Användarhandbok Avbryt

Importera foton från en ansluten kamera

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
Lightroom Classic Direktvisning

När du ansluter en Canon- eller Nikon-kamera som stöds till datorn kan du importera foton direkt till en Lightroom Classic-katalog. Du kan hoppa över kamerans fångstprogramvara och importera direkt från en kamera.

Obs!

Starta direktfångst

 1. Anslut en kompatibel kamera till datorn och öppna Lightroom Classic.

 2. Välj Arkiv > Direktfångst > Starta direktfångst.

 3. Ange hur du vill importera fotona i dialogrutan Inställningar för direktfångst:

  Session

  Session är namnet på den mapp som används för lagring av tagna foton. Om du vill skapa undermappar för sessionen väljer du Segmentera foton efter fototillfällen. Du kan namnge undermapparna efter att du har klickat på OK.

  Mål

  Ange ett mål för sessionsmappen.

  Information

  Lägg till metadata och nyckelord till de importerade fotona, om det behövs. Se Använda metadata och nyckelord på foton vid import.

  Avaktivera Fullfölj markering automatiskt

  Markera det här alternativet om du inte vill att det senast tagna fotot ska väljas automatiskt. Avmarkera det här alternativet om du vill visa det senast tagna fotot i förhandsvisningsområdet.

 4. Klicka på OK för att börja fånga foton.

  Ett kameraigenkänningsfönster visas. Direktanslutningsfältet visas när Lightroom Classic identifierar en kamera.

  Lightroom Classic identifierar en ansluten kamera för direktanslutning
  Lightroom Classic identifierar en ansluten kamera för direktanslutning

 5. Du kan använda den flytande menyraden för direktfångst till att justera kamerakontrollerna och framkallningsinställningarna.  

  • Klicka på avtryckaren (den stora runda cirkeln) för att ta ett foto. Alternativt så trycker du på slutarknappen på kameran.
  • Alternativt så kan du välja en förinställning som ska användas vid importen på snabbmenyn Framkallningsinställningar. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import.
  • Klicka på inställningsknappen i det nedre högra hörnet av den flytande menyraden för att redigera bildfångstinställningar.
  • Om du vill kontrollera slutartid, bländare, ISO och vitbalans för den direktanslutna kameran använder du den flytande menyraden för direktfångst. 
  • Om du vill segmentera fotona efter foto skapar du ett foto genom att trycka på Ctrl+Skift+T (Windows) respektive Kommando+Skift+T (macOS). Du kan också klicka på namnet på det aktuella fotot och ange ett nytt namn.
  • Tryck på Ctrl+T (Windows) eller Kommando+T (macOS) för att visa/dölja den flytande menyraden för direktfångst.
  • Stäng den flytande menyraden för direktfångst eller välj Arkiv > Direktfångst > Stoppa direktfångst för att avsluta sessionen.

Direktvisning med direkfångst

Se exakt vad du fotograferar i realtid samtidigt som du använder Lightroom Classics direktvisning för Canon- och Nikon-kameror. Så här aktiverar du direktvisning:

 1. Anslut en kompatibel Canon- eller Nikon-kamera till datorn och starta Lightroom Classic.

 2. Välj Arkiv > Direktfångst > Starta direktfångst.

 3. Ange hur du vill importera fotona i dialogrutan Inställningar för direktfångst:

  Session

  Session är namnet på den mapp som används för lagring av tagna foton. Om du vill skapa undermappar för sessionen väljer du Segmentera foton efter fototillfällen. Du kan namnge undermapparna efter att du har klickat på OK.

  Mål

  Ange ett mål för sessionsmappen.

  Information

  Lägg till metadata och nyckelord till de importerade fotona, om det behövs. Se Använda metadata och nyckelord på foton vid import.

  Avaktivera Fullfölj markering automatiskt

  Markera det här alternativet om du inte vill att det senast tagna fotot ska väljas automatiskt. Avmarkera det här alternativet om du vill visa det senast tagna fotot i förhandsvisningsområdet.

 4. Klicka på OK för att börja fånga foton. Ett kameraigenkänningsfönster visas. Direktanslutningsfältet visas när Lightroom Classic identifierar en kamera.

 5. Klicka på Direkt i fältet Direktfångst för att starta direktfångst i direktvisning.

  Live-vy

  Direktvisning från kameran visas i ett separat fönster.

 6. När du är i Direktvisning kan du justera kamerans fokus i fältet Direktfångst med hjälp av knapparna för fokuskontroll.

  • Klicka på AF-knappen för att slå på/av autofokusläget.
  • Om autofokusläget är avaktiverat använder du knappen och för att styra fokus manuellt.

   

  Knappar för fokuskontroll
  Knappar för fokuskontroll

  Obs!
  • Fokusreglage aktiveras endast om objektivet på den anslutna kameran är i autofokusläget.
  • Fokusreglagen för manuell justering av fokus är endast aktiverade när autofokusläget är avaktiverat.
 7. Du kan använda den flytande menyraden för direktfångst till att justera andra kamerakontroller och framkallningsinställningar.  

  • Klicka på avtryckaren (den stora runda cirkeln) för att ta ett foto. Alternativt så trycker du på slutarknappen på kameran.
  • Alternativt så kan du välja en förinställning som ska användas vid importen på snabbmenyn Framkallningsinställningar. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import.
  • Klicka på inställningsknappen i det nedre högra hörnet av den flytande menyraden för att redigera bildfångstinställningar.
  • Om du vill kontrollera slutartid, bländare, ISO och vitbalans för den direktanslutna kameran använder du den flytande menyraden för direktfångst. 
  • Om du vill segmentera fotona efter foto skapar du ett foto genom att trycka på Ctrl+Skift+T (Windows) respektive Kommando+Skift+T (macOS). Du kan också klicka på namnet på det aktuella fotot och ange ett nytt namn.
  • Tryck på Ctrl+T (Windows) eller Kommando+T (macOS) för att visa/dölja den flytande menyraden för direktfångst.
  • Stäng den flytande menyraden för direktfångst eller välj Arkiv > Direktfångst > Stoppa direktfångst för att avsluta sessionen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto