Använd det adaptiva vidvinkelfiltret för att korrigera linsförvrängningen med vidvinkelobjektiv. Du kan snabbt räta ut linjer som verkar böjda i panorama, eller bilder som tagits med fisheye- och vidvinkelobjektiv. Exempelvis ser byggnader ut att luta inåt när de tas med vidvinkelobjektiv.

Filtret känner igen kamera- och objektivmodell och använder objektivets egenskaper för att räta ut bilderna. Du kan lägga till flera begränsningar för att visa raka linjer i olika delar av bilden. Den här informationen kan användas till att ta bort förvrängningarna med hjälp av filtret Adaptiv vidvinkel.

Experttips: Adaptivt vidvinkelfilter

Experttips: Adaptivt vidvinkelfilter
Nicole S Young

Du kan även använda filtret på bilder som inte innehåller kamera- och objektivinformation men det innebär lite merarbete.

Om du vill redigera filterinställningarna senare ska du omvandla lagret till ett smart objekt. Markera lagret och välj Lager > Smarta objekt > Omvandla till smart objekt.

Brännvidd

Ange brännvidden för objektivet. Värdet fylls i automatiskt om objektivinformation upptäcks i bilden.

Beskärningsfaktor

Ange ett värde för att bestämma hur den slutliga bilden beskärs. Använd värdet i kombination med Skala för att kompensera för tomma ytor som uppkommer då filtret appliceras. 

 1. Välj Filter > Adaptiv vidvinkel.

 2. Välj en korrigeringstyp:

  Fisheye

  Korrigera extrem krökning som orsakas av fisheye-objektiv.

  Perspektiv

  Korrigera sneda linjer som orsakas av synvinkeln och kamerans lutning.

  Panorama

  Korrigera ett Photomerge-panorama.

  Helt sfärisk

  Korrigera 360-graderspanoramor. Alla panoraman måste ha proportionerna 2:1.

  Automatisk

  Identifiera lämplig korrigering automatiskt.

 3. Ange ytterligare inställningar för filter. Om bilden har objektivdata känns dessa värden igen automatiskt och vissa alternativ visas inte.

  Skala

  Ange ett värde för att skala bilden. Använd värdet för att minimera tomma ytor som uppkommer när filtret appliceras.

  Brännvidd

  Ange brännvidden för objektivet. Värdet fylls i automatiskt
  om objektivinformation identifieras i bilden.

  Beskärningsfaktor

  Ange ett värde för att bestämma hur den slutliga bilden beskärs. Använd det här värdet
  i kombination med Skala för att kompensera för tomma ytor som uppkommer då filtret appliceras.

  Som fotograferat

  Aktivera alternativet för att använda värdena som definierats i objektivprofilen. Alternativet avaktiveras om ingen objektivinformation upptäcks.


 4. Definiera begränsningar för att indikera raka linjer i bilden.

  Gör något av följande:

  • Använd verktyget Begränsning och dra en linje över nyckelobjekt som du vill räta ut.
  • Välj verktyget Polygonbegränsning och rita en polygon längs objektet för att räta ut det.

  Filtret upptäcker böjningen och drar en linje som följer objektets kontur.

  Photoshop: Identifiera krökning

  Obs!

  Om du vill begränsa lodrätt eller vågrätt håller du ned Skift medan du drar linjen. Om du vill definiera riktningen för en befintlig linje högerklickar du på begränsningslinjer i bilden och väljer en riktning på snabbmenyn.

När korrigeringen av vidvinkeln är klar kan det hända att bilden har flera tomma ytor. Du kan beskära bilden för att ta bort sådana områden, eller använda Innehållsanpassad fyllning till att lägga till innehåll i området.