Fejlfinding i forbindelse med uventede handlinger på en brugerkonto

Problem

Når du er logget på en bestemt brugerkonto på en Mac eller en computer, der kører Windows 7 eller nyere, opfører et Adobe-program sig underligt. Eksempel: Programmet starter ikke, udfører kommandoer forkert, returnerer fejl eller lukker uventet. Problemerne opstår ikke, når du er logget på en anden brugerkonto.

Inden du går i gang

Lav en sikkerhedskopi af startdisken, inden du går i gang med opgaverne i dette dokument.

Når du følger nogle af trinnene i dette dokument, vises vinduet Godkend i Finder. Når vinduet Godkend vises, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden til en administratorkonto og klikke på OK.

Der kan være mange årsager til sådanne kontospecifikke problemer. I dette dokument gennemgås kun de mest almindelige årsager. Hvis du har brug for yderligere hjælp med fejlfinding af brugerkonti, skal du kontakte Apples supportafdeling.

Lav en sikkerhedskopi af systemet, inden du går i gang med opgaverne i dette dokument.

Disse opgaver initierer sommetider dialogboksen Kontrol af brugerkonti, som beder dig om tilladelse til at fortsætte. Læs detaljerne i dialogboksen for at bestemme, om du ønsker at fortsætte. Hvis du vælger at annullere i dialogboksen, kan du ikke fortsætte med den pågældende opgave.

Visse opgaver i dette dokument omfatter skjulte mapper. Windows Stifinder viser som standard ikke skjulte mapper. Hvis du vil gøre skjulte mapper synlige, kan du læse Vis skjulte filer og mapper, filetypenavne | Windows XP, Vista, Windows 7.

Der kan være mange årsager til sådanne kontospecifikke problemer. I dette dokument gennemgås kun de mest almindelige årsager. Du kan få yderligere hjælp med fejlfinding af brugerkonti ved at kontakte computerens producent eller gå ind på Microsofts supportwebsted på http://support.microsoft.com.

Løsninger

Log på den brugerkonto, hvor Adobe-programmet gør noget uventet. Udfør derefter følgende opgaver i rækkefølge:

Mac OS

Kontrollér, at brugerkontoen har læse-/skriverettigheder til følgende mapper:

 • /Programmer/Adobe
 • /Programmer/.AdobePatchFiles (skjult – brug kommandoen  > Gå til mappe)
 • /Programmer/Hjælpeprogrammer/Adobe
 • /Bibliotek/Application Support/Adobe
 • /Bibliotek/Preferences/com.adobe
 • /Brugere/[bruger]/Bibliotek/Application Support/Adobe
 • /Brugere/[bruger]/Bibliotek/Caches/Adobe
 • /Brugere/[bruger]/Bibliotek/Caches/com.adobe
 • /Brugere/[bruger]/Bibliotek/Preferences/Adobe
 • /Brugere/[bruger]/Bibliotek/Indstillinger/com.adobe

Når du tildelt rettighederne, skal du enten logge af brugerkontoen og logge på igen eller genstarte computeren, før ændringerne træder i kraft.

Adobe-programmer gemmer en brugers særlige indstillinger i separate filer. Hver brugerkonto har sit eget sæt indstillingsfiler.

Når et Adobe-program kun opfører sig underligt på en bestemt brugerkonto, kan det skyldes en beskadiget indstillingsfil. Du kan tvinge et Adobe-program til at oprette ubeskadigede indstillingsfiler ved at omdøbe de nuværende indstillingsfiler. Nogle Adobe-programmer gemmer flere indstillingsfiler i en mappe. I så fald kan du omdøbe mappen.

Nogle Adobe-programmer gemmer indstillinger i både mapper og enkelte filer. Adobe Photoshop CS4 bruger f.eks. både en indstillingsfil med navnet com.adobe.Photoshop.plist og en mappe med navnet Adobe Photoshop CS4 Settings. Du kan tvinge Photoshop CS4 til at oprette ubeskadigede indstillingsfiler ved at omdøbe begge ovenstående. Du kan f.eks. kalde dem hhv. Gammel com.adobe.Photoshop.plist og Gammel Adobe Photoshop CS4 Settings.

Adobe-programmer gemmer generelt indstillingsfiler og mapper på et eller flere af følgende steder:

 • /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Indstillinger
 • /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Indstillinger/Adobe
 • /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe

Vigtigt: Apple gjorde brugerens biblioteksmappe skjult som standard med udgivelsen af Mac OS X 10.7. Hvis du skal have adgang til filerne i den skjulte biblioteksmappe for at udføre Adobe-relateret fejlfinding, kan du se Sådan får du adgang til filer i det skjulte bibliotek.

Nogle Adobe-programmer gemmer yderligere indstillingsfiler i andre mapper. Adobe Premiere Pro CS4 gemmer f.eks. yderligere indstillingsfiler i mapper med navnene Layouts, Settings og Styles. Filerne ligger under /Brugere/[brugernavn]/Dokumenter/Adobe/Premiere Pro/4.0.

Du kan finde de præcise navne og steder på indstillingsfilerne og -mapperne til det relevante Adobe-program på www.adobe.com/support. Søg i vidensbasen til support efter "indstillinger" samt programmets navn og version. Kig derefter i dokumentet "Systemfejl eller frysninger" eller andre dokumenter, der vises i søgeresultaterne.

Du genopretter indstillingsfilerne til et Adobe-program således:

 1. Afslut Adobe-programmet.
 2. Omdøb Adobe-programmets indstillingsfiler og -mapper.
 3. Åbn Adobe-programmet. Programmet opretter indstillingsfiler.

Når du har genoprettet indstillingsfilerne og -mapperne, skal du prøve at genskabe fejlen.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke en beskadiget indstillingsfil, der er årsagen. Du kan gendanne brugerkontoens tilpassede indstillinger ved at slette de nye indstillingsfiler og -mapper. Gendan derefter de oprindelige navne på alle de elementer, du har omdøbt.

Hvis problemet ikke opstår længere, var det en beskadiget indstillingsfil, der var årsagen. De tilpassede indstillinger i de tidligere indstillingsfiler er dog gået tabt.

I Mac OS kan skrifttyper enten installeres for alle brugerkonti eller for en bestemt brugerkonto. Kontospecifikke skrifttypefiler ligger under /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Skrifter.

Når et Adobe-program kun opfører sig underligt på en bestemt konto, kan årsagen være en beskadiget skrifttypefil, der kun er installeret på den konto.

Brug programmet Skriftbog i Mac OS X til at deaktivere alle kontospecifikke skrifttyper midlertidigt. Når du har deaktiveret de kontospecifikke skrifttyper, skal du søge efter og slette bufferfilerne til Adobe-skrifttyper. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Afslut alle åbne programmer.
 2. Hvis du normalt bruger et skrifttypeadministrationsværktøj fra tredjepart til at aktivere og deaktivere skrifttyper, skal du deaktivere det midlertidigt. Du kan læse, hvordan det gøres, i den medfølgende dokumentation.
 3. Åbn Skriftbog. (Skriftbog ligger som udgangspunkt i mappen Programmer).
 4. Vælg Bruger i kolonnen Samling. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis kolonnen Skrift er tom, er der ikke installeret nogen kontospecifikke skrifttyper på den pågældende konto. Spring resten af dette trin over, og fortsæt til Trin 3.
  • Hvis mindst én af skrifttyperne vises i kolonnen Skrift, skal du vælge Rediger > Slå "Bruger" fra.
 5. I Finder skal du vælge Filer > Find. Der vises nogle søgeindstillinger øverst i det forreste Finder-vindue.

 6. Søg efter bufferfiler til Adobe-skrifttyper ved at vælge følgende søgeindstillinger:

  • Mac OS X v.10.4.x: Vælg Hjem i øverste række i søgeindstillingerne. Vælg Navn og Begynder med i anden række. Skriv derefter AdobeFnt i tekstfeltet til højre for Begynder med.
  • Mac OS X v.10.5.x og nyere: Vælg brugerkontonavnet (der vises i citationstegn) i øverste række i søgeindstillingerne. Vælg Navn og Begynder med i anden række. Skriv derefter AdobeFnt i tekstfeltet til højre for Begynder med.
 7. I søgeresultaterne skal du dernæst slette alle de filer, der begynder med AdobeFnt og slutter med .lst.

 8. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke en kontospecifik skrifttype, der er årsagen. Du kan genaktivere de kontospecifikke skrifttyper ved at vælge Skriftbog, vælge Bruger i kolonnen Samling og vælge Rediger > Aktiver. Fortsæt dernæst til Trin 3.

Hvis problemet ikke længere opstår, er det en kontospecifik skrifttype, der er årsagen. Sådan kan du finde ud af, hvilken skrifttypefil, der er årsagen:

 1. Åbn Skriftbog.

 2. Vælg Bruger i kolonnen Samling.

 3. Vælg en af de deaktiverede skrifttyper i kolonnen Skrift.

 4. Vælg Rediger > Slå [skrifttypens navn] til.

 5. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis problemet stadig opstår, skal du afslutte Adobe-programmet og gentage trin 3 til 5.
  • Hvis problemet ikke opstår længere, er det den senest genaktiverede skrifttype, der er årsagen. Lad skrifttypen være slået fra eller slet den, og kontakt udgiveren af skrifttypen for at få tilsendt en ny fil.

Nogle Adobe-programmer opretter midlertidige datafiler, der også kaldes bufferfiler. Overdrevne eller beskadigede bufferfiler på en brugerkonto kan få et Adobe-program til at opføre sig underligt.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Afslut alle Adobe-programmer.

 2. Åbn /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Buffer i Finder.

 3. Slet mappen Adobe.

 4. Slet andre mapper i buffermappen, hvis de er navngivet efter det pågældende Adobe-program.

 5. Slet andre mapper i buffermappen, hvis de er navngivet efter komponenter i det pågældende Adobe-program. Hvis programmet f.eks. er Photoshop CS4, skal du også slette mappen Adobe Camera Raw.

 6. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

Log ind-emner er programmer eller dokumenter, der åbnes automatisk, når du logger på en brugerkonto. (Hvis du har slået automatisk log ind til, åbnes de også automatisk, når du starter computeren). Nogle Log ind-emner skjules, når de er blevet åbnet. Når et Adobe-program opfører sig underligt på en bestemt konto, kan en af kontoens Log ind-emner være beskadiget eller inkompatibel med Adobe-programmet.

Sådan finder du ud af, om nogen af brugerkontoens Log ind-emner er årsagen til problemet med Adobe-programmet:

 1. Vælg Apple-menuen > Log [brugernavn] ud.

 2. Vælg Log ud i dialogboksen, hvor du skal bekræfte. Log ind-vinduet vises efter et øjeblik.

 3. Her skal du vælge navnet på den pågældende brugerkonto.

 4. Indtast adgangskoden til brugerkontoen i feltet Adgangskode ; men tryk ikke på Retur og klik ikke på Log på endnu.

 5. Hold Skift nede, og klik på Log ind. Slip tasten Skift, når Dock-symbolet vises. Log ind-emner er nu slået fra, indtil du logger af (eller genstarter computeren).

 6. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke et Log ind-emne, der er årsagen. Du kan aktivere Log ind-emnerne igen ved at logge af (via Apple-menuen > Log [brugernavn] af). Log derefter på den samme konto uden at holde tasten Skift nede. Fortsæt dernæst til Trin 5.

Hvis problemet ikke opstår længere, er det et Log ind-emne, der er årsagen. Sådan kan du finde ud af, hvilket Log ind-emne, der er årsagen:

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke en kontospecifik skrifttype, der er årsagen. Du kan genaktivere de kontospecifikke skrifttyper ved at vælge Skriftbog, vælge Bruger i kolonnen Samling og vælge Rediger > Aktivér. Fortsæt dernæst til Trin 3.

Hvis problemet ikke længere opstår, er det en kontospecifik skrifttype, der er årsagen. Sådan kan du finde ud af, hvilken skrifttypefil, der er årsagen:

 1. Vælg Apple-menuen > Log [brugernavn] ud.

 2. Log på den samme konto. Lad være med at holde Skift nede.

 3. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger.

 4. I vinduet Systemindstillinger skal du klikke på Konti.

 5. Hvis låsen nederst i vinduet er låst, skal du klikke på ikonet og indtaste dine oplysninger.

 6. Vælg den pågældende brugerkonto.

 7. Klik på fanen Log ind-emner.

 8. Lav en liste over de nuværende Log ind-emner.

 9. Vælg et af dem, og klik på Slet.

 10. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis problemet stadig opstår, skal du afslutte Adobe-programmet og gentage trin 9 og 10.
  • Hvis problemet ikke opstår længere, var det senest slettede Log ind-emne årsagen. Kontakt udgiveren af Log ind-emnet, og spørg om der findes en nyere version. Gendan de andre Log ind-emner ved at trække deres ikoner over under Log ind-emner i Systemindstillinger. Eller geninstaller de tilknyttede programmer.

Fuldfør kun denne opgave, hvis den pågældende konto er en administratorkonto med en adgangskode.

Hver fil og mappe på en Mac OS X-enhed har ejerskabs- og tilladelsesindstillinger som i Unix. Indstillingerne er afgørende for, hvilke brugerkonti der har adgang til filen eller mappen, og hvilke der ikke har.

Et Adobe-program kan opføre sig underligt på en bestemt konto, hvis adgangsindstillingerne for Bibliotek-mappen (eller en undermappe) er beskadiget eller forkert begrænset. Du kan bruge Unix-kommandoerne chmod og chown til at rette disse indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg > Hjem i Finder. Det forreste vindue i Finder flyttes til brugerkontoens Hjem-mappe. Notér navnet i titlen på dét Finder-vindue. Dette er det "korte brugernavn" for brugerkontoen (dette korte brugernavn skal bruges til at fuldføre trin 3).

 2. Åbn Terminal, der som udgangspunkt ligger i /Programmer/Hjælpeprogrammer.

 3. Brug en af nedenstående kommandoer som skabelon, indtast en faktisk kommando i Terminal-vinduet og tryk på Retur. (Når du har trykket på Retur, bliver du bedt om en adgangskode. Indtast adgangskoden til brugerkontoen og tryk på Retur igen. Der vises ingen tegn, mens du taster – såsom stjerner. Det er ganske almindeligt).

  Vigtigt: Hver af nedenstående kommandoer er en skabelon, ikke den faktiske kommando. I den faktiske kommando skal du erstatte brugernavn med det korte brugernavn, som du fandt under trin 1. Indtast det korte brugernavn med små bogstaver. (I Mac OS X v.10.4.x skal du indtaste det korte brugernavn to gange, adskilt af et kolon. I Mac OS X v.10.5.x skal du indtaste det korte brugernavn efterfulgt af et kolon og ordet staff).

  Skabelonkommando til Mac OS X v.10.4.x:


  sudo chown -R brugernavn :brugernavn ~/Bibliotek

  Skabelonkommando til Mac OS X v.10.5.x:

  sudo chown -R brugernavn :personale ~/Bibliotek

 4. Indtast kommandoen nedenfor præcis, som den er angivet, og tryk på Retur.

  sudo chmod -R 700 ~/Bibliotek

 5. Afslut Terminal.

 6. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

En beskadigelse af en disk, der kun påvirker en bestemt brugerkonto, kan få et Adobe-program til at opføre sig underligt på den konto.

Udfør trinnene nedenfor, hvis du har Mac OS X-installationsdisken, der fulgte med computeren. Hvis du ikke har disken, kan du reparere startdisken med kommandoen  fsck i Terminal. Du kan også bruge et diskreparationsværktøj fra tredjepart. Du kan finde anvisninger i brugen af kommandoen fsck I artikel TS1417 på Apples supportwebsted. Du kan finde anvisninger i brugen af et diskreparationsværktøj fra tredjepart i den medfølgende dokumentation.

 1. Sæt Mac OS X-installationsdisken i computerens optiske drev.
 2. Vælg Apple-menuen > Genstart.
 3. Når du hører starttonen, skal begynde at holde C-tasten nede.
 4. Slip C-tasten, når du kan se startvinduet med statuslinjen.
 5. Vælg et sprog, hvis du bliver bedt om det i Mac OS X-installationsprogrammet.
 6. Når du kan vælge installationsprogrammets menu (i øverste venstre hjørne af skærmbilledet), skal du vælge Installering > Diskværktøj.
 7. I Diskværktøj skal du vælge startdisken i venstre side.
 8. Klik på Førstehjælp på i højre side.

 9. Klik på Reparer disk.

 10. Hvis reparationsprocessen fuldføres med en angivelse af, at der blev rettet diskfejl, skal du gentage trin 9. Når reparationsprocessen fuldføres uden nogen meddelelser om, at der blev repareret fejl, skal du åbne Adobe-programmet og forsøge at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

Hvis programmet stadig opfører sig underligt på en bestemt konto, anbefaler Adobe, at du kopierer (eller flytter) alle personlige filer til en ny brugerkonto. Brug derefter den nye konto til hverdag.

Hvis du mangler hjælp til at kopiere personlige filer til en ny konto, skal du kontakte Apples supportafdeling.

Windows

Kontrollér, at brugerkontoen har læse/skrive-rettigheder til følgende mapper:

 • C:\Programmer\Adobe
 • C:\Programmer\Fælles filer\Adobe
 • C:\Programmer (x86)\Adobe
 • C:\Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Brugere\\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Brugere\\AppData\Roaming\com.adobe.
 • C:\Brugere\\AppData\Lokal\Adobe
 • C:\Brugere\\AppData\LocalLow\Adobe
 • C:\Brugere\\AppData\Local\VirtualStore\Programmer\Fælles filer\Adobe

Adobe-programmer gemmer en brugers særlige indstillinger i separate filer. Hver brugerkonto har sit eget sæt indstillingsfiler.

Når et Adobe-program kun gør noget uventet på en bestemt brugerkonto, kan det skyldes, at en af programmets indstillingsfiler er beskadiget. Du kan tvinge et Adobe-program til at oprette ubeskadigede indstillingsfiler ved at omdøbe mappen med de nuværende indstillingsfiler.

Adobe Premiere Pro CS4 gemmer indstillingsfiler i en mappe med navnet 4.0, der er placeret i C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro. Du kan tvinge Adobe Premiere Pro CS4 til at oprette indstillingsfiler ved at omdøbe mappen 4.0 (f.eks. til "Gammel 4.0").

Adobe-programmer gemmer generelt indstillingsfiler og mapper på et eller flere af følgende steder:

 • C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Local\Adobe

Nogle Adobe-programmer gemmer yderligere indstillingsfiler i andre mapper. Adobe Premiere Pro CS4 gemmer f.eks. flere indstillingsfiler i mapper med navnet Styles og Layouts, som er placeret i C:\Brugere\[brugernavn]\Dokumenter\Adobe\Premiere Pro\4.0.

Du kan finde de præcise navne og steder på indstillingsfilerne og -mapperne til det relevante Adobe-program, som du foretager fejlfinding i, på www.adobe.com/support. Søg i vidensbasen til support efter "indstillinger" samt programmets navn og version. Se derefter i dokumentet "Systemfejl eller frysninger" eller andre dokumenter, der vises i søgeresultaterne.

Du genopretter indstillingsfilerne til et Adobe-program således:

 1. Luk Adobe-programmet.

 2. Omdøb Adobe-programmets indstillingsmapper.

 3. Åbn Adobe-programmet. Programmet opretter ubeskadigede indstillingsfiler.

Når du har genoprettet indstillingsfilerne, skal du prøve at genskabe fejlen.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke en beskadiget indstillingsfil, der er årsagen. Du kan gendanne brugerkontoens brugerdefinerede indstillinger for Adobe-programmet ved at slette mapperne med de nye indstillinger. Gendan derefter de oprindelige navne på alle de mapper, du har omdøbt.

Hvis problemet ikke opstår længere, var det en beskadiget indstillingsfil, der var årsagen. (Brugerkontoen har ikke nogen brugerdefinerede indstillinger knyttet til de tidligere indstillingsfiler).

Visse Adobe-programmer gemmer data i midlertidige filer. Et Adobe-program kan gøre noget uventet, hvis det kontospecifikke antal midlertidige filer er for højt, eller hvis de bliver forældede eller beskadigede.

Du kan slette midlertidige filer med værktøjet Diskoprydning. Se Slet midlertidige filer vha. diskoprydningsværktøjet (Windows 7 og Vista).

Diskoprydningsværktøjet sletter som standard ikke de filer i den kontospecifikke midlertidige mappe, der har været åbnet inden for de seneste syv dage. Du kan fjerne midlertidige filer mere udførligt ved manuelt at slette indholdet i mappen med midlertidige filer.

Ansvarsfraskrivelse: Programmer fra andre udgivere end Adobe kan påvirkes negativt, hvis du manuelt sletter indholdet i mappen med midlertidige filer. Vær forsigtig, hvis du vælger at udføre denne opgave. Adobe yder ikke support til de problemer, der opstår som følge af manuelt slettede filer i mappen med midlertidige filer.

Du kan manuelt slette indholdet i kontoens mappe med midlertidige filer ved at gøre følgende:

 1. Luk alle åbne programmer.

 2. Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør. Højreklik på kommandoprompten, og vælg Kør som administrator.

 3. På kommandolinjen skal du indtaste følgende kommando nøjagtigt, som den vises nedenfor, og dernæst trykke på Enter:

  del %temp%\*.* /s /q

  Bemærk: del er kommandoen til at slette filer. %temp%\*.* er en kombination af "miljøvariablen" til placeringen for kontoens mappe Temp samt jokertegn, der angiver alle filer. /s udvider kommandoen til at inkludere alle filer i alle undermapper. /q forhindrer Windows i at bede om bekræftelse for hver fil, der skal slettes.

 4. En liste over slettede filer vises på kommandolinjen. (Listen kan omfatte de filer, der ikke kunne slettes. Meddelelsen "Adgang blev nægtet" eller "Processen kan ikke åbne filen, da den bruges af en anden proces" vises højst sandsynligt. Det er ganske almindeligt).

 5. Luk vinduet Kommandoprompt.

Når du har slettet midlertidige filer, skal du åbne Adobe-programmet og forsøge at genskabe fejlen.

Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

Startelementer er programmer eller dokumenter, der åbnes automatisk, når du logger på en brugerkonto. Når et Adobe-program gør noget uventet i en konto, er det muligt, at en af kontoens startelementer ikke fungerer ordentligt, er beskadiget eller inkompatibelt med programmet.

Sådan finder du ud af, om nogen af brugerkontoens startelementer er årsagen til problemet med Adobe-programmet:

 1. I Windows Stifinder skal du gå til C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menuen Start\Programmer\Start.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis startmappen er tom, eller hvis der ikke er nogen startmappe, har denne konto ikke nogen kontospecifikke startelementer. Spring resten af disse trin over, og fortsæt til Trin 4.
  • Hvis der er mindst ét element i startmappen, skal du oprette en mappe på skrivebordet. Giv den nye mappe navnet Beholdningsmappe.
 3. Flyt alle elementerne fra startmappen til den oprettede beholdningsmappe.

 4. Vælg Start > Log af.

 5. Log på samme konto.

 6. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke et kontospecifikt startelement, der er årsagen. Du kan flytte alle elementerne i beholdningsmappen tilbage til C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menuen start\Programmer\Start. Fortsæt til Trin 4.

Hvis problemet ikke opstår længere, er det et kontospecifikt startelement, der er årsagen. Sådan kan du finde ud af, hvilket startelement der er årsagen:

 1. Luk Adobe-programmet.

 2. Flyt et element fra beholdningsmappen tilbage til C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menuen start\Programmer\Start.

 3. Vælg Start > Log af.

 4. Log på samme konto.

 5. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis problemet ikke løses, skal du gentage trin 1 til 5.
  • Hvis problemet ikke opstår længere, er det den senest genaktiverede skrifttype, der er årsagen. Fjern det fra startmappen, og kontakt udgiveren af det pågældende startelement vedrørende oplysninger om tilgængeligheden af den opdaterede version. Flyt alle de resterende elementer fra beholdningsmappen tilbage til C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menuen start\Programmer\Start.

Fuldfør kun denne opgave, hvis den konto, som du foretager fejlfinding i, er en administratorkonto og ikke er på et netværksdomæne.

Der kan opstå kontospecifikke fejl, hvis kontoen ikke har fuld læse-/skriveadgang til mapperne med Adobe-programmets indstillingsfiler og kontospecifikke datafiler. Du kan bruge kommandoen icacls til at nulstille adgangsindstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Luk alle åbne programmer.

 2. Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør. Højreklik på kommandoprompten, og vælg Kør som administrator. Der åbnes et kommandolinjevindue.

 3. Indtast alle følgende kommandoer på kommandolinjen, nøjagtigt som de vises nedenfor. Tryk på Enter efter hver kommando. 

  Vigtigt: Indtast et mellemrum før og efter hver parameter – /T, /C, og /grant – i hver kommando.

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant "%username%":F

  icacls "%userprofile%\AppData\Local" /T /C /grant system:F

  icacls "%userprofile%\AppData\Roaming" /T /C /grant system:F

 4. Luk kommandolinjen.

 5. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

Ansvarsfraskrivelse: Denne opgave kræver, at du ændrer Windows-registreringsdatabasen. Registreringsdatabasen indeholder systemrelaterede oplysninger, der er nødvendige for din computer og programmer. Inden du ændrer registreringsdatabasen, skal du lave en sikkerhedskopi af den. Adobe yder ikke support i forbindelse med problemer, der opstår som følge af forkert udført ændring af registreringsdatabasen. Du kan finde flere oplysninger om Windows-registreringsdatabasen på Microsofts supportwebsted på http://support.microsoft.com.

 1. Luk alle åbne programmer.

 2. Klik på Start. Type  regedit  i boksen Start søgning, og tryk derefter på Enter. Registreringsdatbaseeditoren åbnes.

 3. I venstre rude af registreringseditoren skal du finde og vælge følgende registreringsdatabasenøgle:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe.

 4. Vælg Filer > Eksportér.

 5. I dialogboksen Eksporter registreringsdatabasefil skal du vælge Markeret gren under Eksporter område. Angiv et navn og en placering for sikkerhedskopien af registreringsdatabasenøglen, og klik på Gem.

 6. Højreklik på Adobe-nøglen, og vælg Slet.

 7. I dialogboksen Bekræft sletning af nøgle skal du klikke på OK.

 8. Luk registreringseditoren.

 9. Åbn Adobe-programmet, og forsøg at genskabe problemet.

Hvis problemet stadig opstår, er det ikke en beskadiget indstillingsfil, der er årsagen. Du kan gendanne sikkerhedskopien af Adobe-nøglen ved at gøre følgende:

 1. Luk alle åbne programmer.

 2. Klik på Start. Type  regedit  i boksen Start søgning, og tryk derefter på Enter. Registreringsdatbaseeditoren åbnes.

 3. I registreringseditoren skal du vælge Filer > Importer.

 4. I dialogboksen Importer registreringsdatabasefil skal du navigere til det sted, hvor du gemte sikkerhedsnøglen i de tidligere trin. Vælg filen, og klik på Åbn.

En beskadigelse af en disk, der kun påvirker en bestemt brugerkonto, kan medføre, at et Adobe-program ikke fungerer korrekt på den pågældende konto.

Hvis du vil reparere systemets harddisk, kan du læse Reparer og defragmenter harddiske (Windows 7 og Vista).

Når du har repareret disken, skal du åbne Adobe-programmet og forsøge at genskabe fejlen. Hvis problemet stadig opstår, skal du gå videre til næste trin.

Hvis programmet stadig gør noget uventet på en bestemt konto, skal du kopiere (eller flytte) alle personlige filer til en konto, hvor denne funktionsmåde ikke forekommer. Brug derefter den nye konto til hverdag.

Hvis du har brug for hjælp til at flytte personlige filer til en ny brugerkonto, skal du kontakte computerproducenten. Eller besøg Microsofts supportwebsted på http://support.microsoft.com.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?