Vlastnictví souboru PDF, pokud je aplikace Reader X nainstalovaná s aplikací Acrobat

Přehled

Pokud jsou aplikace Reader X a Acrobat X nainstalované ve stejném počítači nebo zde existují dřívější verze aplikace Acrobat, můžete zvolit výchozí prohlížeč pro otevírání souborů PDF. Aplikace Acrobat má více užitečných funkcí, ale aplikace Reader X poskytuje integrovaný a bezpečnější chráněný režim. (Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v příručce zabezpečení aplikace.) 

Toto je funkce pouze pro ovladač souborů Adobe PDF: Nepovoluje přepínání mezi aplikacemi od společnosti Adobe a produkty, které nejsou od společnosti Adobe, a může nebo nemusí změnit ovládání jiných formátů podporovaných aplikací Acrobat. Například změní formáty FDF a XDP, ale nikoli formát XFA nebo PDX.

Poznámka: V tomto dokumentu je popsáno výchozí chování, které uživatelé zaznamenají při instalaci a ve spuštěné aplikaci. Konfiguraci pro podniky naleznete v části Správci a prostředky v oblasti IT níže.

Proč je vlastnictví souborů PDF důležité?

Aplikace Reader X představuje koncept chráněného režimu, díky kterému se snižují rizika narušení bezpečnosti. Tato funkce není integrována v aplikaci Acrobat X. Aplikace Reader X je tedy bezpečnější, ale aplikace Acrobat je naopak výkonnější. Uživatelé tak musí mezi aplikacemi Acrobat a Reader pravidelně přepínat. 

U produktů ve verzi 9.x způsobilo dvojité kliknutí na soubor PDF, že libovolná otevřená instance produktu načetla soubor bez ohledu na verzi nebo produkt. Pokud je například aplikace Reader X výchozím ovladačem souborů PDF a aplikace Viewer 9 je již otevřena, dvojitým kliknutím na soubor PDF otevřete soubor PDF v aplikaci Reader X. Aplikace Acrobat a Reader mohou být nyní spuštěny najednou a dvojitým kliknutím spustíte nový proces nebo připojíte soubor ke spuštěnému procesu v závislosti na konfiguraci zařízení. Z bezpečnostních důvodů má mít uživatel kontrolu nad tím, která aplikace otevírá soubor PDF. U produktů ve verzi X mohou uživatelé vybrat, který produkt otevře soubor PDF, i když je spuštěna jiná instance.

U produktů ve verzi X lze přepínat mezi libovolnými typy produktů a verzí až do verze 9.x a novější.

Chování při instalaci

Pokud je během instalace zjištěn existující produkt, je uživatel vyzván k výběru výchozího prohlížeče. U instalací aplikace Reader X by měla být výchozím prohlížečem bezpečnější aplikace Reader. Bez ohledu na výběr mohou uživatelé kdykoli po instalaci výchozí prohlížeč změnit. Instalační program obvykle vybere jako výchozí prohlížeč bezpečnější aplikaci Reader, pokud není tato možnost přepsána vlastností nebo uživatelem.  

Nastavení výchozího prohlížeče souborů PDF

 

Konfigurace po instalaci

Pomocí následujících kroků můžete změnit výchozí prohlížeč: 

 1. Zvolte nabídku Úpravy > Předvolby > Všeobecné
 2. Na panelu Spouštění aplikace klikněte na tlačítko Vybrat výchozí program pro PDF. Změna výchozího prohlížeče souborů PDF vyžaduje oprávnění správce. Níže následuje seznam chování specifického pro operační systém:

  • Systém Windows XP: Pokud má uživatel oprávnění správce, tlačítko Vybrat výchozí program pro PDF je povolené. V opačném případě je tlačítko zakázané.
  • Systémy Windows 7 a Vista: Pro uživatele bez oprávnění správce musí být povolen nástroj Řízení uživatelských účtů. Pokud je tato možnost zakázána, je zakázáno také tlačítko Vybrat výchozí program pro PDF. Pokud je možnost povolena a uživatel se nepřihlásil jako správce, je při kliknutí na dané tlačítko zobrazena výzva.
 3. V rozevíracím seznamu vyberte aplikaci. Aktuální výchozí aplikace je zobrazena na začátku seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko Použít.

 5. Pokud je otevřený prohlížeč, restartujte jej.
 
Předvolby výchozího prohlížeče souborů PDF

 

Časté otázky

Proč je tlačítko Vybrat výchozí program pro PDF zakázané?

Tlačítko může být zakázané ze dvou důvodů: 

 • V zařízení se systémem XP nemáte oprávnění správce.
 • V zařízení se systémem Windows 7 nebo Vista je zakázán nástroj Řízení uživatelských účtů pro uživatele, kteří nemají oprávnění správce.
 • Tlačítko je zakázáno v prostředí systému Citrix.

Proč je možnost Zobrazit PDF v prohlížeči zobrazená v nabídce Úpravy > Předvolby > Internet zakázána?

Jako výchozí možnost jste vybrali jiný prohlížeč. Pokud je například jako výchozí ovladač vybrán soubor Acrobat.exe, je předvolba aplikace Reader neaktivní.

Mohu přepínat mezi aplikací Acrobat 8.x a jiným produktem?

Ne, tato možnost není k dispozici. V nabídce Vybrat produkt Adobe jsou uvedeny pouze produkty ve verzi 9.x a novější.

Jaké operace jsou ovlivněny?

 • Operace prostředí (dvojité kliknutí na soubor PDF nebo spuštění souboru PDF z e-mailu)
 • Generace miniatur souboru PDF
 • Ikony souboru PDF
 • Ovladač náhledu souboru PDF
 • Seznam vlastností souboru PDF
 • Zobrazení souboru PDF v prohlížeči
 • Produkt PDF iFilter pro vyhledávání

Správci a prostředky v oblasti IT

Podrobnosti o konfiguraci naleznou správci v následujících dokumentech dostupných na stránce podnikové knihovny rodiny produktů Acrobat

 • Nápověda k průvodci Customization Wizard: Správci mohou zpřesnit nastavení instalačního programu tak, aby zvolil výchozí prohlížeč PDF před nasazením do podnikové sítě.
 • Aplikace AIM (Administrator's Information Manager): Jedná se o aplikaci AIR obsahující referenci předvoleb (databázi konfigurovatelného nastavení registru a seznamu vlastností).
 • Příručka zabezpečení aplikace: Uvádí podrobnosti o chráněném režimu v aplikaci Reader.

Zamknutí funkce

Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybrat výchozí ovladač v uživatelském rozhraní. Správci však mohou tuto funkci zamknout pomocí klíče HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<produkt>\<verze>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Pokud je možnost bDisablePDFHandlerSwitching nastavena na hodnotu 1, je uživatelské rozhraní zakázáno a uživatelé nemohou výchozí ovladač změnit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online