Dette dokumentet inneholder detaljert informasjon om de nye funksjonene og endringene som er inkludert i gjeldende versjon av Adobe Sign-integreringen for Microsoft Dynamics 365 CRM.

Adobe Sign for Dynamics 365 v9.3

Automatiske statusoppdateringer – Handling kreves hvis du oppgraderer

På grunn av de oppdaterte API-kallene som aktiverer 9.3-funksjonaliteten, må kunder som oppgraderer sine eksisterende kontoer fra en versjon før 9.3, gjenopprette automatiske statusoppdateringer i sanntid med Power Automate ved hjelp av den oppdaterte malen: Oppdater Dynamics Agreement-posten ved endring av avtalestatus i Adobe Sign.


Send rapport til signering

Den populære Send rapport til signering-pakken er integrert i det nye enhetlige grensesnittet, og fjerner behovet for en separat installert pakke.

Send rapport til signering

Merk:

Kunder som oppgraderer til 9.3, bør slette Send rapport til signering-pakken (hvis installert) før oppgradering til versjon 9.3


Meldinger i produktet

Hjem-landingssiden har nå et toppbanner som rapporterer nyheter, advarsler og feil.

Meldinger er sortert etter dato, og kan avvises av brukeren:

Meldinger i produktet


Bio-Pharma-samsvarende signatur / Adobe Sign-godkjenning

Adobe Sign-godkjenningsmetoden har blitt lagt til i identitetsbekreftelsesmetodene, slik at Bio-pharma-samsvarende signaturer kan brukes på avtaler generert i Dynamics 365.

Adobe Sign-godkjenningsmetode

Merk:

Før du sender avtaler gjennom Dynamics for Bio-Pharma-samsvarende signaturer, må både Bio-Pharma-kontroller og Adobe Sign-godkjenningsmetode være aktivert i Adobe Sign-kontoen din.


Løste problemer

Problemnr. Beskrivelse
21103 Rettet et problem som ville ført til at avtalehendelsene ble generert på nytt når posten ble åpnet i Dynamics
20681 Rettet et problem som kan føre til at maler ikke fyller ut mottakerne eller vedleggene når de kobler sammen egendefinerte enheter og prøver å hente spesifikke oppslagsfelt

Merk:

Adobe Sign for Dynamics-pakken støttes for to hovedversjoner utover den nåværende hovedversjonen.

  • Den nåværende versjonen er 9.3
  • Støtte gis for versjon 7.0

Kunder som kjører versjoner som ikke støttes, har økt sikkerhetsrisiko og oppfordres på det sterkeste til å oppgradere til den nye pakken for å sikre videreføring av støtten.

Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å oppgradere organisasjonen.


Tidligere versjoner


Send rapport til signering

Den populære Send rapport til signering-pakken er integrert i det nye enhetlige grensesnittet, og fjerner behovet for en separat installert pakke.

Send rapport til signering


Meldinger i produktet

Hjem-landingssiden har nå et toppbanner som rapporterer nyheter, advarsler og feil.

Meldinger er sortert etter dato, og kan avvises av brukeren:

Meldinger i produktet


Bio-Pharma-samsvarende signatur / Adobe Sign-godkjenning

Adobe Sign-godkjenningsmetoden har blitt lagt til i identitetsbekreftelsesmetodene, slik at Bio-pharma-samsvarende signaturer kan brukes på avtaler generert i Dynamics 365.

Adobe Sign-godkjenningsmetode


Løste problemer

Problemnr. Beskrivelse
21103 Rettet et problem som ville ført til at avtalehendelsene ble generert på nytt når posten ble åpnet i Dynamics
20681 Rettet et problem som kan føre til at maler ikke fyller ut mottakerne eller vedleggene når de kobler sammen egendefinerte enheter og prøver å hente spesifikke oppslagsfelt

Enhetlig app med dynamisk landingsside for administrator- og brukersider

Adobe Sign bruker nå det enhetlige brukergrensesnittet.

Enhetlig app
Eksempel på sluttbrukergrensesnitt/landingsside


Nye moduler for Customer Service Hub og Field Service

Adobe Sign-funksjonaliteten er utvidet til Field Service- og Customer Service Hub-modulene.

Nye moduler


Løste problemer

Problemnr. Beskrivelse
18726 Forbedret håndtering av en forretningsprosessfeil generert ved bruk av Hurtigoppretting: Mottaker
20363 Løste et problem som kan oppstå når du laster ned en signert avtale
20619 Forbedret feilhåndteringen for avtaler som mangler en gyldig e-postadresse
20733 Løste et problem som kunne forårsake en feil ved manuell oppdatering av avtalestatus
20952 Løste et problem der Enhet-feltet i maler ikke var klikkbart for IE-nettlesere
20964 Løste et problem der et aktivitetsstrømunntak kunne hindre oppdatering av en avtale

Statusoppdateringer i sanntid for avtaler

Statusoppdateringer i sanntid for avtaler er tilgjengelig for alle kontoer som installerer/oppgraderer til den nye 9.1.0.5-versjonen av Adobe Sign for Dynamics 365.

Denne forbedringen bruker Adobe Sign-webhooker til å utløse en Power Automate-arbeidsflyt for å oppdatere alle endringer i avtalestatus når de skjer.

Konfigurasjonsinstruksjoner her >

Dynamics på japansk


Valg av flere filer

Det er lagt til støtte i Sales Hub for å tillate at flere filer kan legges ved samtidig.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig bare i det enhetlige grensesnittet.
Valg av flere filer


Løste problemer

Problemnr. Beskrivelse
19070 Rettet en feil der statusen under handling fullført ikke ble oppdatert. 
19097 Rettet en feil der revisjonsrapporten ble lagt ved Notater separat.
20085 Rettet en feil der en skriptingfeil kunne utløses under sending av avtaler fra UCI-miljøet.
20106 Rettet en feil der statusen for en avtale ikke ville oppdateres hvis ikke posten var åpen.

Lokalisering til fransk, tysk og japansk

Adobe Sign for Dynamics-applikasjonen er fullt lokalisert for å støtte språkene fransk, tysk og japansk.

Løste problemer

Problemnr. Beskrivelse
18430 Løste et problem der identitetsbekreftelse virket å være låst på avtalesiden. 
18536 Tok i bruk Universal Sortable Date Time Pattern i tid-/datostempler for hendelser
18614  Løste et problem der en avtale som ble opprettet fra en tjenesteaktivitet, ikke ville inkludere mottaker og vedlagte filer når mottakeren er en e-postadresse til en salgsemnekontakt. 
18685  Løste et problem der den fullførte handlingen ikke ble oppdatert for flere mottakere med samme e-post-ID.
18722 Rettet en forretningsprosessfeil for en Adobe Sign-bruker hvis brukerklargjøring er slått av i Dynamics.
19200 Rettet en feil der identitetsbekreftelse av mottakeren ikke ble tatt i bruk.
19210 Forbedret feilvarsling for filtyper som ikke støttes.
19403 Rettet en skriptfeil som oppstod ved veksling frem og tilbake fra avtalesiden.
19659 Forbedret statusoppdatering for avtaler som VENTER PÅ REDIGERING. 
19698 Rettet en tilstand der en opplastet fil fra det lokale systemet resulterte i en feil. 
19909 Rettet en feil med opplasting av filer som har filendelser med store bokstaver.
20022  Rettet en feil der en ny avtale produserte tomme verdier i avtalenavnet og meldingen.

Støtte for Sales Hub

Adobe Sign for Dynamics 365 v8-pakken utvider funksjonaliteten til Sales Hub for kunder som har distribuert på Dynamics 365 9.x.

Sales Hub gjør all Adobe Sign-funksjonaliteten tilgjengelig for nettlesere, nettbrett og andre mobilenheter.

v8sales_hub_releasenotes


Flere ytelsesforbedringer og feilrettinger

Adobe Sign for MS Dynamics v8-pakken er primært fokusert på omstrukturering av løsningen for å forbedre den totale sikkerheten og ytelsen. Prosessen med å opprette avtaler, datatilordning og avtalemaler er betydelig forbedret.

Forbedret brukergrensesnitt for å være på linje med grensesnittoppdateringen i Dynamics 9.x-webklienten

Brukergrensesnittet er fullstendig nytt for å være i samsvar med grensesnittoppdateringen i Dynamics 9.x-webklienten.

Både Administrator- og Bruker-grensesnittet er forbedret for å eksponere funksjoner bedre i et mer kompakt nettleserfotavtrykk.

new_agreement_page


Arbeidsflytstøtte

Dynamiske arbeidsflyter støttes fullt ut med tillegg av seks aktiviteter, to ofte brukte handlinger og én fullt klargjort arbeidsflyt.

28_add_step_-_adobesignactions


LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator kan vises av Dynamics-administratoren, og tillater at brukere godkjennes mot sine Team- eller Enterprise LinkedIn-kontoer og henter LinkedIn-profilene for mottakerne sine. 

linkedin_sales_navigatorwithprofile


"Hurtigopprett" en avtale fra en mal

Brukere kan opprette en ny avtale direkte fra Ny (+)-ikonet på et øverste båndet.

Brukere trenger bare å oppgi Enheten som er relatert til Malen de vil sende, mottakeren og den faktiske malen fra listen.

quick_select_menupair


Hybridruting

Hybridruting tillater en kompleks signaturflyt som inkluderer både sekvensielle signaturtrinn og parallelle signaturer i samme signaturprosess ved å bruke feltene for Mottakerrekkefølge til å angi enkeltpersoner eller grupper med enkeltpersoner i samme rekkefølgetrinn.

hybrid_routing_intheui

Maler er forbedret betydelig

  • Maler er innebygd og styrt under Administratorer-autoritet.
  • Maler er nå knyttet til enheter, noe som gir mulighet til å lage funksjonelle maler som forhåndsformaterer avtaler med mottakerkjeder, tilpassede meldinger, forhåndsvedlagte filer og andre alternativer.
  • Når maler blir funksjonsbaserte knyttes Datatilordning tett til malfunksjonen for å sikre at datautvekslingen foregår riktig når maler brukes.
  • Maler har nå et Autosend-alternativ som vil sende en avtale for signering straks den er valgt, uten å åpne konfigurasjonsvinduet/sendesiden.


Bare jeg signerer

En ny funksjon som tillater at en bruker signerer et dokument uten å involvere andre mottakere. Dette fungerer godt for interne dokumenter der teamet kan velge dokumenter de må signere selv. 


URL-omdirigering etter signering

URL-omdirigering etter signering er lagt til slik at du kan sende underskriveren til et nettsted du selv velger, etter at de har signert dokumentet.


Tilpass avtaler ved å bruke feltinnhold fra Dynamics

Feltene Avtalenavn og Melding tillater nå innsetting av Dynamics-feltverdier. Skriv inn en venstre klammeparentes i feltet, og du presenteres for en liste med feltnavn fra enheten som avtalen (eller malen) er knyttet til. Disse feltnavnene vil sette inn det relaterte feltinnholdet når avtalen sendes, og lager slik et automatisert system for tilpassing av kommunikasjonen.


Send rapport til signering fjernet

Funksjonen Send rapport til signering er fjernet for å overholde MSFT-forskrifter.

 

Har fått det nye navnet Adobe Sign

Du vil se Adobe Sign der du tidligere så Adobe Document Cloud eSign (eller Adobe eSign-tjenester) som tegn på de nye navnet.

Fjerning av MS Silverlight-avhengighet

MS Silverlight er ikke lenger nødvendig for å bruke applikasjonen. Nettlesere som støttes omfatter IE 9+, Chrome, Firefox og Safari 3+

Full Mac-støtte

Gled dere Mac-brukere! Adobe Sign for MS Dynamics støtter nå fullstendig brukere som foretrekker Apple-systemer.

Lagt til automatisk klargjøring av brukere gjennom MS Dynamics

En ny egendefinert innstilling er lagt til for v5. Når denne er aktivert, vil brukere som sender avtaler i MS Dynamics bli automatisk klargjort med en Adobe Sign-brukerkonto. 

REST-baserte API-er

For å forbedre effektiviteten, fleksibiliteten og behandlingshastigheten har Adobe Sign. og dermed integreringen for MS Dynamics, stoppet å bruke SOAP-baserte API-er og begynt å bruke REST-baserte API-er. 

Adobe Sign-biblioteksdokumenter

Administratorer kan lagre vanlig brukte dokumenter på Adobe Sign-serveren og gjøre dem tilgjengelige for alle brukere via en rullegardinmeny på Ny avtale-siden.

Aktivert turboskjemaer for MS Dynamics

Turboskjemaer kan nå brukes til raskere generering av dokumenter.

Personlige avtalemaler

Alle brukere har en personlig avtalemal for å tilpasse standardverdiene for alle nye avtaler de åpner.