Problém s otevřením souborů PDF šifrovaných produktem LiveCycle | 11.0.09

Problém s otevřením souborů PDF šifrovaných produktem LiveCycle v aplikaci Reader 

Při použití aplikace Adobe Reader k zobrazení souborů PDF chráněných rozšířeným ověřením produktu LiveCycle se může zobrazit prázdná přihlašovací obrazovka. Soubory PDF s digitálně spravovanými přístupovými právy nelze otevřít v aplikaci Adobe Reader, pokud jsou pravdivé následující výroky:

  • Používáte operační systém Windows.
  • Používáte aplikaci Adobe Reader 11.0.08 nebo 11.0.09.
  • Soubor PDF je chráněn serverem služby Adobe LiveCycle Rights Management.
  • Ověřování probíhá pomocí rozšířeného ověření.
  • Aplikace Adobe Reader je spuštěna v chráněném režimu.

K těmto potížím nedochází v aplikaci Acrobat. Společnost Adobe chce tento problém vyřešit v dalším naplánovaném vydání aplikace.

Problém s otevřením souboru PDF

Řešení: Instalace nejnovější verze produktu

Aktualizujte aplikaci na verzi 11.0.10: 

  • Zvolte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.
  • Případně stáhněte soubor .msp a proveďte aktualizaci ručně. 
Podrobnosti viz Poznámky k verzi.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online