Merk:

Hvis Store-knappen ikke vises blant alternativene på bånedet, er det sannsynlig at Office-administratoren har nektet individuell tilgang til Store.

Kontakt Office-administratoren eller IT-teamet for å få tilgang, eller distribuer tillegget i organisasjonen.

Oversikt

Med Adobe Sign-tillegget kan en bruker åpne hvilken som helst Word- eller PowerPoint-fil (5 MB eller mindre) og bruke filen som grunnlag for en ny avtale.

Dette dokumentet er inndelt i tre deler:

 • Installere/aktivere tillegget i Office-kontoen – Éngangsprosessen for å aktivere tillegget fra 365 Store. Alle brukere skulle kunne gjøre dette uten forhøyede systemtillatelser.
 • Etablere den godkjente tilkoblingen mellom Office og Adobe Sign – Når tillegget er aktivert, må det opprettes et klarert forhold mellom Microsoft og Adobe Sign. Dette gjøres ved å godkjenne i begge miljøene, og må gjøres bare én gang.
 • Bruke tillegget – Denne delen forklarer funksjonene i tillegget og hvordan du kan bruke det til å benytte Adobe Sign direkte fra Word- eller PowerPoint-klienten.

365-administratorer kan sentral installere tillegget på leiernivå og styre tilgang på brukernivå hvis det er ønskelig. Dette gir tilgang for både Word og PowerPoint til alle brukerne i leieren.

Enkeltbrukere som installerer tillegget uavhengig, må installere til både Word og/eller PowerPoint separat.

Merk: Under godkjenning og bruk av tillegget vil Office 365 vise et godkjenningspanel når det forsøkes å åpne et nytt vindu. Når dette skjer, klikker du på Tillat.

4. Allow Window

Forutsetninger

Informasjonskapsler må aktiveres i nettleseren for at tillegget skal fungere riktig.

Plattformer som støttes:

 • Word eller PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word eller PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word eller PowerPoint Online (365) – Ved bruk av:
  • Chrome v59+
  • Firefox v53+
  • Safari 9+
  • Edge 38+
  • IE 11+
 • Word eller PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

Du må også oppfylle de grunnleggende Microsoft-kravene for å bruke Office.

Brukere av skrivebordsprogrammet må sørge for at informasjonskapsler er aktivert i Internet Explorer.

Merk:

Private/inkognito nettleserøkter støttes ikke.


IE/Edge-nettlesere

For at tillegget skal fungere sømløst i nettleserne Internet Explorer og Edge må du klarere nettstedene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (hvis du bruker en Live-konto)
 • https://*.sharepoint.com
 • Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.


Mac High Sierra OS

Brukere av High Sierra kan støte på et problem når de prøver å bruke tillegget fra Word-/PowerPoint-skrivebordsappene (versjon 16.11 og over) som sender en generisk feilmelding fra Adobe Sign som sier at informasjonskapsler ikke er aktivert. 

 

Hvis dette skjer:

 • Åpne tilleggets Innstillinger, og Logg av.
 • Godkjenn på nytt til tjenesten ved å klikke på Kom i gang.

Kontakt kundestøtte hvis ny godkjenning ikke løser problemet.

Installere tillegget

1. Logg på 365-kontoen og velg alternativet Word eller PowerPoint.

2. Åpne en Word- eller PowerPoint-fil.

3. naviger til Sett inn-fanen på båndet, og velg deretter Office-tillegg fra Tillegg-delen på båndet.

4. En Office-tillegg-side åpnes. Velg alternativet Store.

5. Skriv inn Adobe i søkefeltet og klikk på søkeikonet.

6. Når du finner tillegget Adobe Sign for Word/PowerPoint, klikker du på Legg til ved siden av oppføringen.

OWA Hent fra butikk

7. Når tillegget er installert, blir Adobe Sign-ikonene lagt til å båndet på Hjem-fanen. Tre alternativer er tilgjengelig:

 • Fyll ut og signer – For dokumenter som bare du må fylle ut og signere
 • Send til signering – Dokumenter som minst én person utenom deg må signere
 • Avtalestatus – En liste over de ti sist oppdaterte dokumentene.

 

3_adobe_sign_iconsaddedtotheribbon

Merk:

Enkeltbrukere trenger bare å installere tillegget til ett program, Word eller PowerPoint. Pakken installeres automatisk til begge.

Hvis du ikke ser knappene på båndet, kontrollerer du delen Mine tillegg for å aktivere tillegget.

Etablere godkjenningsrelasjonen

Når tillegget er aktivert, må du opprette en relasjon mellom Microsoft-kontoen og Adobe Sign-kontoen din. Dette sikrer at du, og bare du, sender avtaler gjennom din Adobe Sign-bruker.

Konfigurasjonsprosessen er rask og krever bare at du vet hvordan du godkjenner til de to systemene.

 • Hvis du ikke har en Adobe Sign-konto, er en gratis prøveversjon tilgjengelig. (Se trinn 3 nedenfor)

Når du har etablert denne relasjonen, trenger du ikke å godkjenne til Adobe Sign igjen. Den godkjente relasjonen er varig med mindre du eksplisitt sletter den ved å logge av tillegget.

Merk: Office vil be brukeren om å godkjenne på nytt etter en time med inaktivitet, eller etter 24 timer.

 

Slik etablerer du klareringen:

1. Åpne en fil i Word eller PowerPoint (det som har tillegget aktivert)

2. Finn Adobe Sign-ikonene på båndet, og klikk på Send til signering.

 • Dette åpner tilleggspanelet til høyre i vinduet.

3. Klikk på Kom i gang -knappen i tilleggspanelet.

 • Koblingen Få en gratis prøveversjon åpner et nytt vindu til siden Registrering for 30 dagers gratis prøveversjon av Adobe Sign. Hvis du ikke allerede har en Adobe Sign-konto, registrerer du deg for den gratis prøveversjonen før du fortsetter. Det innhentes ikke noen faktureringsinformasjon, og du forplikter deg ikke til å betale noe under eller etter prøveperioden.
3. Get Started

4. Du kan bli bedt om å godkjenne deg for 365-miljøet. Klikk på brukeren du vil bruke. (Brukeren du allerede er godkjent som, vises øverst i listen)

5. Authenticate to 365 pdfd

5. Office ber deg deretter om å gi tilgang til tillegget. Klikk på Godta.

6 Grant 365 Access PDF

Det åpnes et nytt vindu for å registrere godkjenningen for Adobe Sign.

6. Godkjenn med Adobe Sign-legitimasjonen din. 

OWA-godkjenning til AdobeSign

7. Når du har godkjent til Adobe Sign, blir du bedt om å bekrefte tilgangen.  Klikk på Tillat tilgang.

Gi Adobe tilgang

Når Adobe Sign-godkjenningen er fullført, endres tilleggspanelet til høyre slik at det viser startsiden for tillegget.  Klikk på Skjønner for å åpne konfigurasjonspanelet.

9. Splash page

Bruke tillegget

Med tillegget aktivert kan du åpne hvilken som helst Word- eller PowerPoint-fil og starte en signaturprosess, akkurat slik du ville ved å logge på Adobe Sign og laste opp filen.

Når det gjelder de to signaturfunksjonene, vil gjeldende dokument som er åpent i Word eller PowerPoint, legges ved automatisk, og det er et alternativ for å legge til flere filer.

Funksjonen Avtalestatus viser de nyeste avtalene og nyttige lenker for å samhandle med dem basert på deres gjeldende status.

To ting å merke seg:

 • Når du bruker skrivebordsprogrammet (i motsetning til online), må en fil lagres minst én gang før den kan signeres/sendes.
 • Brukeren blir bedt om å godkjenne på nytt hvis han/hun har vært inaktiv i én time, eller etter 24 timer med kontinuerlig bruk.


Fyll ut og signer

Fyll ut og signer er laget for at du, brukeren, kan fylle ut et dokumentet og påføre en signatur. Ingen andre mottakere kan være en del av transaksjonen.

Når du har påført signaturen, finnes dokumentet i Adobe Sign-kontoen din, og det kan vises, lagres som PDF eller sendes (via Adobe Sign-deling) til hvilken som helst e-postadresse.

Når Fyll ut og signer startes første gang, ser du bare alternativet for å legge til / fjerne de vedlagte filene og så klikke på Fortsett. Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig siden det ikke er noen antatt sendeprosess.

fill_and_sign_launchpanel

Når du har klikket på Fortsett, åpnes siden Fyll ut og signer med de(n) vedlagte filen(e).

Grensesnittet tillater at du skriver inn teksttegn, og det er tre avmerkingsboksikoner (kryss, hakemerke og fylt punkt). En intuitiv størrelsesmeny ligger over inndatafeltet slik at du kan justere teksten du skriver inn.

Tekst som skrives inn, får ikke automatisk linjebryting, men respekterer nye linjer innenfor samme felt.

I tillegg til inndatafeltene er det to signaturfeltalternativer, Signatur-feltet og Initialer-feltet. Minst ett signaturfelt må plasseres.

Mer detaljert informasjon om Fyll ut og signer-grensesnittet finner du her.

fill_and_sign_interface

Når dokumentet er fylt ut og signaturen er påført, klikker du på Ferdig øverst til høyre i vinduet.

Siden Fyll ut og signer lukkes og Adobe Sign-panelet i Word-/PowerPoint-grensesnittet endres for å vise at signaturprosessen ble vellykket fullført.

Dette panelet har tre alternativer:

 • Vis signert PDF – Åpner en ny fane som viser det signerte dokumentet
 • Lagre en kopi – Åpner den signerte PDF-filen i det lokale systemet ditt der du kan lagre en kopi
 • Adobe Sign-meny – Oppdaterer tilleggspanelet for å vise de tre funksjonene 

 

fill_and_sign_completepanel


Send til signering

Funksjonen Send til signering impliserer (og krever) at avtalen blir sendt til minst én mottaker utenom avsenderen.

Med filen åpen klikker du på Send til signering-ikonet på båndet for å åpne tilleggspanelet på høyre side i vinduet.

10_send_for_signatureiconintheribbon


Konfigurere avtalen

Når du starter en avtale fra en åpen fil, må du merke deg at øverst i panelet vises listen med Dokument-filer som nylig er “vedlagt”.

1. Som standard blir filen som er åpen når du klikker på knappen Send til signering, automatisk vedlagt. Det er helt greit å slette standardfilen.

11. RHP Docs

 

Rett til høyre for dokumentoverskriften er koblingen + Legg til filer som lar deg legge til flere filer i avtalen. Å legge til avtaler fungerer akkurat på samme måte som i web-programmet. Dokumentene presenteres for mottakerne i samme rekkefølge som de er oppført i tilleggspanelet.

12. Add File

Støttede filformater:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

2. Rett nedenfor Dokumenter-delen er Mottakere oppført.

Klikk i det hvite feltet under Mottakere-overskriften, og begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse. Tillegget viser kontakter fra 365-kontaktlisten din som samsvarer med strengen du har skrevet inn, for å hjelpe deg med å finne riktig mottaker.

Rekkefølgen som mottakerne er angitt i, dikterer signeringsrekkefølgen for avtalen (i en sekvensiell signeringsprosess).

Merk: Hvis du er vant til å angi mottakerroller, må du være oppmerksom på at alle mottakere anses som Underskrivere når de konfigureres i tillegget. Hvis det trengs andre roller, klikker du på koblingen Flere alternativer under knappen Send / Fortsett.

I tillegg er all verifisering e-postbasert. Hvis du krever verifisering med to faktorer, klikker du på Flere alternativer.

 

3. Under Mottakere-listen er Melding-delen, som består av to felt.

Det øverste feltet er navnet på avtalen. Som standard tar dette feltet navnet på det åpne dokumentet. Du kan endre det manuelt til hvilket som helst navn.

Det andre feltet er meldingsteksten som vises i e-postmeldingen når mottakerne blir bedt om å signere avtalen. Det er satt inn en generisk verdi som kan endres fritt.

Dette meldingsfeltet har en grense på 1000 tegn.

13. Exploded panel

I øverste høyre hjørne av Melding-delen er en Fjern melding-kobling som fjerner alt innhold fra Melding-vinduet.

Meldingsmaler eller Private meldinger kan inkluderes ved å klikke på koblingen Flere alternativer.

 

4. Rett under Melding-feltet er den valgfrie avmerkingsboksen Forhåndsvis og send. Hvis du merker av i denne boksen, åpnes en vindusversjon av redigeringssiden som viser alle standardfeltene og verktøyene for oppretting av skjemaer.

Redigeringssiden åpnes ikke før du klikker på Fortsett-knappen.

 

5. Send/fortsett-knappen sender avtalen slik den i øyeblikket er konfigurert.  Hvis avmerkingsboksen Forhåndsvis og send er merket, åpnes redigeringssiden slik at du kan plassere felt i dokumentet.  Når alle feltene er plassert, klikker du på Send-knappen nederst til høyre på redigeringssiden.

 

6. Under Send/fortsett-knappen er koblingen Flere alternativer. Hvis du klikker på denne koblingen, vises en vindusversjon av Send-siden i web-programmet, som viser alle standardalternativene som du ville sett i programmet. All konfigurering som gjøres i tilleggspanelet, vises i Send-vinduet, og er fullt redigerbar.

Alle felt og alternativer er tilgjengelige akkurat som på Send-siden i web-programmet, og alle endringer til mottaker- eller fillisten inkluderes i avtalen.

Rull ned til bunnen av vinduet og klikk på Neste for å redigere, eller fjern merket i Forhåndsvis og legg til signaturfelt-boksen og klikk på Send.

 

Avtalen sendes, og tilleggspanelet viser en suksessmelding.

To alternativer er tilgjengelige i panelet etter sending:

 • Vis avtale – Åpner en vindusvisning av avtalen som akkurat ble sendt
 • Adobe Sign-meny – Dette alternativet endrer panelet slik at det viser alternativene for tilleggsfunksjonen (Send til signering)


Avtalestatus

Alternativet Avtalestatus viser de ti siste avtalene (basert på sist oppdatert-datoen) som fremdeles er åpne og venter på en handling. Dette inkluderer utkast som venter på redigering, avtaler som venter på signaturen din, og avtaler som venter på en annen mottaker.

Hver oppførte avtale kan utvides for å vise den siste hendelsen som er lagt inn for den avtalen, for å angi hvor avtalen er i signeringsprosessen.

 • De tre siste hendelsene som er logget mot avtalen, vises (Opprettet, Vist, Signert osv.), med den nyligste øverst.
 • Hvis du klikker på koblingen Vis avtale innenfor avtaleinformasjonen, åpnes et nytt vindu som viser dokumentet i dets gjeldende tilstand.
 • Dokumenter som venter på signering, viser en Signer avtale-kobling som åpner et nytt vindu som inneholder dokumentet klart for signering.

Nederst i hendelseslisten er koblingen Spor alle avtaler, som åpner en vindusforekomst av Behandle-siden fra programmet. Fra Behandle-siden er hele historikken for kontoen tilgjengelig.

Avtalestatus

Innstillinger for tillegg

Helt nederst i tilleggspanelet, til høyre for Adobe Document Cloud, er et tannhjulikon som åpner innstillingene for tillegget:

15Settings Panel

Oppgrader – Bare kontoer med prøveversjon

denne koblingen åpner et nytt vindu til Adobe Sign-oppgraderingsprosessen der du kan kjøpe tilgang til Adobe Sign med et månedlig abonnement.

Logg av – Bryter godkjenningsrelasjonen

Relasjonen mellom dine Outlook- og Adobe Sign-brukerkontoer blir “husket” av tillegget, og det er derfor du ikke trenger å godkjenne hver gang du bruker tillegget.

Det er imidlertid ikke uvanlig at noen brukere sender avtaler fra flere Adobe Sign-kontoer.  Dette gjør det nødvendig at brukeren bruker Logg av-funksjonen for å bryte den eksisterende klarerte relasjonen og så etablere en ny relasjon med den nye Adobe Sign-brukerkontoen.

Hvis du skal bryte relasjonen, klikker du på tannhjulikonet nederst til høyre i tilleggspanelet. Det åpnes en popup-meny, og Logg av-alternativet er øverst på den menyen.

Hjelp

En kobling til denne veiledningen og eventuelt annet innhold som omhandler tillegget.

Om

Dette vil åpne et lite popup-vindu som viser informasjon om tillegget du bruker.

Personvern Policy

Dette er en kobling til Adobes personpolicy.

Admin – Gjør det mulig for brukere å samtykke til apper

Office 365-administratoren må tillate at brukere samtykker til bruk av apper.

Slik gjør du dette:

    1. Logg på som Office 365-administrator.

    2. Klikk på Administrasjonsportal.

    3. Klikk på Administrasjonssentre > Azure AD.

        ○ Dette åpner Administrasjonssenter for Azure Active Directory.

nave_to_azure_ad

 

    4. Naviger til: Brukere og grupper > Brukerinnstillinger.

    5. Sørg for at Brukere kan samtykke i at apper har tilgang til bedriftsdata på deres vegne er satt til Ja.

azure_ad_admin

Admin – Installere på leiernivå

Installering på leiernivå tillater at administratoren viser tillegget som standard. Det gjør at brukerne slipper installering og sikrer at alle brukere har tilgang uten problemer.

Aktiveringen er rask og enkel, og tar bare ca. 5 minutter:

1. Logg på som Leieradministrasjon og naviger til Administrator-panelet.

2. Klikk på Tjenester og tillegg på menyen til venstre.

3. Klikk på + Last opp tillegg.

 • Dette åpner panelet Nytt tillegg.

4. Klikk på Neste

 • Nytt tillegg-panelet oppdateres for å gi deg alternativene for å laste opp tilleggsfilen.

5. Velg Jeg ønsker å legge til et tillegg fra Office Store.

6. Søk etter Adobe Sign, og velg det.

7. På Adobe Sign-tilleggspanelet klikker du på Neste.

8. Adobe Sign-panelet oppdateres og viser alternativene for tilgang til tillegget:

 • Alle – Aktiverer tillegget for alle i organisasjonen din
 • Bestemte brukere/grupper – Lar deg velge hvilke grupper i organisasjonen tillegget skal aktiveres for
 • Bare meg – Dette aktiverer tillegget bare for din bruker
Word Tenant panel

 

9. Klikk på Lagre når du har valgt alternativ.

10. Klikk på Lukk i det siste landingspanelet.

Vanlige spørsmål

Prøv denne fremgangsmåten:

 1. Logg deg av Word 2016/PowerPoint 2016.
 2. Installer Adobe Sign-tillegget eller et annet tillegg.
 3. Logg deg på Word 2016 med Adobe-kontoen.
 4. Du skal kunne bruke tillegget uten noen problemer.

Hvis det fortsatt er feil:

Windows:

 • Slett innholdet i mappen %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 • Tøm …\16.0\WebServiceCache

Mac:

 • Slett innholdet i mappen /Users/{navnet ditt på enheten}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
 • Start Word og legg inn tillegget hvis du ikke allerede er bedt om det
 • Du blir bedt om å klarere tillegget på nytt