Användarhandbok Avbryt

Exportera foton från Lightroom Classic

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Du sparar inte foton på det vanliga sättet i Lightroom Classic. I stället exporterar du foton. Du kan exportera foton i olika filformat som lämpar sig för många användningsområden.

Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan exportera foton som JPEG-filer som du kan dela online och som TIFF-filer för tryck. 
 • Du kan exportera till en mapp på en dator eller till en hårddisk som är ansluten direkt eller till nätverket, som en Flash-enhet.
 • Du kan bränna fotona på en cd- eller dvd-skiva och dela dem. 

När du exporterar foton skapar du nya filer som innehåller justeringarna i modulen Framkalla och andra ändringar du gjort i bildernas XMP-metadata. När du exporterar kan du välja ett fotos filnamn, färgrymd, pixeldimensioner och upplösning. Du kan spara exportinställningarna som förinställningar som du kan återanvända.

Dessutom kan du använda panelen Publiceringstjänster till att exportera och överföra JPEG-bilder direkt från Lightroom Classic till fotodelningswebbplatser. Du kan även överföra layouter från bokmodulen till Blurb.com. Läs Posta foton online med publiceringstjänster

Exportera foton

Om du vill exportera foton från Lightroom Classic till en dator, hårddisk eller Flash-enhet följer du de här stegen:

 1. Markera vilka foton du vill exportera i stödrastervyn. Se Markera foton i stödrastervyn och i bildbandet.

 2. Välj Arkiv > Exportera eller klicka på Exportera i modulen Bibliotek. Sedan väljer du Exportera till > Hårddisk på snabbmenyn längst upp i dialogrutan Exportera.

  Dialogrutan Exportera i Lightroom Classic CC
  Längst upp i dialogrutan Exportera visas hur många foton som kommer att exporteras. Expanderbara paneler ger möjligheter att ändra namn på filer, välja filformat och mer.

  Om du vill exportera till en Flash-enhet väljer du Exportera till > Hårddisk och i panelen Exportplats väljer du Exportera till > Specifik mapp. Klicka sedan på Välj och navigera till Flash-enheten.

 3. (Valfritt) Välj en exportförinställning. Lightroom Classic har flera förinställningar som gör det enklare att exportera foton till hårddiskar i ett visst filformat. Exempel: Med förinställningen För e-post genereras en JPEG-bild med upplösningen 72 dpi och sedan skickas e-postmeddelandet automatiskt från Lightroom Classic. Om du vill kan du välja en förinställning till vänster i dialogrutan Exportera och gå direkt till steg 6. Se Exportera foton med hjälp av förinställningar.

 4. Ange destinationsmapp, namngivningskonventioner och andra alternativ på de olika dialogrutepanelerna.

  Använd till exempel panelen Filinställningar och välj ett format för dina exporterade bilder – JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG eller det ursprungliga formatet – och välj en färgrymd. Se Filinställningar. Aktivera HDR-utdata för att spara i HDR

  Ange hur stor bilden ska vara – dimensioner och upplösning – i panelen Bildstorlek. Mer information finns i Fotostorlekar

  Mer information om inställningar i de andra panelerna finns i Exportera filer till disk eller cd.

  Filinställningar och Bildstorlek i dialogrutan Exportera i Lightroom Classic CC
  Panelerna Filinställningar och Bildstorlek i dialogrutan Exportera

 5. (Valfritt) Spara exportinställningarna. Om du vill spara dina exportinställningar så att du kan använda dem igen klickar du på Lägg till längst ned i panelen Förinställningar på den vänstra sidan i dialogrutan Exportera. Se Spara exportinställningar som förinställningar.

 6. Klicka på Exportera.

Spara HDR-foton

När du har redigerat ett foto i HDR-läge väljer du Arkiv > Exportera > Filinställningar och väljer filformat i listrutan. Sedan markerar du kryssrutan HDR-utdata och väljer Exportera.

Följande icke-Raw-filer i HDR-filformat stöds:

 • AVIF
 • JPEG XL
 • JPEG
 • TIFF
 • .PSD
 • PNG
Exportera HDR-inställning
Markera kryssrutan för HDR-utdata

Rekommendationer

 • Använd AVIF eller JPEG XL för delning och webbprogram, till exempel onlinegallerier på webben.
 • Använd TIFF- eller PSD-format för arbetsflöden som kräver ytterligare HDR-arbete, till exempel sammansättningar.
Obs!

Om du konverterar ett foto med Raw-format till DNG-format bevaras all Raw-information och DNG-filen kan även redigeras i HDR-läge.

AVIF och JPEG XL

De nya formaten AVIF och JPEG XL har flera fördelar jämfört med JPEG, inklusive stöd för högre bitdjup och mindre filstorlekar, vilket gör dem till utmärka val för HDR-foton.

När funktionen HDR-utdata är aktiverad kan Lightroom Classic 13 och senare användas för att öppna och spara foton i AVIF-, JPEG- eller JPEG XL-format.

När du sparar HDR-bilder i JPEG läses den använda skärmen av och SDR- eller HDR-bilder återges.

Obs!

AVIF och JPEG XL är nya format och därför är stödet i olika program och plattformar begränsat.

Export av flera satser

Med Lightroom Classic version 9.0 kan du nu utföra flera exportjobb för samma uppsättning bilder samtidigt. När du markerar flera förinställningar och exporterar ett foto exporteras ett foto för varje förinställning som har valts i Lightroom Classic. 

Om du vill exportera dina foton med en viss förinställning kan du markera förinställningen och exportera dem. Mer information finns i Exportera foton.

Om du vill exportera foton med hjälp av Export av flera satser följer du stegen nedan:

 1. Markera vilka foton du vill exportera i stödrastervyn. Se Markera foton i stödrastervyn och i bildbandet.

 2. Välj Arkiv > Exportera eller klicka på Exportera i modulen Bibliotek. Sedan väljer du Exportera till > Hårddisk på snabbmenyn längst upp i dialogrutan Exportera.

 3. Välj vilka förinställningar du vill exportera dina foton i genom att markera kryssrutan framför förinställningarnas namn. När du har markerat en kryssruta för en förinställning avaktiveras alla inställningar i panelerna i dialogrutan Exportera.

  Om du vill se eller uppdatera exportinställningarna för en förinställning avmarkerar du alla kryssrutor och klickar på den förinställning som du vill uppdatera inställningarna för. 

  Klicka på Satsvis export.

  Obs!

  Du kan inte markera exportförinställningarna för e-post och CD/DVD. Därför är kryssrutorna för de här förinställningarna avaktiverade.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Satsvis export:

  • Välj mål för varje förinställning separat om du inte har definierat dem tidigare.
  • Markera Välj överordnad mapp om du vill ange en huvudmapp för alla förinställningar. Om du markerar den överordnade mappen åsidosätts alla mål som sparats i en förinställning och alternativet Mål för varje förinställning ändras till Lägg i undermapp.

  Du kan också ändra alternativen Anpassad text och Startnummer för de valda förinställningarna från den här dialogrutan om du har angett dessa alternativ när du skapade förinställningen.

  Dialogrutan Satsvis export
  Markera Välj överordnad mapp om du vill ange en huvudmapp för alla förinställningar

  Satsvis export
  Välj enskilda mål för varje förinställning om det inte har definierats tidigare

 5. Klicka på Exportera.

  Obs!

  Om det uppstår en konflikt i filnamnen vid Export av flera satser läggs namnet på förinställningen till i namnet på den exporterade filen.

Vanliga frågor

När du väljer en eller flera exportförinställningar i dialogrutan Exportera döljs avsnittet Efterbearbetning och andra avsnitt som skapats av plugin-program från tredjepartstillverkare i Exportinställningar. De exportinställningar som definieras för Efterbearbetning och andra avsnitt från plugin-program från tredjepartstillverkare i exportförinställningen gäller och bilderna exporteras därefter.

Om du klickar på förinställningsnamnet markeras inte kryssrutan, utan exportinställningarna i dialogrutan Exportera uppdateras baserat på de inställningar som har definierats i den valda förinställningen.

Om du markerar kryssrutan för en eller flera förinställningar tas valet bort från förinställningsnamnet för att undvika att de förvirras med befintliga beteenden för val av förinställningar.

Om du markerar kryssrutan för en förinställning uppdateras inte exportinställningarna i dialogrutan Exportera. Du måste klicka på förinställningsnamnet för att visa dess exportinställningar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?