Användarhandbok Avbryt

Använda verktyget Radiellt filter

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Bakgrunden eller element omkring fotografiets huvudmotiv kan distrahera betraktaren. Du kan skapa en vinjetteringseffekt för att rikta uppmärksamheten mot huvudmotivet. Med hjälp av verktyget Radiellt filter kan du skapa flera icke-centrerade områden med vinjetteringar för att framhäva vissa delar av ett foto.

Med hjälp av verktyget Radiellt filter kan du göra lokala justeringar med en ovalformad mask. Du kan använda verktyget Radiellt filter till att rita ett ovalformat område runt motivet och sedan minska exponering, mättnad och skärpa för de delar som befinner sig utanför den valda masken.

Lightroom Classic CC: Radiellt filter
Bakgrunden är för framträdande i bilden. Två radiella filter har använts på bilden för att framhäva motivet.

Obs!

Tryck Skift + Z för att växla till verktyget Radiellt filter.

Videosjälvstudie: Verktyget Radiellt filter

Förbättra foton med ett radiellt filter

 1. I modulen Framkalla väljer du verktyget Radiellt filter på verktygsremsan.

  Lightroom Classic CC: Verktyget Radiellt filter
  Verktyget Radiellt filter (Skift+M) är tillgängligt i modulen Framkalla.

  Obs!

  Skjutreglagen Vitt och Svärta är endast tillgängliga i Lightroom CC 2015.1

 2. Gör något av följande:

  • För att skapa ett radiellt filter klickar och drar du med musen över det aktuella området. Detta skapar en elliptisk form som definierar det område som antingen påverkas eller utesluts från de justeringar du utför.
  • För att redigera ett befintligt radiellt filter klickar du på något av de grå handtagen i fotot.
  Obs!

  När du ritar trycker du Skift för att begränsa det radiella filtret till en cirkel.

 3. För att avgöra vilken område av fotot som har modifierats markerar eller avmarkerar du kryssrutan Invertera mask. Den här kryssrutan är inte markerad som standard.

  • Invertera mask ej valt (standard): Om du ändrar någon inställning påverkas bildområdet utanför markeringen.
  • Invertera mask valt: Om du ändrar någon inställning påverkas bildområdet inom markeringen.
 4. Justera storlek (bredd och höjd) och riktning för Radiellt filter. Välj ett filter och gör följande:

  • Klicka på och dra filtrets mittpunkt om du vill flytta det.
  • Håll markören över något av de fyra filterhandtagen. När markören ändras kan du klicka och dra för att ändra storlek på filtret.
  • Håll markören nära filtrets kant. När markören ändras kan du klicka och dra filtrets kant för att ändra riktningen.
  Lightroom Classic CC: Justera storlek för Radiellt filter
  Filterområdet motsvaras av en ovalformad markeringsram.

 5. Använd justeringsreglagen (visas i steg 1) för att skapa önskade visuella ändringar. Använd reglaget Ludd för att ändra den aktuella justeringens synliga utfall.

 6. Upprepa steg 2 till 5 för att fortsätta lägga till eller redigera filter.

 7. Klicka på Återställ för att ta bort alla radiella filter som har använts på bilden.

Kortkommandon och reglage i verktyget Radiellt filter

Nya justeringar

 • Tryck på och håll ned skift + dra för att skapa en justering som är begränsad i en cirkel.

Redigera justeringar

 • Medan du drar ett av de fyra handtagen för att ändra storlek på en justering kan du trycka på och hålla ned skift om du vill behålla bildförhållandet för det justerade området.

Ta bort justeringar

 • Om du vill ta bort en justering markerar du den och trycker på Delete.

Justeringar med maximal täckning

 • Tryck på Kommando/Kontroll och dubbelklicka på en tom yta för att skapa en centrerad justering som täcker det beskurna bildområdet .
 • Tryck på Kommando/Kontroll och dubbelklicka i en befintlig justering om du vill expandera den så att den täcker hela det beskurna bildområdet.
 • Dubbelklicka utan att trycka på Cmd/Ctrl-tangenten för att aktivera och inaktivera verktyget Radiellt filter.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto