Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Převod PDF na formáty PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Obsah PDF lze ověřit podle kritérií standardů PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E. Za předpokladu, že kopie PDF vyhovuje příslušným požadavkům, ji lze uložit ve formátu PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. Například profil ICC, který popisuje cílové zařízení, je za určitých podmínek vyžadovaný pro kompatibilitu s PDF/X-1a, PDF/X-3 a PDF/X-4. Pokud v dokumentu není vložený výstupní profil ICC, můžete ho před uložením vložit.

Soubor PDF lze převést na PDF vyhovující určitému standardu pomocí průvodce Standardy. V tomto průvodci jsou v průběhu celého procesu vysvětleny záměry jednotlivých formátů. Máte-li zkušenosti se standardy, můžete PDF převést s použitím vestavěného profilu nebo profilu vytvořeného pomocí průvodce.

Poznámka:

Soubory vyhovující standardu PDF/X nebo PDF/A můžete vytvářet také pomocí aplikace Acrobat Distiller.

Převedení na PDF/X, PDF/A nebo PDF/E pomocí profilu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na Profily.
 2. Rozbalte kompatibilní profily a vyberte požadovaný profil. Například pod položkou Kompatibilita s PDF/A vyberte položku Převést do PDF/A-1b (sRGB).
 3. Klikněte na Analyzovat a opravit.

Převedení na PDF/X, PDF/A nebo PDF/E pomocí průvodce

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na Standardy.
 2. Vyberte Uložit jako PDF/X, Uložit jako PDF/A nebo Uložit jako PDF/E a pak klikněte na Pokračovat.
 3. Určete verzi a klikněte na Pokračovat.
 4. Vyberte převodní profil a jednu z dostupných podmínek zobrazení nebo tisku.
 5. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li během převodu použít korekce, vyberte volbu Použít korekce. Kliknutím na ikonu s otazníkem zobrazte seznam použitých oprav.

  • Profil uložíte kliknutím na Uložit jako profil.

  • Chcete-li PDF převést na základě vybraného profilu a nastavení, klikněte na Uložit jako.

Pokud je převod úspěšný, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem zelená značka zaškrtnutí. Pokud převod úspěšný není, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem červený křížek.

Ověření PDF podle kritérií PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E

Soubory dle standardu PDF/X, PDF/A, PDF/VT a PDF/E lze vytvářet různými způsoby, například pomocí aplikace Acrobat Distiller nebo příkazu Soubor > Uložit jako > Jiný příkaz. Pokud otevřete soubor PDF odpovídající jednomu z těchto standardů, můžete si zobrazit informace o standardech v podokně Navigace. (Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely) a poté klikněte na tlačítko Standardy .) Nabídka a panel Standardy jsou dostupné, pouze pokud soubor PDF odpovídá nějakému standardu. Panel Standardy je ve všech verzích (Std, Pro i Reader). Funkce Ověřit kompatibilitu je však pouze ve verzi Acrobat Pro.

Informace o shodě označuje standard použitý k vytvoření souboru, název standardu ISO a zda byl soubor ověřen jako kompatibilní se standardem PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA nebo PDF/E. Informace Výstupní záměr označuje soubor nastavení barev přidružený k danému souboru. Chcete-li ověřit kompatibilitu souboru se standardy, klikněte na Ověřit kompatibilitu.

Odstranění informací PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Můžete odstranit všechny informace specifické pro PDF/X, PDF/A nebo PDF/E, jako jsou výstupní podmínky nebo klíč verze GTS_PDFX. Tato akce je užitečná, pokud byl soubor, pokud chcete začít znovu, nebo pokud ICC profil příliš zvětší velikost souboru.

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na Profily.
 2. Rozbalte kompatibilní profily a vyberte Odstranit opravu. Například pro položku v části Kompatibilita s PDF/A vyberte Odstranit informace o PDF/A.
 3. Klikněte na Analyzovat a opravit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online