Produktmerknader

Velkommen til Adobe Photoshop Lightroom 5! Dette dokumentet inneholder oppdatert produktinformasjon, merknader om funksjoner og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for Lightroom.

Systemkrav

For de nyeste systemkravene, se Systemkrav for Lightroom.

Installasjonsmerknader

Hvis du har en tidligere versjon av Lightroom på datamaskinen din, eller en prøve versjon, trenger du ikke å fjerne den før du installerer Lightroom 5.

For å installere programvaren din, gjør ett av følgende:

 1. Sett inn CD-en, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på DVD-volum: Lightroom 5\Installer Lightroom 5 (Windows) eller Adobe Photoshop Lightroom 5.pkg (Mac OS) ved rotnivået på disken din for å starte installasjonsprosessen.

 2. Hvis du lastet ned programvaren fra nettet, åpner du mappen og dobbeltklikker på Adobe Photoshop Lightroom og deretter følger du instruksjonene på skjermen.

64-biters installasjonsmerknader

Windows: Installasjonsprogrammet for Lightroom inneholder både 32- og 64-biters versjon av programmet.

Mac OX: Lightroom 5 er kun tilgjengelig som et 64-biters program.

Feilsøking for nedlasting og installasjon

Vanlige spørsmål og individuell assistanse med nedlastinger, installasjon og oppdateringer finner du i forumet Nedlasting, installasjon og konfigurasjon.

Serienumre

 1. For å finne serienummeret til produktet ditt kan du se Finne serienummeret ditt. Du blir spurt om dette nummeret når du installerer Photoshop Lightroom.

 2. Hvis du kjøpte en oppgradert lisens, må du også skrive inn et serienummer for Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 eller Lightroom 4. Dette steget er påkrevd hvis Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 eller Lightroom 4 allerede er lisensiert på en vellykket måte på den gjeldende datamaskinen.

 3. Hvis du kjøpte Lightroom 4 fra Mac-appbutikken, må du sørge for at Lightroom 4 fortsatt er installert på datamaskinen din før du installerer oppgraderingen for Lightroom5 .
 4. Hvis det nye serienummeret på 24 sifre ikke fungerer, må du ta kontakt med Adobe-kundestøtten ved 800-833-6687 for å få hjelp. De som er utenfor Nord-Amerika må ta kontakt med Adobe-kundestøtte i din region for å få hjelp.

Oppgraderingsmerknader

 • For å oppgradere en Beta-katalog for Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3, Lightroom 4 eller Lightroom 5, start opp Lightroom og velg og oppgrader din forrige Lightroom-katalog. Se Oppgrader en katalog fra en tidligere versjon av Lightroom in Lightroom 5-hjelp.
 • Når du oppgraderer en katalog til Lightroom 5, slettes eller fjernes ikke den tidligere versjonen av Lightroom-katalogen. Hvis du ønsker å prøve Lightroom 5-prøveversjonen ved å oppgradere din eksisterende katalog, kan du alltid gå tilbake til en tidligere versjon av Lightroom og fortsette å bruke den forrige katalogen din.
Merk:

Endringer eller arbeid du har fullført i katalogen din når den har blitt oppgradert til å fungere med Lightroom 5 er ikke tilgjengelig i tidligere versjoner av Lightroom.

Merk:

Oppgraderingsprosessen modifiserer bildeforhåndsvisningsinformasjonen til en oppgradert katalog. Denne informasjonen er lagret i .lrdata-filen, som du finner i katalogfilen på datamaskinen din. Å gå tilbake til en tidligere versjon av Lightroom krever at forhåndsvisningene blir gjengitt på nytt. Å gjengi på nytt kan være en langvarig prosess hvis du har hundretusenvis av bilder.

 • (Windows) Å oppgradere et bibliotek fra Photoshop Elements 6 gjennom Photoshop Elements 11 krever at Photoshop Elements er installert på datamaskinen på tidspunktet for oppgraderingen.
 • (Mac OS) Å oppgradere et bibliotek fra Photoshop Elements 9 gjennom Photoshop Elements 11 krever at Photoshop Elements er installert på datamaskinen på tidspunktet for oppgraderingen.
 • Hvis du prøver å oppgradere den samme Lightroom-katalogen mer enn én gang, vil Lightroom gi deg beskjed om plasseringen til den tidligere oppgraderte katalogen.

Kjente problemer

 • Fullskjermmodus viser ikke det neste bildet i markeringen din. Dette oppstår kun når du har markert en serie med bilder før du går inn i Fullskjermmodus.
 • Videoavspilling støttes ikke i Fullskjermmodus.
 • Det er ingen feilmelding som informerer om at bilder og videoer uten nett ikke blir eksportert til lysbildefremvisninger.
 • Når du spiller av en lysbildefremvisning i Lysbildefrem visningsmodulen, er det ofte at et lysbilde etter et videoklipp ikke vises.
 • Egendefinerte lysbildefremvisningsmaler er satt til 480x270 ved eksportering som standard. Dette påvirker egendefinerte lysbildefremvisningsmaler som er opprettet i tidligere versjoner av Lightroom.
 • Denne lysbildefremvisningen vises som en svart skjerm fra tid til annen. Dette skjer kun når en videofil er valgt som det første lysbildet.
 • Du kan ikke bruke stjernegraderinger når du forhåndsviser eller viser en lysbildefremvisning.
 • Å slette en bok i Bok-modulen kan gjøre at en annen bok forsvinner.
 • Endringer i XMP-metadata blir ikke automatisk skrevet til filen når originalfilen er uten nett.
 • Canon-kameraer oppdages ikke når du bruker en direktekoblet linje i Windows 8.
 • Bilder uten nett blir borte fra Lightroom når du flytter mapper eller bilder til et annet volum.
 • GPS-metadata på videoer opprettet på en Apple iPhone blir ikke importert.
 • Grunnleggende metadata blir ikke importert med videofiler. Dette skjer kun når det importeres direkte fra kameraet. Som en løsning kan du kopiere filene fra kameraet til harddisken din og deretter importere dem inn i Lightroom.
 • Når du bruker Slå sammen til HDR-funksjonen med Photoshop, inneholder det resulterende HDR-bildet metadata fra bildet som ble markert sist.
 • Bilder justert ved å bruke Prosessversjon 2003 (PV2003) viser et «Etter-beskjæringsvignett: Maleoverlapping»-Historietrinn på feil måte. Å markere en påfølgende historiestatus kan tilbakestille eksisterende innstillinger som følger den statusen i Historikk-panelet. Denne tilbakestillingen kan ikke gjøres om, og sletter effektivt enhver innstilling som har blitt brukt etter den markerte historiestatusen. Dette skjer kun med bilder justert i PV2003.
 • Det kan hende at bilder som blir eksportert ved mindre enn én tredjedel av deres originale størrelse ikke beholder innstillinger for skarpere resultater og støyreduksjon.

Nye funksjoner

For informasjon om nye funksjoner i Lightroom 5, se Sammendrag av nye funksjoner..

Støttede filformater

 • JPEG
 • TIFF (8-biters, 16-biters)
 • PSD (8-biters,16-biters)
 • DNG
 • PNG
 • Råbildeformat (Se Camera Raw for en fullstendig liste over råfilstøtte.)
 • Vanlige DSLR-videoformater, inkludert MOV, MPG, AVI og AVCHD (kun MTS og M2TS)

Lightroom støtter ikke:

 • PSD-filer lagret uten et sammensatt bilde (lagret uten innstillingen Maksimer kompatibilitet)
 • Filer større enn 65 000 bildepunkter per side eller 512 megapiksler totalt

Arbeide med Lightroom 5 og Adobe Photoshop Camera Raw

Lightroom og Photoshop Camera Raw deler bildebehandlingsteknologi for å sørge for konsekvente og kompatible resultater på tvers av programmer som støtter råbildebehandling. Disse programmene inkluderer Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements og Premiere Elements.

Photoshop Camera Raw

For å sørge for kompatibilitet med innstillingene for Redigere-modulen i Lightroom 5 må Adobe-programmer være oppdatert med Camera Raw 6.1-tillegget eller nyere. Photoshop-brukere kan oppdatere Camera Raw-tillegget automatisk ved å velge Hjelp > Oppdateringer.

Dele Lightroom-innstillinger med Camera Raw

Som standard, blir innstillingene for Redigere-modulen i Lightroom lagret i Lightroom-databasen. For å sørge for at Camera Raw kan vise innstillinger for redigering i Lightroom, må innstillingene være skrevet til filens XMP-metadata. Denne metadataen blir lagret i en XMP-sidevognfil (imagename.xmp) i denne banen til de proprietære råbildefilene direkte innenfor DNG-filer. For å oppdatere bilder med de nyeste redigeringsinnstillingene gå du til biblioteksmodulen og velger gruppen med målbilder. Trykk på Ctrl+S (Windows) eller Kommando+S (Mac OS) for å lagre innstillingene til XMP-metadatablokken. Se Grunnleggende metadata og handlinger i Lightroom Hjelp.

Vise Lightroom-innstillinger i Camera Raw

Før du arbeider med Lightroom og Camera Raw, angir du Camera Raw-innstillingen til Lagre bildeinnstillinger i «XMP»-sidevognfiler. Som standard viser Camera Raw bildejusteringene nøyaktig som ble de utført i Redigere-modulen i Lightroom.

Vise Camera Raw-innstillinger i Lightroom

Råbildefiler redigert av tidligere versjoner av Camera Raw opprettholder sitt tidligere utseende når de blir importert inn i Lightroom, så lenge Camera Raw-innstillingen er angitt som Lagre bildeinnstillinger i «XMP»-sidevognfiler. For å oppdatere filer redigert i Camera Raw etter at de har blitt importert inn i Lightroom, velger du Metadata > Les metadata fra filer i biblioteksmodulen i Lightroom. Se Avanserte metadatahandlinger i Lightroom Hjelp.

Ytterligere merknader om Camera Raw og Lightroom

Camera Raw leser bare de gjeldende innstillingene for hovedbildet i Lightroom-katalogen. Virtuelle kopijusteringer og mellomkopijusteringer er ikke tilgjengelige i Camera Raw.

Ressurser på Internett

 • For dokumentasjon på nett, gå til Lightroom Hjelp.
 • Hvis du vil ha en en PDF av Lightroom Hjelp-dokumentasjonen, kan du klikke her.
 • For ytterligere veiledninger, videoer og læringsinnhold og støtte kan du besøke Lightroom Hjelp.

Kundestøtte

Kostnadsfrie feilsøkingsressurser inkluderer Nettsiden for Adobe hjelp og støtte og Adobe-brukerfora.

For betalt støtte i USA, ta kontakt med Kundestøtte og kundeservice. Utenfor Nord-Amerika kan du gå til den samme siden, bla ned, klikke på Velg din region, og velg en plassering.

 

© 2013 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Lightroom, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din