Produktmerknadene for Adobe Sign for SharePoint Online er ordnet nedenfor

OAuth2-basert klareringsrelasjon

OAuth2 brukes til å opprette klareringsrelasjonen mellom Adobe Sign- og SharePoint-miljøet. OAuth2 gjør klareringsrelasjonen like enkel som å godkjenne mot Adobe Sign fra SharePoint.  

Når dette er gjort, kan alle brukere på SharePoint-området fritt bruke funksjonaliteten til Adobe Sign-tillegget uten at hver enkelt bruker må godkjennes.

REST-basert API-funksjonalitet

Bygging av applikasjonen med en REST-basert løsning sikrer at all fremtidig utvikling i Adobe Sign-systemet er tilgjengelig for nye oppdateringer i SharePoint Online-tillegget.

Forenklet installasjonsprosess

Dette tillegget installeres raskt uten at det krever dybdekunnskap om SharePoint-objektene. Pakken kan være installert og fungere på så lite som 20 minutter for de fleste administratorer, uten å måtte klargjøre ekstra brukerlisensiering.

Datatilordning mellom avtaler og SharePoint

Adobe Sign-tillegget inneholder muligheten til å sende data fra SharePoint-lister til et avtaleskjemafelt, i tillegg til å samle inn data fra utfylte avtaleskjemafelt og fylle ut innhold i SharePoint-lister.

Sentralisert lagring for signerte dokumenter

SharePoint-administratorer kan konfigurere en sentral mappe som samler alle signerte avtaler fra alle brukere i områdesamlingen.


v1.x-oppdateringer

  • denne oppdateringen fjerner avhengigheten i installasjonsprosessen for å opprette tilpassede Adobe Sign-grupper.

Tilgang til Adobe Sign-løsningen er nå fullstendig styrt av SharePoint-stedets eier og medlemsgrupper.

  • Kobling mellom Adobe Sign og SharePoint-områder kan nå utføres for alle områder samtidig. “Globale” og “Lokale” omfang for OAuth-tilkobling gir nødvendig finkornethet

Denne versjonen er fullt bakoverkompatibel, og brukere som eksisterer i Adobe Sign-gruppene, vil ikke bli negativt berørt av oppgradering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet