Flash Professional CC | Uwagi na temat wersji

Przedstawiamy program Adobe® Flash Professional CC. Ta strona zawiera najnowsze informacje o produkcie i aktualizacje, które nie zostały opisane w dokumentacji programu Flash Professional.

Dostępna aktualizacja programu Flash Professional CC

Więcej informacji można znaleźć w uwagach na temat wersji Flash Professional CC 2014.

Flash Professional CC | Grudzień 2013

Aktualizacja programu Flash Professional CC z grudnia 2013 eliminuje szereg błędów krytycznych. Firma Adobe zaleca zainstalowanie tej aktualizacji.

Flash Professional CC | Listopad 2013

Najnowsza wersja programu Flash Professional stanowi ważną aktualizację, w której wprowadzono opcję natywnego tworzenia i publikowania zawartości w formacie HTML5 Canvas. Istniejące materiały w formacje CreateJS można przekonwertować na format HTML5 Canvas przy użyciu skryptu JSFL. Ta aktualizacja usuwa również szereg błędów krytycznych.

Więcej informacji można uzyskać w artykule Nowości w programie Flash Professional CC.

Lista usuniętych błędów

Aktualizacja Flash Professional CC z listopada 2013 zawiera ważne poprawki błędów. Lista błędów krytycznych usuniętych w tej poprawce:

 • (Dotyczy błędu 3583725): (Tylko Mac OS X 10.9) Odtwarzanie dźwięku w osi czasu (nie w pliku SWF) generuje buczący dźwięk, który można wyłączyć tylko przez zamknięcie programu Flash CC.
 • (Dotyczy błędu 3548347): Program Flash CC ulega awarii podczas zamykania pliku FLA z pustą grupą.
 • (Dotyczy błędu 3590905): (Tylko Mac OS X 10.6) Program Flash CC ulega awarii podczas eksportowania pliku GIF
 • (Dotyczy błędu 3595461): Program Flash CC ulega awarii, jeśli w preferencjach edytora ActionScript jest ustawiona czcionka z przyrostkiem _typewriter, _sans czy _serif.

Firma Adobe zaleca zainstalowanie tej aktualizacji.

Znane problemy

Najnowsze informacje oraz opisy znanych problemów dotyczące wszystkich aplikacji Creative Cloud znajdują się na stronie działu obsługi klienta firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

 • (Dotyczy błędu 3637900): Nieużywane elementy dźwiękowe z biblioteki nie są kopiowane do nowego dokumentu HTML5 Canvas w przypadku uruchomienia polecenia konwersji kodu ActionScript 3 na kod HTML5 Canvas.

Flash Professional CC — aktualizacja 1 (13.0.1)

Aktualizacja Flash Professional CC 13.0.1 zawiera ważne poprawki błędów. Lista błędów usuniętych w tej poprawce:

 • [Odniesienie: #3590263]: Ekran powitalny nie jest wczytywany podczas uruchamiania programu Flash CC. Program Flash CC ulega awarii podczas tworzenia dokumentu, gdy w przeglądarce Mozilla Firefox jest włączony dodatek FlashFirebug. Z tego powodu nie jest wczytywane okno testowania filmu.
 • [Odniesienie: #3597140]: Podczas zamykania ponownie otwartego dokumentu są tracone skrypty klatek dodane, zmodyfikowane i zapisane w klipie filmowym.
 • [Odniesienie: #3606259]: Program Flash prostuje pierwszą krzywą narysowaną przy użyciu tabletu firmy Wacom.
 • [Odniesienie: #3603351]: Podczas otwierania zapisanego pliku, którego ustawienia publikowania zawierają powielone wpisy profilu, jest wyświetlany komunikat Nie można wczytać sceny do pamięci.
 • (Dotyczy błędu: #3588521): Program Flash CC czasami zawiesza się podczas zamykania. Zalecane jest pobranie i zainstalowanie tej poprawki udostępnionej przez firmę Microsoft.
 • [Odniesienie: #3594685, #3592211, #3598994]: Podczas pracy z osią czasu i arkuszami kształtów występują problemy związane z uszkadzaniem zawartości pamięci.
 • [Odniesienie: #3585379]: Program Flash CC zawiesza się podczas powiększania dużego obszaru roboczego, na którym do obiektów na stole montażowym zastosowano filtry.
 • [Odniesienie: #3549614]: Program Flash CC ulega awarii podczas ustawiania niektórych czcionek w preferencjach edytora kodu.
 • [Odniesienie: #3427773]: Program Flash CC ulega awarii podczas eksportowania obrazów i plików SWF w systemie Mac OS 10.6.

Firma Adobe zaleca zainstalowanie tej aktualizacji.

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_pl.

Niezależnie od wymagań systemowych programu Adobe Flash Professional CC aplikacje utworzone w środowisku AIR for iOS będą działać tylko na urządzeniach obsługujących system iOS w wersji 4.2 lub nowszej na odtwarzaczach iPod touch 3. i 4. generacji, telefonach iPhone 3GS, 4, 4S i5 oraz tabletach iPad 2 i 3.

Aplikacje utworzone i opublikowane przy użyciu oprogramowania Flash Professional CC dla platform Android będą działać na urządzeniach z systemem operacyjnym Google Android™ 2.3 lub nowszym.Aktualną listę certyfikowanych urządzeń można znaleźć na stronie www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/.

Uwaga: Program Flash Professional CC nie obsługuje systemu MAC OS X 10.6.

Instrukcje instalacji

Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć na stronie
http://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/help/install-apps.html.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Aby rozpocząć korzystanie z pełnej wersji produktu, należy połączyć się z Internetem i zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywowania i używania tego produktu konieczne są następujące elementy: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i zgoda na umowę licencyjną. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat związanych z członkostwem.

Nowe funkcje

Lista wszystkich nowych funkcji programu Flash Pro CC znajduje się na tej stronie.

Rozszerzenie Toolkit for CreateJS

Rozszerzenie Adobe Flash Professional Toolkit for CreateJS 1.2 jest teraz w pełni zintegrowane z programem Flash Professional CC, dzięki czemu ułatwia projektantom i specjalistom ds. animacji tworzenie zasobów projektów HTML5 przy użyciu bibliotek open source JavaScript CreateJS. Oprogramowanie obsługuje większość podstawowych funkcji obróbki animacji i ilustracji dostępnych w programie Flash Professional, na przykład wektory, bitmapy, animacje, dźwięki przyciski oraz skrypty JavaScript sterujące osią czasu. Oprogramowanie Toolkit for CreateJS umożliwia eksportowanie za pomocą jednego kliknięcia zawartości ze stołu montażowego lub biblioteki do kodu JavaScript, który można wyświetlać w przeglądarce. Pozwala to na szybkie tworzenie atrakcyjnej zawartości w formacie HTML5.

Najnowsza aktualizacja tego zestawu narzędzi eliminuje krytyczne błędy związane z błędami formatu JSX. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.

Zasoby online

Zgłaszanie błędów i propozycji funkcji

Aby zgłosić propozycję funkcji lub błąd programu Flash Professional, należy wysłać wiadomość e-mail do zespołu firmy Adobe, wypełniając formularz pod adresem http://www.adobe.com/go/wish_pl.

Flash Professional CC i Google Play

Oprogramowanie Flash Professional CC umożliwia publikowanie aplikacji AIR dla systemu Android, co z kolei ułatwia programistom oferowanie produktów w sklepie Google Play.W celu opublikowania aplikacji w sklepie Google Play należy założyć odpowiednie konto.Więcej informacji na temat konfigurowania konta można znaleźć na stronie http://market.android.com/publish.

Wymagania dotyczące zgłaszania aplikacji w sklepie Apple App Store

Programiści mogą oferować w sklepie App Store firmy Apple aplikacje opracowane w środowisku AIR for iOS. Wymaga to uczestnictwa w programie iOS Developer Program i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

W celu testowania i instalowania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS wymagany jest certyfikat programisty wystawiony przez firmę Apple. Informacje na temat programów firmy Apple dla programistów są dostępne na stronie http://developer.apple.com/ios/.

Najnowsze informacje o wersjach środowiska Adobe AIR można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_pl.

Extension Manager CC

Narzędzie Adobe Extension Manager CC umożliwia pobieranie i instalowanie przydatnych rozszerzeń programu Flash Professional CC. Aby zainstalować narzędzie Extension Manager CC, wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj rozszerzeniami. Spowoduje to automatyczne zainstalowanie programu Extension Manager CC.

Więcej informacji o narzędziu Extension Manager można uzyskać na tej stronie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online