Doplněk PDFMaker nevytvoří soubor PDF z aplikace MS Office 2007 a ukončí se

Problém

Když chcete v aplikaci Microsoft Office 2007 vytvořit soubor PDF pomocí možnosti Acrobat > Vytvořit PDF, doplněk PDFMaker se ukončí bez zobrazení chybové zprávy a soubor PDF se nevytvoří, případně se zobrazí chybová zpráva „Vyskytla se neočekávaná chyba. PDFMaker nemohl vytvořit Adobe PDF“.

V případě, že se v aplikaci Acrobat pokusíte vytvořit soubor PDF z více souborů aplikace Word, zobrazí se chybová zpráva s informací o přeskočení souboru.

Řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Řešení 1: Ověřte, zda je doplněk PDFMaker v aplikacích Microsoft Office 2007 správně nainstalován.

Pokud chcete v aplikaci Acrobat vytvořit soubor PDF z více dokumentů aplikace Microsoft Office, zkontrolujte, zda je doplněk PDFMaker v příslušné aplikaci Office správně nainstalován. Pokyny k povolení doplňku naleznete v technické poznámce „Po instalaci aplikace Acrobat 8.1.x není v aplikaci systému Microsoft Office 2007 k dispozici doplněk PDFMaker“ (kb401734).

Řešení 2: Ověřte, zda je vyplněno individuální nastavení aplikace Microsoft Office.

Zadání vlastních údajů v aplikaci Microsoft:

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office.
 2. V levém horním rohu okna aplikace klikněte na tlačítko Office.
 3. Klikněte na tlačítko Možnosti aplikace [název aplikace].
 4. V oddílu Oblíbené zadejte v části Vlastní nastavení systému Microsoft Office své uživatelské jméno a iniciály.
 5. Ukončete aplikaci.
 6. Otevřete dokument aplikace Office a pokračujte ve vytváření dokumentu PDF.

Řešení 3: Vytvořte rychlý a jednoduchý soubor PDF (pouze v aplikaci Word 2007).

Vytvoření rychlého a jednoduchého souboru PDF:

 1. V aplikaci Word 2007 klikněte na kartu Acrobat.
 2. Klikněte na položku Předvolby a vyberte možnost Rychlý a jednoduchý PDF. Poté klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit PDF.

  Poznámka: Pokud chcete toto nastavení použít pouze pro aktuální převod, můžete v dialogu Uložit jako Adobe PDF vybrat možnost Rychlý a jednoduchý PDF, aniž byste měnili předvolby.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.