20.9 av Adobe Sign for Salesforce-pakken bytter godkjenningen for objektene som brukes i støtte for push-avtaler, fra stedsbrukeren til en lisensiert “tilbakekall”-bruker som eksplisitt gis rettighet.

Fjern alle tillatelser som er tildelt stedsbruker på de respektive stedene.

Merk:

Mitt domene må konfigureres før konfigurering av push-avtaler for å tillate OAuth-godkjenningen av tilbakekallbrukeren

 

For eksisterende kunder som oppgraderer til 20.9 eller over, er den anbefalte prosessen slik:

1. Opprett den nye tilbakekallbrukeren

Merk:

Bare én tilbakekallbruker tillates for Adobe Sign. Hvis du allerede har etablert en, må du konfigurere den eksisterende profilen/brukeren.

 • Klone Standardbruker-profilen
 • Gi den nye profilen et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign tilbakekallbruker)
 • Lagre profilen

 

2. Opprett en ny “tilbakekall”-bruker ved å bruke en standard Salesforce-lisens

 • Gi brukeren et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign Tilbakekall)
 • Tildel en Salesforce-lisens.
 • Tildel profilen du opprettet ovenfor.
  • Lagre den nye brukeren
 • Tildel Adobe Sign-integrasjonsbrukeren tillatelsessettet til tilbakekallbrukeren opprettet ovenfor
  • Lagre tillatelsessettet

 

3. Oppgrader Adobe Sign for Salesforce-pakken til 20.9 (eller nyere)

 

4. Definer tilbakekallbrukeren

 • Når oppgraderingen er fullført, logger du på Salesforce som tilbakekallbrukeren
 • Gå til siden Adobe Sign-administrator (Appstarter > Adobe Sign for Salesforce > Adobe Sign-administrator)
 • Klikk på Koble til en konto under overskriften Tilbakekallbruker
  • En Tillat tilgang?-side vises og forsøker å koble til den gjeldende godkjente userID
 • Klikk på Tillat
  • Kontroller at tilbakekallbrukeren er riktig koblet til
 • Logg av Salesforce

 

5. Oppdater det eksisterende stedet 

 • Logg på Salesforce som administratorbrukeren
 • Gå til Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 • Klikk på Stedsetikett for å åpne stedsdetaljene
 • Klikk på Innstillinger for felles tilgang
 • Klikk på knappen Vis brukere
 • Klikk på Fullt navn-koblingen for stedsbrukeren
 • Hold musepekeren over lenken Tillatelsessettildelinger og klikk på knappen Rediger tildelinger
 • Fjern tillatelsessettet Adobe Sign-integrasjonsbruker
 • Fjern alle andre tillatelser som eksplisitt er tildelt stedsbrukeren
 • Klikk på Lagre.

 


Pakkeversjon 20.x

Organisasjoner som bruker Lightning-grensesnittet i Salesforce må ha Mitt domene aktivert for v20 av Adobe Sign-pakken for at den skal fungere riktig.

For organisasjoner som bruker Classic-grensesnittet, er det ikke påkrevd å ha Mitt domene konfigurert på dette tidspunktet.

v20 av Adobe Sign-pakken inkluderer tre nye mottakerroller:

 • Godtaker: Godtager-rollen er riktig når mottakeren må bekrefte en aksept av avtalen uten formelt å godkjenne innholdet
 • Skjemautfyller: Utformet spesifikt for kunder som har behov for å fylle ut skjemainnhold under signeringsprosessen
 • Sertifisert mottaker: Sertifiserte mottakere kan være tildelt ingen (null) skjemafelt. Under deres "signatur"-prosess blir de bedt om å enten delegere, avslå eller bekrefte avtalen

For å få tilgang til disse rollene må de legges til en tretrinns prosess (fire trinn hvis du vil lokalisere rollene til andre språk enn engelsk).

 

Aktiver rollene i Adobe Sign:

 1. Logg på Adobe Sign som en administrator
 2. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Tillatte mottakerroller
 3. Aktiver rollene du vil støtte
 4. Klikk på Lagre

 

Aktiver rollene i de tilpassede innstillingene (Salesforce):

 1. Logg på Salesforce som en administrator
 2. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
 3. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign
 4. Klikk på Behandle-knappen.
 5. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere)

Innstillingsverdiene er: 

 • Aktiver Godtaker-rolle: Mottakere som er merket som godtakere, godtar dokumentet. De må kanskje skrive inn feltdata
 • Aktiver Skjemautfyller-rolle: Skjemautfyllere kan fylle ut feltnivådata.
 • Aktiver Sertifisert mottaker-rolle: Sertifiserte mottakere bekrefter avtalen, men signerer ikke. De må kanskje fylle ut feltdata.
Merk:

Delegatorer: Alle mottakerroller har en “delegator”-versjon. Delegatorroller brukes når de kjente mottakerne ikke forventes å fullføre den identifiserte rollen. De vil i stedet delegere rollen til en annen part.

Delegatorroller aktiveres med samme prosess som beskrevet ovenfor.

De tilgjengelige innstillingsverdiene for delegator er:

 • Aktiver delegert godtakerrolle: Trengs når du vil delegere en Godtaker-rolle.
 • Aktiver Delegert sertifisert mottaker-rolle: Trengs når du planlegger å delegere en sertifisert mottaker.
 • Aktiver Delegert skjemautfyller-rolle: Brukes når du må delegere en Skjemautfyller-rolle.
 • Aktiver Deleger godkjennerrolle for mottaker: Nødvendig når du planlegger å delegere til godkjennere.
 • Aktiver Deleger underskriverrolle for mottaker: Nødvendig når du planlegger å delegere til underskrivere.

Statusverdiene til mottaker- og avtaleobjektene er knyttet direkte til rollene som er aktivert i systemet. Hvis du aktiverer flere roller, må du også legge til de tilknyttede rolleverdiene i ulike objektvalglister.  Prosessen er lik for hvert objekt, med noen variasjoner i verdiene, avhengig av objektets kontekst.

Objekt > felt som må oppdateres er:

 • Mottaker > Mottakerrolle
 • Mottaker > Status
 • Legg til mottaker > Mottakerrolle
 • Avtale > Avtalestatus
 • Felttilordning > Tilordne ved hendelser
 • Filtilordning > Tilordne ved hendelser

Feltverdiene som skal legges til, er:

Objektnavn

Felt

Nye verdier som skal legges til

Avtale

Avtalestatus

Ute til skjemautfylling

Venter på kontraskjemautfylling

Skjema utfylt

Ute til aksept

Venter på kontraaksept

Godtatt

Ute for levering

Venter på kontralevering

Levert

Mottaker

Mottakerrolle

Godtaker

Skjemautfyller

Sertifisert mottaker

Deleger til godtaker

Deleger til skjemautfyller

Deleger til sertifisert mottaker

Mottaker

Status

Godtatt

Skjema utfylt

Levert

Venter på å bli godtatt

Venter på skjemautfylling

Venter på levering

Legg til mottaker

Mottakerrolle

Godtaker

Skjemautfyller

Sertifisert mottaker

Deleger til godtaker

Deleger til skjemautfyller

Deleger til sertifisert mottaker

Felttilordning

Tilordne ved hendelser

Ute til skjemautfylling

Venter på kontraskjemautfylling

Skjema utfylt

Ute til aksept

Venter på kontraaksept

Godtatt

Ute for levering

Venter på kontralevering

Levert

Filtilordning

Tilordne ved hendelser

Ute til skjemautfylling

Venter på kontraskjemautfylling

Skjema utfylt

Ute til aksept

Venter på kontraaksept

Godtatt

Ute for levering

Venter på kontralevering

Levert

 

Prosessen med å legge til verdiene og lokalisere dem er lik for alle objekter.

Nedenfor er prosessen for Mottaker > Mottakerrolle, og den kan brukes for hvert objekt etter tur.

 

Legg til rollene i Mottaker-valglisten:

Når nye roller er aktivert, må valglisteverdiene for feltene oppdateres for å inkludere dem.

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

2. Velg Mottaker fra listen til venstre

3. Velg Felt og relasjoner til venstre

4. Velg feltet Mottakerrolle

5. Rull ned på siden til Verdier-delen, og velg Ny

6. Skriv inn de nye rolleverdiene du har aktivert. Gyldige verdier er:

 • Godtaker
 • Skjemautfyller
 • Sertifisert mottaker
 • Deleger til godtaker
 • Deleger til skjemautfyller
 • Deleger til sertifisert mottaker

7. Klikk på Lagre når du er ferdig.

 

Resultatvalglisten skal se ut som denne (under forutsetning av at du har lagt til alle rollene):

 

Lokaliser rollestatusene gjennom Translation Workbench:

1. Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Translation Workbench > Oversett

 • Velg Språket du vil oversette til
 • Velg Setup Component som Picklist Value
 • Velg Object for Recipient
 • I tabellen Master Picklist utvider du Recipient Role-mappen
 • Dobbeltklikk på kolonneområdet ved siden av den engelske statusen for å åpne tekstfeltet der oversettelsen kan legges inn, og skriv inn riktig lokalisert verdi. 

2. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Dokument-feltet i Avtale-objektet inneholder en hyperkobling til avtalen. Det er to endringer til dette feltet i v20-versjonen:

 • Hyperkoblingsteksten har ikke lenger statusen til avtalen som er tilføyd til den. 

Før v20 inneholdt huperkoblingstekst avtalenavnet og statusen “- signert” eller “- godkjent” lagt til på slutten:

 

Versjon 20 fjerner den tilføyde statusen og viser bare avtalenavnet:

 

 • Før v20 inneholdt Dokument-feltet hyperkoblinger bare når avtaletransaksjonen var fullført. 

I v20-pakken inneholder Dokument-feltet alltid den nyeste PDF-versjonen avavtalen:

Hjelpeteksten for Chatter-hendelsen Legg inn når avtale sendes kan oppdateres for å forbli konsistent med de nye mottakerrollene.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
 2. Klikk på etiketten Chatter-innstillinger for Adobe Sign
 3. Klikk på Rediger-koblingen ved siden av Legg inn når avtale sendes

4. Oppdater hjelpeteksten til: Legg inn Chatter-oppdatering når avtale sendes til signering/godkjenning/godtak/skjemautfylling/levering.

5. Klikk på Lagre


Pakkeversjon 19.x

Merk:

Med v19-utgivelsen håndheves organisasjonens CRUD- og FLS-innstillinger på både standardobjekter og tilpassede objekter. Som et resultat må mange konfigurerte funksjoner oppdateres for å inkludere eksplisitt tilgang til de forskjellige objektene som trengs.

To trinn kan være involvert:

 • Alle funksjoner kan oppdateres ved å bruke et Tillatelsessett  til å gi tilgang til Adobe Sign-objektene
 • Enkelte funksjoner som må ha tilgang til Salesforce-objekter, kan kreve aktivering av spesifikke objekter og/eller felt

Se oppføringene under Manuell oppdatering nedenfor for å finne de ulike funksjonene/prosessene som berøres.

I takt med at Adobe Sign er utvidet, har infrastrukturen flyttet til mer robuste datasentre, og dette har ført til noen endringer i IP-områdene som Salesforce-organisasjonen din må hviteliste for å sikre optimal kommunikasjon mellom tjenestene.

Nedenfor er inkrementelle endringer fra v18 til v19.  Sørg for at alle konfigurerte steder oppdateres, i tillegg til de klarerte kjernenettverkene.

LEGG TIL:

India:

 

13.126.23.0/27

FJERN:

Nord-Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Med v19-utgivelsen håndheves organisasjonens CRUD- og FLS-innstillinger på både standardobjekter og tilpassede objekter. Appen sjekker objekt- og feltnivå, lese og skrivetillatelser. Hvis brukeren ikke har tilstrekkelig tilgang, vises en permission denied-feil.

Hvis en Salesforce-bruker etter oppgradering til v19 får en tillatelse nektet-melding som ligner denne:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

da må Salesforce-administratoren legge til både lese- og skrivetillatelse i avtaleobjektet og i alle tilpassede felt de har opprettet, i de relevante profilene.

 • Gå til: Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profil > {Profilnavn} 
 • Rull ned til delen Tilpasset feltnivåsikkerhet og klikk på Vis-handlingen for Avtale-objektet
 • Gi Lese- og Redigere-tilgang til relevante felt

Det er én avskrevet tilpasset innstilling i versjon 19. 

 • Aktiver sending av håndskrevet signatur til faks – Adobe Sign støtter ikke lenger sending av en avtale til et telefonnummer. Håndskrevne signaturer følger i stedet den samme prosessen som elektronisk signatur til den første som signerer, må gi sin signatur. Deretter laster de ned, signerer, skanner og laster filen tilbake til Adobe Sign. 

>> Flere detaljer om håndskrevet signatur

Det er én ny fane i versjon 19: Avtaletyper

 • Et nytt tilpasset objekt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt introdusert for å definere en avtaletype. Den har ett standard Navn-felt, Men andre felt kan legges til senere slik at du kan definere dine egne tilpassede felt. Et objekt brukes i stedet for et enkelt tekstfelt fordi det tillater en unik post å definere en type, noe som er mer fleksibelt og utvidbart. Det skiller også typen fra avtalemalen og avtalen slik at avtalemalen kan endres uten å være bundet til typen, og flere maler kan angi samme type.
 • Et nytt overordnet oppslagsfelt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt lagt til i Avtalemal-objektet, og det peker til Avtaletype-objektet. Feltet vil vises i delen Avtalemaldetaljer på avtalemalsiden.
 • Et nytt overordnet oppslagsfelt kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) har blitt lagt til i Avtale-objektet, og det peker til Avtaletype-objektet. Feltet vil ikke vises på Avtale-redigeringssiden.

 

Legg til det overordnede oppslagsfeltet kalt Avtaletype (Agreement_Type__c) i sideoppsettet for avtalemalen:

 • Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling > Avtalemal > Sideoppsett > Sideoppsett for avtalemal.
 • Velg alternativet Felt.
 • Klikk på Avtaletype-feltet og dra det til sideoppsettet.
 • Klikk på Lagre.

Kunder som oppgraderer, anbefales sterkt å ta i bruk Lightning-siden for å sikre at nye funksjoner er tilgjengelige etter hvert som utvikling fortsetter å forbedre produktet.

Når det er sagt, kan det være gode grunner til at du vil fortsette med ett av de eldre sideoppsettene. Se veiledningen om tilpassing av Salesforce-sideoppsettet for å finne ut om det er best å gå over til Lightning-siden.

Når Adobe Sign-programmet for Salesforce oppgraderes fra versjoner som er lavere enn v14, til gjeldende bygg, er det ikke sikkert at brukere kan utføre handlinger som Slett, Avbryt, Vis, Påminn eller Oppdater på de eksisterende avtalene som ble sendt av andre brukere før oppgraderingen. 

Brukere kan se en feilmelding når en av disse handlingene utføres, slik som denne:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” eller “Det har oppstått en intern serverfeil”

Dette skjer på grunn av en eldre dokumentnøkkelstil som ble brukt i versjoner av programmet før versjon 14.

Det kreves en engangsoverføring av disse eldre nøklene. En ny mulighet er beskrevet nedenfor:

Etter å ha fullført oppsettet vil følgende koblinger bli tilgjengelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne lenken, utføres en massehandling for å hente manglende dokumentnøkler for eksisterende avtaler.
 • Oppdater eldre dokumentnøkler: Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes de eldre dokumentnøklene og de nye nøklene hentes for alle avtaler som finnes i organisasjonen. 

Hvis det er avtaler som ikke har tilknyttede dokumentnøkler, hentes det dokumentnøkler for dem også.

Når avtalene har nye dokumentnøkler, vil brukere kunne utføre alle avtalehandlinger på eksisterende avtaler som er sendt av andre brukere.

Merk:

Koblingene for Hent manglende dokumentnøkler og Oppdater eldre dokumentnøkler er bare synlige når administratoren oppgraderer fra en versjon som er lavere enn v14, til v19.4.

Hvis administratoren oppdaterer en pakke mellom v14 og v19.2, vil koblingene som standard være skjult. I slike tilfeller kan administratoren kontakte kundestøtte for Adobe Sign for å vise disse koblingene manuelt. 

Denne handlingen krever at du gir påloggingstilgang til Adobe Signs kundestøtte.

Legg til lenke for signert PDF-fil for sendte avtaler – Denne innstillingen gjelder bare for sendte avtaler som sendes til utsiden av Salesforce. Aktiver denne innstillingen for å legge til en lenke for signert PDF-fil i Avtale-posten.

Brukere som samhandler direkte med Gruppetilordninger, må sørge for at de har de riktige tillatelsene.

 • Dette oppnås best ved å gi tillatelsessettet Adobe Sign-administrator til brukeren
 • Brukerens profil må ha tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

 

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

EchoSign-gruppetilordning

 

Lese, Slette, Opprette, Endre

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

Alle felt

Lese, Endre

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra EchoSign-brukersynkronisering

 

Lese, Slette, Opprette

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

Alle felt

Lese, Endre

 

 

Alle brukere som bruker Adobe Sign-API, må ha tillatelsessettet Adobe Sign-bruker.

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Mottaker

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-bruker

 

Status

Lese

 

 

 

Bestillingsnummer

Lese

 

 

 

Kildemottaker

Lese

 

 

 

Avtale

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtale

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-bruker

 

Redigere

Lese

 

 

For at brukere skal kunne samhandle med selvsigneringskomponenten for Adobe Sign:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker må gis til brukeren
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
  Status Lese    
  Signeringsdato Lese    
  Feilmelding Lese    
  Signert PDF-fil Lese    
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Avtaletype   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
         
Mottaker   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtale Lese    
  Status      
  Dato/klokkeslett fullført      

Brukere som samhandler med avtalemaler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Tilgang til alle felt for det angitte hovedobjektet i Salesforce

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Hovedobjekt angitt av bruker

 

 

 

 

 

Alle felt angitt av bruker

Lese

I/T

 

 

 

 

 

 

Avtalemal

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

Navn

Lese

 

 

 

Hovedobjekttype

Lese

 

 

Brukere som utløser gruppehandlinger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Avtale

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

Dokumentnøkkel

Lese

 

 

 

Årsak til avbryting/sletting

Lese

 

 

 

Avbryte Slette varsle underskriver

Lese

 

 

 

URL-adresse for partnerserver

Lese

 

 

 

Status

Lese

 

 

 

ID for siste hendelse

Lese

 

 

Brukere som bruker Adobe Sign gjennom S1 Mobile, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontrakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontrakt-objektet må ha Lese aktivert
  • Kontraktnummer-feltet i Kontrakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Type-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Innholdstype-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Tekst-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Kontrakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Kontraktnummer Lese    
         
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Type Lese    
  Innholdstype Lese    
  Tekst Lese    
         
Avtalehendelse   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
         
Avtale   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    
         
Mottaker   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    
         
Bibliotekmaler   Lese, Opprette, Slette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Opprette, Endre    

Brukere som trenger tilgang til Administrasjon-fanen må ha tillatelsessettet Adobe Sign-administrator.

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Avtalemal

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

 

 

 

 

Avtale

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

 

 

 

 

Dokument

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-administrator

 

Tekst

Lese

 

 

Brukere som benytter publiseringshandlingene må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Systemtillatelsen Sette inn systemfeltverdier for Chatter-feeder aktivert 
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Type-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Innholdstype-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
  • Tekst-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Tilbud må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  E-postadresse Lese    
         
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  Navn Lese    
  Innholdstype Lese    
  Tekst Lese    
  Type Lese    
         
Sitat   Lese Salesforce – Standard  
         
Avtale   Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Passord Lese    
  Navn Lese    
  Standard Lese    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
Bibliotekmaler   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    

Brukere som redigerer maler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Dokument må ha Lese aktivert
  • URL-feltet i Dokument-objektet må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
         
Dokument   Lese Salesforce – Standard  
  URL Lese    
         
Avtalemal   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Legg til mottakere   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Filvedlegg   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Legg til skjemafeltmal   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Tilordne data i avtale   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Avtalemalprosessoren krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese aktivert
  • Mobiltelefon-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Mobiltelefon-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Gruppe må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Tilbud må ha Lese aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Kontakt   Lese Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lese    
         
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard  
  Mobiltelefon Lese    
         
Salgsmulighet    Lese Salesforce – Standard  
         
Konto   Lese Salesforce – Standard  
         
Sitat   Lese Salesforce – Standard  
         
Vedlegg   Tilgang basert på overordnet post.    
         
Avtale   Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Signaturtype Endre    
  Status Endre    
  Dager til signeringstidsfrist Endre    
  Aktiver automatiske påminnelser Endre    
  Påminn mottaker Endre    
  Mottakeradresse Endre    
  Flere mottakere Endre    
  Signaturrekkefølge Endre    
  Redigere Endre    
  Prosessmal Endre    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Mottakertype Endre    
  Mottakerrolle Endre    
  Bestillingsnummer Endre    
  E-postadresse Endre    
         
Bibliotekmal   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Endre    
         
         
Avtaletype    Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Legg til mottakere   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Filvedlegg   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Legg til skjemafeltmal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    
         
Tilordne data i avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese    

Brukere som redigerer avtaler, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese aktivert
  • Firma-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Hendelse må ha Opprette aktivert
  • Alle felt i Hendelse-objektet må ha Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Salgsemne   Lese Salesforce – Standard
 
  Firma Lese    
         
Hendelse   Opprett Salesforce – Standard  
  Alle felt Endre    
         
Avtale   Lese, Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Mottaker   Lese, Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtale Lese    
  Status Lese    
  Dato/klokkeslett fullført Lese    
  Bestillingsnummer Lese    
  Mottakertype Lese    
  Avtale Lese    
  E-postadresse  Lese    
  Mottakertype Endre    
  Mottakerrolle Endre    
  Bestillingsnummer Endre    
  E-postadresse Endre    
         
Bibliotekmal   Opprette, Endre, Slette Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Avtaletype    Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Navn Lese    
         
Avtalemal   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Avtaletype Lese    
  Navn Lese    
  Standard Lese    
  Send automatisk Lese    
         
Signert avtale   Lese    
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker

Brukere som bruker Flettetilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til.   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til. Lese, Endre    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Skjemafeltimport   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Oppføring av skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Underordnet skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Oppføring av underordnet skjemafelttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Flettetilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Brukere som benytter flettetilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-bruker
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Konto-objektet må ha Lese aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese aktivert
  • Navn-feltet i Salgsmulighet-objektet må ha Lese aktivert
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Konto        
  Navn Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsmulighet        
  Navn Lese Salesforce – Standard  
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Dokumentnøkkel Lese    
  Andre alternativer Lese    
  Navn Lese    
  Flettetilordning Lese    
  Flettetilordningsfeil Lese    
  Flettetilordningsresultat Lese    
  Konto Lese    
  Salgsmulighet Lese    
         
Skjemafeltimport   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Oppføring av skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Underordnet skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Oppføring av underordnet skjemafelttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-bruker
  Alle felt Lese    

Brukere som bruker datatilordninger, må ha:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign-administrator
 • Alle objekter/felt som flettetilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Avtale   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøkkel Lese    
         
Filtilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Felttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Objekttilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    
         
Datatilordning   Lese, Slette, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-administrator
  Alle felt Lese, Endre    

Behandling av datatilordning krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Alle objekter/felt som datatilordning bruker, må ha Lese og Endre aktivert
 • Salesforce-objektet Vedlegg krever tilgang basert på den overordnede posten

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Et objekt som blir tilordnet til   Lese, Endre    
  Et felt som blir tilordnet til Lese, Endre    
         
Vedlegg   Tilgang basert på overordnet post.    
         
Avtale   Lese, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese, Endre    
         
Filtilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Felttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Objekttilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    
         
Datatilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe Sign-integrasjon
  Alle felt Lese    

Chatter-integrasjonene krever:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Salesforce-systemtillatelsen Sette inn systemfeltverdier for Chatter-feeder aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Avtalehendelse

 

Lese

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-integrasjon

 

Type

Lese

 

 

 

Beskrivelse

Lese

 

 

 

 

 

 

 

Mottakere

 

 

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe Sign-integrasjon

 

Mottakertype

Lese

 

 

 

E-postadresse

Lese

 

 

 

Bestillingsnummer

Lese

 

 

 

Bruk e-postadresse

Lese

 

 

Push-avtaler krever at den tilknyttede tilbakekallbrukeren har:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbruker
 • Salesforce-objektet Konto må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Kontrakt må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsmulighet må ha Lese og Opprette aktivert
 • Salesforce-objektet Kontakt må ha Lese og Opprette aktivert
  • Navn-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • E-post-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • Konto-feltet i Kontakt-objektet må ha Lese og Endre aktivert
 • Salesforce-objektet Salgsemne må ha Lese og Opprette aktivert
  • Navn-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • E-post-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert
  • Firma-feltet i Salgsemne-objektet må ha Lese og Endre aktivert

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt Felt Påkrevde verdier Standard/Tilpasset Adobe Sign-tillatelsessett
Konto   Lese Salesforce – Standard  
         
Kontrakt   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsmulighet   Lese Salesforce – Standard  
         
Salgsemne   Lese, Opprette Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese, Endre    
  Navn Lese, Endre    
  Firma Lese, Endre    
         
Kontakt   Lese, Opprette Salesforce – Standard  
  E-postadresse Lese, Endre    
  Navn Lese, Endre    
  Konto Lese, Endre    
         
Avtale   Lese, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset
Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Avtaletype   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
         
Mutexer   Lese, Opprette, Endre Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Lese, Endre    
         
Utløsere   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Mottaker   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Avtalehendelse   Opprett Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
  Alle felt Endre    
         
Datatilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker
         
Flettetilordning   Lese Adobe Sign – Tilpasset Adobe integrasjonsbruker

Tilbakekall-brukeren må vøre konfigurert og koblet til:

 • Tillatelsessettet Adobe Sign integrasjonsbrukerlagt lagt til
 • Tilbakekallbrukerprofilen må aktivere Administrativ tillatelse for Endre metadata

I tillegg må stedsprofilen redigeres for å:

 • Legge til klassen LargeFileDownloadService
 • Fjerne klassen AgreementAttachmentService

 

Nedenfor er en eksplisitt oppføring av objektene, og de påkrevde feltene, hvis bruk av tillatelsessettet av en eller annen grunn ikke kan aksepteres:

Objekt

Felt

Påkrevde verdier

Standard/Tilpasset

Adobe Sign-tillatelsessett

Avtale

 

Lese, Endre

Adobe Sign – Tilpasset

Adobe integrasjonsbruker

 

Antall kall til vedleggstjeneste

Lese, Endre

 

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din