Opgeloste problemen in Illustrator CC 2015 | Release 19.0.1

Illustrator-patchversie 19.0.1 lost belangrijke bugs op die fouten of crashes veroorzaken in Illustrator CC 2015 (versie 19.0.0, juni 2015).

Belangrijk: als u Illustrator CC 2015 hebt geïnstalleerd en er is een update beschikbaar in de Adobe Creative Cloud-desktopapp, klikt u op Bijwerken om verschillende cruciale/belangrijke opgeloste problemen te ontvangen.

Dialoogvenster Opslaan voor web

Illustrator CC 2015 crashte wanneer het dialoogvenster Opslaan voor web werd gebruikt. Dit probleem is verholpen.

SVG of SVGZ-bestanden

Als SVG- of SVGZ-bestanden werden opgeslagen met de optie Meerdere tekengebieden ingeschakeld, waren deze bestanden leeg wanneer ze een volgende keer werden geopend. Dit probleem is verholpen.

Verouderde documenten

Illustrator CC 2015 loopt vast wanneer u probeert verouderde documenten op te slaan. Dit probleem is verholpen.

Vertragingen tijdens het openen van bestanden

Het openen van bepaalde bestanden duurt erg lang. Wanneer deze oplossing (versie 19.0.1) is toegepast, moet u de inhoud van het bestand naar een nieuw bestand kopiëren en dit opslaan. Werk verder aan het nieuwe bestand.

Fouten en crashes van de GPU

De volgende fouten zijn opgelost voor problemen met de GPU:

Mac-fouten:

  • Het programma crasht wanneer een pad wordt gemaakt met kwaststreken, het gereedschap Lasso en gereedschappen die een leeg pad tekenen voor annotatie.
  • Drukgevoelige penselen reageren niet zoals verwacht in GPU-modus
  • Wanneer de pijl omhoog of omlaag wordt ingedrukt tijdens het tekenen van een object (polygonen zoals sterren), wordt het aantal getekende zijden onverwacht snel verhoogd.
  • De lijnen van het tekengebied of afloopgebied zijn niet zichtbaar als de canvaskleur op wit is ingesteld.
  • Er wordt op CPU-rendering teruggevallen als een OpenGL-fout wordt gedetecteerd. Gebruikers worden op de hoogte gebracht door een dialoogvenster.

Windows-fouten:

  • Er wordt op CPU-rendering teruggevallen als een OpenGL-fout wordt gedetecteerd. Gebruikers worden op de hoogte gebracht door een dialoogvenster.

Bestanden van Adobe Line CC

Gebruikers konden de resolutie van bestanden die in Adobe Line CC waren gemaakt en vervolgens naar Illustrator waren verzonden, niet wijzigen. Dit probleem is nu verholpen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account