Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Videofilm: Avancerade videobildspel

Videofilm: Avancerade videobildspel
Adobe Systems

Ställa in tid för bildrutor och övergångar

Uppspelningsinställningarna gäller inte exporterade PDF-bildspel. Bildrutornas varaktighet och toningsövergångar är fasta i PDF-bildspel.

 • Kontrollera att Bildens varaktighet är markerad i panelen Uppspelning i modulen Bildspel. Ändra därefter skjutreglaget eller ange ett värde för följande alternativ:

  Bildrutelängd

  Anger tiden (i sekunder) som varje foto visas.

  Intoningar

  Anger tiden (i sekunder) för övergångarna mellan olika bildrutor.

 • Markera alternativet Färg om du vill använda färgen för övergången mellan bildrutorna. Klicka sedan på färgrutan och markera en färg i popup-fönstret.

Lägga till inlednings- och avslutningsbilder

Du kan lägga till en enfärgad bildruta i början eller slutet av bildspelet för att få en övergång till inledningen och avslutningen på presentationen. Du kan visa din identitetsplåt på de här bilderna.

 1. Markera alternativen Introbild och Avslutningsbild på panelen Rubriker i modulen Bildspel.
 2. Ange följande alternativ för varje bildrutetyp:

  • Klicka på färgrutan och ange en bildrutefärg i popup-fönstret.

  • Markera Lägg till identitetsplåt om du vill visa identitetsplåten i bildrutan. Standard är att identitetsplåten är vit.

  • Markera Åsidosätt färg om du vill ändra färg på identitetsplåten. Klicka därefter på färgrutan och välj en ny färg i popup-fönstret.

  • Dra reglaget Skala eller skriv ett värde om du vill ändra storlek på identitetsplåten.

Spela musik i ett bildspel

Det går att spela upp .mp3-, .m4a-, eller .m4b- musikfiler som ljudspår i ett bildspel. Musiken spelas upp när bildspelet visas i Lightroom Classic eller exporteras som en videofilm. Musik spelas inte upp i exporterade PDF-bildspel.

 1. Gå till panelen Musik i panelen Bildspel, klicka på Lägg till musik och bläddra efter den musikfil du vill använda.

 2. Nu kan du lägga till upp till 10 musikspår till bildspel. Spåren spelas upp i den ordning du väljer. Du kan lägga till, ändra ordning på eller ta bort spår i panelen Musik.

 3. (Valfritt) Om du vill justera längden på bildspelet efter längden på ljudspåret klickar du på Passa till musiken.

 4. (Valfritt) Om du vill synkronisera bildruteövergångerna automatiskt till musiken klickar du på Synkronisera bildrutor till musik i panelen Uppspelning.

  Lightroom Classic CC: Markera kryssrutan Synkronisera bildrutor till musik

Spela upp bildspelet i slumpmässig ordning

Välj Slumpmässig ordning om du vill spela upp bildrutorna i slumpmässig ordning när du spelar upp bildspelet i Lightroom Classic eller exporterar det som en videofilm.

 1. Markera Slumpmässig ordning i panelen Uppspelning i modulen Bildspel.

Obs!

När du avmarkerar det här alternativet återställs bildrutorna till den ursprungliga ordningen, som visas i bildbandet längst ner. Om du vill ändra ordningen på fotona när du spelar upp bildspelet manuellt kan du dra och ordna dina foton i bildbandet.  

Förhandsvisa ett bildspel

Du kan förhandsvisa ett bildspel i bildruteredigeringsvyn medan du skapar det.

 1. Använd kontrollerna i verktygsfältet för att stoppa , visa föregående bildruta , visa nästa bildruta  eller spela upp/pausa  bildspelet.

 2. Du kan använda alternativet Kvalitet i panelen Uppspelning till att ange kvaliteten på förhandsvisningen. Om du väljer Utkast går det snabbt att generera förhandsvisningen, om du väljer Hög går det långsamt att generera förhandsvisningen men förhandsvisningen har hög kvalitet.

  Obs!

  Alternativet Kvalitet används endast för förhandsvisningar i Lightroom Classic , det är inte en exportinställning.

Spela upp ett bildspel

Du kan spela upp ett bildspel i Lightroom Classic. Under uppspelningen kommer presentationen att fylla upp hela datorskärmen.

 1. Klicka på Spela upp längst ned på den högra panelen i modulen Bildspel.
 2. Ändra uppspelningsinställningarna med följande tangenter.

  Högerpil

  Flyttar fram till nästa bildruta.

  Vänsterpil

  Flyttar tillbaka till föregående bildruta.

  Blanksteg

  Pausar eller återtar uppspelningen.

  Escape

  Avslutar bildspelet.

 3. Om du vill att ditt bildspel ska fortsätta spelas upp väljer du Upprepa i uppspelningspanelen.

 4. Nu kan du ange en inställning för rörelse med hjälp av skjutreglaget Panorering och zoomning. När du anger inställningen till Låg medför det minimal panorering och zoomning.

  Lightroom Classic CC: Inställning för skjutreglaget Panorering och zoomning
  Inställning för skjutreglaget för panorering och zoom

Spela upp ett Impromptu-bildspel

Ett Impromptu-bildspel är ett bildspel i helskärmsläge som du snabbt kan spela upp från vilken Lightroom Classic-modul som helst. Impromptu-bildspelet använder den nuvarande mallen och de nuvarande inställningarna i modulen Bildspel.

 1. Visa på bildbandet i någon av modulerna de foton som du vill visa.

  Markera på bildbandet de foton som du vill visa om du inte vill visa alla.

 2. Tryck på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Enter (Mac OS) för att starta Impromptu-bildspel.

  Obs!

  Du kan även spela upp ett Impromptu-bildspel genom att välja Fönster > Impromptu-bildspel på huvudmenyn i Lightroom Classic.

 3. Åsidosätt de aktuella inställningarna för Varaktighet med följande tangenter:

  Högerpil

  Flyttar fram till nästa bildruta.

  Vänsterpil

  Flyttar tillbaka till föregående bildruta.

  Blanksteg

  Pausar och återupptar uppspelning av bildspelet.

  Escape

  Avslutar bildspelet.

Exportera ett bildspel

Exportera ett bildspel som PDF

Du kan exportera ett bildspel som en PDF så att du kan visa det på andra datorer. Övergångar i PDF-bildspel fungerar när de visas med Adobe Acrobat eller med det kostnadsfria Adobe Reader. Exporterade PDF-bildspel inkluderar inte musik, slumpmässig bildvisning eller tidsinställningar som du anger i Lightroom Classic.

 1. Klicka på Exportera PDF nere till vänster i modulen Bildspel.
 2. I dialogrutan Exportera bildspel till PDF-fil anger du ett namn för bildspelet i rutan Filnamn (Windows) eller Spara som (Mac OS).

 3. Bläddra till den plats du vill spara PDF-filen.

 4. Ange följande alternativ:

  Kvalitet

  Renderar varje bildruta enligt den angivna JPEG-kvalitetsinställningen. Bildspel med sämre kvalitet ger upphov till bildspel med mindre filstorlek. Dra i skjutreglaget Kvalitet eller skriv ett numeriskt värde mellan 0 och 100 (där 100 representerar den bästa kvaliten och 0 den sämsta).

  Obs! Foton bäddas in med sRGB-profiler.

  Bredd och höjd

  Ange pixeldimensioner för bildspelet. Storleken på bildrutorna anpassas enligt de angivna måtten utan att bildrutorna beskärs eller att storleksförhållandet ändras. Pixelstorlek för datorns bildskärm är standardstorleken.

  Gemensamma storlekar

  Anger vanliga dimensioner för ett bildspel, till exempel 640 x 480 och matar in dessa värden i fälten Bredd och Höjd. Visningsmåtten används på skärmen.

  Visa helskärm automatiskt

  Visar bildrutor som fyller den skärm de visas på. Alternativet med helskärm fungerar när bildspelet visas i Adobe Reader eller Adobe Acrobat.

 5. Klicka på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS).

Exportera ett bildspel som JPEG

Du kan exportera ett bildspel som ett antal JPEG-filer som du kan dela med kunder eller andra personer. Varje JPEG-fil innehåller bildrutans layout-, bakgrunds- och cellalternativ. Inga övergångs- eller uppspelningsalternativ exporteras.

 1. Tryck på Alt och klicka sedan på Exportera JPEG i nedre vänstra delen av modulen Bildspel.
 2. I dialogrutan Exportera bildspel till JPEG-bilder anger du ett namn för bildspelet i rutan Filnamn (Windows) eller Spara som (Mac OS). Namnet används för en mapp som innehåller JPEG-bilder. JPEG-bilderna använder de filnamn du anger plus ett ordningsnummer och filnamnstillägget .jpeg.

 3. Navigera till och välj en plats där du vill spara den mapp som innehåller JPEG-bilderna.
 4. Ange följande alternativ:

  Kvalitet

  Återger varje JPEG-fil enligt angiven kvalitetsinställning. Bilder med lägre kvalitet resulterar i mindre filstorlek. Dra i skjutreglaget Kvalitet eller skriv ett numeriskt värde mellan 0 och 100 (där 100 representerar den bästa kvaliten och 0 den sämsta).

  Obs! Foton bäddas in med sRGB-profiler.

  Bredd och höjd

  Anger pixeldimensioner för de exporterade JPEG-filerna. Bildrutorna storleksändras så att de anpassas till dimensionerna utan att behöva beskäras eller att proportionerna ändras. Pixelstorlek för datorns bildskärm är standardstorleken.

  Gemensamma storlekar

  Anger gemensamma dimensioner för filerna, till exempel 640 x 480 och anger dessa värden i fälten Bredd och Höjd. Visningsmåtten används på skärmen.

 5. Klicka på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS).

Exportera ett bildspel som video

Du kan exportera ett bildspel som video så att du kan se det på andra datorer. Videobildspel sparas som H.264 MPEG-4-filer med bildlayout, ljudspår och andra uppspelningsalternativ. Den exporterade videofilmen är kompatibel med Adobe Media Player, Apple Quicktime och Windows Media Player 12.

 1. Klicka på Exportera video längst ned till vänster i modulen Bildspel.
 2. Ange ett filnamn och var du vill spara videofilmen i dialogrutan Exportera bildspel till video.
 3. Ange pixelstorleken och bildrutehastigheten genom att välja en videoförinställning. Du kan använda riktlinjerna i dialogrutan till att få hjälp med att välja.

  480 x 270 (16:9)

  Optimerad för mobila enheter som kör Android och iOS.

  640 x 480 (4:3)

  Optimerad för små handhållna enheter och för webben.

  720p (16:9)

  Optimerad för delning online på sociala medier som Youtube och Facebook.

  1080p (16:9)

  Optimerad för HD-video med hög kvalitet.

 4. Klicka på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS).

Videosjälvstudiekurs: Exportera bildspel till PDF eller videofilmer

Videosjälvstudiekurs: Exportera bildspel till PDF eller videofilmer
Infinite Skills

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy