Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Bakgrunden eller element omkring fotografiets huvudmotiv kan distrahera betraktaren. Du kan skapa en vinjetteringseffekt för att rikta uppmärksamheten mot huvudmotivet. Med hjälp av verktyget Radiellt filter kan du skapa flera icke-centrerade områden med vinjetteringar för att framhäva vissa delar av ett foto.

Med hjälp av verktyget Radiellt filter kan du göra lokala justeringar med en ovalformad mask. Du kan använda verktyget Radiellt filter till att rita ett ovalformat område runt motivet och sedan minska exponering, mättnad och skärpa för de delar som befinner sig utanför den valda masken.

Lightroom Classic CC: Radiellt filter
Bakgrunden är för framträdande i bilden. Två radiella filter har använts på bilden för att framhäva motivet.

Obs!

Tryck Skift + Z för att växla till verktyget Radiellt filter.

Videosjälvstudie: Verktyget Radiellt filter

Förbättra foton med ett radiellt filter

 1. I modulen Framkalla väljer du verktyget Radiellt filter på verktygsremsan.

  Lightroom Classic CC: Verktyget Radiellt filter
  Verktyget Radiellt filter (Skift+M) är tillgängligt i modulen Framkalla.

  Obs!

  Skjutreglagen Vitt och Svärta är endast tillgängliga i Lightroom CC 2015.1

 2. Gör något av följande:

  • För att skapa ett radiellt filter klickar och drar du med musen över det aktuella området. Detta skapar en elliptisk form som definierar det område som antingen påverkas eller utesluts från de justeringar du utför.
  • För att redigera ett befintligt radiellt filter klickar du på något av de grå handtagen i fotot.

  Obs!

  När du ritar trycker du Skift för att begränsa det radiella filtret till en cirkel.

 3. För att avgöra vilken område av fotot som har modifierats markerar eller avmarkerar du kryssrutan Invertera mask. Den här kryssrutan är inte markerad som standard.

  • Invertera mask ej valt (standard): Om du ändrar någon inställning påverkas bildområdet utanför markeringen.
  • Invertera mask valt: Om du ändrar någon inställning påverkas bildområdet inom markeringen.
 4. Justera storlek (bredd och höjd) och riktning för Radiellt filter. Välj ett filter och gör följande:

  • Klicka på och dra filtrets mittpunkt om du vill flytta det.
  • Håll markören över något av de fyra filterhandtagen. När markören ändras kan du klicka och dra för att ändra storlek på filtret.
  • Håll markören nära filtrets kant. När markören ändras kan du klicka och dra filtrets kant för att ändra riktningen.
  Lightroom Classic CC: Justera storlek för Radiellt filter
  Filterområdet motsvaras av en ovalformad markeringsram.

 5. Använd justeringsreglagen (visas i steg 1) för att skapa önskade visuella ändringar. Använd reglaget Ludd för att ändra den aktuella justeringens synliga utfall.

 6. Upprepa steg 2 till 5 för att fortsätta lägga till eller redigera filter.

 7. Klicka på Återställ för att ta bort alla radiella filter som har använts på bilden.

Kortkommandon och reglage i verktyget Radiellt filter

Nya justeringar

 • Tryck på och håll ned skift + dra för att skapa en justering som är begränsad i en cirkel.

Redigera justeringar

 • Medan du drar ett av de fyra handtagen för att ändra storlek på en justering kan du trycka på och hålla ned skift om du vill behålla bildförhållandet för det justerade området.

Ta bort justeringar

 • Om du vill ta bort en justering markerar du den och trycker på Delete.

Justeringar med maximal täckning

 • Tryck på Kommando/Kontroll och dubbelklicka på en tom yta för att skapa en centrerad justering som täcker det beskurna bildområdet .
 • Tryck på Kommando/Kontroll och dubbelklicka i en befintlig justering om du vill expandera den så att den täcker hela det beskurna bildområdet.
 • Dubbelklicka utan att trycka på Cmd/Ctrl-tangenten för att aktivera och inaktivera verktyget Radiellt filter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy