Produktmerknadene for Adobe Sign for SharePoint lokalt er sortert nedenfor

Nybygd og nymerket til Adobe Sign (v4.0)

Den nye Adobe Sign for SharePoint-løsningen er fullstendig nybygd og nymerket for å støtte de fremtidsrettede teknologiene som Adobe Sign vil være basert på i årene som kommer. 

REST-basert API-funksjonalitet

Ved å flytte applikasjonen til en REST-basert løsning sikrer vi at all fremtidig utvikling i Adobe Sign-systemet vil være tilgjengelig for nye oppdateringer til SharePoint-tillegget.

Forenklet installasjonsprosess

Denne nye pakken installeres raskt uten at det krever dybdekunnskap om SharePoint-objektene som kreves. Pakken kan være installert og fungere på så lite som 20 minutter for de fleste administratorer, uten å måtte klargjøre ekstra brukerlisensiering.

Datatilordning mellom avtaler og SharePoint

Denne pakken inneholder muligheten til å sende data fra SharePoint-lister til et avtaleskjemafelt, i tillegg til å samle inn data fra utfylte avtaleskjemafelt og fylle ut det innholdet i SharePoint-lister.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

2191 Rettet tekstfeil i installereren for SP 2016 VM-maskin
2164 Forbedret pagineringsjustering på Avtalestatus-siden.
2133 Løste problem der PDF-filen ikke ble vedlagt hvis avtalenavnet og navnet på målmappen var lengre enn 255 tegn.
2350 Forbedret feilmelding ved forsøk på å laste opp en mappe.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

2424 Fjernet grafikk fra den innebygde sendesiden.
3339 Fjernet linjegrafikk fra Avtalestatus-siden.
3409 Forbedret brukergrensesnittet i mottakerkolonnen (Avtalestatus-siden).
3460 Forbedret automatiske statusoppdateringer slik at de fungerer med nye integrasjonsnøkler.
3333 Grensesnittjusteringer på Innstillinger-siden.
3742 Forbedret brukerklargjøring.
2374 Grensesnittjusteringer på Avtalestatus-siden.
3987 Forbedret meldinger ved sletting av tilordninger.
3125 Forbedret lokaliseringsmeldinger i ULS-logger.
4161 Forbedret støtte for funksjonsoppgradering i installerer.
3807 Forbedret egendefinert listevalg.
6550 Forbedret antall rader tilgjengelig for data/flettetilordninger.
6828 Løste et problem der oppdateringsknappen i noen få situasjoner ikke oppdaterte statusen for avtalen.
7185 Løser et problem med nettleserbufring ved oppgradering av versjon.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

-- Merket grafikk på nytt slik at den samsvarer med det nye Adobe Sign-ikonet.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

9615 Fjernet størrelsesgrensen på 5 MB for filer.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

10558 Løste et iFrame-problem på Send-siden for IE-nettlesere.