Nasazení aplikace Acrobat XI | Creative Cloud pro týmy pro jednu aplikaci

V tomto článku naleznete postup nasazení aplikace Adobe Acrobat pro uživatele služby Adobe Creative Cloud pro týmy pro jednu aplikaci. Platí pro Acrobat Pro i Acrobat Standard.

Poznámka:

Pokud máte členství ve službě Creative Cloud Všechny aplikace, použijte k nasazení aplikace Acrobat nástroj Creative Cloud Packager. Podrobné pokyny najdete na této stránce .

Souhrnné informace o nasazení

Poznámka:

Nasazení aplikace Acrobat v prostředí se službou Creative Cloud pro týmy a plánem Jedna aplikace (zakoupené prostřednictvím programu VIP) není v současné době podporováno ani schváleno ve virtuálních prostředích se streamováním (například Citrix XenApp nebo XenDesktop). Další informace naleznete v části Nasazení aplikace Adobe Acrobat zakoupené prostřednictvím programu Adobe VIP (Value Incentive Plan) ve virtualizovaném prostředí.

1. Stažení zřetězených instalačních programů pro bitové verze aplikace Acrobat 11.0.07

Před stažením aplikace Acrobat XI se ujistěte, zda váš systém odpovídá následujícím požadavkům:

 

Windows

Mac OS

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Standard

Není k dispozici.

Poznámka:

Tento instalační program je vícejazyčný. Umožňuje nainstalovat aplikaci Acrobat v jakémkoli podporovaném jazyce. Další informace naleznete v části o instalaci níže.

2. Stažení transformačního nástroje pro službu CCT (pro systém Windows) nebo instalačního nástroje pro službu CCT (pro systém Mac OS)

Díky tomuto souboru MST/DMG můžete provést první spuštění optimalizované pro uživatele služby Creative Cloud pro týmy pro jednu aplikaci. Uživatelé se mohou přihlásit pomocí účtu Adobe ID a využívat aplikaci Acrobat.

 

Windows

Mac OS

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Standard

Není k dispozici.

3. (Volitelné, pouze pro systém Windows) Použití průvodce Adobe Customization Wizard XI

Pomocí průvodce přizpůsobením produktů Adobe si můžete nasazení aplikace Acrobat dále přizpůsobit. Další informace naleznete v dokumentaci k průvodci Adobe Customization Wizard (pro systém Windows).

Důležité informace: Průvodce Acrobat Customization Wizard slouží k načtení souboru AcrobatCCTWorkflow.mst a k přidání vlastního nastavení pouze do souboru MST. Samostatný soubor MST způsobuje potíže. Spusťte průvodce Customization Wizard pro aplikaci Acrobat XI a postupujte podle následujících kroků:

  • Zvolte možnost Soubor > Otevřít balíček a v instalační složce aplikace Acrobat 11.0 vyberte soubor MSI aplikace Acrobat 11.0 – AcroPro.msi.
  • Zvolte možnost k transformaci a poté k načtení transformace a vyberte soubor AcrobatCCTWorkflow.mst.
Poznámka:

Aplikace Acrobat je nakonfigurována tak, aby na serverech společnosti Adobe automaticky zjišťovala, zda není k dispozici nová oprava nebo aktualizace. Pokud chcete toto nastavení u svého nasazení změnit, můžete k tomu použít průvodce přizpůsobením.

4. Instalace aplikace Acrobat 11.0.07 a souboru MST pomocí běžného postupu nasazení v systému Windows/Mac OS

4.1 Instalace aplikace Acrobat v systému Windows

Chcete-li instalovat aplikaci Acrobat v systému Windows, proveďte následující kroky:

  1. Nainstalujte aplikaci Acrobat 11.0.07 pomocí zřetězeného instalačního programu.
  2. Použijte transformační nástroj pro službu CCT (soubor AcrobatCCTWorkflow.mst pro aplikaci Acrobat Professional nebo soubor AcrobatStdCCTWorkflow.mst pro aplikaci Acrobat Standard).

4.1.1 Režim příkazového řádku

Pomocí příkazového řádku přejděte do složky aplikace Acrobat XI a spusťte následující příkaz:

Příklad syntaxe:

Setup.exe /sl "[kód_jazyka]" /sALL /msi TRANSFORMS=”[cesta_transformace]”

Legenda k předchozímu příkazu:

  • Proměnná [cesta_transformace] je absolutní cestou k transformaci AcrobatCCTWorkflow.mst (nebo k transformaci AcrobatStdCCTWorkflow.mst pro aplikaci Acrobat Standard).
  • Proměnná [kód_jazyka] je číselný kód jazyka, ve kterém má být aplikace Acrobat spouštěna. Kódy jsou následující:

2052 = čínština (zjednodušená)

1028 = čínština (tradiční)

1029 = čeština

1030 = dánština

1043 = holandština (Nizozemsko)

1033 = angličtina (Spojené státy)

1035 = finština

1036 = francouzština (Francie)

1031 = němčina (Německo)

1038 = maďarština

1040 = italština (Itálie)

1041 = japonština

1042 = korejština

1044 = norština (bokmal)

1045 = polština

1046 = portugalština (Brazílie)

1049 = ruština

1051 = slovenština

1060 = slovinština

1034 = španělština (tradiční řazení)

1053 = švédština

1055 = turečtina

1058 = ukrajinština

1025 = angličtina s podporou arabštiny

1037 = angličtina s podporou hebrejštiny

6156 = francouzština (Maroko)

Pokud například zadáte místo proměnné [kód_jazyka] kód 1033, bude se aplikace Acrobat spouštět v angličtině.

4.1.2 Instalace pomocí standardních metod nasazení

Můžete také využít běžné postupy nasazení pro aplikaci Acrobat na stránce sady nástrojů Acrobat ETK.   

V následujícím příkladu je ukázáno nasazení aplikace Acrobat pomocí nástroje SCCM:

Ujistěte se, zda jsou ve složce binárních souborů instalačního programu aplikace Acrobat XI zkopírovány následující soubory:

  1. Transformační nástroj služby Acrobat CCT – soubor AcrobatCCTWorkflow.mst (nebo soubor AcrobatStdCCTWorkflow.mst pro aplikaci Acrobat Standard)

V této složce binárních souborů instalačního programu aplikace Acrobat XI otevřete soubor setup.ini a do kategorie [Product] přidejte následující záznam:

Cmdline=TRANSFORMS=”AcrobatCCTWorkflow.mst”

Viz obrázek níže:

Záznamy v souboru Setup.ini

Použijte ji k nasazení aplikace Acrobat pomocí nástroje SCCM. V nástroji System Center Configuration Manager (SCCM) vytvořte obvyklým způsobem balíček pro nasazení. V Průvodci vytvořením programu v nástroji SCCM zadejte cestu k souboru Setup.exe.

Průvodce vytvořením programu v nástroji SCCM

4.1.3 Odinstalace aplikace Acrobat

Po nasazení aplikace Acrobat ji můžete odinstalovat pomocí obvyklého postupu, který používáte k odinstalaci balíčků MSI. Níže naleznete syntaxi pro příkazový řádek při odinstalaci aplikace Adobe Acrobat 11.0:

Příklad syntaxe:

msiexec.exe /x <cesta k souboru MSI aplikace Acrobat> /qn

4.2 Instalace aplikace Acrobat Professional v systému Mac OS

Chcete-li aplikaci Acrobat instalovat v systému Mac OS, proveďte následující kroky:

  1. Nainstalujte balíček zřetězených instalačních programů aplikace Acrobat 11.0.07.
  2. Nainstalujte balíček pracovních postupů služby CCT – AcrobatCCTWorkflow.pkg.

Instalační programy systému Mac OS jsou soubory PKG s výzvami uživatelského rozhraní nutnými ke spuštění. Tři výše uvedené instalační programy můžete zřetězit do jednoho (a zachovat výše uvedené pořadí).

Balíček zřetězených programů můžete nasadit pomocí běžných postupů v systému Mac OS (například pomocí aplikace ARD). Další informace jsou dostupné na stránce sady nástrojů Acrobat ETK.

Aktualizace aplikace Acrobat

Aktualizace aplikace Acrobat můžete nasadit pomocí postupů nasazení běžných ve vaší společnosti. Další informace o aktualizacích naleznete v poznámkách k verzi opravy.

Nasazení aplikace Adobe Acrobat zakoupené prostřednictvím programu Adobe VIP (Value Incentive Plan) ve virtualizovaném prostředí

Aplikace Adobe Acrobat zakoupená prostřednictvím programu Adobe VIP (Value Incentive Plan) není v současné době podporována ani schválena ve virtuálních prostředích se streamováním/relacemi (například Citrix XenApp nebo XenDesktop). K předplatnému aplikace Acrobat získanému prostřednictvím programu VIP nedostanete sériové číslo k licencování. Uživatelé provedou ověření v aplikaci Acrobat pro stolní počítače a aktivují aplikaci pomocí účtu Adobe ID. Pokud se chystáte nasadit aplikaci Acrobat v takovém prostředí, kupte si plán, ve kterém vám bude poskytnuto sériové číslo.

Aplikaci Adobe Acrobat zakoupenou prostřednictvím programu VIP můžete nasadit na virtuálních pracovních plochách (známých jako virtuální počítače). Postup je podobný jako při nasazování v místním počítači a uživatelé mohou aplikaci Acrobat využívat po přihlášení pomocí svého účtu Adobe ID.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.