Fullstendige instruksjoner for oppgradering av versjoner (5.0+) av Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM.

Oversikt

Oppgradering av Adobe Sign for Microsoft Dynamics-løsningen fra hvilken som helst 5.x-versjon eller nyere er en likefrem prosess med å importere den nye pakken, verifisere enkelte konfigurasjonselementer og deretter la pakken installeres. Prosessen fra start til slutt tar vanligvis under 15 minutter for de fleste administratorer.

IKKE avinstaller den eksisterende pakken.

Oppgraderingsprosessen vil oppdatere den eksisterende pakken med det nye innholdet.

Tidligere tilpassinger vil forbli intakte, og brukeropplevelsen endres ikke.

 

Kontakt din kundeansvarlige for å få oppgraderingspakken.

Installere pakken

Logg på Dynamics CRM-miljøet som administrator

  • Gå til Innstillinger > Løsninger
Gå til Hoved > Innstillinger > Løsninger

Siden Alle løsninger lastes inn:

  • Klikk på Importer-ikonet
Importer-ikonet

Siden Velg løsningspakke lastes inn:

  • Bla til Adobe Sign v6-filen som du lastet ned
  • Klikk på Neste
Gå til Adobe Sign v5-binærfilen

Siden Løsningsinformasjon lastes inn:

  • Klikk på Neste
Siden Løsningsinformasjon

Siden Importalternativer lastes inn:

  • Kontroller at Oppgrader er valgt
  • Pass på at Overskriv tilpassinger er merket
  • Kontroller at det er merket av for alternativet Aktiver alle behandlingstrinn for SDK-melding som finnes i løsningen…
  • Klikk på Importer
Oppgrader importalternativer

Siden Importerer løsning lastes inn og importerer pakken. 

Prosessen kan ta noen minutter. Det vises en melding når prosessen er fullført.

  • Klikk på Lukk
Den importerte pakken


Oppgradering til 9.3 – Handling påkrevd

På grunn av de oppdaterte API-kallene som aktiverer 9.3-funksjonaliteten, må kunder som oppgraderer sine eksisterende kontoer fra en versjon før 9.3, gjenopprette automatiske statusoppdateringer i sanntid med Power Automate ved hjelp av den oppdaterte malen: Oppdater Dynamics Agreement-posten ved endring av avtalestatus i Adobe Sign.