Innstillingssiden for Adobe Sign Bio-Pharma er tilgjengelig for Enterprise-tjenestenivået

Oversikt

Siden Innstillinger for Bio-Pharma viser de viktige signaturelementene som kreves for selskaper som må overholde Title 21 CFR Part 11:

 

Hvis du vil ha denne siden vist for kontoen din på Enterprise-nivå, må du kontakte din kundeansvarlige


Bruk

Siden Innstillinger for Bio-Pharma kan konfigureres på konto- eller gruppenivå.

Når innstillingene er konfigurert, vil alle etterfølgende avtaler håndheve de definerte signaturkravene.

Avsendere trenger ikke å endre sine prosesser siden innstillingene gjelder under signaturprosessen.


Håndhevet identitetsgodkjenning

Identitetsgodkjenning krever at underskriverne må godkjennes på nytt hver gang de påfører signatur.

Ved klikk på et signaturfelt må underskriveren autentisere seg.  Det er to mulige alternativer:

 • Telefongodkjenning – En SMS-tekstmelding gir en femsifret kode som underskriveren må skrive inn før signaturen påføres
 • Adobe Sign-godkjenning – En anmodning om å oppgi underskriverens Adobe Sign-passord
  • Adobe Sign-godkjenning må aktiveres av støtteteamet eller din CSM
phone_auth


Årsaker til signering

Når Årsak til signering er aktivert, blir underskriverne bedt om å oppgi en årsak til signeringen umiddelbart etter at de skriver, tegner eller laster opp signaturbildet.

Signaturen vises i et nytt panel med enten:

 • Et åpent tekstfelt som godtar en egendefinert årsak fra underskriveren
 • En nedtrekksliste med akseptable årsaker (som definert i Adobe Sign)
reason_pick-list

Merk:

Hvis begge alternativene er aktivert, vil valglisten ha et linjeelement som tillater innskriving av den egendefinerte årsaken (som vist over)


Konfigurasjonsalternativer

Siden Innstillinger for Bio-Pharma selv har ikke noen konfigurerbare alternativer. Den vises eller vises ikke.

Individuelle konfigurasjonsalternativer for de to funksjonssettene er forklart i detalj på de respektive sidene:

 

Det er imidlertid noen generelle anbefalinger for kunder som ønsker å overholde Title 21 CFR Part 11:

 

Forutsetninger

For at Håndhevet identitetsgodkjenning skal fungere, underskriverens identitet godkjennes med enten:

 • Telefongodkjenning (SMS)  
 • Adobe Sign-godkjenning

Godkjenningsmetoden defineres på siden Sendeinnstillinger i delen Identitetsgodkjenningsmetoder.

 

Generelle anbefalinger

Med tanke på forutsetningene overfor anbefales de generelle identitetsgodkjenningsmetodene nedenfor.

Disse innstillingene sikrer at Håndhevet identitetsgodkjenning brukes for alle transaksjoner, og at sendeagentene ikke kan deaktivere funksjonen ved et uhell.

    

Identitetsgodkjenningsmetoder

 • Krev at avsendere angir en av de aktiverte godkjenningsmetodene for mottakere: Aktiver
  • Du ønsker å kreve at mottakeren godkjennes
 • Aktiver følgende identitetsgodkjenningsmetoder for mottakere: Telefongodkjenning
  • De fleste eksterne mottakere forventes å ha en telefon som støtter godkjenning via SMS
  • Vanligvis er det ikke kjent om mottakeren har en Adobe Sign-konto som kan brukes til godkjenning.
 • Bruk følgende godkjenningsmetode som standard: Telefongodkjenning
  • Av årsakene ovenfor
 • Tillat av avsendere endrer standard godkjenningsmetode: Deaktiver
  • Dette sørger for en konsekvent opplevelse for underskriverne

 

Identitetsgodkjenning for interne mottakere

 • Aktiver forskjellige identitetsgodkjenningsmetoder for interne mottakere: Aktiver (sannsynligvis)
  • Aktiver dette hvis de interne underskriverne har Adobe Sign-kontoer
 • Aktiver følgende identitetsgodkjenningsmetoder for mottakere: Adobe Sign-godkjenning
  • Godkjenning med Adobe Sign-pålogging er enklere enn SMS-løsningen
 • Bruk følgende metode som standard: Adobe Sign-godkjenning
 • Tillat av avsendere endrer standard godkjenningsmetode: Deaktiver
identity_authenticationrecommendations


Aktivere eller deaktivere

Tilgang til siden Innstillinger for Bio-Pharma må være aktivert av Kundestøtte eller din kundeansvarlige.

 

Når siden vises på kontonivå, kan alle innstillinger på Bio-Pharma-siden aktiveres på kontonivå av Adobe Sign-kontoadministratoren.

Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå. 

 

Du får tilgang til innstillingene ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Innstillinger for Bio-Pharma

navigate_to_biopharmapage

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet