Při tisku souboru PDF z prohlížeče Internet Explorer v systému Vista nelze spustit tiskovou úlohu

Problém

Když chcete z prohlížeče Internet Explorer 7 v systému Windows Vista vytisknout soubor PDF, tisk se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva „Nelze spustit tiskovou úlohu“.

Detaily

V aplikaci Adobe Acrobat 8 nebo 9 či Adobe Reader 8 nebo 9 je vybrána možnost Zobrazit PDF v prohlížeči. (Chcete-li v aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader tuto možnost zobrazit, zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Internet.)

Příčina

V nastavení zabezpečení prohlížeče Internet Explorer je povolen chráněný režim.

V chráněném režimu jsou soubory přesměrovány do zabezpečené virtuální složky, která kopíruje strukturu složek v počítači, ale soubor je uchováván izolovaně od zbytku počítače, čímž je zajištěna ochrana před škodlivým softwarem.

Řešení

Vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

Řešení 1: Dočasně v aplikaci Internet Explorer 7 zakažte chráněný režim.

 1. V prohlížeči Internet Explorer klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit chráněný režim.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete prohlížeč Internet Explorer.
 6. Znovu spusťte prohlížeč Internet Explorer.
 7. Otevřete soubor PDF, který chcete vytisknout.
 8. Zvolte možnost Soubor > Tisk.

Upozornění: Chráněný režim zajišťuje ochranu počítače před nebezpečným softwarem. Po vytištění souboru PDF byste jej měli znovu povolit.

Řešení 2: Vytiskněte soubor PDF v aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader.

 1. V prohlížeči Internet Explorer otevřete soubor PDF, který chcete vytisknout.
 2. Zvolte možnost Soubor > Uložit jako.
 3. Přejděte do umístění, kam chcete soubor PDF uložit.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Otevřete aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader.
 6. Zvolte možnost Soubor > Otevřít.
 7. Přejděte do umístění, které jste zvolili v kroku 3.
 8. Vyberte soubor PDF.
 9. Klikněte na tlačítko Otevřít.
 10. Zvolte možnost Soubor > Tisknout.

Řešení 3: Použijte jiný webový prohlížeč.

Vytiskněte soubor PDF z jiného webového prohlížeče, například z aplikace Firefox nebo Opera.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.