Lightroom 5 kraschar när bilder rangordnas och flaggas | Windows

Lightroom 5 kraschar när du rangordnar, etiketterar och flaggar bilder samt när du väljer bilder på filmremsan.

Lösning: Byt ut den aktuella ui.dll-filen.

 1. Öppna Lightroom 5.

 2. Välj Hjälp > Systeminformation.

 3. Kom ihåg programarkitekturen (x64 eller x86) och programmappens namn. Lightroom 5 installeras enligt programmappens namn – standard är C:\Program.

 4. Avsluta Lightroom 5.

 5. Klicka på länken x64.zip nedan, om din programarkitektur var x64.Klicka på länken x86.zip nedan om din programarkitektur var x86.

  Hämta

  Hämta

 6. Dubbelklicka på den hämtade filen och packa upp den på en plats som du lätt kommer ihåg (till exempel skrivbordet).

 7. Navigera till programmappen för Lightroom (steg 3).

 8. Byt namn på ui.dll till ui.old.

 9. Kopiera den hämtade ui.dll-filen (steg 5) till programmappen för Lightroom.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto