Varning: Den digitala signaturen är giltig, men signaturen är från en utgivare som du ännu inte har valt att lita på

Bakgrundsinformation

Binärfiler från Acrobat (körbara filer och .dll-filer för PDFMaker) signeras digitalt, och deras digitala signaturer motsigneras av en tidsstämpeltjänst. Tidsstämplingen säkerställer att den digitala signaturen är giltig även efter att signeringscertifikatet har löpt ut. När en ny kod läggs till i den binära filen signeras den med det senaste giltiga certifikatet, och motsigneras därefter av en tidsstämpeltjänst.

Problembeskrivning

Om inställningen Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare har markerats för Office-tillägg (Inställningar för Säkerhetscenter > Tillägg) inaktiverar Office tillägget och visar en varning som på skärmbilden nedan.

Varningar om tillägg

Du kan tolka meddelandet som att ovanstående varning beror på att signeringscertifikatet har löpt ut (slutade gälla 2015-07-26). Hjälpartikeln från Microsoft om att hantera betrodda utgivare listar följande punkter, som gör det än mer förvirrande för användaren:

===================================================

Betrodda utgivare är personer eller företag med gott anseende som uppfyller följande kriterier:

  • Koden är signerad med deras digitala signatur.
  • Den digitala signaturen är giltig.
  • Den digitala signaturen är aktuell (inte utgången).
  • Certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd CA.

===================================================

Rekommendation från Adobe

Adobe klargör att när en digital signatur får en tidsstämpel (motsigneras) så är den giltig även efter att signeringscertifikatet har löpt ut, och anses vara aktuell (ej utgången).

När du lägger till signeringscertifikatet i listan över betrodda utgivare försvinner varningen, och tillägget aktiveras.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto