Konfigurere Adobe Sign for Salesforce til å sende store dokumenter (større enn 2,0 MB fra siden for å sende avtale, og 9,0 MB ved satsvis sending)

Konfigurere Salesforce til å sende store dokumenter

Store dokumenter støttes automatisk for sendetransaksjoner og bakgrunnshandlinger opptil bestemte grenser:

 • Send transaksjoner – Når du klikker knappen Send til signering på avtalesiden, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 2,0 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 2,0 MB.
 • Bakgrunnshandlinger – Når du sender et dokument med bakgrunnshandlinger, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 9,0 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 9,0 MB. (Se håndboken for avansert tilpassing for mer informasjon om bakgrunnshandlinger.)

Hvis du vil sende større dokumenter, må du gjøre følgende:

Merk:

Sending av store filtransaksjoner (som definert ovenfor) for signering, støttes ikke i Salesforce Professional Edition. 

Konfigurere Adobe Sign-tilbakekallområde

Du må klargjøre og konfigurere et område for Adobe Sign-tilbakekall, slik at avtaleoppdateringer kan sendes til Salesforce på en riktig måte.

Merk:

Hvis du ikke har brukt Salesforce-områder i Salesforce-organisasjonen, må du først registrere et Force.com-domenenavn som skal brukes for alle Salesforce-områder i kontoen. (Se Registrere et tilpasset Force.com-domene i hjelpen for Salesforce.com). Husk på at hvis du registrerer et nytt domenenavn, anbefales det at du ikke har et svært langt domenenavn siden den sikre nettadressen kan overskride grensen på 255 tegn som Adobe Sign har for nettadresser for tilbakekall.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 2. Registrer domenenavnet for nettstedet ditt.
  1. Skriv inn navnet på ønsket domene i tekstfeltet etter http://.
  2. Klikk på knappen Sjekk tilgjengelighet for å sikre at domenet er tilgjengelig for deg.
   1. Når du har et tilgjengelig domene, vises en Suksess-melding.
  3. Godta Vilkår for bruk og klikk på Registrer Mitt Force.com-domene.
Panelet Områdekonfigurasjon

Nettsteder-siden oppdateres for å vise det nye nettstedet ditt.

  3. Klikk Ny-knappen

 • Siden for områderedigering lastes inn
Parametere for Adobe Sign-tilbakekall

4. Gjør følgende på siden Områderedigering:

 • Sett verdien Områdeetikett til: Adobe Sign-tilbakekall
 • Sett verdien Områdenavn til: Adobe_Sign_Callback.
 • Sett verdien Områdekontakt til en Salesforce-bruker som skal motta varslinger om områder. I de fleste tilfeller er dette kontoadministrator.
 • Sett verdien Standard nettadresse til: AdobeSignCallback
 • Aktiver Aktiv-kontrollen.
 • Sett verdien Aktiv hjemmeside for område til: EchoSignCallback
  • EchoSign er et eldre navn for Adobe Sign-produktet

 

Dette feltet skal se slik ut:

Adobe Sign-tilbakekall

    5. Klikk Lagre for å fortsette.

    6. I delen Tilpassede nettadresser klikker du på Vis-koblingen.

             En ny fane åpnes.

2b_sites_configdsaved

    7. På den nye fanen kopierer du verdien for nettadressen i nettleseren og limer den inn i en tekstfil.

 • Hvis du tester Sandbox-organisasjoner, kopierer du http-nettadressen og ikke https-nettadressen.

        Nettadressen skal se ut omtrent slik som nettadressen som vises nedenfor:

Nettadresse for område

Merk:

Du trenger denne nettadressen for å konfigurere de egendefinerte innstillingene.

Legge til nettadressen for tilbakekall for Adobe Sign i egendefinerte innstillinger

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
  • Dette laster inn siden Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign
  • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn
Innstillinger for Adobe Sign

  3.  Klikk Manage

Adobe Sign Settings: Manage

  4.  Klikk Ny eller Rediger

 • Siden Rediger Adobe Sign Settings lastes inn.
Adobe Sign Settings: Ny

  5.  Sett verdien for nettadressen for tilbakekall for Adobe- til Salesforce-område til verdien for den sikre nettadressen du kopierte etter konfigurasjon av Adobe Sign-tilbakekallområdet (se trinn 7 ovenfor).

 • Kontroller at adresseprefikset er https og ikke http.
Innstilling for nettadresse for tilbakekall

  6. Klikk Lagre for å lagre innstillingene.

Tilpasse profilen for Adobe Sign-tilbakekallområdet

Du må også tilpasse profilen for Adobe Sign-tilbakekallområdet slik:

 • Legge til Apex-klassen AgreementAttachmentService slik at den vises
 • Aktivere avtaleobjektet og felttillatelser ved behov
 • Legg til IP-adresser for Adobe Sign-tilbakekallområdet

Merk:

Fremgangsmåten nedenfor gjenspeiler det forbedrede grensesnittet for profil. (Se Profiloversikt i hjelpen for Salesforce.com for mer informasjon om profilgrensesnittene.)

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 2. Klikk områdeetiketten Adobe Sign-tilbakekall
 3. Klikk knappen Innstillinger for felles tilgang
Innstillinger for felles

  4. Gjør følgende for å legge til Apex-klassen AgreementAttachmentService:

a. Klikk koblingen Aktiver tilgang til Apex-klasse for å gå til denne delen, og klikk deretter Rediger

Aktiver Apex-klasse

b. Fra listen Tilgjengelige Apex-klasser til venstre, velger du echosign_dev1.AgreementAttachmentService og klikker Legg til for å flytte den til Aktiverte Apex-klasser til venstre, som vist nedenfor.

c. Klikk Lagre

            Du kommer tilbake til siden Profil for Adobe Sign-tilbakekall

Aktiver Apex-klasse

 5. Gjør følgende for å aktivere tillatelser på objektnivå for profilen for Adobe Sign-tilbakekallområde:

        a. Klikk Rediger-knappen på siden Profil for Adobe Sign-tilbakekall, og bla ned til Tillatelser for egendefinert objekt

        b. Aktiver alle Agreements-objekttillatelser (Les, Opprett, Rediger, Slett, Vis alle, Endre alle)

Egendefinerte objekttillatelser

        c. Klikk Lagre, og du kommer tilbake til siden Profil for Adobe Sign-tilbakekall

 

    6. Legg til IP-områdene for innstillingene for felles tilgang til området, slik at det er begrenset på riktig måte til IP-adresser for Adobe Sign.

        a. Klikk på koblingen IP-områder for pålogging for å gå til riktig del.

        b. Klikk på Ny-knappen.

        c. Oppgi det første IP-adresseområdet i dialogboksen IP-områder for pålogging:

○ Innledende IP-adresse: 52.71.63.224

○ Avsluttende IP-adresse: 52.71.63.255

○ Beskrivelse: Adobe Sign

        d. Klikk på Lagre

enter_the_ip_addressrange

Merk:

Hvis feilen “Listen over IP-områder dekker ikke gjeldende IP-adresse...” vises, aktiverer du alternativet Lagre dette IP-adresseområdet selv om det ikke dekker min gjeldende IP-adresse og klikker Lagre på nytt.

     

    e. Gjenta trinnene a-d ovenfor for alle IP-adresseområdene nedenfor:

Start-IP-adresse

Slutt-IP-adresse

Beskrivelse

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

De endelige IP-områdene for pålogging til Adobe Sign-tilbakekallområder skal se slik ut:

list_of_ip_ranges

Sette feltet for antall kall for vedleggstjeneste til Vis for Alle profiler

Du må også passe på at feltet for antall kall for vedleggstjeneste kan redigeres av den relevante profilen ved å gjøre følgende:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
 2. Klikk på Avtale-koblingen til venstre.
 3. Klikk på Felt og relasjoner til venstre.
 4. Finn og klikk på koblingen Antall kall til vedleggstjeneste.
6_click_the_attachmentserviceinvocationcountlink

 

    5. Klikk knappen Angi sikkerhet på feltnivå.

    6. Aktiver Synlig og Skrivebeskyttet på øverste nivå for å aktivere sikkerhet på feltnivå for alle profiler som er oppført.

Sikkerhet på feltnivå

 

7. Klikk på Lagre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet