Produktmerknadene for Adobe Sign for SharePoint Online er ordnet nedenfor

Støtte for webskjemaer

Adobe Sign for SharePoint Online v2.0 tillater at SharePoint-administratoren enkelt kan registrere data og avtaler fra Adobe Sign-webskjemaer for å fylle ut SharePoint-lister uten en eneste linje med kode.

Adobe Sign-webskjemaer kan brukes til ulik intern eller ekstern bruk, som digital introduksjon, kundesamtykke, nettbasert program, fraskrivelse, hendelsesrappert og så videre.

Denne funksjonen har to elementer:

 • Webskjematilordning – En SharePoint-administrator kan vise listen over Adobe Sign-webskjemaer innenfor SharePoint og konfigurere regler for webskjematilordning for automatisk ruting av data fra utfylte webskjemaavtaler til en utpekt SharePoint-liste. 
Webskjemaliste i SharePoint
 • Lagring av signerte webskjemaer – En SharePoint-administrator kan konfigurere en utpekt mappe i SharePoint for automatisk lagring av utfylte webskjemaavtaler.
Tildele en målmappe


Oppgradere fra v1.x

Adobe Sign for SharePoint v2.0 krever ekstra tillatelser for å bli godkjent via OAuth (webhooker og webskjematillatelser).

Kunder som oppgraderer fra v1.x, må oppdatere OAuth-legitimasjonen for å få tilgang til disse nye tillatelsene:

1. Oppdatere Adobe Sign-tillegget til 2.x-pakken

2. Oppdatere tilkoblingen til Adobe Sign:

Personen som er både Office-leieradministrator og en Adobe Sign-kontoadministrator må hente frem innstillingssiden for Sharepoint Sign-integrasjonsleieren. 

 • Hente frem integrasjonsinnstillinger
 • På Koble til Adobe Sign-panelet:
  • Klikk på Oppdater-knappen (ved siden av Oppdater Office 365-leiertilkoblingen)
   .
  • Logg på med samme legitimasjon som før.
   • E-postadressen som ble brukt for den opprinnelige tilkoblingen vises i første avsnitt.
 • Lukk innstillingene ved å gå tilbake til SharePoint, eller oppdater vinduet.

Alle områder i leieren som bruker leiertilkoblingen, skulle nå kunne bruke webskjemafunksjoner.

Merk:

Det er viktig å lukke eller oppdatere innstillingsfanen selv om du umiddelbart vil starte å konfigurere webskjematilordninger etter ny godkjenning til Adobe Sign.

Hvis du ikke oppdaterer innstillingsvinduet, produseres det feil på webskjemafanen til du gjør det.

Hvis SharePoint-administratoren og Adobe Sign-kontoadministratoren er forskjellige personer, må begge samarbeide for å konfigurere løsningen.

For hvert område som bruker integrasjonen, må personen som både er SharePoint-administrator og Adobe Sign-administrator for det bestemte området, oppdatere områdetilkoblingen for det området:

 • Hente frem integrasjonsinnstillinger
 • Koble til Adobe Sign-panelet:
  • Klikk på Oppdater-knappen ved siden av Oppdater SharePoint-områdetilkoblingen.
  • Logg på med samme legitimasjon som før.
   • E-postadressen som ble brukt for den opprinnelige tilkoblingen, vises i første avsnitt.
 • Lukk innstillingene ved å gå tilbake til SharePoint, eller oppdater vinduet.

Når det er gjort, skulle brukerne av det bestemte området kunne bruke webskjemafunksjoner.  

Merk:

Det er viktig å lukke eller oppdatere innstillingsfanen selv om du umiddelbart vil starte å konfigurere webskjematilordninger etter ny godkjenning til Adobe Sign.

Hvis du ikke oppdaterer innstillingsvinduet, produseres det feil på webskjemafanen til du gjør det.

Hvis SharePoint-administratoren og Adobe Sign-kontoadministratoren er forskjellige personer, må begge samarbeide for å konfigurere løsningen.


Tidligere versjoner

OAuth2-basert klareringsrelasjon

OAuth2 brukes til å opprette klareringsrelasjonen mellom Adobe Sign- og SharePoint-miljøet. OAuth2 gjør klareringsrelasjonen like enkel som å godkjenne mot Adobe Sign fra SharePoint.  

Når dette er gjort, kan alle brukere på SharePoint-området fritt bruke funksjonaliteten til Adobe Sign-tillegget uten at hver enkelt bruker må godkjennes.

REST-basert API-funksjonalitet

Bygging av applikasjonen med en REST-basert løsning sikrer at all fremtidig utvikling i Adobe Sign-systemet er tilgjengelig for nye oppdateringer i SharePoint Online-tillegget.

Forenklet installasjonsprosess

Dette tillegget installeres raskt uten at det krever dybdekunnskap om SharePoint-objektene. Pakken kan være installert og fungere på så lite som 20 minutter for de fleste administratorer, uten å måtte klargjøre ekstra brukerlisensiering.

Datatilordning mellom avtaler og SharePoint

Adobe Sign-tillegget inneholder muligheten til å sende data fra SharePoint-lister til et avtaleskjemafelt, i tillegg til å samle inn data fra utfylte avtaleskjemafelt og fylle ut innhold i SharePoint-lister.

Sentralisert lagring for signerte dokumenter

SharePoint-administratorer kan konfigurere en sentral mappe som samler alle signerte avtaler fra alle brukere i områdesamlingen.

 • denne oppdateringen fjerner avhengigheten i installasjonsprosessen for å opprette tilpassede Adobe Sign-grupper.

Tilgang til Adobe Sign-løsningen er nå fullstendig styrt av SharePoint-stedets eier og medlemsgrupper.

 • Kobling mellom Adobe Sign og SharePoint-områder kan nå utføres for alle områder samtidig. “Globale” og “Lokale” omfang for OAuth-tilkobling gir nødvendig finkornethet

Denne versjonen er fullt bakoverkompatibel, og brukere som eksisterer i Adobe Sign-gruppene, vil ikke bli negativt berørt av oppgradering.