Tietyt juridiset termit esiintyvät usein kuvapankkikuvista ja ‑videoista keskusteltaessa. Niiden ymmärtäminen auttaa säästämään aikaa ja vaivaa.

Juridiset termit ja tekijänoikeuksien merkitys

Näiden lain alueiden perusteella määritetään, voiko Adobe lisensoida sisällön:

  • Oikeus yksityisyyteen / oikeus julkisuuteen
  • Tavaramerkki / ulkoasu
  • Tekijänoikeus
  • Creative Commons

Seuraavassa on selvitys siitä, mitä kukin niistä tarkoittaa.

Oikeus yksityisyyteen ja oikeus julkisuuteen

Oikeus yksityisyyteen tarkoittaa täsmälleen sitä, mitä sanotaan: henkilön oikeutta siihen, että hänet jätetään rauhaan. Tämä on perustavanlaatuinen oikeus maailman eri maissa, vaikka sitä suojaavat lait voivatkin olla erilaisia. Oikeus julkisuuteen puolestaan takaa, että henkilöllä on oikeus hallita nimensä ja kuvansa kaupallista käyttöä.

Kuvapankkiresurssien lisensoinnissa oikeus yksityisyyteen ja oikeus julkisuuteen tarkoittavat, että kaikilta tunnistettavissa olevilta henkilöiltä on hankittava allekirjoitettu mallin julkaisulupa. Myös sisällössä käytettävän yksityisen omaisuuden omistajalta on ehkä hankittava allekirjoitettu omaisuuden julkaisulupa. Jos olet epävarma, hanki aina mallin tai omaisuuden julkaisulupa sisällöissäsi näkyvää, tunnistettavissa olevaa henkilöä, paikkaa tai esinettä esittävän työsi kaupallista käyttöä varten. Lisätietoja on mallin julkaisuluvan ja omaisuuden julkaisuluvan vaatimuksissa.

Tavaramerkit ja ulkoasu

Tavaramerkillä tarkoitetaan sanojen joukkoa, logoa tai symbolia, joiden avulla yritys, brändi tai tuotteet ja palvelut voidaan tunnistaa. Ulkoasu on tavaramerkkityyppi, jolla viitataan yleensä pakkauksen tai itse tuotteen ulkomuotoon tai suunnitteluun.

Ulkoasu voi käsittää omaleimaisen muodon tai värin. Esimerkiksi sana ”UPS”, iskulauseet ”What can brown do for you?” ja ”United Problem Solvers”, UPS:n logo sekä yrityksen lähettien ja autojen ruskea värisävy ovat kaikki United Parcel Service, Inc.:n (UPS) tavaramerkkejä.

Emme hyväksy lähetyksiä, joissa on tavaramerkkejä tai ulkoasuja, joten poista tavaramerkkisuojaa nauttivat symbolit tai kohteet kokonaan. Tavaramerkin tai logon osittaista poistamista ei katsota lähettämissäsi sisällöissä olevien tavaramerkkien tai logojen täydellisen poistamisen hyväksyttäväksi korvikkeeksi. Lisää esimerkkejä yleisistä tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden suojaamista aiheista on kohdassa Tunnetut kuviin liittyvät rajoitukset.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa kaikkia sisältöjä, jotka katsotaan aineellisessa muodossa olevaksi ajatuksen ilmaisuksi, esimerkiksi runoja, rakenteellista suunnittelua, valokuvia, videoita ja maalauksia. Bernin sopimuksen allekirjoittaneet yli sata maata ovat sitoutuneet suojaamaan tekijänoikeutta samalla tavalla.

Tekijänoikeuksin suojatun teoksen omistajalla on yksilöllinen oikeus kyseisen teoksen jakeluun, jäljennökseen, julkiseen esitykseen ja muokkaukseen. Teoksen omistaja voi myös myöntää osan näistä oikeuksista tai kaikki nämä oikeudet asiakkaille.

Lähettämällä sisältöä Adobe Stockille lupaat meille, että omistat sisällön tekijänoikeudet tai että sinulla on oikeudet sisällön käyttöön. Lisensoit sisältösi Adobelle lähetys- tai sisältölisenssisopimuksen, kuten Adobe Stockin avustajasopimuksen, perusteella. Me puolestamme lisensoimme sisällön asiakkaille käyttöehtojemme tai erityisten lataus- ja yrityslisenssisopimusten mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Sisältösi käyttö

Kun moderoimme kuvia ja videoita, otamme huomioon, onko lähetetty sisältö jonkun muun työn kopio. Siitä, miten paljon kuva saa muistuttaa tekijänoikeuksin suojattua työtä, ei kuitenkaan ole mitään virallista sopimusta. Jos uskot, että jokin avustajan sisältö rikkoo tekijänoikeuttasi, lähetä meille teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomusta koskeva vaade. Lisätietoja on kohdassa Sisältösi käyttö.

Creative Commons ‑lisenssit ja vapaasti käytettävissä oleva aineisto

Sisällön luojat voivat Creative Commons ‑lisenssien avulla myöntää oikeuden jakaa, käyttää tai muokata luomaansa teosta. Valittavissa on useita erityyppisiä Creative Commons ‑lisenssejä. Tässä yhteydessä olennaisin on Creative Commons Zero (CC0), jonka myötä sisällön luoja antaa aineistonsa vapaasti käytettäväksi.

Vapaasti käytettävissä olevaa sisältöä ei ole suojattu tekijänoikeuksilla. Yleensä tällaisen sisällön tekijänoikeus on vanhentunut, teostyyppi ei kuulu tekijänoikeuden suojan piiriin tai luoja on tarkoituksella luovuttanut teoksen vapaaseen käyttöön. 

Vapaasti käytettävissä olevissa tai Creative Commons ‑lisenssin alaisissa teoksissa vain itse teos on vapaa tekijänoikeuksista. Teos saattaa kuvata esimerkiksi mallia tai omaisuutta, joka nauttii immateriaalioikeudellinen suojaa. Esimerkiksi Coca-Cola-pulloa kädessään pitävää henkilöä esittävä valokuva saattaa olla vapaassa käytössä, mutta Coca-Cola-logoa, pullon muotoa ja henkilön muotokuvaa ei saa käyttää vapaasti kaupallisesti.

NASAn kuva ja muokattu NASAn kuva
NASAn kuva (1) ja kuvapankkiin hyväksytty muokattu NASAn kuva (2)

Yleisesti ottaen emme hyväksy Creative Commons Zero (CC0) ‑lisenssin alaisia tai vapaasti käytettävissä olevia sisältöjä, jotka lähetetään Adobe Stock ‑sivustoon. Muokatut NASAn kuvat voivat kuitenkin muodostaa poikkeuksen. Voimme hyväksyä sisällön, jossa käytetään NASAn vapaasti käytettävissä olevia kuvia, jos sisältö ei sisällä mitään NASAn tavaramerkkiä tai astronautin tai muun henkilön kuvaa ja jos sisältöä on käytetty selvästi uuden visuaalisen teoksen luontiin. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa NASAn kuvaa (1) on muokattu ja sen pohjalta on luotu uusi kuva (2), joka on selvästi erilainen kuin alkuperäinen kuva.

Huomautus:

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sitä pidä katsoa juridiseksi neuvoksi tai neuvonnan korvikkeeksi. Siinä ei joidenkin sisältöjen tapauksessa myöskään ole ehkä huomioitu kaikkia sisältöösi sovellettavia immateriaalioikeuksia. Jos sinulla on juridisia kysymyksiä, ota yhteyttä oikeudelliseen neuvonantajaasi.