Uppdaterades i Februari 2019-versionen av Lightroom Classic CC (version 8.2)

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

När du ansluter en Canon- eller Nikon-kamera som stöds till datorn kan du importera foton direkt till en Lightroom Classic-katalog. Du kan hoppa över kamerans fångstprogramvara och importera direkt från en kamera.

 1. Anslut en kompatibel kamera till datorn och öppna Lightroom Classic.

  En lista med kameror som du kan direktansluta till Lightroom Classic finns i Stöd för direktanslutna kameror i Lightroom Classic.

 2. Välj Arkiv > Direktfångst > Starta direktfångst.

 3. Ange hur du vill importera fotona i dialogrutan Inställningar för direktfångst:

  Session

  Session är namnet på den mapp som används för lagring av fångade fotona. Om du vill skapa undermappar för sessionen väljer du Segmentera foton efter fototillfällen. Du kan namnge undermapparna efter att du har klickat på OK.

  Namngivning

  Välj en namngivningskonvention för fotona. Sessionsnamn - sekvens - använd det namn du har angett i Session. Om du vill använda en namngivningskonvention med en numerisk sekvens anger du startnumret. Se Namngivningsalternativ och Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare.

  Mål

  Ange ett mål för sessionsmappen.

  Information

  Lägg till metadata och nyckelord till de importerade fotona, om det behövs. Se Använda metadata och nyckelord på foton vid import.

  Avaktivera Fullfölj markering automatiskt

  Markera det här alternativet om du inte vill att det senast tagna fotot ska väljas automatiskt. Avmarkera det här alternativet om du vill visa det senast tagna fotot i förhandsvisningsområdet.

 4. Klicka på OK för att börja fånga foton.

  Ett kameraigenkänningsfönster visas. Direktanslutningsfältet visas när Lightroom Classic identifierar en kamera.

  Lightroom Classic identifierar en ansluten kamera för direktanslutning
  Lightroom Classic identifierar en ansluten kamera för direktanslutning
 5. Du kan använda den flytande menyraden för direktfångst till att justera kamerakontrollerna och framkallningsinställningarna.  

  • Klicka på avtryckaren (den stora runda cirkeln) för att ta ett foto. Alternativt så trycker du på slutarknappen på kameran.
  • Alternativt så kan du välja en förinställning som ska användas vid importen på snabbmenyn Framkallningsinställningar. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import.
  • Klicka på inställningsknappen i det nedre högra hörnet av den flytande menyraden för att redigera bildfångstinställningar.
  • Om du vill kontrollera slutartid, bländare, ISO och vitbalans för den direktanslutna kameran använder du den flytande menyraden för direktfångst. 
  • Om du vill segmentera fotona efter foto skapar du ett foto genom att trycka på Ctrl+Skift+T (Windows) respektive Kommando+Skift+T (macOS). Du kan också klicka på namnet på det aktuella fotot och ange ett nytt namn.
  • Tryck på Ctrl+T för att visa/dölja den flytande menyraden för direktfångst.
  • Stäng den flytande menyraden för direktfångst eller välj Arkiv > Direktfångst > Stoppa direktfångst för att avsluta sessionen.

Obs!

Om du har problem med direktansluten fotografering läser du i Felsöka direktfångst i Lightroom Classic.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy