Řešení potíží s instalací nebo zablokováním aplikace Acrobat 9 v systému Windows XP

Informace uvedené v tomto dokumentu vám pomohou odstranit problémy, kvůli kterým je přerušen instalační program aplikace Adobe Acrobat. Tyto problémy se mohou projevit mnoha způsoby, mimo jiné například nereagujícím kurzorem nebo obrazovkou, případně chybou.

Tento dokument se nezabývá problémy, které souvisí se sériovými čísly. V případě těchto problémů kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe na čísle (800) 833-6687.

Instalační program aplikace může být přerušen z různých důvodů, například kvůli funkci automatického přehrávání systému Windows nebo aplikace, nesprávným datům v registru systému Windows a problémům s hardwarem. Chcete-li mít z dokumentu maximální užitek, provádějte úkony v uvedeném pořadí. Prováděné kroky a jejich výsledky si poznamenejte, a to včetně chyb nebo problematického chování. Pokud se rozhodnete kontaktovat technickou podporu společnosti Adobe, na základě těchto informací vám budou pracovníci podpory schopni lépe pomoci.

Základní odstraňování problémů

Úlohy v této části vám pomohou vyřešit nejběžnější problémy při instalaci. Než začnete postupovat podle těchto kroků, proveďte zálohu všech osobních souborů. Jakmile dojde k systémové chybě, vždy restartujte počítač kvůli obnovení paměti. Budete-li pokračovat v práci bez restartování počítače, může to problém ještě více zkomplikovat.

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny minimální systémové požadavky pro aplikaci Acrobat.

Aplikaci Acrobat 9 nelze správně nainstalovat, pokud nejsou splněny následující systémové požadavky:

 • procesor s frekvencí 1,3 GHz nebo rychlejší;
 • systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 (32bitová a 64bitová verze);
  systém Windows Server 2003 (s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi);
  systém Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 nebo bez ní (32bitová a 64bitová verze);

  Poznámka: Oprava hotfix číslo KB-930627 od společnosti Microsoft je vyžadována pro:
  systém Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi
  ; systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 pro 64bitovou verzi.
 • pro aplikaci Acrobat Pro Extended – minimálně 512 MB paměti RAM (nikoli pro produkty Mac Pro Extended);
  pro aplikaci Acrobat Pro – 256 MB paměti RAM (doporučeno 512 MB paměti RAM);
  pro aplikaci Acrobat Standard – 256 MB paměti RAM (doporučeno 512 MB paměti RAM);
  pro aplikaci Acrobat Reader – 128 MB paměti RAM (doporučeno 256 MB paměti RAM);
 • pro aplikaci Acrobat Pro Extended – 2,35 GB dostupného místa na pevném disku;
  pro aplikaci Acrobat Pro – 2,06 GB dostupného místa na pevném disku;
  pro aplikaci Acrobat Standard – 2,06 GB dostupného místa na pevném disku;
  pro aplikaci Acrobat Reader – 145 MB dostupného místa na pevném disku;
 • rozlišení 1024 x 768 (verze Professional a Standard) nebo rozlišení obrazovky 800 x 600 pro aplikaci Reader (doporučené rozlišení obrazovky 1024 x 768);
 • disk DVD, pokud byla instalace provedena pomocí disku DVD;
 • volitelná hardwarová akcelerace videa;
 • pro aplikaci Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro a Acrobat Standard aplikace Microsoft Internet Explorer 6.0;
  pro aplikaci Acrobat Reader aplikace Internet Explorer 6.0 a 7.0 nebo prohlížeč Firefox 1.5 a Mozilla 1.7;
 • vyžadováno internetové připojení nebo telefon pro aktivaci produktu.

Chcete-li zjistit velikost nainstalované paměti RAM, vyberte možnost Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na panel Systém. Velikost paměti RAM je uvedena v dolní polovině karty Obecné v okně Vlastnosti systému.

Chcete-li zjistit množství místa na pevném disku, otevřete Průzkumníka Windows a poté vyberte disk, na který chcete aplikaci Acrobat nainstalovat. Množství volného místa se zobrazuje v dolní části okna Průzkumníka. (Pokud se informace o dostupném místě v dolní části okna nezobrazují, vyberte možnost Zobrazit > Stavový řádek a zkontrolujte, zda je vybrána položka Stavový řádek.) Zkontrolujte, zda je na disku, na kterém je systém Windows nainstalován, alespoň 10 % volného místa, a to i v případě, že aplikaci Acrobat instalujete na jiný disk nebo oddíl.

Chcete-li určité místo na pevném disku uvolnit, vyhledejte v počítači všechny dočasné soubory (*.tmp) a odstraňte je. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se systémem Windows.

2. Zkontrolujte disk DVD a jednotku DVD-ROM.

Prach nebo nečistoty na disku DVD mohou narušit instalaci a zabránit jednotce DVD-ROM v rozpoznání disku DVD. Zkontrolujte, zda nejsou na disku DVD s aplikací Acrobat nečistoty, prach nebo otisky prstů. Jemně otřete spodní část disku DVD z prostřední části směrem ven jemnou látkou bez žmolků.

Ověřte, zda jednotka DVD-ROM dokáže číst jiné disky DVD. Pokud ne, zkontrolujte, zda není znečištěn nosič disků DVD nebo vkládací přihrádka, případně je očistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Jestliže nelze číst jiné disky DVD ani poté, obraťte se na výrobce jednotky DVD-ROM nebo počítače.

3. Přihlaste se jako správce a poté nainstalujte aplikaci Acrobat.

Přihlaste se k místnímu počítači pomocí účtu správce a poté nainstalujte aplikaci Acrobat.

4. Vytvořte jiný uživatelský účet a poté nainstalujte aplikaci Acrobat.

Uživatelský účet může být poškozený nebo může správné funkci instalačního programu bránit nastavení zabezpečení daného účtu. Instalací aplikace Acrobat pod novým uživatelským účtem můžete tento problém obejít. Pokyny k vytvoření uživatelského účtu naleznete v dokumentaci dodané se systémem Windows.

5. Nainstalujte aplikaci Acrobat z pevného disku, nikoli z disku DVD.

Instalaci aplikace Acrobat přímo z disku DVD mohou bránit konflikty ovladačů zařízení. Těmto konfliktům se můžete vyhnout tak, že zkopírujete instalační soubory na pevný disk a nainstalujete aplikaci Acrobat z pevného disku.

Postup instalace aplikace Acrobat z pevného disku:

 1. Vložte disk DVD aplikace Acrobat do jednotky DVD-ROM.
 2. Zkopírujte složku Acrobat z disku DVD s aplikací Acrobat do svého počítače.
 3. Spusťte instalační program aplikace Acrobat ze složky Acrobat ve svém počítači a poté dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

6. Nainstalujte aplikaci Acrobat ve zjednodušeném režimu.

Ovladače zařízení a software, které se automaticky načítají se systémem Windows (například spořiče obrazovky a antivirová ochrana), mohou způsobit problémy s instalačním programem aplikace Acrobat. Těmto problémům můžete zabránit, pokud aplikaci Acrobat nainstalujete znovu ve zjednodušeném režimu systému Windows. Jedná se o režim, ve kterém jsou vypnuty některé nestandardní ovladače zařízení.

Pokud chcete nainstalovat aplikaci Acrobat ve zjednodušeném režimu systému Windows, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vložte disk DVD aplikace Acrobat do jednotky DVD-ROM.
 2. Zkopírujte složku Acrobat z disku DVD s aplikací Acrobat do počítače.
 3. Vypněte položky při spuštění a poté restartujte systém Windows v režimu VGA:
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
  2. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na kartě Po spuštění klikněte na tlačítko Zakázat vše a poté klikněte na tlačítko OK.
  4. V dialogovém okně Konfigurace systému klikněte na tlačítko Restartovat.
  5. Po zobrazení zprávy o možnostech spuštění s upřesněným nastavením stiskněte klávesu F8.
  6. V nabídce možností spuštění vyberte režim VGA.
  7. V dialogu počítače kliknutím na tlačítko OK spusťte systém Windows.
 4. Spusťte instalační program aplikace Acrobat ze složky Acrobat a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Postup spuštění systému Windows v režimu Normální spuštění:
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
  2. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na kartě Obecné zvolte přepínač Normální spuštění. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém.

Pokročilé řešení potíží

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí úloh v předchozí části, vyzkoušejte úlohy pro odstraňování středně těžkých problémů.

Před dokončením úlohy v každé části dokončete následující kroky:

Poznámka: Provedením těchto kroků uvolníte místo na pevném disku a odeberete všechny poškozené soubory (trvalé a dočasné), které je nutné instalačním programem přepsat, ale toto přepsání nelze provést. Za normálních okolností jsou dočasné soubory po dokončení instalace instalačním programem odebrány. Pokud se potíže nepodařilo vyřešit a dočasné soubory nebyly odstraněny, při dalším pokusu o instalaci aplikace Acrobat může instalační program hlásit chybu.

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. Odinstalujte aplikaci Acrobat.
 3. Vyhledejte v počítači všechny dočasné soubory TMP a odstraňte je.
 4. Ve složce Documents and Settings/[profil_uživatele]/Local Settings/Temp odstraňte následující položky (pokud existují):
  • Složky:
   • _istmp[ x ].dir
  • Soubory:
   • _ins[ x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _inz[ x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[ x ].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[ x ].dll
   • ~ins[ x ].~mp    kde výraz [ x ] označuje libovolné číslo

7. Nainstalujte aplikaci Acrobat na jiný pevný disk.

Správné instalaci aplikace Acrobat mohou bránit problémy s pevným diskem. Instalací aplikace Acrobat na jiný pevný disk můžete ověřit, zda instalaci nebrání původní pevný disk.

8. Proveďte opravu a defragmentaci pevných disků a poté nainstalujte aplikaci Acrobat.

K potížím s instalací může docházet v případě, že pevné disky obsahují poškozené sektory nebo fragmentované soubory. Opravte a defragmentujte pevné disky pomocí nástroje Kontrola chyb a spuštěním programu Defragmentace disku, který je součástí systému Windows, nebo pomocí nástroje na údržbu disku třetí strany, například pomocí softwaru Symantec Norton Utilities. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané spolu se systémem Windows nebo s nástrojem.

Tyto nástroje je nutné spustit na všech pevných discích nebo oddílech. Po opravě a defragmentaci pevných disků nainstalujte aplikaci Acrobat ve zjednodušeném režimu. (Pokyny naleznete v kroku 6.)

Poznámka: Zkontrolujte, zda nástroj pro opravu disku opravil všechny chyby, které zjistil. Při defragmentaci disku, který obsahuje chyby, může dojít ke ztrátě dat. Pokud nástroj najde chyby, které nemůže opravit, požádejte o pomoc výrobce počítače.

9. Zkontrolujte, zda v systému nejsou viry.

Viry v systému mohou být příčinou nevyzpytatelného chování a mohou bránit instalaci aplikace Acrobat. Pomocí aktuálního antivirového softwaru, například pomocí služby McAfee VirusScan, zkontrolujte, zda v systému nejsou viry. Ujistěte se, že jsou v antivirovém softwaru načteny nejnovější definice virů. Nákazy virem sice nebývají časté, ale mohou být příčinou neobvyklého chování systému včetně systémových chyb. Pravidelným spouštěním antivirového softwaru zabráníte ve svém systému poškození softwaru viry. Pokyny naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

10. Proveďte vlastní instalaci součástí aplikace Acrobat.

Nesprávnou instalaci aplikace Acrobat mohou způsobovat jednotlivé součásti. Postupnou instalací jednotlivých součástí můžete najít tu, která je příčinou problému.

Postup vlastní instalace součástí aplikace Acrobat:

 1. Spusťte instalační program aplikace Acrobat.
 2. V dialogovém okně instalačního programu aplikace Adobe Acrobat 9.0 klikněte na tlačítko Další.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce – přečtěte si úvod, vyberte jazyk a přijměte podmínky licenční smlouvy.

 4. Zadejte své jméno, organizaci (volitelně) a sériové číslo vaší kopie programu a poté klikněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně s informacemi o instalaci a integraci doplňku PDFMaker klikněte na tlačítko Další.
 6. Vyberte možnost Vlastní instalace a potom klikněte na tlačítko Další.
 7. V dialogovém okně instalačního programu informujícím o ukládání do mezipaměti klikněte na tlačítko Další.
 8. Zrušte zaškrtnutí políček u všech součástí, aby byly nainstalovány pouze základní funkce aplikace Acrobat, a poté klikněte na tlačítko Další.
 9. Až budou základní funkce nainstalovány, spusťte instalační program aplikace Acrobat znovu a vyberte možnost Upravit. Poté vyberte požadovanou součást.
 10. Kliknutím na možnost Aktualizovat zahajte instalaci součásti a poté dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Dokončit.
 11. Opakováním kroků 9 až 11 nainstalujte postupně všechny zbývající součásti.

Pokročilé odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, je možné, že dochází ke konfliktu hardwaru s aplikací Acrobat.

11. Zkuste aplikaci Acrobat nainstalovat v jiném počítači.

Zkuste aplikaci Acrobat nainstalovat v jiném počítači, abyste zjistili, zda k danému problému nedochází pouze ve vašem počítači. Pokud se potíže vyskytují pouze ve vašem počítači, obraťte se na výrobce počítače. Jestliže se problém vyskytne na více počítačích, může být způsoben poškozeným diskem DVD. Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe.

12. Navštivte fóra uživatelů produktů Adobe.

Zjistěte, zda mají jiní zákazníci společnosti Adobe podobné problémy. Navštivte fóra uživatelů na adrese www.adobeforums.com.

Pokud se stejné potíže vyskytnou i v případě jiných počítačů, budou moci pracovníci technické podpory společnosti Adobe lépe reprodukovat a prozkoumat problém. V opačném případě vyhledejte informace v souvisejících záznamech týkajících se systému nebo hardwaru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?